WANG Toppidrett

Ønsker du å utvikle deg som judoutøver mot et høyt nivå og samtidig få en kompetansegivende utdanning? Da er Wang Toppidrett skolen som oppfyller dine ambisjoner. Norges Judoforbund anbefaler alle utøvere som vil kombinere videregående utdanning med toppidrett å søke. søknadsfristen er 1. mars 2016.

2015_wang_toppidrett

WANG Toppidrett: Last ned brosjyre for å lese mer om tilbudet.
WANG Toppidrett: Last ned brosjyre for å lese mer om tilbudet.

WANG Toppidrett har en omfattende samarbeidsavtale med Norges Bryteforbund, Norges Bokseforbund, Norges Judoforbund, Norges Kickboxingforbund og Norges Kampsportforbund. Målet med kampidrettssatsingen er at utøverne, etter 3 års utdanning, når de kommer til senioralderen, har nok teoretisk og praktisk kunnskap om basistrening til å kunne ta ansvar for egen trening og utvikling, ha en godt utviklet fysisk grunnkapasitet for å tåle de belastninger som er krav for seniorutøvere samt har en utdanning som gjør de i stand til å bli hva de vil og studere hvor de vil. Wang har tilbud i Oslo, Stavanger, Tønsberg og Fredrikstad, snart også Hamar. Alle skolene har et solid kampidrettstilbud. Det arbeides i tråd med Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere.

Et toppidrettstilbud til elever på videregående skole er en viktig del av Norges Judoforbunds strategi for å utvikle topp senior utøvere for landslaget. Undervisning og instruksjon er derfor lagt opp i samarbeid med Norges Judoforbund og i tråd med vår utviklingsfilosofi. Judoutøverne på WANG Toppidrett blir en del av judoforbundets toppidrettssatsing. Skolen jobber derfor tett sammen med regiontrener og landslagstrenere iht. periode- og treningsplanlegging. Skolene i Fredrikstad (Knut Harefallet, 5. dan) og Stavanger (Neil Eckersley, 7. dan) har judotrenere ansatt.

Norges Judoforbund har et mål om å styrke toppidrettssatsingen og toppidrettsmiljøet i Oslo- området. Fra skoleåret 2016/2017 vil vi derfor utvide tilbudet til judoutøvere ved Wang Toppidrett Oslo. I tillegg til de felles treningene med kampidrettsgruppa på skolen, vil vi tilby flere judo- spesifikke morgen- og kveldstreninger til elevene. Dette gjør vi i samarbeid med Judo Region Øst.

Wang Toppidrett Oslo (Hansteensgate 8, 0253 Oslo) har åpen dag 19. Januar kl. 12.30 – 19.00. Alle interesserte regioner, klubber og utøvere er velkommen til å ta en tur innom for å se hva skolen kan tilby sine elever.

NJF anbefaler alle utøvere som vil kombinere videregående skole med toppidrettssatsing å søke på en av Wang Toppidrett sine skoler.

For mer informasjon:

88 Views0
Campus Sognsvann – A dream come true?

Toppidrettssjef Tore Øvrebø hadde kalt inn særforbundene til en orientering. Campus Songnsvann, et prosjekt planlagt som del av OL satsing i 2011, fremstår nå som mulig å realisere.

Campus_sognsvann

Det er tenkt som Norsk Idretts kraftsentrum; et treningsområde for toppidretten nasjonalt, med støttefunksjoner tilsvarende det Olympiatoppen tilbyr idag, men også utvidet. Idrettsstyret vedtok i januar 2015 at Campus Songnsvann måtte ta utgangspunkt i Olympiatoppens primære behov. Det er som følge av dette nedsatt en prosjektgruppe hvor anleggsplaner skal fremlegges for Idrettsstyret i perioden 2015 – 2019.

Resultatmålene er:

  1. Topp 3 i verden i vinteridrettene
  2. Topp 25 i verden i sommer idrettene

For å oppnå dette må resursene kraft samles på et treningssenter som tilbyr treningsforhold på et høyt internasjonalt nivå. Men ikke på bekostning av de regionale kompetanse/toppidrettsentra som eksisterer, de må og skal bestå. Men Olympiatoppen er blitt for trangt og for lite.

For å få til dette må vi ha en sentral kompetansebase for Norsk idrett. Det må utvikles og bygges anlegg for særidretter samtidig som vi styrker samhandlingen på tvers av toppidrettskulturer. For å få til dette vil det være avgjørende med en nær relasjon til Norges Idrettshøyskole samt kunnskapen som besittes av nasjonale særforbund og også lokalidretten.

For Norsk Judo vil dette fremstå som meget attraktive vyer. Etablering av et treningsareal for landslag, samlokalisert med andre kampidretter og plassering med tilgang til forskning, helsetjenester, optimale treningsforhold vil muliggjøre for oss å nærme oss målsettingen om å kvalifisere utøvere til OL. Modellen vil også passe med den plan NJF har om et sentralt Landslag rekruttert fra en konkurranse/toppidrettskultur i regionene. NJF vil samarbeide med de øvrige kampidrettene om å få realisert arealer til judo og kampidrett i Campus Sognsvann.

Pål H. Herlofsen
Sportsjef

129 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier