Utlysning NM og NC 2022 og Nordisk 2023

Norges judoforbund søker teknisk arrangør til NM Individuelt, NM lag og Norgescup-stevner for 2022. Søknadsfrist er 15. september.

I tillegg søkes teknisk arrangør til Nordisk mesterskap 2023. Søknadsfrist er 15. januar 2022.

Søknadene må minimum inneholde:

 • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
 • Kopi av styrevedtak
 • Navn på stevneleder
 • Arena for stevnet
 • Ønsket stevnedato / aktuelt tidsrom

Søknad sendes til Stevnekomiteen og Utviklingssjef.  Styrevedtak kan eventuelt ettersendes.  NC og NM 2022 og Nordisk mesterskap 2023 tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund etter innstilling fra Stevnekomitéen.

Arrangører som påtar seg NJF-stevner plikter å følge det som er pålagt i Arrangørmanualen, Stevnereglementet, samt andre vedtak fattet av NJF.

Forslag til endringer i Arrangørmanual/Stevnereglement kan sendes til Stevnekomiteen, og vil bli behandlet på arrangørforum.

36 Views0
Bli med på trenerfestivalen!

Trenerfestivalen er et helt nytt NJF-arrangement som er laget for norske judotrenere!
Trenerfestivalen skal være en inspirasjonshelg, hvor det vil være faglig opplegg på dagtid og fokus på det sosiale på kveldstid. Vi håper dette vil skape enda bedre kompetansekultur og entusiasme, samtidig som helgen vil bygge gode relasjoner og nettverk.

Trenerfestivalens innhold er tilpasset trenere på alle nivå. Fra trenere som bare er en kveld i uken på matta – til trenere som hyppig er med på treningsleirer og konkurranser m.m.

Lars Maagaard , 6. dan, er hovedinstruktør på Trenerfestivalen. FOTO: Privat


Anerkjente Lars Maagaard fra Danmark er innleid som instruktør hele helgen. I tillegg bidrar vår egen Carin Hamnlund, samt Valentin Skrypin (turntrener for judolandslaget) m.fl.

Trenerfestivalen avholdes 17. – 19. september på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.
Før 15. august tilbyr vi earlybird pris på kun 200,-. Dette inkluderer kost og losji hele helgen, i tillegg til det faglige opplegget. Klikk her for å melde deg på. Detaljert program publiseres over sommeren.

PS: For de som kommer langveisfra og ønsker å bestille flybilletter i god tid, så er start ca. 19:30 på fredag og helgen avsluttes senest. 14:00 på søndag.

PS2: Dersom du ikke ønsker hotellrom, eller ønsker å dele hotellrom med noen, ta kontakt. Hvis ikke vil du få tildelt et standard enkeltrom. 


182 Views0
Økonomisk støtte til sommertrening

Ønsker din klubb å tilby treninger i sommer? Da kan dere søke om økonomisk støtte nå!

NJF ønsker at klubber har et organisert treningstilbud i deler av skolens sommerferie. Derfor tilbyr NJF økonomisk støtte til klubber som organiserer treninger/aktivitet i skolens sommerferie.

Det er mulig å søke om støtte til judotreninger, sommerskole, og til andre sosiale aktiviteter. Dette gjelder for både ordinær aktivitet og for para-aktivitet.

For å søke, skriv en kort søknad ved å benytte NJFs søknadsskjema og eventuelt NJFs budsjettmal. Søknaden merkes med «Økonomisk støtte til sommertrening». Søknadsfrist er 13. juni og søknader behandles fortløpende.

Søknaden må inneholde oversikt over antall treninger/aktiviteter, en beregning av kostnader, samt omtrentlig antall deltakere.

Ordningen er ment til å dekke ekstrakostnader klubben har ved sommertreningen. Dette kan for eksempel være godtgjørelse av unge trenere, eller innleide trenere fra trenerbanken.

Utbetaling skjer etterskuddsvis ved innsending av bilag/kvitteringer. Frist for innsending er 15. september.

Ved spørsmål til støtteordningen eller til søknaden, kontakt NJF v/ sven.sodal@judo.no.

207 Views0
Jentesatsing i nytt NJF-prosjekt
NJF starter et nytt jenteprosjekt til høsten. FOTO: Thomas Wetzel/Sportfotos24

Sportsavdelingen tar intitiativ for å få flere jenter med på nasjonale arrangementer, både konkurranser og treningssamlinger. Trener- og talentutvikling Carin Hamnlund setter i gang med flere tiltak så snart situasjonen tillater det. Her er litt av det hun planlegger:

«Under det kommande året kommer vi att ha ett projekt där vi ska lägga extra fokus på att få fler jenter att vilja tävla och fortsätta satsa på judo upp i åldrarna. Som det ser ut nu så blir jenterna ganska ensamma på samlingar utan mycket sparring från andra jenter. På tävlingar så får vi slå ihop klasser och ibland finns det inga att tävla mot alls. Detta är ingen bra miljö om vi vill få fram toppidrottare även på damsidan.

Strategin är att vi ska ha samlingar för jenter bl.a. i samband med våra utvecklingssamlingar, uppmuntra att göra regionala samlingar nationella för jenter genom samarbete mellan regionerna, samla in information om varför vi har så få jenter som tävlar, hitta tävlingar och samlingar i Sverige och andra länder där jenterna kan få mer sparring och ta fram förebilder inom judon för unga jenter.»

Målet med prosjektet er altså å få flere jenter som konkurrerer og deltar på samlinger Dette skal gjøres gjennom å skape et miljø med god treningskultur og lagfølelse som gir motivasjon og gode utviklingsmuligheter. Det kommer mer informasjon om dette etterhvert, så følg med!

380 Views0
NIF lanserer Trenerattesten

Ønsker du å bli en bedre trener, og gi barn og unge idrettsglede i et trygt treningsmiljø? Nå har Norges Idrettsforbund (NIF) lansert trenerattesten!

Trenerattesten er utviklet av NIF i tett samarbeid med særforbundene ut fra behovet deres trenere har i sin treningshverdag.

Hva er «Trenerattesten»?

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Trenerattesten tar maks 20 minutter å gjennomføre, og kan gjennomføres på mobil eller pc. Når trenerattesten er fullført legges kompetansen synlig på den enkeltes idretts-CV.

Alle som har fullført Trenerattesten får også tilgang til en viktig ressursside for trenere.

Målsetning

«Vi leverer ikke på visjonen om idrettsglede for alle om ikke idretten er tuftet på kompetanse og kvalitet. En forutsetning for å lykkes med et godt aktivitetstilbud er kompetente trenere. Gode trenere er den viktigste faktoren for utøverens eller lagets utvikling.» – («Idretten Vil» 2019-2023)

Målet er at alle trenere i norsk idrett skal ha gjennomført Trenerattesten og at dette skal bidra til å øke trenernes kompetanse, slik at enda flere skal få oppleve idrettsglede.

Trenerattesten kommer i to versjoner:

1) En versjon for trenere som jobber med barn 6-12 år, og

2) en versjon for trenere som jobber med ungdom 13-19 år.

Begge versjonene oversettes til engelsk. Det vurderes også en versjon for trenere som jobber med voksne utøvere.

Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

NJF anbefaler judoklubber til å mobilisere for at alle deres trenere gjennomfører dette. Det gjelder både nye trenere og trenere uten NJF-trenerkurs.

Mer info:


356 Views0
Sommerjobb som judotrener i Oslo

Er du mellom 16 og 25 og har lyst til å jobbe som judotrener i sommer? Da er dette kanskje noe for deg!

Sagene IF – judo, Slemdal JK, Oslo JK og NJJK tar initiativ til å arrangere judosommerskoler i Oslo for barn og ungdom. Liknende ble gjennomført i enkelte klubber i fjor med stor suksess, og vi håper en felles mobilisering kan gi et enda bedre resultat.

Judosommerskolene arrangeres på dagtid mandag-fredag i skoleferien. I løpet av en arbeidsdag, som varer 5-6 timer, er man trener for flere partier, der deltakerne er inndelt etter alder og kjønn.

Som trener mottar du lønn basert på trenererfaring, alder og kompetanse. Alle får i tillegg en Green Hill konkurransedrakt. Klubbene arrangerer en trenersamling for alle i forkant av sommerskolen – helt gratis! I løpet av sommerskolen vil alle trenere følges opp av en mentor, og det arrangeres en samling underveis med faglig innhold og sosialt opplegg.

Virker dette interessant?

Ta kontakt med Judoforbundet for mer informasjon eller send en søknad allerede nå til stine.lastein@judo.no. Vi ønsker trenere som forplikter seg til minimum 2 ukers arbeid.

Viktig: Hvis du er medlem i en judoklubb som ikke er med i dette prosjektet, ønsker vi at du informerer din klubb om dette engasjementet.

NJF støtter judosommerskoler over hele landet. Ta kontakt om din klubb ønsker å arrangere sommerskole. Vi hjelper med planlegging og markedsføring, og har støtteordninger for denne typen aktivitet.

521 Views0
IJF Academy: Kurs for judotrenere og ledere

Du kan nå søke på to ulike utdanninger i regi av det Internasjonale Judoforbundet (IJF). Målgruppen er både trenere og administrative ressurser i judoklubber.

Dette er kursene man søke på gjennom IJF Academy:

Kandidater som ønsker å søke, må sende en epost til sven.sodal@judo.no i god tid før søknadsfristen for å bli godkjent søker.

NJF og IJF støtter norske kandidater:

 • Trenerutdanning (Undergraduate certificate as judo instructor):
  – Vi dekker kursavgift etter bestått kurs.
 • Administrativ utdanning (UDJM):
  – Menn: Vi dekker kursavgift ved bestått kurs, minus egenandel på 3000,-
  – Kvinner: Gratis påmelding   

NJF-Søknadsfrist til IJF Academy er 11. februar.

Tidligere deltaker

Judotrener Ida Ruiken fra Snø Judoklubb, har tidligere deltatt på og fullført IJF Academy Judo Instructor Level 1.

Du finner utdypende informasjon på:

Ta kontakt med oss hvis du har flere spørsmål!

366 Views0
Tildeling av Landsstevnet

Forbundsstyret vedtok i fjor en ny NM struktur som gjelder fra 2021. En av endringene gjaldt nyheten om et nytt arrangement for U16-utøvere, Landsstevnet.

Les hele saken her om endringer i NM struktur. Les tidligere utlysning om arrangører til Landsstevnet og Lag NM.

Landsstevnet

Som eneste søker er Ippon Judoklubb tildelt Landsstevnet i 2021.

Stevnet vil forhåpentligvis bli avviklet i siste halvdel av 2021. Ippon JK har lang erfaring med store arrangementer, og alt ligger til rette for et flott stevne.

Landsstevnet blir det største offisielle NJF-arrangementet for U16-utøvere, altså for utøvere det året de fyller 13, 14 og 15 år. Dispensasjon kan gis for utøvere det året de fyller 12 år, forutsatt av at barneidrettsbestemmelsene overholdes.

I tillegg til det selve stevnet, skal arrangementet også inneholde sosiale «happenings».

Dette stevne bør alle utøvere, klubber og regioner blinke seg ut allerede nå!

Lag NM

Vi har per nå ingen søkere til Lag NM i 2021. Aktuelle klubber oppfordres derfor til å søke eller melde interesse.

Ved interesse, ta kontakt med stevnekomiteen eller NJF v/ Sven Sødal

194 Views0
Endringer i Norgescupen

Etter en rekke innspill til administrasjonen over mange år, og etter grundig styrearbeid i flere omganger, har forbundsstyret vedtatt flere endringer i Norgescupen.

Følgende endringer gjelder fra og med 2021:

 • Sammendraget: Innføres årskullvinnere i U18 for begge kjønn (tidligere klassevinnere pr vektklasse)
 • Ungdom U15: fjernes som offisiell Norgescupklasse
 • Damer U21: fjernes som offisiell Norgescupklasse

Styret har i tillegg vedtatt at:

 • Det skal arrangeres riksrandori / treningssamlinger og/eller sosiale happenings i forbindelse med Norgescup-stevner
 • Det skal innføres et nytt kampsystem, med flere kamper for alle
 • Det skal innføres støtteordninger for å økt deltakelse

Stevnereglementet blir justert i henhold til endringene når det nye kampsystemet er klart og publiseres her.

Bakgrunn for endringene i Norgescupen

– Endringen for U18 i sammendraget er gjort for at det skal være mer gjevt å delta og det skal gi en motivasjon for å vinne Norgescupen. I tillegg gjør endringen det lettere å hevde seg i sammendraget hvis utøvere bytter vektklasse i løpet av sesongen. U18 er en klasse hvor utøverne normalt vokser mye, og denne endringen reduserer et ev. vektfokus.

– Selv om U15 fjernes fra Norgescupen, ønsker NJF at det arrangørklubbene tilrettelegger for barne- og ungdomsstevner i forbindelse med NC-arrangementene.

– Damer U21 har over lang tid vært en klasse med relativt tynn deltakelse. De fysiske forskjellene mellom kjønnene er mindre hos damer enn hos herrer. NJF har tro på at, ved å fjerne U21 så vil seniorklassene for damer styrkes.

– NJF skal utvikle et nytt kampsystem som skal gi flere matcher. Dette gjøres for å sikre at deltakere som kommer langveisfra får sloss mer på matta og at deltakelse på Norgescupen oppleves som attraktivt og motiverende.

– NJF vil også etablere støtteordninger for å stimulere til økt deltakelse. Støtteordninger vil erstatte NC-stipendet som tidligere har blitt utdelt, og vil blant annet gå til tiltak som særlig har som mål å øke jentedeltakelsen. Detaljer om støtteordninger vil utarbeides, og publiseres snart.

Forbundsstyret og administrasjonen har tro på at endringene vil styrke Norgescupen totalt sett. Det vil bli bedre for dem som deltar, og endringene vil stimulere til økt deltakelse.

Norgescup 2021

Den ustabile koronasituasjonen gjør at vi må ta forbehold om Norgescupen 2021. Vi håper å komme i gang igjen i løpet av året, men vi må være forberedt på endringer og avlysninger.

Følg med i terminlisten for å holde deg oppdatert på hva som skjer.

Foto coverbilde: Budosør

247 Views0
NM individuelt 2021 til Fredrikstad
Foto: Thomas Wetzel / sportfotos24

Vi gratulerer Fredrikstad Kampsportklubb med tildeling av NM i 2021.

NM har endret format, og nå arrangeres NM individuelt for U18, U21 og Senior samme helg.

Fredrikstad kampsportklubb var satt opp som arrangør av NM senior i 2020, som dessverre måtte avlyses pga. Covid-19. Som et plaster på såret ble de oppfordret til å søke om å arrangere NM 2021.

Ønske om å utvikle nye nasjonale arrangører ble trukket frem som et viktig moment av stevnekomiteen, ved innstillingen Både Stevnekomiteen og Forbundsstyret har stor tro på at Fredrikstad Kampsportklubb vil gjennomføre et godt arrangement.

Arrangementet vil trolig ta plass i november. Mer informasjon vil publiseres senere.

377 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier