207 Views

Helgen 23.- 25. september arrangerte Nesodden judoklubb en internasjonal treningsleir for judoutøvere med funksjonsnedsettelser. Rundt 35 deltakere møtte opp fra Norge, Sverige og Nederland.

Fornøyde judoutøvere med funksjonsnedsettelser fra inn- og utland.
Fornøyde deltakere fra inn- og utland.

Leiren var en mulighet til å møtes, både for eksisterende og nye klubber og utøvere. Hovedansvarlige for leiren var Wibecke Holm Jøsang som leder og Alexander Lange som trener for utøvere med funksjonsnedsettelser. Alexander og Wibecke fra Nesodden judoklubb understreker betydningen av å samle Judonorge for å få i gang mer aktivitet og å inspirere til judotrening for målgruppen på flere steder i Norge. I tillegg var Tomas Rundquist fra Stockholm invitert. Rundqvist er seniorrådgiver i Special Needs Judo i Sverige og hovedansvarlig for Special Olympics judokonkurranser på verdensbasis.

Wibecke Holm Jøsang har en sentral rolle i klubbens satsing på målgruppen og leiren er et bidrag til å kunne etablere et miljø i Norge. Både for trenere og utøvere er det viktig å kunne møtes for trening og turneringer jevnlig. I år fikk klubben 50 000 kr fra Extrastiftelsen til å arrangere leiren som derfor var gratis for alle som ville delta. Trenere som ønsket å komme ble sponset av Norges judoforbund.

Målet nå er å samles igjen neste høst på Nesodden og være enda flere. Utøverne fikk god kontakt med utøvere fra andre klubber, og et direkte resultat av samlingen er at Nesodden judoklubb og Sande judoklubb skal treffes jevnlig for å trene sammen.

Les om leiren i Akershus Amtstidene.

Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier