Fremdeles mulig å søke om aktivitetstilskudd

Det er fremdeles mulig for klubber og regioner å søke om økonomisk støtte til ulike aktiviteter. Vi gir inntil 20 000 kr per prosjekt.

Følgende aktiviteter har så langt fått tilslag i år:

Jentesamlinger på Nadderud Ippon Judoklubb arrangerer treningssamlinger for jenter, som inneholder både judotrening og sosialt samvær. Klubben har nå startet et eget jenteparti i kjølvannet av disse samlingene.

God stemning blant jentene på Nadderud!
God stemning blant jentene på Nadderud!

Voksenparti for kvinner i Namsos Namsos Judoklubb ønsker å satse på voksne kvinner og har inngått et samarbeid med høyskolen. De ser på dette som en langsiktig strategi for å få fram flere kvinnelige forbilder i judosporten og spesielt flere trenere.

Rekrutteringsprosjekt i Stavanger Stavanger Judoklubb har fått nye, store lokaler og satser stort på rekruttering. De har fått støtte til innkjøp av diverse materiell i forbindelse med dette. Klubben er i sterk vekst og er nå en av landets største.

Alle organisasjonsledd som er tilknyttet NJF kan søke om støtte til sine prosjekter, og det legges særlig vekt på underrepresenterte grupper. Les mer om retningslinjene her.

Stine Lastein,
Fagsjef

24 Views0
Søknad om momskompensasjon

Søknadsfrist er 15. august 2015. Husk at ALLE judoklubber er berettiget tilskudd, uansett størrelse på omsetningen. Veldig enkel søknad.

Illustrasjon_momskompensasjon

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norsk Judo fikk i 2014 tildelt nærmere 900.000 gjennom denne ordningen. Alle som søker får tildelt kompensasjon.

Det er 1,2 milliarder kroner til fordeling, og ordningen gjelder for alle frivillige lag/foreninger i Norge. Idrettslag skal sende sine tall til NIF, som søker Lotteri- og stiftelsestilsynet på hele idrettens vegne.

De generelle retningslinjene:

 • Grupper i fleridrettslag søker gjennom hovedlaget
 • Det skal brukes brutto driftskostnader fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2014
 • ALLE idrettslag kan søke, uansett størrelse på driftskostnadene
 • Ingen krav til org. nr. eller registrering i Frivillighetsregisteret
 • Spesielle regler (eget skjema – ta kontakt) for idrettslag med følgende aktivitet:
  • driftskostnader over 5 mill
  • eier/deleier av aksjeselskap
  • investering/avskrivning i anlegg

Brutto driftskostnader skal registreres i Sportsadmin. Se kurs her (varighet 2 min og 9 sek.):
(Grunnet oppdateringer i SportsAdmin som utføres 12. mai kan det se noe annerledes ut ved registrering)

Last ned brukerveiledning fra idrett.no (pdf).

Hvis dere har problemer med SportsAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling på telefon 03615 eller epost support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 08:00 – 20:00).

Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no

Tildeling/utbetaling skjer i desember 2015.

Lykke til!

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

28 Views0
Tidenes inntektsløft for norsk idrett!

Stort overskudd fra Norsk Tipping har ført til tidenes største overføring til Norsk Idrett. Økningen er på over 400 millioner kroner.

norsk-tipping-logo

Dette er 110 millioner kroner bedre enn budsjettert. I år går 64 prosent av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping til idrettsformål.

Av de 400 mill. går mesteparten til anlegg og idrettslagene. Resten på andre poster, som funksjonshemmede, antidoping, NIF sentralt, grunnstøtte særforbundene, barn/ungdom/bredde prosjekter, og Olympiatoppen. Samlet sum i 2015 blir 2,3 milliarder kroner.

Stor økning av Lokale Aktivitetsmidler (LAM)

– En stor del av denne økningen tilfaller lokalidretten, sier idrettspresident Børre Rognlien.

Av de ferske midlene skal 90 mill. gå til LAM. Denne ordningen øker dermed 40 % og vil i 2015 være på totalt 300 mill.

De lokale aktivitetsmidlene (LAM) er en kontantstøtte direkte til idrettslagene.

Over én milliard til anlegg

For første gang i historien blir det fordelt over 1 milliard kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Økningen er på rundt 240. mill.

– Vi ser en betydelig økning i anleggsinvesteringene. Det er derfor avgjørende å styrke tilskuddet av spillemidler til anlegg, sier kulturminister Thorhild Widvey

Se pressemeldingen fra NIF på idrett.no

71 Views0
April-spøk: Herlofsen melder overgang til Sverige!

Etter gode resultater og innsats som Sportssjef i Norge har det svenske Judoforbundet klart å lokke til seg Pål Herlofsen. Han blir dermed del av det svenske sportsapparatet fra og med sommeren 2015.

Pål Herlofsen blir svensk.
Pål Herlofsen blir svensk.

Pål Herlofsen selv er meget fornøyd og glad for muligheten.
– Alt er større der borte. De har et større budsjett og bedre rammer. Med større bredde har de også flere talenter.
– Det var rett og slett en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg!

Erik Vesterlund er Generalsekretær i det Svenske Judoförbundet.
– Jeg er mycket fornøyd med å få Herlofsen på vårt lag. Hans arbeid med mental trening er godt kjent i EJU, og vi får en person i vårt apparat med idrettslig og medisinsk kompetanse.

– Moro at våre folk får anerkjennelse i utlandet. samtidig blir Påls kompetanse og innsats vanskelig å erstatte. Vi ønsker Pål lykke til, sier Generalsekretær Kristoffer Halmøy.

45 Views0
Rapport fra forskningskonferanse i Zagreb

Stine Lastein og Pål Herlofsen deltok på «Applicable research in Judo», den første vitenskapelige judokonferansen i Europa som ble avholdt i Zagreb, Kroatia 13.-14. februar.

Deltagerne ønskes velkommen av det Kroatiske judoforbundet. FOTO: Pål Herlofsen
Deltagerne ønskes velkommen av det Kroatiske judoforbundet. FOTO: Pål Herlofsen
Pål Herlofsen holder innlegg om mental trening
Pål Herlofsen holder innlegg om mental trening. FOTO: Stine Lastein

Vårt bidrag var en presentasjon av NJFs tilnærmingen til, og integrering av, mental trening for barn. Vi ville også orientere oss om hvilke forskningsaktiviteter som p.t. er aktuelle og hvordan det jobbes i Europa rundt judospesifikk forskning.

Vi ble presentert for mange interessante emner. I Europa er det bred interesse for judoens biomekanikk, optimale vinkler for kast, og flere publikasjoner omkring utholdenhet og trening knyttet til kumi-kata. Betydningen av regelendringene var også behandlet av flere, blant annet i forhold til hvilke implikasjoner dette hadde fått for hvordan kamper avgjøres. Det ble i tillegg vist en film fra en treningsøkt med barn med Cerebral parese, et imponerende prosjekt som likevel lar seg gjennomføre i mange klubber med riktig tilrettelegging.

I Europa er det altså mye judospesifikk forskning og for NJF er det gode muligheter for samarbeid over grensene. Det gir oss fordeler å være tilstede for å fange opp trender og utvikle oss videre her hjemme.

I Kroatia har judo i skolen en imponerende organisering. De har et eget fakultet for judo og kampidretter ved Universitetet i Zagreb, judo i barne- og ungdomskolen er svært vanlig, og utdanningsinstitusjonene samarbeider nært med det Kroatiske forbundet. Det er interessant å peke på at judo har en utrolig sterk posisjon i Kroatia, et land med 5,5 millioner innbyggere, altså i samme størrelsesorden som Norge.

Det er vel en stund til vi får vårt eget universitet for judo i Norge, men det finnes inntil videre gode muligheter for samarbeid mellom NJF og det Kroatiske forbundet.

Pål Herlofsen
Sportssjef

28 Views0
Til minne om Bjarne Bøe

Bjarne Bøe f. 27. mars 1951. Døde 26. desember 2014.

Bjarne-Boe-Ulstein-JK

En nestor innen judosporten gikk bort 26. desember 2014. Han begynte sin karriere innen judo i ung alder, var tidlig med på landslaget. Flyttet til Sunnmøre hvor han var aktiv på alle fronter innen judosporten. Han var med og startet opp Ålesund, Hareid og Ulstein Judoklubb som i 1973 ble hetende Ulstein Judoklubb. Her var han den store pådriveren og drev klubben omtrent alene i mange år. Nå er denne mannen gått bort. Et stort tap for alle innen sporten.

Minneord ved båra til Bjarne Bøe tirsdag 6. januar 2015 fra Ulstein Judoklubb:
Vi vil på vegne av Ulstein Judoklubb få lov til å legge ned ein krans på båra til Bjarne. Bjarne starta opp klubben i 1973, og har vore ein primus motor, inspirator og rettleiar i meir enn 40 år. Bjarne var ein stor mann, ikkje i størrelse målt i høgd, ikkje i store ord og ikkje fordi han tok mykje plass i forsamlingar.

Han var ein stor mann gjennom det han gjorde og måten han gjorde det på. Bjarne gav av seg sjølv og sin visdom. Han var modig og direkte og hadde ei ekte interesse i dei menneska han kom i kontakt med. Han hadde ei personleg ro og evne til å jobbe med detaljer om det står stor respekt av. Vi er takksame for alt som Bjarne har gjort, for hans gode lynne, hans gode humør og pågangsmot og for all kjærleik han har gjeve til liten og stor som har vore inne i klubben i desse meir enn 40 åra.

Arven etter Bjarne vil leve vidare i klubben og i oss som har fått ta del på denne reisa under Bjarne si leiestjerne.

Vår djupaste medkjensle går til Gerd og familien.

Ei siste helsing frå Ulstein Judoklubb

Kvil i fred.

Ulstein Judoklubb
ved leiar Tore Dammerud

128 Views0
Velkommen til nye judo.no

Administrasjonen har jobbet med ny nettside det siste halve året, og nå er den endelig lansert.

Wordpress er valgt som plattform for nye judo.no. FOTO: WordPress.org
WordPress er valgt som plattform for nye judo.no. FOTO: WordPress.org
Nye judo.no lansert 29. des. 2014. FOTO: Faksimile judo.no
Nye judo.no lansert 29. des. 2014.
FOTO: Faksimile judo.no

Vi kan bare advare med en gang om at det sikkert kommer til å være flere feil den første tiden…

Den største endringen vi har gjort er å omgruppere alt innholdet. Dette er nå delt inn i informasjon for nybegynnere, utøvere, klubber, og andre. I tillegg har kurs og videreutvikling fått eget område.

Siden har også fått et mer moderne design, og er laget responsiv, som betyr at den tilpasser seg ulike oppløsninger for å kunne vises på alt fra laptop, til pad, til mobil.

Klikk deg rundt på den nye siden, og meld fra til oss på webmaster@judo.no hvis dere finner feil, eller har innspill til endringer.

Hvorfor har vi endret?

 • Den gamle siden krevde etter hvert mye ressurser å vedlikeholde. Den var fra 2004, og ville krevet for mye arbeid å modernisere.
 • Nye systemer levert av NIF (Arrangement, kurs, påmelding, betaling, resultatservice) kan brukes av særforbundene, slik at vi slipper å drifte vår egen database.

Vi har derfor gjort valget at vi benytter så mange av NIF-løsningene vi kan. Det betyr at vi bygger kun en enkel nettside selv, og henter inn annet fra eksterne kilder.

WordPress valgt som plattform for vår nye nettside

Valget er begrunnet slik:

 • Åpen kildekode, gratis i bruk
 • Et av de mest brukte plattformene, som betyr stort utviklernettverk og enkel tilgang på utviklerressurser
 • Moderne verktøy som holdes oppdatert
 • Et av de enkleste CMS i bruk

Detaljert (nerde) informasjon om WordPress-installasjonen:
Fordi vi hadde ganske særegne ønsker mtp. sidens utseende fant vi fort ut at vi måtte bygge et eget tema. Dette kalte vi Seiryoku Zenyo etter Jigoro Kanos grunnleggende prinsipp om «maksimal effektivitet». Temaet kan brukes av andre, men er først og fremst laget for Judo.no.

Følgende utvidelser aktivert:

 • Akismet v 3.0, hindrer spam
 • Alpine PhotoTile for Instagram v 1.2, viser Instagram-bilder tagget #judonorway
 • Author Image v 4.8, viser bilde/info om de som har laget innhold
 • Download Manager v 2.7, håndterer dokumenter til nedlasting
 • Flexi Pages Widget v 1.6, sidebar widget for å lage undermeny
 • Google XML Sitemaps v 4.0, sitemap-generator for søkemotorer
 • Recent Facebook Posts v 2.0, viser siste Facebook-innlegg på forsiden
 • Syndicate Press v 1.0, viser siste judo.blogg.no innlegg på forsiden
 • W3 Total Cache v 0.9, et cache og minify verktøy
 • WordPress popular posts v 3.2, viser mest populære sider og artikler
 • WP-jquery-lightbox v 1.4, viser bilder i større format ved klikk

Vi deler fritt alle våre erfaringer med å bygge en nettside på denne måten, med alle klubber og andre særforbund som er interessert.

33 Views2
Nytt om forsikring

NJF fortsetter samarbeidet med AGS Forsikring. Nytt fra 2015 blir muligheten til å tegne utvidet forsikring.

Den obligatoriske utøverforsikringen beholder samme vilkår som i 2014, men premien er justert til kr. 200,- per person.

Utvidet forsikring kan tegnes istedenfor obligatorisk utøverforsikring. Klubbene må være oppmerksomme på dette når de skal fornye lisensene fra 2014.

Utvidet forsikring får økte grenser for behandling hos tannlege, fysioterapeut, eller ved behov for etterbehandling. I tillegg heves grensen for privat operasjon fra 25.000,- til 100.000,- Premien er i 2015 på kr. 600,- Dette er en del høyere enn ordinær forsikring, så det antas kun å være aktuelt for aktive konkurranseutøvere. Spesielt den økte grensen for privat operasjon kan hindre en lengre pause ved eventuell skade.

Les mer om forsikringsvilkårene.

Registrering av forsikring gjøres i SportsAdmin. Det er kun klubbene som kan registrere forsikringer, og de skal gjøre det for alle sine aktive medlemmer. Fornying av Lisens for allerede registrerte utøvere blir tilgjengelig på nyåret.

Det er NIF-IT som drifter SportsAdmin. Alle spørsmål til selve løsningen rettes til IT-Support på telefon 03615 (åpent hverdager 8-20) eller e-post support@idrettsforbundet.no.

Det skal fortløpende registreres og betales for nye medlemmer. Det blir ikke mulig å delta i NJFs aktiviteter uten gyldig forsikring. Klubbene må ikke tillate utøvere som ikke er forsikret å delta på sine aktiviteter. Ved skade kan klubben og den enkelte trener bli holdt ansvarlig!

Mvh.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

41 Views0
Kompensasjon for moms

Momskompensasjonen for 2014 er fordelt, og det ble 446 millioner til idretten. Norsk judo sikret seg nesten 900.000 kroner. Det er en stor vekst fra i fjor!

Momskompensasjonen er beregnet med utgangspunkt i Brutto driftskostnader for 2013. Maks kompensasjon er 7 % av disse kostnadene. Selv om den nye regjeringen har fulgt opp opptrappingen av ordningen viser det seg at totalbeløpet på 1,2 milliarder kroner ikke er tilstrekkelig til å gi alle full kompensasjon. Det er derfor foretatt en lik prosentvis avkorting for alle mottagere.

Det viktige: Alle klubber som har driftskostnader kan få kompensasjon!

Idrettspresident Børre Rognlien sier følgende til idrett.no:
– Dette er penger som ikke fantes for idretten bare for fem år siden. Og det fineste av alt er at ordningen er så enkel og så ubyråkratisk.

Søknaden er særdeles enkel, kun ett tall skal rapporteres. Hvis du representerer en av de 28 judoklubbene som ikke søkte, så ta gjerne kontakt med oss! Vi kan hjelpe dere.

Pengene skal være klubben i hende innen 31. desember 2014. Her er listen for norsk judo:

Organisasjon Sum
Norges Judoforbund 345 615
Ippon Judoklubb 102 437
Sandnes Judoklubb 41 173
Larvik Judoklubb 40 933
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb 38 019
Levanger Judoklubb 34 883
Bergkameratene-Judo 31 312
Judo Klubb Stord 30 517
Bodø Judoklubb 28 259
Trondheim Judokwai 27 710
Fredrikstad Kampsportklubb 25 150
Stavanger Judoklubb 23 181
Nesodden Judoklubb 17 411
Asker Judo Club 15 212
Sandefjord Judoklubb 13 762
Oslo Judo Klubb 12 019
Slemdal Judoklubb 10 551
Nidaros Judoklubb 7 793
Lier Judoklubb 7 716
Kano Judoklubb Mysen 7 189
Ringerike Judoklubb 6 879
Go Dai Judo Club 5 314
Talvik Judo 4 012
Kragerø Judoklubb 3 849
Namsos Judo club 3 614
Nærøy Judoklubb 3 258
Haugaland Judoklubb 3 181
Drammen Judo Club 2 839
Ålesund Judoklubb 2 735
Gausel Judoklubb 301
Totalt 896 824

NB! I denne oversikten finnes kun særidrettslag. Fleridrettslag med judogrupper har også fått kompensasjon, men pengene går til hovedlaget og judogruppens andel går det derfor ikke an å utlede direkte.

27 Views0
Arrangementer i terminlisten

I forbindelse med utvikling av ny nettside er det allerede lansert ny terminliste. Klubbene kan selv legge inn lokale og regionale arrangementer.

I tillegg til alle konkurransene i NJFs regi (NC og NM) så må alle klubber, kretser og regioner som arrangerer regionale stevner legge inn sine stevner i Sportsadmin for å få det synlig på terminlisten på judo.no.

I Sportsadmin er det en egen arrangementsmodul som alle klubber skal ha tilgang til. Hvilke rettigheter du har i modulen, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med.

Disse funksjonene gir tilgang til arrangement: Leder, Adm. leder, Daglig leder, Arrangementsansvarlig.

Hvilke type arrangementer kan publiseres
Alle lokale, regionale og nasjonale stevner kan opprettes og publiseres. Det er flere arrangementsformer:

 • Idrettsarrangement benyttes til stevner som skal være åpne for påmelding også for deltakere som ikke er medlem av klubben. Stevnet må godkjennes av NJF i Sportsadmin før det blir publisert (synlig).
 • Lokalt arrangement benyttes til stevner som kun skal holdes for klubbmedlemmer. Trenger ingen godkjenning fra NJF.
 • Møte/seminar skal alle ha mulighet til å melde på. For at deltakere skal få meldt seg på et arrangement, må status være Godkjent. Trenger ingen godkjenning fra NJF.

Regionale stevner som for eksempel Østlandscup, Innherredstreffet, Jubapool, Vårspretten etc. er eksempler på stevner som arrangør selv må opprette i Sportsadmin for å få det synlig på terminlisten. Det er arrangementsformen Idrettsarrangement som må velges, og NJF må godkjenne disse arrangementene. Arrangementene kommer på terminlisten når NJF har godkjent de aktuelle Idrettsarrangementene.

Ved opprettelse av et stevne, kan arrangør velge å åpne opp for online påmelding med eller uten betaling (krav for NC og NM, men valgfritt for alle andre). For at arrangør/klubb skal kunne ta i mot eventuelle online betalinger så må klubben opprette en brukerstedsavtale med Buypass.

Linker:

 • Veiledning arrangement-modul
 • Videoveiledning, opprettelse av arrangement
 • Klubb som betalingsmottager/brukersted

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

30 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier