Obligatorisk utøverforsikring

Norges Judoforbund har en avtale med AGS Forsikring AS (på vegne av Lloyds Insurance Company) for forsikring av aktive utøvere fra fylte 13 år.

AGS forsikring.

Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF. Forsikringen er det klubben som ordner på vegne av medlemmene.

Er du over 13 år skal klubben tegne forsikring i ditt navn. Den enkelte kan sjekke sin forsikringsstatus på MinIdrett eller på Judo-kortet.

Det finnes tre valg:

Utøverlisensen er den obligatoriske grunnforsikringen som alle (som minimum) må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Koster 250,- per år.

Konkurranselisensen har grunnforsikring, og Skadetelefon. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen, men oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Anbefalt for de som deltar aktivt i konkurranser. Koster 310,- per år

Premiumlisensen har utvidet forsikring i bunn, med Skadetelefon inkludert. Større rammer for behandling på privat klinikk ved skade, og utredning innen 3 dager. Toppidrettsutøvere og de som konkurrerer internasjonalt bør velge denne lisensen. Koster 800,- per år

Medlemmet kan gi klubben beskjed om at man ønsker oppgradert forsikring. Klubben kan oppgradere Lisensen og betale mellomlegget.

Ny forsikringsperiode starter 1. februar 2019. Følgende gjelder:

 • Samarbeidet med Idrettens Helsesenter garanterer raskere utredning og behandling
 • Egenandel for behandling på legevakt lagt inn
 • Utredning lagt inn på alle forsikringstyper
 • Ytelsene/summene for øvrig er uendret

Klubber kan registrere nye medlemmer med 2019-lisens allerede nå. Utøvere som hadde lisens i 2018 blir lagt inn med ny 2019-lisens mot slutten av januar. Da kan klubben via Sportsadmin bekrefte hvem som skal fornye sin lisens.

Se mer informasjon om forsikringen, alle forsikringsvilkårene og hvordan du melder skade.

23 Views0
Generalsekretæren har sagt opp

Kristoffer Halmøy ga i forrige uke styret beskjed om at han har takket ja til en ny jobb, og at han sier opp sin stilling som generalsekretær.

Generalsekretær Kristoffer Halmøy søker nye utfordringer.

Etter 11 år i jobben er det forståelig at man ønsker å prøve noe nytt. Vi er glade på hans vegne. Han har gjort en solid jobb for norsk judo med måten han har bygget organisasjonen og ledet forbundskontoret på. Vi ønsker at dette arbeidet videreføres gjennom en ny generalsekretær.

Styret behandlet saken på styremøtet 30. november, og har vedtatt at undertegnede skal lede prosessen med å finne en erstatter for Halmøy. Stillingen blir utlyst om ikke lenge.

Halmøy jobber for Judoforbundet hele oppsigelsesperioden, det vil si ut februar måned. Han begynner i ny jobb som seniorrådgiver for styringsinformasjon i Kunnskapsavdelingen til NAV/Arbeids- og velferdsetaten 1. mars 2019.

Vi ønsker Halmøy lykke til, og takker for enestående innsats for norsk judo i 11 år!

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President

35 Views0
Bryt stillheten rundt seksuelle overgrep i idretten!

Kampanjen #starttotalk skal gjøre det lettere for idrettsbarn å si ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Hele Idretts-Norge, Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet går nå sammen om å bryte stillheten.

Norsk idrett har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Foto: Europarådet

– Vi vil at trenere, ledere og foreldre tar ansvar, bryter stillheten og gjør det lettere å si ifra om seksuell trakassering og overgrep, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i NIF.

Norges idrettsforbund deltar aktivt i Europarådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Kampanjen #starttotalk er et felles europeisk løft, hvor man ønsker å redusere usikkerhet og frykt rundt et vanskelig tema. Kampanjefilmen har nå fått norsk tale og teksting.
– Vi ser at seksuell trakassering og overgrep dessverre også skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi må senke terskelen for å si ifra, enten det gjelder egne opplevelser, eller uønsket oppførsel mot andre, sier Kloster Aasen.

Aktuell problemstilling
– Temaet er relevant i alle idrettslag. Enten har det skjedd i ditt idrettslag, eller så skjer det nå, eller så vil det skje i fremtiden om du ikke tar opp temaet. Filmen viser situasjoner som kan skje i idretten, og idrettsforbundet håper å nå ut til flere med våre verktøy, sier Håvard Øvregård, rådgiver verdiarbeid i NIF.
Norges idrettsforbund har de siste årene opplevd en økning i antall henvendelser knyttet til seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Ønsker å skape oppmerksomhet
Linda Hofstad Helleland mener debatten om seksuell trakassering og overgrep innen idretten har hatt for lite oppmerksomhet i Norge.
– Jeg er glad for at NIF sammen med regjeringen ønsker å skape oppmerksomhet rundt et viktig tema. Vi må tørre å tro at overgrep skjer også i idretten. Det vil gjøre det lettere for både voksne og barn å snakke om dette, sier Barne- og likestillingsministeren.

Idretten skal være en trygg arena
– Nesten alle barn er med i norsk idrett, og mange deltar i flere idretter. Der skal de være trygge, og foreldre skal kunne vite at deres barn ikke risikerer å bli utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Jeg er veldig fornøyd med at NIF går så aktivt inn i dette temaet. Nå må særforbundene og idrettskretsene ta dette opp lokalt over hele landet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

71 Views0
Terminliste 2019

NJFs årskalender 2019 er nå fastsatt.

Terminlisten innholder oversikt over alle NJFs aktiviteter det kommende året.
Terminlisten finnes her: https://www.judo.no/utoverinfo/terminliste/

NJFs terminliste presenteres i Google kalender,

Totalt er det 11 kalendere, som alle oppdateres fortløpende av NJF.
De viser aktiviteter til en hver tid ett år frem i tid. Kalenderne er offentlig tilgjengelige, og du kan abonnere på hvilke av de 11 kalenderne du måtte ønske.
Man kan også selv velge hvilke kalendere det skal vises aktivitet fra.

NJF bruker systemer levert av NIF, så all påmelding gjøres individuelt i Min Idrett eller klubbvis i SportsAdmin. Det er egne lister for arrangementer som er lagt inn og åpnet for påmelding:

I NJFs hoved-terminliste har vi mulighet til å legge inn mer informasjon for hvert arrangement, samt link til påmelding. Lokale og regionale arrangører kan ta kontakt med NJF, så er vi behjelpelige med å få inn aktuell info.

Opprette arrangementer i Sportsadmin:
Judoklubber og Judoregionene kan selv legge inn lokale og regionale arrangementer i Sportsadmin.
Man har da mulighet til å administrere arrangementet, laste opp dokumenter, ta i mot påmeldinger og innbetalinger av deltageravgift. I tillegg blir arrangementet synlig under listen for Påmelding.

I Sportsadmin er det en egen arrangementsmodul som alle klubber og regioner skal ha tilgang til. Hvilke rettigheter du har i modulen, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med.

Se veiledning for arrangements-modulen:
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Arrangement

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

46 Views0
Utlysning av studiestipend

Norges Judoforbund utlyser med dette stipend for judorelaterte studier og forskning. Oppgaven eller prosjektet må ha hovedfokus på et eller flere emner som er direkte tilknyttet judo.

Ordningen gjelder for skoleåret 2018-2019 og omfatter studier og forskning på universitets- eller høyskolenivå. Tildeling gjøres både til Bachelor- og Masterstudier og enkeltstående prosjekter.

Mottakere av stipend forplikter seg til å formidle resultater av studieoppgave/forskning for NJFs medlemmer, for eksempel ved et innlegg på judo.no eller en presentasjon på seminar. Dette avtales individuelt med Fagsjef.

Begrunnet søknad sendes til Fagsjef og skal inneholde:

 • Tittel på oppgave/prosjekt
 • Kort beskrivelse av prosjekt
 • Forsknings-/utdannelsesinstitusjon
 • Antatt varighet og omfang
 • Kopi av bekreftelse på studieplass
 • Eventuelle samarbeidspartnere

Stipendbeløp avhenger av omfang og vil utgjøre mellom 5 000 og 15 000 kr.

Frist for søknad er 15. november. Tildeling og utbetaling skjer innen 15. desember.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

19 Views0
Judokort og NJF-godkjente graderinger (oppdatert)

Overgangsordning vedr. registering av graderinger (oppd. 08/8-2018)

Vi har registrert et stort ønske om å få med nåværende grader på de første Judokortene som produseres.

Vi gir derfor alle klubber en anledning til å registrere grader i Idrettskurs frem til og med 30/9-2018 uten at klubben blir fakturert for registrering av graderinger.

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at alle nåværende og tidligere grader er gyldige, uavhengig av denne registreringen. Det er ingen krav om å registrere tidligere grader, da allerede utstedte judopass/graderingsmerker dokumenterer oppnådd grad.

Om klubben allikevel ønsker å registrere nåværende grader slik at dette bli synlig på judokort ved første produksjonsrunde, så er det altså mulig å gjøre dette helt kostnadsfritt frem til og med 30/9.

Første runde med judokort vil bli sendt til produksjon 1. oktober.
Alle grader som er lagt inn i Idrettskurs innen da, vil dermed bli synlig på judokortet.

—————–

NJF innfører nytt Judokort (som erstatter judopassene), og et nytt system for å registrere klubbgraderinger.

Judokortet inneholder personalia, forsikringsstatus, beltegrad og kompetanse.

Bakgrunnen for denne endringen er å få digitalisert flere arbeidsprosesser hos forbundet sentralt, og ute i klubbene. Det har også vært viktig å sikre et godt ID-system for utøvere, et bevis på oppnådd beltegrad, samt at alle utøvere skal ha tilgang på et forsikringsbevis.

I samarbeid med Norges Idrettsforbund er det derfor laget et nytt fysisk Judokort som vil inneholde følgende informasjon:

 • Personalia (navn, fødselsdato, kjønn, klubb, profilbilde)
 • Forsikringsstatus (for utøvere over 13 år)
 • Beltegrad
 • Kompetanse (trener, dommer, arrangør)

Den nye løsningen sikrer at all informasjon lagres sentralt i idrettens database, noe som vil være en stor fordel når det kommer til å gjenskape et eventuelt tapt Judokort.

De nye Judokortene erstatter de gamle judopassene, men allerede utstedte judopass vil være gyldige (selv om de ikke vil bli ajourført videre).

Klubbene mottar nye Judokort og får ansvar for å distribuere disse videre til utøverne. Første runde med Judokort produseres i august 2018.

Informasjonen på judokortet vil bli hentet fra følgende behandling:

Klubb:

 • Registrerer graderinger (mon/kyu) i Idrettskurs.
 • Betaler forsikring i Sportsadmin for utøvere fra fylte 13 år.
 • Oppdaterer personalia på utøvere i Klubbadmin eller det aktuelle elektroniske medlemssystemet som klubben bruker.

Utøver:

 • Oppdaterer personalia / profilbilde i Min Idrett.

NJF:

 • Registrerer Dan-grader i Idrettskurs.
 • Registrerer Kompetanser (trener, dommer og arrangør) i Idrettskurs.

Det er laget egne informasjonssider; for utøvere: Judokort, og for klubbenes registrering av grader: NJF-godkjent gradering.

Registrering av klubb-grader vil ikke være obligatorisk for klubbene, men registrering i databasen vil være den eneste måten å få NJF-godkjenning på graderingene.

Overgangsordning
Ordningen med judopass og graderingsmerker fases ut, og alt salg av dette materiellet avsluttes.
Klubber som har ubrukt materiell fra det siste året (kjøpt etter 1. juli 2017) kan sende dette i retur til full tilbakebetaling. For eldre materiell vil det også vurderes en kompensasjon. Klubbene oppfordres til å sende søknad. Frist for innsending av slike krav/søknader settes til 1. oktober 2018.

Gammelt materiell som finnes i klubbene kan brukes inntil det er tomt, dersom klubben ønsker det.

Spørsmål om den nye ordningen, og andre praktiske forhold rettes til Lill Merethe Tjeldvoll.

96 Views0
Samordnet rapportering 2018

Samordnet rapportering og søknad åpnet 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbundet er 30 april.

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april i KlubbAdmin:

 1. Rapportere medlemstall * pr. 31.12.17.
 2. Rapportere aktive medlemmer **, inkl. medlemmer med funksjonsnedsettelse.
 3. Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
 4. Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
 5. Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen nå).
 6. Oppdatere styre og ledelse (og laste opp årsmøteprotokoll).
  -NYTT AV ÅRET: Dere må bekrefte ved å krysse av i en kryssboks at styret rapportert i løsningen samsvarer med det styret som er innrapportert i årsmøteprotokollen. Dvs, ligger det 8 styremedlemmer i årsmøteprotokollen, så må det legges inn 8 styremedlemmer i Samordnet også. Dette for å unngå at endringsmeldingen til Brønnøysund blir avslått fordi antallet ikke stemmer overens.
 7. Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.
  – For de som har signeringsrett vil man kunne sende endringsmeldingen til Brønnøysund direkte etter fullførelse av Samordnet søknad og rapportering.

Alle idrettslag skal ha mottatt informasjon om rapporteringen på epost fra Idrettsforbundet.
Les mer informasjon om Samordnet søknad og rapportering her.

I forbindelse med rapporteringen skal alle judoklubbene svare på noen spørsmål fra Judoforbundet.
Oversikt over spørsmålene kan lastes ned her:

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no ved hjelp av Min idrett.

Support: Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her: Samordnet rapportering 2018.

Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

*Medlemstall
Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.17 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2018 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

**Aktive medlemmer
Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til.

57 Views0
Avtale med Hummel og G-MAX

Norges Judoforbund har knyttet til seg nye samarbeidspartnere. Hummel og Gmax skal levere nye trenings- og representasjonsklær.

F.v. Kristoffer Halmøy i Norges Judoforbund, Anders Mårdalen i Hummel Norge, Håvard Krogstadmo i G-Max.
FOTO: Stine Lastein

Samarbeidet med Gmax sikrer trykk og logistikk av de nye antrekkene fra Hummel. Det blir laget egne kolleksjoner for Landslaget, Para-utøverne og NJF-representanter.

Hummel er en danskeid merkevare med sport- og fritidsklær til store & små. Det ble stiftet i 1923 og leverer utstyr til mange ulike lag-/ballsporter på nasjonalt og internasjonalt nivå.

– Judo blir et spennende samarbeid. Våre treningsklær passer alle idretter, sier Anders Mårdalen i Hummel Norge.

G-Max er en del av Gresvig-konsernet, som har rundt 200 sportsbutikker fordelt over hele landet. G-Sport kjeden ble etablert i 1969. G-MAX er kjent for de store sportsvarehusene som inneholder alt av sport. G-Max Storo leverer til flere store klubber i Oslo-området, hvor Judoforbundet blir en del av porteføljen.

– Vi gleder oss til samarbeidet, og i tillegg til leveransene til Judoforbundet sentralt ser vi frem til å lage noen gode pakker til norske judoklubber, sier Håvard Krogstadmo i Gmax Storo.

– Norges Judoforbund er fornøyde med å ha fått to solide aktører med på laget. Om ikke annet, så kommer vi hvertfall til å SE bra ut!, sier generalsekretær Kristoffer Halmøy.

65 Views0
Fornyet avtale med Green Hill

Judoforbundet har samarbeidet tett med Green Hill siden 2012. Nå er avtalen utvidet og forlenget frem til 2019.

F.v. Generalsekretær Kristoffer Halmøy, og Green Hill Scandinavia sjef Wellington Martins.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

Avtalen innebærer at Green Hill fortsatt skal levere utstyr til Landslaget, ha gode tilbud og løsninger for klubbmarkedet, samt at de nå også blir offisiell matteleverandør.

Generalsekretær Kristoffer Halmøy forteller:
– Vi gikk åpent ut i markedet, og fikk tilbud fra flere aktuelle leverandører. Vi valgte Green Hill på grunn av vårt allerede lange og fungerende samarbeid, at de leverer utstyr til både klubb og Landslag, og at porteføljen nå omfatter både judodrakter og judomatter.

Green Hill ® er en seriøs leverandør på det internasjonale markedet, og har vært offisiell leverandør av Judoutstyr til OL i London 2012 og Rio 2016. Green Hill er «Master Supplier» til det Internasjonale Judoforbundet, den Europeiske Judo Union og flere store europeiske judolandslag.

– Merket har høy kvalitet, og draktene får gode skussmål fra våre utøvere. Det er en fordel for oss å ha en så stor internasjonal aktør på plass i Norge. En del av avtalen med Green Hill er blant annet at de skal være tilstede på alle norske arrangementer med informasjon og gode tilbud, forteller Halmøy.

– Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Judoforbundet, sier Green Hills norske representant Wellington Martins.

Klubber som ikke allerede er kunder kan ta kontakt på wellington.martins@greenhillsport.com og få en god klubbrabatt ved handel fra Green Hill. Utøvere kan enten handle gjennom sin klubb, eller direkte på greenhillsports.no

74 Views0
Sertifisering som Rent Særforbund

Antidoping Norge (ADNO) har evaluert Norges Judoforbund sitt antidoping-arbeid og har sertifisert NJF som Rent Særforbund.

Arbeidet med sertifiseringen
Hans Jørgen Kvåle fra Antidoping Norge delt ut RENT SÆRFORBUND-plakett til generalsekretær Kristoffer Halmøy under årets storklubbseminar.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

ADNO gjorde sitt vedtak om sertifisering av Norges Judoforbund 14. november i år, sammen med 15 andre særforbund. Sertifiseringen er gyldig frem til 31.12.2019.

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er ny høsten 2017, og innebærer at særforbundene vurderes opp mot helt tydelige kriterier. Dette henger sammen med NIFs kriterier for antidopingarbeid i særforbundene.

NJFs prosess startet med et vedtak i forbundsstyret 4. november 2016. Hele prosessen har altså tatt rundt ett år. Det skyldes både at prosessen krevde en dypere involvering av hele sentralleddet NJF enn først antatt, samt at ADNO trengte noe tid på å ferdigstille sertifiseringsordningen.

Daglig leder i ADNO Anders Solheim gratulerer NJF.
– Gjennom å ha utviklet deres egen handlingsplan bidrar dere gjennom målrettede tiltak til et bedre og mer effektivt forebyggende antidopingarbeid.

Vår antidopingpolicy

Norges Judoforbund skal fremme en dopingfri idrett gjennom fokus på vår kjerneverdier om Respekt (for treningspartnere og motstandere) og Ærlighet (gjennom å være forbilder for andre).

Last ned vår antidopingpolicy, og hele handlingsplanen.

Kort fortale inneholder handlingsplanen oppgaver og målsetninger for NJF sentralt, Klubbene, Regionene og Arrangørene.

 • Rammevilkår og samfunnskontakt – Antidopingpolicyen skal være forankret i Styret og del av NJFs Virksomhetsplan.
 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling – Toppidretten har jevnlig informasjon om antidoping og hele støtteapparatet jobber med forebygging.
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling – Idrettslagene skal lage egne Antidopingpolicyer og fremme en dopingfri idrett.
 • Arrangementer og aktivitetsadministrasjon – NJFs arrangementer skal være arena for å vise frem NJFs holdning til antidoping.
Veien videre

Ønsker du mer informasjon? Start med Ren Utøver. Dette er et e-læringsprogram som gjennomføres på egen PC. Består av 7 moduler, og tar 30 minutter totalt å gjennomføre.

Judoforbundet er glade for å få vist hvor seriøst vi tar antidopingarbeidet gjennom denne sertifiseringsordningen. Vi gleder oss til å jobbe tettere med ADNO fremover, slik at vi kan få fokus på kunnskap og gode holdninger rundt antidoping i hele organisasjonen.

Mvh.
Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

70 Views0