449 Views

NJF arrangerte 2.-4. oktober en treningssamling på Haugerud i Oslo for kvinnelige judotrenere. Med som instruktører hadde vi Rosalie Evans, 6. dan, og Anne-Grethe Hermansen, 3. dan, begge fra TSI-judo. Samlingen var åpen for alle interesserte.

Rosalie Evans instruerer Ju no kata. FOTO: Vibeke Thiblin
Rosalie Evans instruerer Ju no kata. FOTO: Vibeke Thiblin
En pust i bakken. FOTO: Anne-Grethe Hermansen
En pust i bakken. FOTO: Anne-Grethe Hermansen

Kurset ble lagt opp med ulike undervisningsformer. Vi hadde både teori og diskusjoner i plenum, men bruke det meste av tiden til det som er morsomst, nemlig å trene judo! Deltakere fra Bodø, Slemdal, NJJK, TSI og Sofiemyr var på plass i tillegg til NJFs Fagsjef.

I løpet av helgen rakk vi å gå gjennom både kime no kata og ju no kata. Det ble også satt av tid til gjennomgang av en del teknikker til blått og brunt belte som vanligvis ikke vies så mye tid på trenerkursene. I tillegg tok vi for oss litt stoff som er aktuelt på trener 2-kurset, både treningsplanlegging og oppbygging av tokui-waza (favoritteknikker) ble tatt opp.

Dette var den første av forhåpentligvis flere samlinger som har som mål å samle kvinnelige trenere for å utveksle erfaringer, trene sammen og bygge nettverk. På sikt håper vi både på flere trenere og flere jenter som trener judo i Norge, og kanskje dette kan være med å gjøre målet lettere å nå.

Vi ses!

Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

1 Comments In This Topic

  1. Kanskje vi bør arrangere «jentekurs» for mannlige trenere. De fleste trenere er vel fremdeles menn i vår sport. Kanskje disse trenger litt påfyll av kompetanse for å trene og ivareta jentene på en god måte. De er muligens skyld i at mange jenter slutter.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier