Sertifisering som Rent Særforbund

Antidoping Norge (ADNO) har evaluert Norges Judoforbund sitt antidoping-arbeid og har sertifisert NJF som Rent Særforbund.

Arbeidet med sertifiseringen
Hans Jørgen Kvåle fra Antidoping Norge delt ut RENT SÆRFORBUND-plakett til generalsekretær Kristoffer Halmøy under årets storklubbseminar.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

ADNO gjorde sitt vedtak om sertifisering av Norges Judoforbund 14. november i år, sammen med 15 andre særforbund. Sertifiseringen er gyldig frem til 31.12.2019.

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er ny høsten 2017, og innebærer at særforbundene vurderes opp mot helt tydelige kriterier. Dette henger sammen med NIFs kriterier for antidopingarbeid i særforbundene.

NJFs prosess startet med et vedtak i forbundsstyret 4. november 2016. Hele prosessen har altså tatt rundt ett år. Det skyldes både at prosessen krevde en dypere involvering av hele sentralleddet NJF enn først antatt, samt at ADNO trengte noe tid på å ferdigstille sertifiseringsordningen.

Daglig leder i ADNO Anders Solheim gratulerer NJF.
– Gjennom å ha utviklet deres egen handlingsplan bidrar dere gjennom målrettede tiltak til et bedre og mer effektivt forebyggende antidopingarbeid.

Vår antidopingpolicy

Norges Judoforbund skal fremme en dopingfri idrett gjennom fokus på vår kjerneverdier om Respekt (for treningspartnere og motstandere) og Ærlighet (gjennom å være forbilder for andre).

Last ned vår antidopingpolicy, og hele handlingsplanen.

Kort fortale inneholder handlingsplanen oppgaver og målsetninger for NJF sentralt, Klubbene, Regionene og Arrangørene.

 • Rammevilkår og samfunnskontakt – Antidopingpolicyen skal være forankret i Styret og del av NJFs Virksomhetsplan.
 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling – Toppidretten har jevnlig informasjon om antidoping og hele støtteapparatet jobber med forebygging.
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling – Idrettslagene skal lage egne Antidopingpolicyer og fremme en dopingfri idrett.
 • Arrangementer og aktivitetsadministrasjon – NJFs arrangementer skal være arena for å vise frem NJFs holdning til antidoping.
Veien videre

Ønsker du mer informasjon? Start med Ren Utøver. Dette er et e-læringsprogram som gjennomføres på egen PC. Består av 7 moduler, og tar 30 minutter totalt å gjennomføre.

Judoforbundet er glade for å få vist hvor seriøst vi tar antidopingarbeidet gjennom denne sertifiseringsordningen. Vi gleder oss til å jobbe tettere med ADNO fremover, slik at vi kan få fokus på kunnskap og gode holdninger rundt antidoping i hele organisasjonen.

Mvh.
Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

105 Views0
Endringer i forsikringsordningen

Basert på innmeldte ønsker og behov, samt våre erfaringer med forsikringsordningene så langt, blir det gjort noen endringer gjeldende fra 2018.

AGS forsikring.
Idrettens Helsesenter.

NJF inngår et samarbeid med Idrettens Helsesenter (IHS), som tilbyr en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen). Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling. Les mer om Skadetelefonen.

Tilvalget av IHS gjør vi valgfritt på toppen av ytelsene fra AGS forsikring. Det vil si at vi fortsetter med en grunnforsikring, som alle judoutøvere over 13 år må ha (de under 13 år er fortsatt forsikret gjennom NIF). Vi legger til en Konkurranse-lisens som har samme ytelser som grunnforsikringen, men med tettere oppfølging og hjelp ved skade (IHS). I tillegg fortsetter vi med en utvidet forsikring for alle som konkurrerer aktivt, hvor ytelsene er langt høyere slik at man kan få rask behandling på privat klinikk (ved behov). Her legges det også inn en behandlingsgaranti på 15 dager.

Dette blir de tre valgene:

Utøverlisensen er den obligatoriske forsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet.
Koster 250,- per år (opp fra 200 i 2017)

Konkurranselisensen får tilgang til Skadetelefonen, med oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen, men bedre oppfølging ved skade. Vi anbefaler at de som deltar aktivt i konkurranser tegner denne.
Koster 310,- per år (ny i 2018)

Premiumlisensen har de beste dekningene, og får rask behandling på privat klinikk ved skade. Skadetelefon også her, og behandlingsgaranti på 15 dager. Toppidrettsutøvere og de som konkurrerer internasjonalt bør velge denne dekningen.
Koster 800,- per år (opp fra 600 i 2017)

Klubbene tegner forsikring for sine medlemmer. Som utøver kan du gi beskjed til klubben din hvilken dekning du ønsker.

Spørsmål om ordningen kan rettes til generalsekretær Kristoffer Halmøy.

24 Views0
Avtale med Idrettsbutikken

Judoforbundet har inngått en avtale med nettbutikken Idrettsbutikken (Klubben AS). Avtalen innebærer at Idrettsbutikken tar over all håndtering og salg av NJFs materiell.

Alle judoklubber må fra i dag av, gjennomføre kjøp av varer i idrettsbutikken.no. Betaling av varene gjøres også direkte til Idrettsbutikken.

Alle salgsvarer som tidligere har blitt håndtert av forbundskontoret er overført. Dette innebærer:

 • Graderingsmateriell
 • Økthefter
 • NJF-materiell (slips, slipsnål og pin)

I tillegg vil premier og utstyr til Judofestival og Regioncupen bli lagt ut, samt medaljer til NM og NC. Disse varene kan bestilles og vil bli sendt ut etter godkjenning fra NJF.

Ny klubbdiplomer til salg!

For våre medlemsklubber innebærer avtalen at bestillingsprosessen heretter måtte gjøres på idrettsbutikken.no.

Av praktiske årsaker har flere av varene fått nye pakkestørrelser.

Graderingsmateriell:

 • Judopass, pk á 10 stk
 • Graderingsmerker (gult -> brunt), pk á 5 og 10
 • (NYE!) Graderingsdiplomer (gult -> brunt), pk á 5 og 10

Ta kontakt med Lill Merethe Tjeldvoll hvis dere har spørsmål rundt dette.

76 Views0
Leverandører av judoutstyr

NJF ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere innen definerte områder knyttet til judospesifikt utstyr.

Dagens avtale med Green Hill går ut 31. desember 2017. Vi inviterer derfor aktuelle leverandører til å vise sin interesse gjennom å levere et lukket anbud innen 30. november. Målet er å signere en eller flere samarbeidspartnere innen disse områdene fra januar 2018, med en avtaleperiode på to år. Vi kommer til å legge vekt på leveringsdyktighet og troverdighet hos våre samarbeidspartnere.

Vennligst kontakt generalsekretær Kristoffer Halmøy hvis du har spørsmål angående dette.

I tillegg til dette ønsker vi å knytte til oss leverandører for generelt sports- og idrettsmedisinsk utstyr. Dette er for å erstatte avtalen med Select, som trolig ikke fornyes etter 2017. Her er vi i dialog med aktuelle leverandører.

Presentasjon av de aktuelle områdene:

Nasjonal matteleverandør

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Premievegg for NC, NM (sammen med øvrige sponsorer)
 • Reklame stevneinvitasjon (NC og NM) og stevneprogram (kun NM).
 • Logo NJFs brevark
 • Logo på judo.no
 • Reklame på matteareale synlig for tilskuere og på eventuell live stream (alle NJFs stevner, NC og NM)

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.
Eksempel på forpliktelse:

 • Etablere direkte salgskanal overfor norske judoklubber med markedsledende pristilbud/utvalg
 • Donere (X antall) kvadratmeter med matter årlig til en/flere norske judoklubber
Nasjonal draktleverandør

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Tillatelse til butikk/salg på stevner arrangert av NJF (NC, NM).
 • Premievegg for NC, NM (sammen med øvrige sponsorer)
 • Reklame stevneinvitasjon (NC og NM) og stevneprogram (kun NM).
 • Logo NJFs brevark
 • Reklame på utstyr som leveres (i henhold til IJF-reglement)

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.
Eksempel på forpliktelse:

 • Gratis «utstyrspakke» til medaljevinnere NC, og/eller klassevinnere i NM Ind.
 • Utstyrspakke til Funksjonshemmede utøvere (som deltar på stevner internasjonalt)
 • Informasjons-/salgsstand på alle stevner arrangert av NJF (NC og NM)
 • Direkte salgskanal overfor norske judoklubber med markedsledende pristilbud/utvalg
Draktleverandør til det norske landslaget

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Logo på landslagstøy og NJF representasjonsantrekk
 • Logo på judo.no
 • Benytte landslagsutøvere i kommersielle aktiviteter (for eksempel foto, reklamefilm, autografskriving, foredrag osv.)
 • Reklame på landslagets judodrakter (i henhold til IJF reglement)
 • Tillatelse til butikk/salg på stevner arrangert av NJF (NC, NM).

For bruk av landslagets utøvere i eksponeringskampanjer må Partner forholde seg til den til enhver tid gjeldende landslagsavtale.
For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.
Eksempel på forpliktelse:

 • (X antall) utstyrspakker til det norske landslagets junior og senior utøvere
 • • 2 ST JUDO GI HVIT+BLÅ (IJF APPROVED)
  • 1 ST BELTE (IJF APPROVED)

 • (X antall) Judodrakt til landslagets støtteapparat
 • Rabattordning for kjøp av tilsvarende utstyr til øvrige utøvere
60 Views0
Merking av reklame i sosiale medier

Skjult reklame i sosiale medier er forbudt. Dette gjelder for alle organisasjonsledd og utøvere i norsk idrett.

Forbrukerombudet har laget en veileder for hvordan man skal merke innlegg på sosiale medier slik at markedsføringsloven følges.

Illustrasjon: Forbrukerombudet

Veilederen er ment for alle som får betaling, eller andre fordeler, for å omtale eller legge ut informasjon om produkter, tjenester eller næringsdrivende.

Hvilken type reklame skal merkes?

 • Når du får betalt for å legge ut noe om et produkt eller en næringsdrivende.
 • Når du får låne noe, får delta på noe, får ting gratis eller får en tjeneste eller en reise gratis eller med rabatt, mot en forventning om at du eksponerer dette på vegne av en næringsdrivende.
 • Når du har en generell avtale om å være «ambassadør», «samarbeidspartner» eller liknende.
 • Når du har konkurranser eller «giveaways» for en næringsdrivende.
 • Når du bruker annonselenker. Da skal både innlegget og lenkene merkes.
 • Når du fremmer salg av varer eller tjenester som du selv har en interesse i, altså egenreklame.

Hvordan skal du merke?

 • Merkingen må ha fremtredende plassering, tydelig skrift og stor nok skriftstørrelse.
 • Du må bruke tydelige ord som «reklame» eller «annonse».
 • Det må være tydelig hvem du reklamerer for.
 • Merkingen skal være tydelig når innlegg med reklame blir delt i andre medier.

Personer som legger ut reklame i sosiale medier uten å merke innleggene med «reklame» eller «annonse» kan bli holdt ansvarlig for brudd på markedsføringsloven. De samme reglene gjelder også for annonsører, nettverk og reklamebyråer som personen samarbeider med.

Last ned Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier.

Last den kortversjon av veilederen.

Norges Judoforbund oppfordrer alle våre klubber, medlemmer og utøvere til å sette seg inn i reglene og eksemplene som veilederen gjør rede for.

49 Views0
Støtte til innkjøp av matter og drakter!

NIFs ordning med utstyrsmidler skal fordele 34,4 millioner til norske idrettslag – en økning på 5 millioner fra i fjor.

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.
NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.

Green_Hill_rekrutteringspakke_I

Green_Hill_rekrutteringspakke_II

Klubbene kan kjøpe tjukkaser, judomatter eller rekrutteringspakker (drakter til utlån). Skal dere kjøpe matter kan dere få finansieringshjelp!

Søknadsbeløp
Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader. Søknadsbeløpet tar utgangspunkt i planlagt innkjøp mellom kroner 10.000 og 900.000.

Praksis tilsier at det vil bli noe avkorting av støtten, spesielt hvis det kommer mange søknader totalt. Man kan vente med å kjøpe til det endelige tilskuddet er kjent.

Utstyrskategoriene det kan søkes støtte til er judomatter/tjukkaser og rekrutteringspakker med drakter.

Utstyret som er berettiget til støtte er ikke personlig utstyr. Det er utstyr som skal være i klubbens eie, og som kan lånes bort til nybegynnere og andre. I samarbeid med vår samarbeidspartner Green Hill har vi satt sammen draktpakker som tilfredsstiller kravene til denne ordningen. Se Rekrutteringspakke I og Rekrutteringspakke II m/klubbnavn.

Rekrutteringspakke I har ordinær pris 17.550,- med 30% klubbrabatt, og maks tildeling av utstyrsmidler blir klubbens kostnad kroner 8.231,-

Rekrutteringspakke II m/klubbnavn har ordinær pris 20.050,- med 30% klubbrabatt, og maks tildeling av utstyrsmidler blir klubbens kostnad kroner 9.403,-

Finansieringshjelp
Hvis klubben trenger nye matter, men mangler kapital, kan man søke NJF om finansieringsstøtte. Samtidig med søknad om finansieringshjelp må det søkes om utstyrsmidler gjennom NIF. Les mer om saksgang og søknadsprosess:

Søknad via SportsAdmin
Se brukerveiledning her: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.

Tekniske spørsmål skal rettes til Idrettens Support (support@idrettsforbundet.no tlf. 03615) hverdager 8-20, mens spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy.

Frister
Gjeldende søknadsperiode er for hele 2017 og frem tom 20. jan 2018. Det betyr at man må søke innen fristen 18. okt 2017, men det faktiske kjøpet kan være i perioden 1. jan 2017 til 20. jan 2018.

Man kan søke hvis man har en intensjon om å kjøpe. Hvis det faktiske kjøpet ikke gjennomføres vil midlene bare returneres til NIF.

Midlene utbetales til klubbene etter at NJF har mottatt kjøpskvittering innen fristen 20. jan 2018. Dette er en absolutt frist, og klubbene mister tildelte midler hvis dette ikke overholdes. Klubbene er selv ansvarlig for at kvitteringer og dokumentasjon har nådd riktig mottaker i Judoforbundet.

For de som får tilslag om finansieringshjelp gjelder egne regler for kjøp og spillemiddelstøtte.

111 Views0
Oppdatert terminliste

NJF lanserer nå en ny versjon av terminlisten. Vi bruker den samme plattformen som tidligere, men denne versjonen har plass til mer informasjon.

NJFs terminliste presenteres i Google kalender,

På grunn av denne endringen er alle kalendere nye. De som abonnerer på de gamle versjonene, må nå oppdatere alle sine referanser.

De gamle terminlistene vil ikke lenger bli oppdatert.

NJFs terminliste presenteres i Googles kalender, men er også tilgjengelig i iCal-format.

Kort forklart er det totalt 11 kalendere, som alle oppdateres fortløpende av NJF. Man kan abonnere på hvilke av de 11 kalenderne man selv ønsker.

NJF bruker systemer levert av NIF, så all påmelding gjøres individuelt i Min Idrett eller klubbvis i SportsAdmin. Det er egne lister for arrangementer som er åpnet for påmelding.

I den nye versjonen av terminlisten vil vi kunne legge inn mer informasjon for hvert arrangement, samt link til påmelding.

Bare spør hvis dere har noen spørsmål, så skal vi forsøke å hjelpe.

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

15 Views0
NJF sender ut nyhetsbrev

Norges Judoforbund har opprettet nyhetsbrev for å informere Judo-Norge enda mer om judoaktiviteter, og alt det spennende som skjer!

Ideen er å sende ut informasjon med ujevne mellomrom når det er noe nytt eller viktig å melde.

Vi tenker å dele opp nyhetsbrevene i to grupper, med informasjon;

 • Om/for utøvere
 • Om/for klubber

Du kan melde deg på i begge gruppene, eller en av dem. Vi sender ikke den samme informasjonen til begge gruppene, så hvis du vil ha med deg alt vi sender ut, må du melde deg inn i begge!

Siden dette er noe helt nytt har vi tatt oss den friheten å legge inn alle mail-adresser vi har. Vi beklager på forhånd om vi har lagt inn adresser til personer som ikke ønsker å motta nyhetsbrevet. Da er det bare å kontakte oss, så skal vi ordne det for fremtiden.

Hvis du leser denne artikkelen, men ikke mottar nyhetsbrevet på epost, kan du fylle ut et skjema for å melde deg på listen.

Vi har valgt MailChimp som teknisk løsning. Se deres nettside hvis du ønsker mer informasjon.

Ta gjerne kontakt hvis dere har noen spørsmål, eller innspill!

Mvh.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

22 Views0
NJF 50 år – Jubileumsmiddag

Årets største markering av Judoforbundets 50-års jubileum er en festmiddag. Denne avholdes den 9. september på Quality Hotel 33 på Økern i Oslo samtidig som årets Fagseminar. Påmeldingen er nå åpen for alle medlemmer og gjøres via Min Idrett.

Meld deg på og betal før 25. mai, så får du middagen til 600 kr som er rabattert pris! Etter dette vil ordinær pris på 920 kr gjelde. Husk å bestille hotellovernatting om du trenger det.

Kveldens meny:

 • Forrett: Lettrøkt laks med multekrem, rug crumble og grillet vårløk
 • Hovedrett: Indrefilet av okse, ristet sopp, syltet gresskar, duchess potet, vintersalat og rødvinssaus
 • Dessert: Eple crumble med kaffe is.

Allergier eller andre ting vi må ta hensyn til må oppgis på forhånd.

Det vil serveres velkomstdrink samt to enheter med drikke til maten og kaffe. Ytterligere drikke kan kjøpes i baren.

Odvar Helland er middagens toastmaster og kan kontaktes på forhånd for taletid. Da det vil være mange talere, begrenses hver enkelt til 5 minutter. Vi kan ikke garantere at alle som ønsker får holde tale, men vil strekke oss for å få dette til.

Antrekk: Pent

Velkommen til Jubileumsmiddag!

Med vennlig hilsen,
Jubileumskomitéen

NB: Det er nå også åpnet for påmelding til Fagseminaret, se kurskalenderen.

27 Views0
Samordnet rapportering 2017

Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall for 2016 til NIF i perioden 1. april til 30. april 2017.

I 2016 ble det innført nye frister og rutiner for gjennomføring av årsmøter, medlemsrapportering og søknader til NIF.

Som tidligere informert må alle idrettslag benytte seg av et godkjent elektronisk medlemssystem for å registrere sine medlemmer. Dette være seg medlemsadministrasjon i KlubbAdmin eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Selv om idrettslaget benytter seg av et annet godkjent elektronisk medlemsregister så må klubben logge inn i KlubbAdmin for å gjennomføre Samordnet rapportering og søknad.

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen. Dette er nytt for året, og er nå en integrert del av Samordnet søknad og rapportering. Oppdatering av styre og ledelse er også en integrert del av rapporteringen, nytt for året.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april via KlubbAdmin:

   1. Rapportere medlemstall* pr. 31.12.16
   2. Rapportere aktive medlemmer**, inkl. medlemmer med funksjonsnedsettelse
   3. Svare på noen spørsmål fra NIF og Særforbund
   4. Oppdatere organisasjonsinformasjon
   5. Søke om momskompensasjon (frist 15. august)
   6. Oppdatere styre og ledelse
   7. Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene (samtidig laste opp årsmøteprotokoll)

    – For de som har signeringsrett vil man kunne sende endringsmeldingen til Brønnøysund direkte etter fullførelse av Samordnet søknad og rapportering.

  Klubben vil både få en oppsummeringsside med det som leveres inn til NIF samt en kvittering som kan lastes ned fra siden.

  *Medlemstall
  Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.16 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2017 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

  **Aktive medlemmer
  Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

  Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til.

  Samordnet søknad og rapportering til NIF åpner først lørdag 1. april 2017. Alle idrettslag vil få informasjon fra NIF med mer informasjon den samme dagen.

  Se informasjon til klubber om klargjøring til Samordnet søknad og rapportering.

  Ta kontakt med IT-support på mail support@idrettsforbundet.no eller tlf. 03615, ved eventuelle spørsmål.

  20 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier