Brovold tildeles Gullstipendet 2021

Gustav Brovold fra Trondheim Judokwai er tildelt Gullklubbens Gullstipend 2021. Det er første gang en judoutøver mottar dette stipendet!

Gullstipendet er et stipend som deles ut årlig til yngre idrettsutøvere innen olympiske idretter. Målet er å bidra til å tilrettelegge for videre sportslig utvikling, og det skal være en inspirasjonskilde for mottaker. Olympiatoppens Gullklubb står bak stipendordningen. Gullklubben består av norske, nålevende gullvinnere i de olympiske leker gjennom tidene.

«Å få Gullstipendet fra Olympiatoppen er veldig stas. Dette motiverer meg til å trene hardt videre»

Gustav Brovold

Juryen har blant annet vektlagt Brovolds prestasjoner og hans evne til å ta ansvar for egen trening og utvikling.

Gullstipendet består av to deler; økonomisk støtte på kr 25 000 og et treningsopphold på Olympiatoppen i Oslo, etter nærmere avtale. Stipendet skal brukes som støtte til utgifter for trening/reise og bidraget skal gi inspirasjon til å satse videre.

Judoforbundet gratulerer!

Du kan lese mer om Gullklubben og Gullstipendet her.

345 Views0
Jentesatsing i nytt NJF-prosjekt

Sportsavdelingen tar intitiativ for å få flere jenter med på nasjonale arrangementer, både konkurranser og treningssamlinger. Trener- og talentutvikling Carin Hamnlund setter i gang med flere tiltak så snart situasjonen tillater det. Her er litt av det hun planlegger:

«Under det kommande året kommer vi att ha ett projekt där vi ska lägga extra fokus på att få fler jenter att vilja tävla och fortsätta satsa på judo upp i åldrarna. Som det ser ut nu så blir jenterna ganska ensamma på samlingar utan mycket sparring från andra jenter. På tävlingar så får vi slå ihop klasser och ibland finns det inga att tävla mot alls. Detta är ingen bra miljö om vi vill få fram toppidrottare även på damsidan.

Strategin är att vi ska ha samlingar för jenter bl.a. i samband med våra utvecklingssamlingar, uppmuntra att göra regionala samlingar nationella för jenter genom samarbete mellan regionerna, samla in information om varför vi har så få jenter som tävlar, hitta tävlingar och samlingar i Sverige och andra länder där jenterna kan få mer sparring och ta fram förebilder inom judon för unga jenter.»

Målet med prosjektet er altså å få flere jenter som konkurrerer og deltar på samlinger Dette skal gjøres gjennom å skape et miljø med god treningskultur og lagfølelse som gir motivasjon og gode utviklingsmuligheter. Det kommer mer informasjon om dette etterhvert, så følg med!

203 Views0
Slutt på Dan-graderinger i Norge

Judoen er i en svært utfordrende periode med nedstengning av aktivitet som følge av korona. Vi ser allerede nå på klubbenes innrapporteringer at medlemsmassen har hatt en markant nedgang, og vi frykter at dette også vil fortsette i en tid framover. Dette vil få konsekvenser får våre inntekter i lang tid framover.

Denne saken var NJFs aprilspøk 2021.

På bakgrunn av dette, har Styret sett seg nødt til å gjøre tøffe prioriteringer. Saken ble drøftet på styremøtet 25. mars og det ble vedtatt at blant annet Dan-graderinger ikke lenger skal tilbys av NJF. Utviklingsansvarlig har allerede vært i samtaler med det svenske Judoforbundet, og vi har fått tilbud om å gradere våre kandidater til Dan-grader på de svenske riksgraderingene. For dem som ønsker vil NJF arrangere felles transport fra Oslo.

Judoforbundet implementerte et nytt graderingsreglement 1.1.2020. Dette graderingsreglementet vil dessverre måtte utgå da vi forplikter oss til å følge det svenske graderingsreglementet i Sverige. Likevel vil vi takke alle som bidro, dette var en interessant og lærerik prosess vi vil ta med oss videre i annet utviklingsarbeid.

NJF vil med dette takke alle medlemmer av Dan-kommisjonen for deres uvurderlige innsats. Det foreligger forslag om at samtlige medlemmer får en honorær Dan-grad som en hedersbetegnelse på arbeidet som er lagt ned i graderingsvirksomheten. Saken vil behandles på neste styremøte, 4. juni.

Graderinger er en av flere aktiviteter som vil reduseres og/eller utgå permanent. Saken vil bli tatt opp på NJFs informasjonsmøte 8. april.

Innspill til kostnadskutt bes sendes inn til Administrasjonen i forkant, senest 6. april.

308 Views0
Aktiviteter for ungdom og junior fremover

NJF, med Carin Hamnlund i spissen, planlegger flere aktiviteter for ungdom og juniorer utover våren og sommeren.

Våren är här och vi går mot ljusare tider, men fortfarande är framtiden mycket osäker och restriktionerna ändras från dag till dag. Nu gäller det att vi hjälps åt med att försöka hålla motivationen uppe för all aktiva, tränare och andra som är med och ser till att det finns verksamhet ute i våra klubbar.

Aktiviteter fremover

Vi planerar att hålla en utviklingssamling (tidigare riksrandori) den 7-9 maj för alla med tävlingsambitioner. Samlingen kommer att være for ungdom från U15 och uppåt. Inbjudan kommer inom kort.

Vidare tänker vi oss att ha et sommarläger i början på augusti för alla med tävlingsambitioner. Denne blir for aktive födda 2007 och tidigare.

Hösten planerar vi att inviga på den internationella arenan med Warszawa Open i slutet av september (U16, U18, U21).

Nu önskar vi att alla håller i träningen och att de klubbar som har aktiva med ambitioner att delta på dessa aktiviteter, ser till att det finns träningsmöjligheter också över sommaren. För vägledning och inspiration för träningen kan man titta på utviklingstrappan på judo.no:

För alla aktiva gäller det att det inte finns utrymme för ett långt sommarlov från judon och träning. Det är viktigt om man tänker sig kunna vara med på läger eller tävlingar framöver.

Vi går förhoppningsvis ur denna mycket svåra period med restriktioner och svårigheter att kunna förbereda sig på bästa sätt nu under sommaren. For att vi och ska klara av att börja tävla på hög nivå efter sommaren så måste vi se till att utnyttja tiden. Risken är annars att vi får skador och att man inte orkar ett helt läger med hård träning.

Så förbereder er väl och träna hårt så ses vi på en judomatta framöver.

219 Views0
Sommerjobb som judotrener i Oslo

Er du mellom 16 og 25 og har lyst til å jobbe som judotrener i sommer? Da er dette kanskje noe for deg!

Sagene IF – judo, Slemdal JK, Oslo JK og NJJK tar initiativ til å arrangere judosommerskoler i Oslo for barn og ungdom. Liknende ble gjennomført i enkelte klubber i fjor med stor suksess, og vi håper en felles mobilisering kan gi et enda bedre resultat.

Judosommerskolene arrangeres på dagtid mandag-fredag i skoleferien. I løpet av en arbeidsdag, som varer 5-6 timer, er man trener for flere partier, der deltakerne er inndelt etter alder og kjønn.

Som trener mottar du lønn basert på trenererfaring, alder og kompetanse. Alle får i tillegg en Green Hill konkurransedrakt. Klubbene arrangerer en trenersamling for alle i forkant av sommerskolen – helt gratis! I løpet av sommerskolen vil alle trenere følges opp av en mentor, og det arrangeres en samling underveis med faglig innhold og sosialt opplegg.

Virker dette interessant?

Ta kontakt med Judoforbundet for mer informasjon eller send en søknad allerede nå til stine.lastein@judo.no. Vi ønsker trenere som forplikter seg til minimum 2 ukers arbeid.

Viktig: Hvis du er medlem i en judoklubb som ikke er med i dette prosjektet, ønsker vi at du informerer din klubb om dette engasjementet.

NJF støtter judosommerskoler over hele landet. Ta kontakt om din klubb ønsker å arrangere sommerskole. Vi hjelper med planlegging og markedsføring, og har støtteordninger for denne typen aktivitet.

439 Views0
Info-møte: Økonomi for toppidretten

I 2021 har en ny økonomisk modell for toppidretten blitt innført.

NJF inviterer herved til et informasjonsmøte på Teams onsdag 10. mars kl. 19.

For å gi utøverne bedre forutsigbarhet, innføres en ny finansieringsmodell. Modellen innebærer å være en del av det sentraliserte treningsopplegget i Oslo som er nødvendig for å nå internasjonalt nivå. Det vektlegges at en utøver skal ha realistiske muligheter til fullverdig satsning, uavhengig av foreldres økonomi. Disse forutsetningene er fundamentet for modellen.

Utarbeiding av modellen tar utgangspunkt i terminliste (i et normalår) for Landslaget, og øvrig aktivitetsnivå. Videre er det utarbeidet et overordnet budsjett for toppidretten fram til og med 2028.  

Interesserte klubber bes melde interesse til Generalsekretæren innen 5. mars.  

177 Views0
Tjeldvoll slutter i NJF

Lill Merethe Tjeldvoll har takket ja til en ny jobb og har sagt opp sin stilling i NJF.

Lill Merethe har jobbet i NJF siden 2010, og er med det den som har lengst fartstid i administrasjonen. I løpet av denne tiden har hun jobbet på veldig mange ulike områder og har etablert gode rutiner i organisasjonen.

Spesielt har hun vært involvert i kommunikasjon og support ut mot klubbene, men også i arbeid med Landslagets internasjonale aktivitet, informasjonsarbeid, NJFs terminliste, og planlegging og logistikk av alle nasjonale arrangementer. For å nevne noe.

Lill Merethe vil være i NJF fram til 1. august. Vi ønsker henne lykke til i ny jobb!

352 Views0
Carin Hamnlund blir ny sportssjef
Sportssjef Carin Hamnlund

Carin Hamnlund har vært ansatt som trener- og talentutvikler i en 60 % stilling i NJF siden 1.8.2020. Nå blir hun i tillegg ny Sportssjef.

Etter Sportssjef Per Vestlis avgang, vil hun overta en rekke av hans tidligere arbeidsoppgaver. Dette blir i tillegg til hennes nåværende stilling.

Sportssjefens arbeidsoppgaver vil bestå i å jobbe med Landslagstrener om den sportslige utviklingen. Hun får blant annet ansvar for kontakt mot Olympiatoppen, antidopingarbeid, budsjettoppfølging, og rammevilkår for toppidretten.

I tillegg får hun medansvar for landslagets treningsopplegg, terminliste og NJFs utviklingstrapp.

201 Views0
Ny avtale om utøverforsikring

NJF har inngått en ny avtale med Gjensidige for alle sine forsikringer.

Avtalen med Gjensidige gjelder fra og med 2021 og inkluderer også ordningen med utøverforsikring.

Alle judoutøvere som er over 13 år må ha en obligatorisk grunnforsikring for å kunne trene judo og delta på aktivitet i regi av NJF eller en medlemsklubb. I tillegg tilbyr vi en utvidet forsikring som anbefales for alle som konkurrerer aktivt.

Barn under 13 år er fortsatt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund.

I 2020 ble judotreningen nedstengt i store deler av året, og utøvere over 26 år har ikke kunnet trene normalt siden mars. I tillegg har konkurranseaktiviteten vært sterkt redusert. Vi har derfor valgt å tilby årets lisenser til sterkt reduserte priser.

I 2022 må det påregnes at prisene ‘normaliseres’, men vi vil fremdeles jobbe for gode fremtidige forsikringsvilkår for våre medlemmer.

Idrettens Helsesenter

NJF fortsetter samarbeidet med Idrettens Helsesenter (IHS), som tilbyr en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen).

Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling.

Valg av lisens

Utøvere kan i årets forsikringsperiode velge mellom to typer lisenser:

Utøverlisensen er den obligatoriske forsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Nytt fra i år er at rådgivning og oppfølging fra IHS er inkludert for alle, det vil si at utøverlisensen er relativ lik den tidligere konkurranselisensen.
Koster 175,- i 2021

Konkurranselisensen gir rask behandling på privat klinikk ved skade. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen. Vi anbefaler at de som deltar aktivt i konkurranser tegner denne. Konkurranselisensen er relativt lik den tidligere premiumlisensen.
Koster 290,- i 2021

Til sammenlikning var prisene for 2020 som følger:

  • Utøverlisens 260 kr
  • Konkurranselisens 310 kr
  • Premiumlisens 800 kr

Klubbene tegner forsikring for sine medlemmer i Sportsadmin. Som utøver kan du gi beskjed til klubben din hvilken dekning du ønsker.

For mer informasjon, gå til våre forsikringssider på judo.no: https://www.judo.no/klubb/forsikring/

Spørsmål om ordningen kan rettes til NJF v/ Lill Merethe Tjeldvoll.

229 Views0
Endringer i det honorære reglementet

Styret har vedtatt endringer i det honorære reglementet som gjelder fra 01.01.2021.

Hensikten er å forenkle reglementet og å følge de intensjoner som ligger til grunn for honorære tildelinger. I tillegg har rutiner for søknadsprosedyrer blitt konkretisert.

Gå til reglementet og beskrivelse av søknadsprosedyrer.

Endring 1

Styret har vedtatt å fjerne regelen om at en honorær grad blir liggende på toppen, og «flytter seg opp» om man graderer seg teknisk etter at man har fått en honorær grad. Regelen er en særnorsk ordning.

Det er opp til utøver selv om man ønsker å akseptere den honorære graden eller foretrekker å gjennomføre en ordinær gradering i håp om en honorær grad senere. 

Endring 2

Hittil har man kunnet få en honorær utmerkelse, for så 5 år senere få en ny for det samme arbeidet. Man trenger altså ikke å ha gjort noe mellom de to utdelingene.

Det vil fra 1. januar 2021 settes krav til at deler av innsatsen som kvalifiserer til en honorær grad, skal være utført etter siste honorære utdeling.

Rutiner for søknader

Mange klubber ønsker å påskjønne personer i forbindelse med jubileum, arrangementer og lignende. Vi oppfordrer til å sende søknader i god tid før en eventuell overrekkelse slik at administrasjonen og styret rekker å behandle søknaden.

Husk at alle tildelinger skal vedtas på et ordinært styremøte.

Forbundsstyret behandler mange ulike saker i løpet av året. For å effektivisere og samle saksbehandlingen, vil alle vurderinger av honorære søknader legges til FS-møte 2/2020 og FS-møte 5/2020.

For at saksdokumentene skal ferdigstilles til fristen, må søknad og fullstendig CV sendes til administrasjonen minst 1 måned i forveien.

Se møtekalenderen til Forbundsstyret her.

160 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier