Falltreningskursene er i gang!

Den 28.-29. august 2021 arrangerte vi falltreningsinstruktørkurs i Ippon sine lokaler i Nadderudhallen. Dette er det første av forhåpentligvis mange tilsvarende instruktørkurs (link til neste mulighet lenger ned på siden).

Vi var 9 deltagere fra 28 til 75 år, alle erfarne trenere med beltegrad fra blått til 6. dan. Deltagerne kom fra Hamar, Lier, Fredrikstad, Kragerø og Ippon.

Kursinnholdet

Lørdag besto av følgende emner:

 • Presentasjon av kursleder og deltakere
 • Om kurset/prosjektet
 • Sykdommer og utfordringer med eldre på matta
 • Ernæring og kosthold
 • Samfunnsøkonomi
 • Treningsopplegget
 • Rollen som falltrygghetsleder
 • Sikkerhet og når man ikke skal delta
 • Erfaringer fra Levanger Judoklubb

Lørdag inneholdt både teori og praksis. Dagen ble avsluttet med en økt på matta der vi hadde kort demonstrasjon av utvalgte øvelser.

Gruppeoppgaver på Instruktørkurs for falltrening. FOTO: Tore Brenne

På søndag var vi kun på matta og løste gruppeoppgaver. Deltagerne gikk i tre grupper hver på tre personer der alle gruppene fikk hver sine unike oppgaver. De skulle deretter lede deler av en trening med resten av gruppene som deltagere. Underveis spille deltakerne roller der instruktørene måtte løse utfordringene i lag med resten (eksempel; dårlig knær gir utfordring med knebøy – hvordan løser vi dette best mulig?). Underveis stoppet vi opp og deltakerne fikk tilbakemeldinger. Etterpå var det «obligatorisk» gruppebilde og utdeling av kursbevis før alle vendte snuten hjemover.

Neste mulighet

Neste kurs avholdes i Stavanger 25.-26. september. Påmeldingen er nå åpnet i Min idrett.

Tore Brenne, kursholder

92 Views0
NJFs stevner i høst
Foto: Thomas Wetzel/sportfotos 24

Sommerferien er over, men fortvil ikke! I høst er det mange judostevner du kan delta på!

 • 2-3. september Bodø Barents Judo Cup
 • 16-17. oktober Landsstevnet for U16 i Bærum
 • 30-31. oktober NorgesCup (830-cup) i Kongsberg
 • 20-21. november ind. NM i Fredrikstad
 • Allerede om 6 uker inviterer Bodø Judo Club til Bodø Barents Judo Cup. Nytt av året er at NorgesCup (U18, U21 & Sr.), Barne- og ungdomsstevne (U15, U13, U11 & U9), og treningssamling ledet av Carin Hamnlund, arrangeres i samme stevne. Dette gjør stevnet større, noe vi tror er gledelig for både klubber og familier! Samme modell brukes på store stevner, f.eks. i Sverige.

  Til Bodø Barents Judo Cup har vi et nytt påmeldingssystem, da arrangementsmodulen i Sportsadmin er faset ut. Du kan nå melde på deltakere til NC, Nord Cup og treningssamling i samme påmelding, via Deltaker.no. Klikk her for påmelding.

   

  Vi gleder oss også til Ippon arrangerer landsstevne for U16, som er et nytt uoffisielt NM for ungdommer, med fokus på det sosiale. To uker senere åpner Kongsberg tradisjonen dørene for 830-Cup, før det gjøres opp om årets gjeveste premier i Fredrikstad under NM individuelt.

  Fra klubbene meldes det om stor iver etter å endelig kunne få delta i konkurranser, og vi forventer derfor stinn brakke allerede i Bodø.

  Vi sees i høst!

  280 Views0
  Internasjonal aktivitet for klubber

  Internasjonalt har aktiviteten så smått begynt å komme tilbake og det finnes muligheter for å konkurrere i alle aldersklasser for klubber utover høsten. I terminlisten ligger det nå en del konkurranser og trykk på mer informasjon for å komme til nettsted/invitasjon.

  Det er fortsatt en del restriksjoner på reiser grunnet pandemien, så husk å sjekke reglene som gjelder for landet dere reiser til/fra og eventuelle regler fra arrangøren. Dette gjelder særlig ved innreise til Norge.

  Klubben er selv ansvarlig for å skaffe oppdatert informasjon vedrørende gjeldende retningslinjer for reise. Ulike regler gjelder for ulike land og for vaksinerte og ikke-vaksinerte personer.

  Vi håper det åpner gradvis mer opp fremover, slik at norske utøvere kan konkurrere og trene internasjonalt i høst.

  200 Views0
  Fellestreninger i Oslo

  Etter en utfordrende tid har idretten åpnet mer opp, noe som er svært gledelig. Vi håper det holder seg slik. I Oslo-området har det i mange år blitt arrangert ukentlige økter, der utøvere fra flere klubber trener sammen. Sted har variert, men øktene har de siste årene hovedsaklig foregått i Ippon Judoklubb.

  Å trene sammen er viktig for å heve nivået på trening og vi ønsker også å få til et liknende tilbud i enkelte av regionene fremover.

  Oppstart for fellestreninger i høst

  Fra uke 33 vil følgende fellestreninger arrangeres i Oslo/omegn:

  Tirsdag 19.00-21.00, Ippon Judoklubb

  Økten holdes av Ippon/NTG trener.
  Landslagstrener er tilstede og følger opp.

  Torsdag 18.30-20.30, NJJK

  Økten holdes av landslagstrener.
  Vikar når landslagstrener er på reise.

  Lørdag 10.00-12.00, Gym Ila (Waldemar Thranesgate 86)

  Økten holdes av landslagstrener.
  Vikar når landslagstrener er på reise.

  For hvem?

  • Konkurranseutøvere i aldergruppene U18, U21 og senior
  • Må ha treningsgrunnlaget til å gjennomføre harde judoøkter
  • Det er svært ønskelig at trenere fra de ulike klubbene stiller
  Obligatorisk oppmøte

  Obligatorisk oppmøte for utøvere som er/vil inn på utviklingsgrupper/landslag

  I NJFs utviklingstrapp beskrives forventet treningsmengde i de ulike alderstrinnene for å kunne nå internasjonalt toppnivå.
  For utøvere som er/vil inn på utviklingsgrupper/ landslag må trening prioriteres høyt og livet planlegges deretter.
  Eneste gyldige fravær er sykdom eller annen judoaktivitet som konkurranser og treningsleire/samlinger (ikke klubbtreninger).
  Ved skader sier utøveren fra i spond og gjennomfører alternativ trening på hjemme etter program fra klubbtrener. 
  Det blir ført oppmøte i Spond og aktuelle klubber får informasjonsmail.
  Møter ikke utøveren på øktene er de ikke aktuelle for utviklingsgrupper/landslag.

  Differensiert oppmøte basert på alder og reisevei

  U18 i/ambisjoner om utviklingsgruppe:

  • 15 år:
   • Reisevei inntil 1 t en vei: 2 økter pr. uke.
   • Reisevei inntil 1.5 t en vei: 1 økt pr. uke.
  • 16-17 år:
   • Reisevei inntil 1.5 t en vei: 2 økter pr. uke.
   • Reisevei 1.5-2 t en vei: 1 økt pr. uke.

  U21 ambisjoner om utviklingsgruppe/landslag:

  • Reisevei inntil 1.5 t en vei: 3 økter pr. uke
  • Reisevei 1.5-2 t en vei: 2 økter pr. uke

  Senior med ambisjoner om utviklingsgruppe/landslag:

  • 3 økter pr. uke.

  U21/senior i utviklingsgrupper/landslag:

  • 3 økter pr. uke.

  Treningskultur
  Vi er opptatte av at det gradvis skal skapes en rå treningskultur i norsk judo, slik at vi har muligheten til å oppnå resultater på internasjonalt toppnivå. Fellestreningene og kravene som er satt opp er et av virkemidlene vi mener er nødvendige for å komme dit. 
  Samtidig er vi ydmyke på og klar over at vi jobber med mennesker/individer og at vi i perioder kan ha dialog rundt kravene. 
  Vi kommer til å kreve mye av de som er i/vil inn på utviklingsgrupper og landslag, men innenfor kravene som gjelder for toppidrett vil vi og se hvert enkelt individ og deres behov. 

  Smittevern

  Pandemien er ikke over og det er fortsatt viktig at vi opprettholder smittevern.
  Det kan og komme nye restriksjoner som gjør at vi må gjøre nødvendige tiltak.

  Generelle regler:

  • Følg til enhver tid gjeldende nasjonale/lokale regler.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk og gi beskjed til trener.
  • Gjennomfør PCR test ved symptomer eller mistanke om smitte og hold deg hjemme til eventuelt negativt svar.
  • Bruk hånddesinfeksjon/vask hendene ved ankomst til lokalene.
  • Vask hendene etter dobesøk.
  • Bruk kortest mulig tid i garderoben og dusj hjemme.
  • Alle stiller i rent treningstøy.
  • Alle bidrar til vask av dojo etter trening.
  Påmelding:
  • Tirsdager (Ippon) og torsdager (NJJK):
   • Utøver/trener kan kun delta om de er påmeldt i Spond.
   • Pga. smittevern blir dojoen delt i 2 ved mer enn 30 deltakere.
  • Lørdager (Gym Ila):
   • Utøver/trener kan kun delta om de er påmeldt i Spond.
   • Det er pga. smittevern tak på 30 deltakere.
  • Hvordan melde seg på?
    1. Klubber sender liste med aktuelle utøvere/trenere og det er kun de som kan melde seg på. Listen skal inneholde fullt navn, fødselsår og antall økter i uken basert på differensieringen over. Det kan sendes inn flere utøvere/trenere fortløpende.
    2. Klubbtrener får Spond gruppekode fra NJF og videreformidler til utøvere/trenere, som må ha/opprette Spondprofil. Deretter må gruppekoden skrives inn for å få tilgang til invitasjoner til trening.
    3. NJF godkjenner utøverne/trenere og legger de inn i riktig undergruppe for registrering av oppmøte.
    4. Utøverne/trenere får invitasjon til riktig antall ukentlige økter og melder seg på for å få lov å delta på trening eller melder avbud med kommentar. Invitasjonen sendes ut 3 dager før hver økt.

  For utøvere med ambisjoner om/i utviklingsgrupper/landslag vil påmelding gjelde også etter pandemien pga. oppmøte.

  Ved spørsmål send mail til Landslagstrener

  Ha en god sommer videre, så håper jeg vi ser mange på matta i uke 33.

  Martin Thiblin, landslagstrener

  346 Views0
  Utlysning NM og NC 2022 og Nordisk 2023

  Norges judoforbund søker teknisk arrangør til NM Individuelt, NM lag og Norgescup-stevner for 2022. Søknadsfrist er 15. september.

  I tillegg søkes teknisk arrangør til Nordisk mesterskap 2023. Søknadsfrist er 15. januar 2022.

  Søknadene må minimum inneholde:

  • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
  • Kopi av styrevedtak
  • Navn på stevneleder
  • Arena for stevnet
  • Ønsket stevnedato / aktuelt tidsrom

  Søknad sendes til Stevnekomiteen og Utviklingssjef.  Styrevedtak kan eventuelt ettersendes.  NC og NM 2022 og Nordisk mesterskap 2023 tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund etter innstilling fra Stevnekomitéen.

  Arrangører som påtar seg NJF-stevner plikter å følge det som er pålagt i Arrangørmanualen, Stevnereglementet, samt andre vedtak fattet av NJF.

  Forslag til endringer i Arrangørmanual/Stevnereglement kan sendes til Stevnekomiteen, og vil bli behandlet på arrangørforum.

  178 Views0
  Bli med på trenerfestivalen!

  Trenerfestivalen er et helt nytt NJF-arrangement som er laget for norske judotrenere!
  Trenerfestivalen skal være en inspirasjonshelg, hvor det vil være faglig opplegg på dagtid og fokus på det sosiale på kveldstid. Vi håper dette vil skape enda bedre kompetansekultur og entusiasme, samtidig som helgen vil bygge gode relasjoner og nettverk.

  Trenerfestivalens innhold er tilpasset trenere på alle nivå. Fra trenere som bare er en kveld i uken på matta – til trenere som hyppig er med på treningsleirer og konkurranser m.m.

  Lars Maagaard , 6. dan, er hovedinstruktør på Trenerfestivalen. FOTO: Privat


  Anerkjente Lars Maagaard fra Danmark er innleid som instruktør hele helgen. I tillegg bidrar vår egen Carin Hamnlund, samt Valentin Skrypin (turntrener for judolandslaget) m.fl.

  Trenerfestivalen avholdes 17. – 19. september på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.
  Før 15. august tilbyr vi earlybird pris på kun 200,-. Dette inkluderer kost og losji hele helgen, i tillegg til det faglige opplegget. Klikk her for å melde deg på. Detaljert program publiseres over sommeren.

  PS: For de som kommer langveisfra og ønsker å bestille flybilletter i god tid, så er start ca. 19:30 på fredag og helgen avsluttes senest. 14:00 på søndag.

  PS2: Dersom du ikke ønsker hotellrom, eller ønsker å dele hotellrom med noen, ta kontakt. Hvis ikke vil du få tildelt et standard enkeltrom. 


  806 Views0
  Økonomisk støtte til sommertrening

  Ønsker din klubb å tilby treninger i sommer? Da kan dere søke om økonomisk støtte nå!

  NJF ønsker at klubber har et organisert treningstilbud i deler av skolens sommerferie. Derfor tilbyr NJF økonomisk støtte til klubber som organiserer treninger/aktivitet i skolens sommerferie.

  Det er mulig å søke om støtte til judotreninger, sommerskole, og til andre sosiale aktiviteter. Dette gjelder for både ordinær aktivitet og for para-aktivitet.

  For å søke, skriv en kort søknad ved å benytte NJFs søknadsskjema og eventuelt NJFs budsjettmal. Søknaden merkes med «Økonomisk støtte til sommertrening». Søknadsfrist er 13. juni og søknader behandles fortløpende.

  Søknaden må inneholde oversikt over antall treninger/aktiviteter, en beregning av kostnader, samt omtrentlig antall deltakere.

  Ordningen er ment til å dekke ekstrakostnader klubben har ved sommertreningen. Dette kan for eksempel være godtgjørelse av unge trenere, eller innleide trenere fra trenerbanken.

  Utbetaling skjer etterskuddsvis ved innsending av bilag/kvitteringer. Frist for innsending er 15. september.

  Ved spørsmål til støtteordningen eller til søknaden, kontakt NJF v/ sven.sodal@judo.no.

  296 Views0
  Jentesatsing i nytt NJF-prosjekt
  NJF starter et nytt jenteprosjekt til høsten. FOTO: Thomas Wetzel/Sportfotos24

  Sportsavdelingen tar intitiativ for å få flere jenter med på nasjonale arrangementer, både konkurranser og treningssamlinger. Trener- og talentutvikling Carin Hamnlund setter i gang med flere tiltak så snart situasjonen tillater det. Her er litt av det hun planlegger:

  «Under det kommande året kommer vi att ha ett projekt där vi ska lägga extra fokus på att få fler jenter att vilja tävla och fortsätta satsa på judo upp i åldrarna. Som det ser ut nu så blir jenterna ganska ensamma på samlingar utan mycket sparring från andra jenter. På tävlingar så får vi slå ihop klasser och ibland finns det inga att tävla mot alls. Detta är ingen bra miljö om vi vill få fram toppidrottare även på damsidan.

  Strategin är att vi ska ha samlingar för jenter bl.a. i samband med våra utvecklingssamlingar, uppmuntra att göra regionala samlingar nationella för jenter genom samarbete mellan regionerna, samla in information om varför vi har så få jenter som tävlar, hitta tävlingar och samlingar i Sverige och andra länder där jenterna kan få mer sparring och ta fram förebilder inom judon för unga jenter.»

  Målet med prosjektet er altså å få flere jenter som konkurrerer og deltar på samlinger Dette skal gjøres gjennom å skape et miljø med god treningskultur og lagfølelse som gir motivasjon og gode utviklingsmuligheter. Det kommer mer informasjon om dette etterhvert, så følg med!

  433 Views0
  NIF lanserer Trenerattesten

  Ønsker du å bli en bedre trener, og gi barn og unge idrettsglede i et trygt treningsmiljø? Nå har Norges Idrettsforbund (NIF) lansert trenerattesten!

  Trenerattesten er utviklet av NIF i tett samarbeid med særforbundene ut fra behovet deres trenere har i sin treningshverdag.

  Hva er «Trenerattesten»?

  Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

  Trenerattesten tar maks 20 minutter å gjennomføre, og kan gjennomføres på mobil eller pc. Når trenerattesten er fullført legges kompetansen synlig på den enkeltes idretts-CV.

  Alle som har fullført Trenerattesten får også tilgang til en viktig ressursside for trenere.

  Målsetning

  «Vi leverer ikke på visjonen om idrettsglede for alle om ikke idretten er tuftet på kompetanse og kvalitet. En forutsetning for å lykkes med et godt aktivitetstilbud er kompetente trenere. Gode trenere er den viktigste faktoren for utøverens eller lagets utvikling.» – («Idretten Vil» 2019-2023)

  Målet er at alle trenere i norsk idrett skal ha gjennomført Trenerattesten og at dette skal bidra til å øke trenernes kompetanse, slik at enda flere skal få oppleve idrettsglede.

  Trenerattesten kommer i to versjoner:

  1) En versjon for trenere som jobber med barn 6-12 år, og

  2) en versjon for trenere som jobber med ungdom 13-19 år.

  Begge versjonene oversettes til engelsk. Det vurderes også en versjon for trenere som jobber med voksne utøvere.

  Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

  NJF anbefaler judoklubber til å mobilisere for at alle deres trenere gjennomfører dette. Det gjelder både nye trenere og trenere uten NJF-trenerkurs.

  Mer info:


  416 Views0
  Sommerjobb som judotrener i Oslo

  Er du mellom 16 og 25 og har lyst til å jobbe som judotrener i sommer? Da er dette kanskje noe for deg!

  Sagene IF – judo, Slemdal JK, Oslo JK og NJJK tar initiativ til å arrangere judosommerskoler i Oslo for barn og ungdom. Liknende ble gjennomført i enkelte klubber i fjor med stor suksess, og vi håper en felles mobilisering kan gi et enda bedre resultat.

  Judosommerskolene arrangeres på dagtid mandag-fredag i skoleferien. I løpet av en arbeidsdag, som varer 5-6 timer, er man trener for flere partier, der deltakerne er inndelt etter alder og kjønn.

  Som trener mottar du lønn basert på trenererfaring, alder og kompetanse. Alle får i tillegg en Green Hill konkurransedrakt. Klubbene arrangerer en trenersamling for alle i forkant av sommerskolen – helt gratis! I løpet av sommerskolen vil alle trenere følges opp av en mentor, og det arrangeres en samling underveis med faglig innhold og sosialt opplegg.

  Virker dette interessant?

  Ta kontakt med Judoforbundet for mer informasjon eller send en søknad allerede nå til stine.lastein@judo.no. Vi ønsker trenere som forplikter seg til minimum 2 ukers arbeid.

  Viktig: Hvis du er medlem i en judoklubb som ikke er med i dette prosjektet, ønsker vi at du informerer din klubb om dette engasjementet.

  NJF støtter judosommerskoler over hele landet. Ta kontakt om din klubb ønsker å arrangere sommerskole. Vi hjelper med planlegging og markedsføring, og har støtteordninger for denne typen aktivitet.

  564 Views0

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Serviceinformasjon

  Sosiale medier