108 Views

Reisebrev fra klubbesøk hos Judoklubb Stord 6. og 7. januar.

Dette klubbbesøket startet med trener 1 -kurset i Sandnes januar 2022, hvor klubben hadde Kjetil Grønås som deltager. Han viste stor entusiasme og gjennomføringsevne, også rundt arbeidet med praksisrapporten/e-læring, og var den første av kursdeltagerne som ble sertifisert med Trener 1-lisens. Vi har holdt kontakten og traff hverandre også under trenerfestivalen, hvor jeg ble invitert på klubbesøk.
I helgen arrangerte klubben Kick-Off/treningssamling, med både overnatting i DOJO og Åpen Dag på søndagen.

  • Lørdag Trening kl. 15-16/matpause/trening kl. 17-18.30 – differensiert opplegg for barn og ungdom/voksne. De barna som ønsket, overnattet i Dojoen fra lørdag til søndag, sammen med foreldre/foresatte fra klubben.
  • Søndag var det aktiviteter/trening fra kl. 10.00, etter frokost, og fra kl. 12 til kl. 14 arrangerte de Åpen Dag, som er ett flott rekrutteringstiltak.

Judoklubb Stord, er som andre idrettslag/foreninger, tuftet på frivillighet og idrettsglede, og denne helgen hadde de engasjert foreldre/foresatte, som bidro både med mat, kaker, servering, sosialt og «vakthold» – Tusen Takk.

Klubben hadde også flere ungdommer, 16-17 år som var med i helgen, hvor faktisk noen av dem hadde startet med judo i 2022-2023.

Det var veldig kjekt å møte alle menneskene i og rundt klubben, en klubb som ble etablert i 1976.  Her møtte jeg foreldre/foresatte, søsken, onkler, tanter og besteforeldre, trenere, ledere og utøvere i alle aldre og nivåer – belter fra hvitt til sort.
De delte alle sine opplevelser av idrettsglede og hvordan de «havnet» i klubben og Norges Judoforbund. Jeg opplevde en klubb som har ivaretatt tradisjon og kultur gjennom god klubbdrift og med dagens trenere, ledere og utøvere, hvor de har evnet å tilpasse aktiviteten til Norge 2024. Klubben fremstår som veldig godt rustet i forhold til videre klubbutvikling.  

Helgens opplegg er ett særdeles godt eksempel på hvordan man kan bygge klubbtilhørighet, kultur, gjennom å involvere og engasjere både utøvere, medlemmer, trenere, styret og ikke minst foreldre/foresatte og familie.

Det var også mange nærmere 30 barn/unge barn som deltok på søndagen, flere kom som nysgjerrige og spente nybegynnere, sammen med sine foresatte. Her ligger alt til rette for videre medlemsvekst.

Betydningen av mange nok trenere/ledere, trenere som kan håndtere/skape relasjoner og samtidig ha en pedagogisk god plattform er selvfølgelig avgjørende, her fremsto klubbene på en flott måte. Det var kjekt å se de ulike øktene lørdag og søndag, og ikke minst møte/bli kjent med alle klubbens trenere og styret.

Det er alltid inspirerende å høre hvordan flere av trenerne og styremedlemmene, startet som unge utøvere i klubben, og derav hadde en lang periode hvor ungdomstiden/studier/jobb/familie ble prioritert, har vendt tilbake til klubben og har engasjert seg både sportslig og organisatorisk, dette er ikke unikt for denne klubben – men viser samtidig hvor viktig barn/ungdommer er – også den dagen de blir voksne/etablerte med familie.

Tusen Takk til klubben med trenere og styremedlemmene, Sissel, Ole, Kjetil, Kurt, Øystein, Bent Henning, Kenneth og Timian.

Tore Fauske Haugen Sportssjef/trenerutvikler

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier