544 Views

Det er lenge siden vi sist arrangerte et trenerkurs i Bergen. Det er imidlertid økt vekst i aktiviteten i byen og judoklubbene er som i resten av regionen inne i en god flyt. Ole Moland var kursinstruktør og judogruppa i Bergensstudentenes Idrettsforening (BSI) var vertskap.

En fornøyd gjeng etter en av praksisøktene på Trener-1 kurset i Bergen.
En fornøyd gjeng etter en av praksisøktene på Trener-1 kurset i Bergen.

Det var syv ivrige deltakere på kurset og vi fikk utvekslet mye gode erfaringer. Begge de lokale klubbene var representert – Bergen Judoklubb og BSI Judo. I tillegg kom deltakere fra Sola Judoklubb.

Oktober ble en intensiv måned i BSI, med både forkurs og to helger med trener-1 kurs. På forkurset dukket det flere opp enn bare de som skulle ta trenerkurs og deltakerantallet her var rundt 14.

Gjennom kurshelgene var deltakerne gjennom tema innen bl.a. pedagogikk, førstehjelp, grunnleggende judoteknikker, og det ble flere gode diskusjoner rundt rollen som trener.

NJF ønsker alle deltakere lykke til med praksis og håper på videre positiv utvikling for judoklubbene i Norges nest største by.

Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier