509 Views

Koronasituasjonen har store økonomiske konsekvenser for hele samfunnet, inkludert idretten.

Norges idrettsforbund har gjennomført en landsomfattende kartlegging av de samlende konsekvensene av koronasituasjonen for norsk idrett. Den indikerer at idretten foreløpig har tapt 1,5 milliarder kroner for perioden februar-juni.

I samme kartlegging har 24 judogrupper registrert sine konsekvenser. Foreløpig rapport estimerer at klubbene har et nettotap på 1,1 millioner kroner i perioden februar-juni. Det er særlig på inntektssiden at konsekvensen er størst, da mange har mistet budsjettert inntekt fra arrangementer, utleie, treningavgifter osv.

På grunn av koronakrisen har nå flere fond og stiftelser utvidet sine støtteordninger og opprettet krisepakker for foreninger og idrettslag. Under her har vi laget en oversikt over ulike ordninger som judoklubber kan søke midler fra.

Staten

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen lyttet til idretten og vedtatt å justere kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte idrettsarrangementer. Den forrige ordningen traff ikke godt nok for breddeidretten, men det er allikevel gledelig at alle judoklubber som søkte kompensasjon for avlyste/utsatte arrangementer fikk tilsagn og får utbetalt hele søknadsbeløpet.

Regjeringen åpner nå opp for å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangementer. Ordningen vil ha ha tilbakevirkende kraft fra 12. mars.

Mer informasjon om kriterier og søknadsprosedyre kommer. Følg med på idrettsforbundet.no.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen inviterer små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til tiltak for barn og unge. Det er satt av 50 millioner til sommertiltak for barn og unge og målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer.

Søknadsfrist: 1. juni 2020.

Pengene går til tre ulike tiltak. Les mer om ordningen her: https://www.gjensidigestiftelsen.no/50-millioner-til-sommertiltak-for-barn-og-unge/

Gjensidigestiftelsen vil ha flere utlysninger utover høsten på grunn av koronakrisen og det økende behov i samfunnet. Følg med på gjensidigestiftelsen.no/

Sparebankstiftelsen DNB

Det er mulig å søke pengestøtte opptil 50.000 kroner til utstyr og aktiviteter for barn og unge. Organisasjoner i disse områder/fylker er blant dem som kan søke støtte hos Sparebankstiftelsen DNB: Oslo og Viken. I tillegg kan alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke søke.

Søknadsfrist: 15. mai 2021

Les mer her: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte

Se også andre støtteordninger i Sparebankstiftelsen DNB: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger

OBOS Jubel

OBOS er opptatt av at Norge skal ha et levende idretts- og kulturliv også etter koronakrisen. OBOS Jubel skal bidra til at frivillige lag og foreninger kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det er mulig å samles igjen. De har satt av 40 millioner kroner til å dekke tapte inntekter som følge av koronasituasjonen, og hver forening kan få inntil 200 000 kroner i støtte.

Søknadsfrist: 1. juni 2020. 

Les mer her om OBOS Jubel: https://nye.obos.no/samfunnsansvar/obos-gir-tilbake/obos-jubel/

Sparebanken Vest

Stiftelsen Sparebanken Vest gir bort inntil 100 millioner kroner i støtte til lag og foreninger på Vestlandet, som nå blir rammet økonomisk av koronaepidemien.

Søk om midler fra Sparebanken Vest her: https://prosjektmidler.spv.no/

Andre støtteordninger

Se oversikt over eksisterende tilskudd- og støtteordninger til klubber og idrettslag:

Flere lokale sparebanker har opprettet «korona-fond» og flere tilskuddsforvaltere vil se på mulig løsninger for støtte frivilligheten, kultur- og idrettslivet som sliter som følge av koronakrisen.

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å søke midler. Ta direkte kontakt med banker, fond og stiftelser eller søk midler i forbindelse med ordinære søknadsfrister.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier