100 Views

NJF opprettet i 2013 en ordning som fikk navnet Trenerbanken, for klubber som ønsket å fokusere på videreutvikling, inspirasjon og oppdatering av sine judo-kunnskaper. Trenerbanken består av en gruppe judotrenere som klubber kan leie inn. Undervisningsoppleggene tilrettelegges etter ønske og behov, med mål om et variert og fleksibelt aktivitetstilbud.

Trenerbanken er tilgjengelig for klubber som vil fokusere på videreutvikling og kompetanseheving for sine utøvere og trenere. FOTO: Stine Lastein

Som en videreutvikling av dette har NJF lansert konseptet Internasjonale kampregler 2018-2020. Dette mini-seminaret varer 2-3 timer, og retter seg mot trenere og utøvere som ønsker å oppdatere seg på de nyeste kampreglene.

Avtale mellom trener/instruktør og klubb
Klubbene kan kontakte trenerne i ordningen og bestille en eller flere treninger innenfor ønskede emner til sin egen klubb. Besøkene avtales direkte mellom den enkelte klubb og trener.

Økonomi
Klubben skal dekke følgende:

  • Reiseutgifter etter statens satser.
  • Opphold/losji (ved behov, ikke krav om hotell).
  • Honorar til instruktør, kr. 300,- per time på matta.

Hvis det skal etableres et kontraktsforhold gjøres det mellom klubb og trener direkte.

Det er mulig å søke NJF om økonomisk støtte til utgifter i forbindelse med Trenerbanken. Klubben kan søke om tilskudd på inntil kr. 6.000,- per år. Søknaden må inneholde informasjon om trener og dato for treningen/samlingen. Faktura med kopi av bilag sendes inn i etterkant av arrangementet.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier