Rapport fra forskningskonferanse i Zagreb

Stine Lastein og Pål Herlofsen deltok på «Applicable research in Judo», den første vitenskapelige judokonferansen i Europa som ble avholdt i Zagreb, Kroatia 13.-14. februar.

Deltagerne ønskes velkommen av det Kroatiske judoforbundet. FOTO: Pål Herlofsen
Deltagerne ønskes velkommen av det Kroatiske judoforbundet. FOTO: Pål Herlofsen
Pål Herlofsen holder innlegg om mental trening
Pål Herlofsen holder innlegg om mental trening. FOTO: Stine Lastein

Vårt bidrag var en presentasjon av NJFs tilnærmingen til, og integrering av, mental trening for barn. Vi ville også orientere oss om hvilke forskningsaktiviteter som p.t. er aktuelle og hvordan det jobbes i Europa rundt judospesifikk forskning.

Vi ble presentert for mange interessante emner. I Europa er det bred interesse for judoens biomekanikk, optimale vinkler for kast, og flere publikasjoner omkring utholdenhet og trening knyttet til kumi-kata. Betydningen av regelendringene var også behandlet av flere, blant annet i forhold til hvilke implikasjoner dette hadde fått for hvordan kamper avgjøres. Det ble i tillegg vist en film fra en treningsøkt med barn med Cerebral parese, et imponerende prosjekt som likevel lar seg gjennomføre i mange klubber med riktig tilrettelegging.

I Europa er det altså mye judospesifikk forskning og for NJF er det gode muligheter for samarbeid over grensene. Det gir oss fordeler å være tilstede for å fange opp trender og utvikle oss videre her hjemme.

I Kroatia har judo i skolen en imponerende organisering. De har et eget fakultet for judo og kampidretter ved Universitetet i Zagreb, judo i barne- og ungdomskolen er svært vanlig, og utdanningsinstitusjonene samarbeider nært med det Kroatiske forbundet. Det er interessant å peke på at judo har en utrolig sterk posisjon i Kroatia, et land med 5,5 millioner innbyggere, altså i samme størrelsesorden som Norge.

Det er vel en stund til vi får vårt eget universitet for judo i Norge, men det finnes inntil videre gode muligheter for samarbeid mellom NJF og det Kroatiske forbundet.

Pål Herlofsen
Sportssjef

6 Views0
Til minne om Bjarne Bøe

Bjarne Bøe f. 27. mars 1951. Døde 26. desember 2014.

Bjarne-Boe-Ulstein-JK

En nestor innen judosporten gikk bort 26. desember 2014. Han begynte sin karriere innen judo i ung alder, var tidlig med på landslaget. Flyttet til Sunnmøre hvor han var aktiv på alle fronter innen judosporten. Han var med og startet opp Ålesund, Hareid og Ulstein Judoklubb som i 1973 ble hetende Ulstein Judoklubb. Her var han den store pådriveren og drev klubben omtrent alene i mange år. Nå er denne mannen gått bort. Et stort tap for alle innen sporten.

Minneord ved båra til Bjarne Bøe tirsdag 6. januar 2015 fra Ulstein Judoklubb:
Vi vil på vegne av Ulstein Judoklubb få lov til å legge ned ein krans på båra til Bjarne. Bjarne starta opp klubben i 1973, og har vore ein primus motor, inspirator og rettleiar i meir enn 40 år. Bjarne var ein stor mann, ikkje i størrelse målt i høgd, ikkje i store ord og ikkje fordi han tok mykje plass i forsamlingar.

Han var ein stor mann gjennom det han gjorde og måten han gjorde det på. Bjarne gav av seg sjølv og sin visdom. Han var modig og direkte og hadde ei ekte interesse i dei menneska han kom i kontakt med. Han hadde ei personleg ro og evne til å jobbe med detaljer om det står stor respekt av. Vi er takksame for alt som Bjarne har gjort, for hans gode lynne, hans gode humør og pågangsmot og for all kjærleik han har gjeve til liten og stor som har vore inne i klubben i desse meir enn 40 åra.

Arven etter Bjarne vil leve vidare i klubben og i oss som har fått ta del på denne reisa under Bjarne si leiestjerne.

Vår djupaste medkjensle går til Gerd og familien.

Ei siste helsing frå Ulstein Judoklubb

Kvil i fred.

Ulstein Judoklubb
ved leiar Tore Dammerud

25 Views0
Velkommen til nye judo.no

Administrasjonen har jobbet med ny nettside det siste halve året, og nå er den endelig lansert.

Wordpress er valgt som plattform for nye judo.no. FOTO: WordPress.org
WordPress er valgt som plattform for nye judo.no. FOTO: WordPress.org
Nye judo.no lansert 29. des. 2014. FOTO: Faksimile judo.no
Nye judo.no lansert 29. des. 2014.
FOTO: Faksimile judo.no

Vi kan bare advare med en gang om at det sikkert kommer til å være flere feil den første tiden…

Den største endringen vi har gjort er å omgruppere alt innholdet. Dette er nå delt inn i informasjon for nybegynnere, utøvere, klubber, og andre. I tillegg har kurs og videreutvikling fått eget område.

Siden har også fått et mer moderne design, og er laget responsiv, som betyr at den tilpasser seg ulike oppløsninger for å kunne vises på alt fra laptop, til pad, til mobil.

Klikk deg rundt på den nye siden, og meld fra til oss på webmaster@judo.no hvis dere finner feil, eller har innspill til endringer.

Hvorfor har vi endret?

 • Den gamle siden krevde etter hvert mye ressurser å vedlikeholde. Den var fra 2004, og ville krevet for mye arbeid å modernisere.
 • Nye systemer levert av NIF (Arrangement, kurs, påmelding, betaling, resultatservice) kan brukes av særforbundene, slik at vi slipper å drifte vår egen database.

Vi har derfor gjort valget at vi benytter så mange av NIF-løsningene vi kan. Det betyr at vi bygger kun en enkel nettside selv, og henter inn annet fra eksterne kilder.

WordPress valgt som plattform for vår nye nettside

Valget er begrunnet slik:

 • Åpen kildekode, gratis i bruk
 • Et av de mest brukte plattformene, som betyr stort utviklernettverk og enkel tilgang på utviklerressurser
 • Moderne verktøy som holdes oppdatert
 • Et av de enkleste CMS i bruk

Detaljert (nerde) informasjon om WordPress-installasjonen:
Fordi vi hadde ganske særegne ønsker mtp. sidens utseende fant vi fort ut at vi måtte bygge et eget tema. Dette kalte vi Seiryoku Zenyo etter Jigoro Kanos grunnleggende prinsipp om «maksimal effektivitet». Temaet kan brukes av andre, men er først og fremst laget for Judo.no.

Følgende utvidelser aktivert:

 • Akismet v 3.0, hindrer spam
 • Alpine PhotoTile for Instagram v 1.2, viser Instagram-bilder tagget #judonorway
 • Author Image v 4.8, viser bilde/info om de som har laget innhold
 • Download Manager v 2.7, håndterer dokumenter til nedlasting
 • Flexi Pages Widget v 1.6, sidebar widget for å lage undermeny
 • Google XML Sitemaps v 4.0, sitemap-generator for søkemotorer
 • Recent Facebook Posts v 2.0, viser siste Facebook-innlegg på forsiden
 • Syndicate Press v 1.0, viser siste judo.blogg.no innlegg på forsiden
 • W3 Total Cache v 0.9, et cache og minify verktøy
 • WordPress popular posts v 3.2, viser mest populære sider og artikler
 • WP-jquery-lightbox v 1.4, viser bilder i større format ved klikk

Vi deler fritt alle våre erfaringer med å bygge en nettside på denne måten, med alle klubber og andre særforbund som er interessert.

4 Views2
Nytt om forsikring

NJF fortsetter samarbeidet med AGS Forsikring. Nytt fra 2015 blir muligheten til å tegne utvidet forsikring.

Den obligatoriske utøverforsikringen beholder samme vilkår som i 2014, men premien er justert til kr. 200,- per person.

Utvidet forsikring kan tegnes istedenfor obligatorisk utøverforsikring. Klubbene må være oppmerksomme på dette når de skal fornye lisensene fra 2014.

Utvidet forsikring får økte grenser for behandling hos tannlege, fysioterapeut, eller ved behov for etterbehandling. I tillegg heves grensen for privat operasjon fra 25.000,- til 100.000,- Premien er i 2015 på kr. 600,- Dette er en del høyere enn ordinær forsikring, så det antas kun å være aktuelt for aktive konkurranseutøvere. Spesielt den økte grensen for privat operasjon kan hindre en lengre pause ved eventuell skade.

Les mer om forsikringsvilkårene.

Registrering av forsikring gjøres i SportsAdmin. Det er kun klubbene som kan registrere forsikringer, og de skal gjøre det for alle sine aktive medlemmer. Fornying av Lisens for allerede registrerte utøvere blir tilgjengelig på nyåret.

Det er NIF-IT som drifter SportsAdmin. Alle spørsmål til selve løsningen rettes til IT-Support på telefon 03615 (åpent hverdager 8-20) eller e-post support@idrettsforbundet.no.

Det skal fortløpende registreres og betales for nye medlemmer. Det blir ikke mulig å delta i NJFs aktiviteter uten gyldig forsikring. Klubbene må ikke tillate utøvere som ikke er forsikret å delta på sine aktiviteter. Ved skade kan klubben og den enkelte trener bli holdt ansvarlig!

Mvh.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

3 Views0
Kompensasjon for moms

Momskompensasjonen for 2014 er fordelt, og det ble 446 millioner til idretten. Norsk judo sikret seg nesten 900.000 kroner. Det er en stor vekst fra i fjor!

Momskompensasjonen er beregnet med utgangspunkt i Brutto driftskostnader for 2013. Maks kompensasjon er 7 % av disse kostnadene. Selv om den nye regjeringen har fulgt opp opptrappingen av ordningen viser det seg at totalbeløpet på 1,2 milliarder kroner ikke er tilstrekkelig til å gi alle full kompensasjon. Det er derfor foretatt en lik prosentvis avkorting for alle mottagere.

Det viktige: Alle klubber som har driftskostnader kan få kompensasjon!

Idrettspresident Børre Rognlien sier følgende til idrett.no:
– Dette er penger som ikke fantes for idretten bare for fem år siden. Og det fineste av alt er at ordningen er så enkel og så ubyråkratisk.

Søknaden er særdeles enkel, kun ett tall skal rapporteres. Hvis du representerer en av de 28 judoklubbene som ikke søkte, så ta gjerne kontakt med oss! Vi kan hjelpe dere.

Pengene skal være klubben i hende innen 31. desember 2014. Her er listen for norsk judo:

Organisasjon Sum
Norges Judoforbund 345 615
Ippon Judoklubb 102 437
Sandnes Judoklubb 41 173
Larvik Judoklubb 40 933
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb 38 019
Levanger Judoklubb 34 883
Bergkameratene-Judo 31 312
Judo Klubb Stord 30 517
Bodø Judoklubb 28 259
Trondheim Judokwai 27 710
Fredrikstad Kampsportklubb 25 150
Stavanger Judoklubb 23 181
Nesodden Judoklubb 17 411
Asker Judo Club 15 212
Sandefjord Judoklubb 13 762
Oslo Judo Klubb 12 019
Slemdal Judoklubb 10 551
Nidaros Judoklubb 7 793
Lier Judoklubb 7 716
Kano Judoklubb Mysen 7 189
Ringerike Judoklubb 6 879
Go Dai Judo Club 5 314
Talvik Judo 4 012
Kragerø Judoklubb 3 849
Namsos Judo club 3 614
Nærøy Judoklubb 3 258
Haugaland Judoklubb 3 181
Drammen Judo Club 2 839
Ålesund Judoklubb 2 735
Gausel Judoklubb 301
Totalt 896 824

NB! I denne oversikten finnes kun særidrettslag. Fleridrettslag med judogrupper har også fått kompensasjon, men pengene går til hovedlaget og judogruppens andel går det derfor ikke an å utlede direkte.

3 Views0
Arrangementer i terminlisten

I forbindelse med utvikling av ny nettside er det allerede lansert ny terminliste. Klubbene kan selv legge inn lokale og regionale arrangementer.

I tillegg til alle konkurransene i NJFs regi (NC og NM) så må alle klubber, kretser og regioner som arrangerer regionale stevner legge inn sine stevner i Sportsadmin for å få det synlig på terminlisten på judo.no.

I Sportsadmin er det en egen arrangementsmodul som alle klubber skal ha tilgang til. Hvilke rettigheter du har i modulen, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med.

Disse funksjonene gir tilgang til arrangement: Leder, Adm. leder, Daglig leder, Arrangementsansvarlig.

Hvilke type arrangementer kan publiseres
Alle lokale, regionale og nasjonale stevner kan opprettes og publiseres. Det er flere arrangementsformer:

 • Idrettsarrangement benyttes til stevner som skal være åpne for påmelding også for deltakere som ikke er medlem av klubben. Stevnet må godkjennes av NJF i Sportsadmin før det blir publisert (synlig).
 • Lokalt arrangement benyttes til stevner som kun skal holdes for klubbmedlemmer. Trenger ingen godkjenning fra NJF.
 • Møte/seminar skal alle ha mulighet til å melde på. For at deltakere skal få meldt seg på et arrangement, må status være Godkjent. Trenger ingen godkjenning fra NJF.

Regionale stevner som for eksempel Østlandscup, Innherredstreffet, Jubapool, Vårspretten etc. er eksempler på stevner som arrangør selv må opprette i Sportsadmin for å få det synlig på terminlisten. Det er arrangementsformen Idrettsarrangement som må velges, og NJF må godkjenne disse arrangementene. Arrangementene kommer på terminlisten når NJF har godkjent de aktuelle Idrettsarrangementene.

Ved opprettelse av et stevne, kan arrangør velge å åpne opp for online påmelding med eller uten betaling (krav for NC og NM, men valgfritt for alle andre). For at arrangør/klubb skal kunne ta i mot eventuelle online betalinger så må klubben opprette en brukerstedsavtale med Buypass.

Linker:

 • Veiledning arrangement-modul
 • Videoveiledning, opprettelse av arrangement
 • Klubb som betalingsmottager/brukersted

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

8 Views0
Sølv og bronse i VM for damer 1982

Historikk-prosjektet jobber videre, og har fått tilgang til video fra det historiske VM i 1982 hvor Norge fikk to medaljer. Se video fra de norske medaljekampene.

Logo Judo VM for damer 1982.
Logo Judo VM for damer 1982.

I år er det 32 år siden Norge tok to medaljer i et VM. Det er også Norges to eneste VM-medaljer i judo.

Kvinnenes andre VM ble arangert i Paris 1982. Inger Lise Solheim fra Marienlyst JC tok sølv i klassen –61 kg, og Heidi Andersen fra NJJK fikk bronse i klassen -66 kg.

Historikk-prosjektet vil presentere sine resultater på den nyopprettede nettsiden Judoinfo.no
Siden vil utvikles, og innholdes legges inn, men allerede nå finnes et utvalg av Norges Judoforbunds medlemsblad fra 70-90-tallet digitalisert.

«Fra VM i 1982 har vi fått en VHS-kasset med opptak av Inger Lise og Heidi sine medaljekamper. Kvaliteten på opptaket fra 1982 er dårlig sammenlignet med hva man i dag kan få til, men VHS-kassettene er digitalisert»

Se videoene på Judoinfo.no

Mvh.
Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

16 Views0
Støtte til innkjøp av matter og drakter!

NIFs ordning med utstyrsmidler utvides, og det skal fordeles 26,2 millioner til norske idrettslag. Nytt er rekrutteringspakker med drakter. NJF kan gi finansieringshjelp ved kjøp av matter.

Rekrutteringspakke I fra Green Hill koster 12.215,-
Rekrutteringspakke I fra Green Hill koster 12.215,-
Rekrutteringspakke II fra Green Hill koster 15.449,-
Rekrutteringspakke II fra Green Hill koster 15.449,-

Tilskuddsordningen Spillemidler til utstyr fortsetter i 2014. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har eksistert siden 2003. Totalt er det fordelt over 160 millioner.

Søknad via internett
Det skal søkes via internett – et absolutt krav. Søknaden leveres elektronisk under valget «Verktøykassa» på lagets egen «Klubben online» side. Last ned brukerveiledning (pdf).

Tekniske spørsmål skal rettes til NIF IT Support (support@idrettsforbundet.no tlf. 03615), mens spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy.

Søknadsbeløp
Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader. Søknadsbeløpet tar utgangspunkt i planlagt innkjøp mellom kroner 10.000 og 900.000.

Utstyrskategoriene det kan søkes støtte til er judomatter/tjukkaser og rekrutteringspakker med drakter.

Utstyret som er berettiget til støtte er ikke personlig utstyr. Det er utstyr som skal være i klubbens eie, og som kan lånes bort til nybegynnere og andre. I samarbeid med vår samarbeidspartner Green Hill har vi satt sammen draktpakker som tilfredsstiller kravene til denne ordningen.

Priseksempel: Rekrutteringspakke I, nybegynnerdrakt i ass. størrelser med klubbnavn på skulder. Ord. pris 17.450,- Klubbrabatt på 30%, gir pris på 12.215,- fra Green Hill. Dette beløpet er søkegrunnlaget som kan gi opptil 4.000,- i støtte fra Utstyrsmidlene. Da er vi nede i en draktpris under 165,- kroner!

Finansieringshjelp
Hvis klubben trenger nye matter, men mangler kapital, kan man søke NJF om finansieringsstøtte. Les om erfaringer med ordningen så langt. Samtidig med søknad om finansieringshjelp må det søkes om utstyrsmidler gjennom NIF. Les mer om saksgang og søknadsprosess.

Frister
Søknadsperioden som gjelder er for hele 2014 og frem tom 31/1-15. Det betyr at man må søke nå innen fristen 29. oktober 2014, men det faktiske kjøpet kan være i perioden 1/1-14 til 31/1-15.

Man kan søke hvis man har en intensjon om å kjøpe. Hvis det faktiske kjøpet ikke gjennomføres vil midlene bare returneres til NIF.

Midlene utbetales til klubbene etter at NJF har mottatt kjøpskvittering innen fristen 31. januar 2015.

For de som får tilslag om finansieringshjelp gjelder egne regler for kjøp og spillemiddelstøtte.

SAKSGANG:

 • Klubbene søker online innen 29. oktober 2014
 • NJF godkjenner søknader og sender samlet videre til NIF
 • Søknadene fra særforbundene behandles i idrettsstyret den 11. desember 2014
 • Svar på søknad kan forventes i januar måned, etter behandling i Kulturdepartementet
 • Klubbene må sende inn kvittering på kjøp innen 31. januar 2015
 • Tildelte midler betales ut innen 14 dager etter innleveringsfristen
4 Views0
Samarbeid med Nettavisen og Blogg.no

Hvordan kan Tonje Mathisen og Erlend Brovold sin artikkel om klubbens Judotur til Nederland komme på forsiden av Nettavisen?

Faksimile: Nettavisen.no
Faksimile: Nettavisen.no

Her er forklaringen!

Etter et samarbeid mellom Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) og Nettavisen er det nå opprettet en egen bloggspalte for særforbundene. Judo er sammen med Dans, Triathlon og Kampsport de eneste som har kommet i gang!

NJF har opprettet judo.blogg.no. Her vil forbundet poste historier og saker fra klubbene. Vi sier at innholdet skal være av, for og om judoka!

Faksimile: Blogg.no
Faksimile: Blogg.no

Alle som blogger oppfordres til å gjøre dette på blogg.no fordi da vil de kunne dele innlegget på judo.blogg.no, og link til innlegget blir også synlig på judo.no.

Hvem er dette aktuelt for?

 • Klubber, eller treningsgrupper (man kan bytte på å lage innleggene)
 • Utøvere med vanlige blogger, men som av og til skriver om judo (blir bare mulig å dele judo-innleggene)
 • Utøvere som ønsker profilering av seg selv, inkl. alle som er eller ønsker å bli landslagsutøvere.
 • Foreldre/trenere og andre som blogger, og som innimellom skriver litt om sin tilknytning til judo

Dette fungerer for de som kun blogger om judo, og de som har personlige blogger, og som av og til skriver om judo. Kriteriet for å komme på judo.blogg.no er at innlegget enten er skrevet av en judoka, for andre judoka eller handler om judo.

Når innlegget først har kommet på judo.blogg.no kan nemlig følgende skje:

 • saerforbund.blogg.no er fellesbloggen for hele idretten. Innlegg på forbundenes blogger kan hentes hit (dette styres redaksjonelt av SFF).
 • Fra det som er synlig her vil det genereres en egen seksjon på Nettavisen.no/sport (se illustrasjon).
 • Denne seksjonen leges ut ufiltrert, men den leses jevnlig av Sportsredaksjonen i Nettavisen. Finner de interessante saker eller temaer, så kan de i tillegg lage redaksjonelt innhold av ditt innlegg! Det betyr at du kan havne på toppen av Nettavisen.no/sport, og kanskje også hovedsiden Nettavisen.no.

Da får du mange klikk på bloggen din!

Hvordan komme i gang?

 • Opprett blogg på blogg.no
 • Starte å skrive, og legge ut bilder!
 • Bli medlem av gruppen judo
 • Velg gruppe:judo for hvert innlegg du vil dele

Lykke til!

20 Views0
Søknad om kompensasjon for moms

Søknadsfrist er 15. august 2014. Det er tallene fra regnskapsåret 2013 som skal benyttes. Hele søknadsprosessen tar under ett minutt!

Norsk Judo fikk i 2013 tildelt over 700.000 gjennom denne ordningen. Flere klubber søkte dessverre ikke. Det er viktig å huske at det ikke er noen minimumsgrense. Alle som søker får tildelt kompensasjon.

Det er 1,2 milliarder kroner til fordeling, og ordningen gjelder for alle frivillige lag/foreninger i Norge. Idrettslag skal sende sine tall til NIF, som søker Lotteri- og stiftelsestilsynet på hele idrettens vegne.

De generelle retningslinjene:

 • Grupper i fleridrettslag søker gjennom hovedlaget
 • Det skal brukes brutto driftskostnader fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2013
 • ALLE idrettslag kan søke, uansett størrelse på driftskostnadene
 • Ingen krav til org. nr. eller registrering i Frivillighetsregisteret
 • Spesielle regler (eget skjema) for idrettslag med følgende aktivitet:
  • driftskostnader over 5 mill
  • eier/deleier av aksjeselskap
  • investering/avskrivning i anlegg

Brutto driftskostnader skal registreres i Sportsadmin.

Se kurs her (varighet 2 min og 3 sek.):

Hvis dere har problemer med SportsAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling på telefon 03615 eller epost support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 08:00 – 20:00).

Tildeling/utbetaling skjer i desember 2014.

Lykke til!

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

4 Views0