132 Views

Sportssjef og trenerutvikler Tore Fauske Haugen besøkte judoskolen på Nesbyen i sommer:

Jeg besøkte Nesbyen onsdag 5.juli, hvor Fleridrettslaget arrangerte Judoskole hele uken, med hele 40 barn. Opplegget var laget av klubbens unge trenere, hvor de fleste har deltatt på hjelpetrener kurset i Oslo i oktober 2022 og/eller trener 1-kurset i april i regi av NJF. Knut Jacob har vært tilrettelegger for dette og var selvfølgelig med «fra sidelinjen» både i forkant og under alle dagene på judoskolen.

Jeg var til stede og ble imponert over opplegget og gjennomføringen, det var en flott pedagogisk oppbygging og de unge trenerne var veldig gode i sine trenerroller, samt at samarbeidet dem imellom fungerte meget bra. Idrettslaget hadde også tilrettelagt med andre aktiviteter, ledet av unge trenere fra fotball, friidrett og håndballgruppene. Dette gjorde at man delte inn i grupper, noe som var veldig «lurt» med tanke på judoskolen, spesielt godt likte jeg at de hadde egne jente-/guttegrupper.

Det er inspirerende for oss i NJF, hvor vi ser at god klubbledelse og drift, kombinert med utdanning og treneroppfølging i klubb, skaper ny aktivitet og økt medlemstall. Stor takk til Nesbyen Idrettslag, fleridrettslag og samarbeid skaper ny idrettsglede og fellesskap.

Instruktørene på bildet: Nadia Pettersen, Elias Tønnessen, Natan, Mats Lover og Knut Jakob Larsen.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier