Christian Wolff midlertidig ansatt i NJF

Fra 1. mars er Stine Lastein ansatt som ny Generalsekretær i Norges Judoforbund, og siden hun kommer fra stillingen som Fagsjef gir det rom for en større omfordeling av oppgaver internt.

Christian Wolff midlertidig ansatt i Judoforbundet.

Vi har prioritert å raskt utlyse en ny stilling som Utviklingsansvarlig og jobber for å få på plass en ny medarbeider. Inntil denne er på plass vil det i en kort periode være redusert bemanning på Forbundskontoret. Vi har vurdert ulike tiltak for å minimere negative konsekvenser, da det er viktig å opprettholde tilbudet av tjenester til våre klubber og medlemmer.

Vi er derfor svært fornøyde med å kunne meddele at Christian Wolff er ansatt i en 50 % midlertidig stilling. Han vil fram til sommeren være ansatt i NJFs administrasjon og ha ansvar for prosjekter knyttet til både Strategidokumentet og til Virksomhetsbeskrivelsen. Hovedsakelig vil han jobbe med klubbutvikling, judo i skolen og NM-veka.

Christian har lang fartstid i norsk judo, der han nok er best kjent som en dyktig leder av Stevnekomiteen og som vår egen judofotograf, se judobilder.org. Han har også lang erfaring som klubbleder i Asker judoklubb, som stevnearrangør og som trener.

Vi er svært fornøyde med å ha fått Christian som ansatt i NJF og ser frem til å ha ham med på laget!

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

87 Views0
Endringer i Judoforbundets administrasjon

Stine Lastein tiltrer som ny Generalsekretær i Norges Judoforbund 1. mars. Siden hun kommer fra stillingen som Fagsjef gir det rom for en større omfordeling av oppgaver internt.

Organisering av administrasjonen skal være så hensiktsmessig som mulig for å løse de oppgavene som til enhver tid kreves. Vi skal utnytte ansattressursene maksimalt, være tilpasningsdyktige og legge til rette for best mulig aktivitet for våre medlemmer.

Basert på virksomhetsbeskrivelsen som er vedtatt på Judoforbundstinget og de økonomiske rammebetingelsene, har vi forsøkt å fordele oppgaver på de ansatte vi har med oss videre, ut fra den enkeltes kompetanse, ønsker og motivasjon fremover.

På bakgrunn av denne øvelsen har vi derfor prioritert å raskt utlyse en ny stilling som Utviklingsansvarlig.

Vi håper at perioden med redusert bemanning gir så få negative effekter som mulig. Inntil en ny person kommer på plass vil det fremdeles være rom for enderinger i håndtering av oppgaver, men i hovedsak vil administrasjonens arbeidsfordeling organiseres som beskrevet her.
 

Faste stillinger


Generalsekretær – Stine Lastein.
Stine vil i hovedsak ha samme arbeidsoppgaver og ansvar som Kristoffer Halmøy har hatt til nå. I dette ligger det overordnede ansvaret for administrasjonen i Judoforbundet. Saksforberedelse for styret, forbundsting, strategiarbeid og risikostyring, idrettspolitisk arbeid, budsjettstyring, regnskap og internkontroll. I tillegg kommer HR-ansvar, personvern, lov/forvaltning, pressekontakt, anleggsutvikling, samarbeid med andre særforbund, redaksjonelt ansvar, behandling av honorære saker og oppfølging av samarbeidspartnere.


Organisasjonsansvarlig – Lill Merethe Tjeldvoll.
Lill Merethe vil jobbe med medlemsservice, reisekoordinasjon for Landslaget, påmeldinger til internasjonale stevner og seminarer, arrangement og support. Hun vil også ha ansvar for administrative prosesser og oppgaver, som IT-systemene, kursrapportering, kursavvikling, resultatservice, lager, logistikk og salg. Stillingen innebærer videre å være førstelinjesupport for anleggsspørsmål og matter og er et bindeledd mot JFF.

Utviklingsansvarlig – Utlyst stilling.
Vedkomne vil jobbe med utvikling og fag. Stillingens arbeidsoppgaver vil blant annet innebære klubb- og regionutvikling, trener- og dommerutvikling, utdanning, barne- og ungdomsidrett, oppfølging av instruktører, dommervirksomheten og nasjonale stevner. En stor del av stillingen omfatter også forvaltning av para-aktivitet, ledelse av Råd for para-judo og oppfølging av klubber med para-utøvere. I tillegg tilfaller oppfølging av nasjonale prosjekter.

 

Midlertidige stillinger

Landslaget: Per Vestli
Toppidrettssjef – Per Vestli.
Pers stilling, som er en 40 %-stilling (ut 2019, med mulighet for forlengelse), vil i liten grad endres. Han jobber i dag med drift av landslagene og talentutvikling, støtteapparatet, har ansvar for landslagstrener og regiontrenere, utviklingstrapp, VGS-samarbeid, antidoping-arbeid og samarbeid med OLT. Han vil i tillegg fra 1. mars være medansvarlig for trenerutvikling på nivå 3 (trenere for morgendagens topputøvere).

Landslaget: Martin Thiblin
Landslagstrener – Martin Thiblin.
Martin har en 100% stilling (ut 2019, med mulighet for forlengelse), og denne blir ikke endret. Det betyr at han fortsatt har ansvar for landslagets sportslige planer, og LL-utøvernes sportslige utvikling. Det inkluderer å etablere et treningstilbud på dagtid og følge opp utøverne sportslig på kveldstid i Oslo. Han samarbeider med personlige trenere, klubbtrenere, og ikke minst andre coacher/reiseledere til LL-arrangementer. Han skal også følge opp regiontrenerne og etablere samarbeid med regionale OLT-sentere.


Prosjektleder Ungdomsprosjektet – Elise Åkesson.
Elise har fått en prosjektstilling som varer ut 2019 (uten mulighet for forlengelse). I prosjektets siste år vil Elise jobbe med dommer- og arrangørprogrammene i prosjektet, og hun vil fokusere ekstra på å skape regionale ungdomsnettverk i Norsk Judo. Dette innebærer oppfølging av kursdeltakere og organisering av regionale og nasjonale samlinger/seminarer for målgruppen. Hun skal også holde arrangørkurs, følge opp arrangører av Judofestivaler og Regioncup samt hjelpe klubber med markedsføring og oppfølging av dommere. Stillingen innebærer mye reisevirksomhet med klubbesøk i hele landet.

 
Denne omrokkeringen danner grunnlag for et nytt organisasjonskart som vil utarbeides når den utlyste stillingen er besatt. En del oppgaver som tilfaller administrasjonen er ikke beskrevet her, og disse vil fordeles slik det er mest hensiktsmessig.
 
Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

35 Views0
Norges judoforbund søker Utviklingsansvarlig

Har du lyst til å jobbe med faglig og organisatorisk utvikling av norsk judo?

Judoforbundet har nå en ledig fast stilling som utviklingsansvarlig. Vi søker en person med et sterkt engasjement som kan drive utviklingsarbeidet i organisasjonen. Vedkommende vil jobbe tett med judoklubber og -regioner, samt ha et overordnet ansvar for kompetanse, breddeaktivitet, stevner og para-judo.

Det må påregnes noe reisevirksomhet, og fleksibilitet med hensyn til en normal arbeidstid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen utgjør en del av Judoforbundets administrasjon som per i dag har 4 faste og 1,4 midlertidig ansatte. Utviklingsansvarlig rapporterer til Generalsekretæren.

Oppgaver:

 • Klubbutvikling
 • Regionutvikling
 • Seminar- og kursvirksomhet
 • Trener- og dommerutvikling
 • Anti-dopingarbeid
 • Ansvar for barne- og ungdomsidrett
 • Oppfølging av klubber med para-aktivitet
 • Lede Råd for para-judo
 • Graderingsvirksomheten
 • Forvaltning av nasjonale stevner
 • Prosjektarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Idrettsfaglig og/eller pedagogisk utdanning på bachelor-nivå
 • Erfaring fra arbeid med idrett (ansatt og/eller frivillig)
 • God kunnskap om judosporten er ønskelig, men ikke påkrevd
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Evne til å jobbe strategisk


Vi tilbyr:

 • Stillingsbrøk 100 %
 • Varighet: Fast
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Tilknytning til sterke fagmiljøer
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Et trivelig og sosialt arbeidsmiljø
 • Mulighet for å trene i arbeidstiden

Søknadsfrist 10. mars. Tiltredelse snarest.
Søk på stillingen her.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Fagsjef på telefon +47 934 41 760 eller på mail.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

66 Views0
Elise Åkesson ny prosjektleder i Ungdomsprosjektet
Elise Åkesson er ny prosjektleder i Ungdomsprosjektet.

I 2017 startet vi Judoforbundets Ungdomsprosjekt – JUP – takket være en generøs tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet organiserer utdanningsprogrammer for ungdom og unge voksne i dommer- og arrangørfaget. Det støtter også opp om lokale og regionale konkurranser for ungdom. Du kan lese mer om dette her.

I oppstartsfasen av JUP organiserte vi en samling for kommende veiledere i prosjektet – en gruppe unge judoutøvere som skulle jobbe mot deltakere i utdanningsprogrammene. En av disse var Elise Åkesson fra Gausel Judoklubb, som senere påtok seg rollen som prosjektkoordinator.

Elise viste seg raskt å være en koordinator som tok initiativ, var god på å kommunisere med ungdom og hadde et stort engasjement og pågangsmot. Hun har i løpet av prosjektet holdt kurs, arrangert seminar og har gradvis overtatt ansvar for framdriften. Det er derfor med glede vi nå meddeler at Elise overtar rollen som prosjektleder etter Stine Lastein. Hun vil fra nå være operativ i en fulltidsstilling ut 2019.

Vi ønsker Elise velkommen som prosjektleder i NJF! Ta kontakt om du har spørsmål vedrørende prosjektet.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

112 Views0
Obligatorisk utøverforsikring

Norges Judoforbund har en avtale med AGS Forsikring AS (på vegne av Lloyds Insurance Company) for forsikring av aktive utøvere fra fylte 13 år.

AGS forsikring.

Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF. Forsikringen er det klubben som ordner på vegne av medlemmene.

Er du over 13 år skal klubben tegne forsikring i ditt navn. Den enkelte kan sjekke sin forsikringsstatus på MinIdrett eller på Judo-kortet.

Det finnes tre valg:

Utøverlisensen er den obligatoriske grunnforsikringen som alle (som minimum) må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Koster 250,- per år.

Konkurranselisensen har grunnforsikring, og Skadetelefon. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen, men oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Anbefalt for de som deltar aktivt i konkurranser. Koster 310,- per år

Premiumlisensen har utvidet forsikring i bunn, med Skadetelefon inkludert. Større rammer for behandling på privat klinikk ved skade, og utredning innen 3 dager. Toppidrettsutøvere og de som konkurrerer internasjonalt bør velge denne lisensen. Koster 800,- per år

Medlemmet kan gi klubben beskjed om at man ønsker oppgradert forsikring. Klubben kan oppgradere Lisensen og betale mellomlegget.

Ny forsikringsperiode starter 1. februar 2019. Følgende gjelder:

 • Samarbeidet med Idrettens Helsesenter garanterer raskere utredning og behandling
 • Egenandel for behandling på legevakt lagt inn
 • Utredning lagt inn på alle forsikringstyper
 • Ytelsene/summene for øvrig er uendret

Klubber kan registrere nye medlemmer med 2019-lisens allerede nå. Utøvere som hadde lisens i 2018 blir lagt inn med ny 2019-lisens mot slutten av januar. Da kan klubben via Sportsadmin bekrefte hvem som skal fornye sin lisens.

Se mer informasjon om forsikringen, alle forsikringsvilkårene og hvordan du melder skade.

59 Views0
Generalsekretæren har sagt opp

Kristoffer Halmøy ga i forrige uke styret beskjed om at han har takket ja til en ny jobb, og at han sier opp sin stilling som generalsekretær.

Generalsekretær Kristoffer Halmøy søker nye utfordringer.

Etter 11 år i jobben er det forståelig at man ønsker å prøve noe nytt. Vi er glade på hans vegne. Han har gjort en solid jobb for norsk judo med måten han har bygget organisasjonen og ledet forbundskontoret på. Vi ønsker at dette arbeidet videreføres gjennom en ny generalsekretær.

Styret behandlet saken på styremøtet 30. november, og har vedtatt at undertegnede skal lede prosessen med å finne en erstatter for Halmøy. Stillingen blir utlyst om ikke lenge.

Halmøy jobber for Judoforbundet hele oppsigelsesperioden, det vil si ut februar måned. Han begynner i ny jobb som seniorrådgiver for styringsinformasjon i Kunnskapsavdelingen til NAV/Arbeids- og velferdsetaten 1. mars 2019.

Vi ønsker Halmøy lykke til, og takker for enestående innsats for norsk judo i 11 år!

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President

70 Views0
Bryt stillheten rundt seksuelle overgrep i idretten!

Kampanjen #starttotalk skal gjøre det lettere for idrettsbarn å si ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Hele Idretts-Norge, Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet går nå sammen om å bryte stillheten.

Norsk idrett har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Foto: Europarådet

– Vi vil at trenere, ledere og foreldre tar ansvar, bryter stillheten og gjør det lettere å si ifra om seksuell trakassering og overgrep, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i NIF.

Norges idrettsforbund deltar aktivt i Europarådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Kampanjen #starttotalk er et felles europeisk løft, hvor man ønsker å redusere usikkerhet og frykt rundt et vanskelig tema. Kampanjefilmen har nå fått norsk tale og teksting.
– Vi ser at seksuell trakassering og overgrep dessverre også skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi må senke terskelen for å si ifra, enten det gjelder egne opplevelser, eller uønsket oppførsel mot andre, sier Kloster Aasen.

Aktuell problemstilling
– Temaet er relevant i alle idrettslag. Enten har det skjedd i ditt idrettslag, eller så skjer det nå, eller så vil det skje i fremtiden om du ikke tar opp temaet. Filmen viser situasjoner som kan skje i idretten, og idrettsforbundet håper å nå ut til flere med våre verktøy, sier Håvard Øvregård, rådgiver verdiarbeid i NIF.
Norges idrettsforbund har de siste årene opplevd en økning i antall henvendelser knyttet til seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Ønsker å skape oppmerksomhet
Linda Hofstad Helleland mener debatten om seksuell trakassering og overgrep innen idretten har hatt for lite oppmerksomhet i Norge.
– Jeg er glad for at NIF sammen med regjeringen ønsker å skape oppmerksomhet rundt et viktig tema. Vi må tørre å tro at overgrep skjer også i idretten. Det vil gjøre det lettere for både voksne og barn å snakke om dette, sier Barne- og likestillingsministeren.

Idretten skal være en trygg arena
– Nesten alle barn er med i norsk idrett, og mange deltar i flere idretter. Der skal de være trygge, og foreldre skal kunne vite at deres barn ikke risikerer å bli utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Jeg er veldig fornøyd med at NIF går så aktivt inn i dette temaet. Nå må særforbundene og idrettskretsene ta dette opp lokalt over hele landet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

93 Views0
Terminliste 2019

NJFs årskalender 2019 er nå fastsatt.

Terminlisten innholder oversikt over alle NJFs aktiviteter det kommende året.
Terminlisten finnes her: https://www.judo.no/utoverinfo/terminliste/

NJFs terminliste presenteres i Google kalender,

Totalt er det 11 kalendere, som alle oppdateres fortløpende av NJF.
De viser aktiviteter til en hver tid ett år frem i tid. Kalenderne er offentlig tilgjengelige, og du kan abonnere på hvilke av de 11 kalenderne du måtte ønske.
Man kan også selv velge hvilke kalendere det skal vises aktivitet fra.

NJF bruker systemer levert av NIF, så all påmelding gjøres individuelt i Min Idrett eller klubbvis i SportsAdmin. Det er egne lister for arrangementer som er lagt inn og åpnet for påmelding:

I NJFs hoved-terminliste har vi mulighet til å legge inn mer informasjon for hvert arrangement, samt link til påmelding. Lokale og regionale arrangører kan ta kontakt med NJF, så er vi behjelpelige med å få inn aktuell info.

Opprette arrangementer i Sportsadmin:
Judoklubber og Judoregionene kan selv legge inn lokale og regionale arrangementer i Sportsadmin.
Man har da mulighet til å administrere arrangementet, laste opp dokumenter, ta i mot påmeldinger og innbetalinger av deltageravgift. I tillegg blir arrangementet synlig under listen for Påmelding.

I Sportsadmin er det en egen arrangementsmodul som alle klubber og regioner skal ha tilgang til. Hvilke rettigheter du har i modulen, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med.

Se veiledning for arrangements-modulen:
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Arrangement

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

82 Views0
Utlysning av studiestipend

Norges Judoforbund utlyser med dette stipend for judorelaterte studier og forskning. Oppgaven eller prosjektet må ha hovedfokus på et eller flere emner som er direkte tilknyttet judo.

Ordningen gjelder for skoleåret 2018-2019 og omfatter studier og forskning på universitets- eller høyskolenivå. Tildeling gjøres både til Bachelor- og Masterstudier og enkeltstående prosjekter.

Mottakere av stipend forplikter seg til å formidle resultater av studieoppgave/forskning for NJFs medlemmer, for eksempel ved et innlegg på judo.no eller en presentasjon på seminar. Dette avtales individuelt med Fagsjef.

Begrunnet søknad sendes til Fagsjef og skal inneholde:

 • Tittel på oppgave/prosjekt
 • Kort beskrivelse av prosjekt
 • Forsknings-/utdannelsesinstitusjon
 • Antatt varighet og omfang
 • Kopi av bekreftelse på studieplass
 • Eventuelle samarbeidspartnere

Stipendbeløp avhenger av omfang og vil utgjøre mellom 5 000 og 15 000 kr.

Frist for søknad er 15. november. Tildeling og utbetaling skjer innen 15. desember.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

38 Views0
Judokort og NJF-godkjente graderinger (oppdatert)

Overgangsordning vedr. registering av graderinger (oppd. 08/8-2018)

Vi har registrert et stort ønske om å få med nåværende grader på de første Judokortene som produseres.

Vi gir derfor alle klubber en anledning til å registrere grader i Idrettskurs frem til og med 30/9-2018 uten at klubben blir fakturert for registrering av graderinger.

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at alle nåværende og tidligere grader er gyldige, uavhengig av denne registreringen. Det er ingen krav om å registrere tidligere grader, da allerede utstedte judopass/graderingsmerker dokumenterer oppnådd grad.

Om klubben allikevel ønsker å registrere nåværende grader slik at dette bli synlig på judokort ved første produksjonsrunde, så er det altså mulig å gjøre dette helt kostnadsfritt frem til og med 30/9.

Første runde med judokort vil bli sendt til produksjon 1. oktober.
Alle grader som er lagt inn i Idrettskurs innen da, vil dermed bli synlig på judokortet.

—————–

NJF innfører nytt Judokort (som erstatter judopassene), og et nytt system for å registrere klubbgraderinger.

Judokortet inneholder personalia, forsikringsstatus, beltegrad og kompetanse.

Bakgrunnen for denne endringen er å få digitalisert flere arbeidsprosesser hos forbundet sentralt, og ute i klubbene. Det har også vært viktig å sikre et godt ID-system for utøvere, et bevis på oppnådd beltegrad, samt at alle utøvere skal ha tilgang på et forsikringsbevis.

I samarbeid med Norges Idrettsforbund er det derfor laget et nytt fysisk Judokort som vil inneholde følgende informasjon:

 • Personalia (navn, fødselsdato, kjønn, klubb, profilbilde)
 • Forsikringsstatus (for utøvere over 13 år)
 • Beltegrad
 • Kompetanse (trener, dommer, arrangør)

Den nye løsningen sikrer at all informasjon lagres sentralt i idrettens database, noe som vil være en stor fordel når det kommer til å gjenskape et eventuelt tapt Judokort.

De nye Judokortene erstatter de gamle judopassene, men allerede utstedte judopass vil være gyldige (selv om de ikke vil bli ajourført videre).

Klubbene mottar nye Judokort og får ansvar for å distribuere disse videre til utøverne. Første runde med Judokort produseres i august 2018.

Informasjonen på judokortet vil bli hentet fra følgende behandling:

Klubb:

 • Registrerer graderinger (mon/kyu) i Idrettskurs.
 • Betaler forsikring i Sportsadmin for utøvere fra fylte 13 år.
 • Oppdaterer personalia på utøvere i Klubbadmin eller det aktuelle elektroniske medlemssystemet som klubben bruker.

Utøver:

 • Oppdaterer personalia / profilbilde i Min Idrett.

NJF:

 • Registrerer Dan-grader i Idrettskurs.
 • Registrerer Kompetanser (trener, dommer og arrangør) i Idrettskurs.

Det er laget egne informasjonssider; for utøvere: Judokort, og for klubbenes registrering av grader: NJF-godkjent gradering.

Registrering av klubb-grader vil ikke være obligatorisk for klubbene, men registrering i databasen vil være den eneste måten å få NJF-godkjenning på graderingene.

Overgangsordning
Ordningen med judopass og graderingsmerker fases ut, og alt salg av dette materiellet avsluttes.
Klubber som har ubrukt materiell fra det siste året (kjøpt etter 1. juli 2017) kan sende dette i retur til full tilbakebetaling. For eldre materiell vil det også vurderes en kompensasjon. Klubbene oppfordres til å sende søknad. Frist for innsending av slike krav/søknader settes til 1. oktober 2018.

Gammelt materiell som finnes i klubbene kan brukes inntil det er tomt, dersom klubben ønsker det.

Spørsmål om den nye ordningen, og andre praktiske forhold rettes til Lill Merethe Tjeldvoll.

172 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier