791 Views

I vår ble det avholdt trener 1-kurs i Fredrikstad hvor det kom 12 deltakere fra 4 klubber: Kano Judoklubb Mysen, Lier Judoklubb, Fredrikstad Kampsportklubb Judo og Nesodden Judoklubb. Instruktører fra var Ole Moland og Stine Lastein. Yngste deltaker var 14 år, den eldste 71!

Klare for praksisøkt lørdag morgen. FOTO: Stine Lastein
Klare for praksisøkt lørdag morgen. FOTO: Stine Lastein

Det er en stund siden sist gang vi hadde trenerkurs i Østfold. NJF fikk tidligere i år en forespørsel og vi setter selvfølgelig stor pris på slike initiativ. Klubbene er i en positiv trend med økt vekst og aktivitet og det er derfor behov for å utdanne flere trenere.

Newaza-fokus på helg 2. FOTO: Stine Lastein
Newaza-fokus på helg 2. FOTO: Stine Lastein

Kurset består av to kurshelger i tillegg til e-læring, forkurs og praksis. Den første helgen tok for seg grunnleggende judoferdigheter i tachiwaza, mens den andre fokuserte på newaza. Deltakerne fikk også undervisning i basistrening relatert til judosporten, og vi snakket om judokultur, judoens egenart og verdier. Som vanlig inneholdt også kurshelgene mange fellesfaglige emner som trenerrollen, treningsplanlegging og idrettspsykologi for å nevne noen.

Begge helgene jobbet vi i små grupper med case-oppgaver. Disse besto av å velge ut en teknikk som skulle instrueres for resten av gruppa. Deltakerne fant dette veldig lærerikt og dette ga mulighet for å praktisere nyervervet kunnskap.

Dette får de også testet ut etter kurshelg 2, hvor deltakerne skal ha praksis i egen klubb. Denne består av planlegging, gjennomføring og evaluering av treningsøkter, samt selvevaluering av egen trenerrolle. Vi ønsker alle lykke til!

Et trenerkurs består av både praksis og teori, og som vanlig var det etterspørsel etter mer praksis. Dette er noe vi prøver å få til, men det er mye obligatorisk stoff som skal gjennomgås og derfor ikke så mye ekstra tid. Vi oppfordrer derfor alle interesserte til å benytte Trenerbanken hvor vi har flere trenere som også er kursinstruktører.

Til høsten avholdes det trener 1-kurs i Haugesund og Asker, samt trener 2 i Oslo. I tillegg til det vi setter opp i kurskalenderen, arrangerer vi også trenerkurs på forespørsel. Ta kontakt med Fagsjefen for mer informasjon.

Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier