Nye kampregler i 2022

Fra 2022 endres internasjonale kampregler. Disse vil gjelde på alle nasjonale konkurranser i Norge. Unntak er nye draktregler som inntil videre ikke er aktuelt å innføre i Norge.

Forklaring med eksempler kan ses i videoen fra IJF:

Video med forklaringer av nye kampregler 2022-2024

Her er en punktvis oppsummering av endringene:

1. Kontinuitet i teknikker

Angrep/ kast med kontinuitet skal bedømmes for scoring. Er det en stopp i teknikken skal det ikke være scoring.

2. Waza- ari landing

Landing på siden med hele kroppen i 90 graders vinkel eller mer mot ryggen er WA. Dette selv om albuen er ute.

Er det mindre enn 90 grader (mot front) skal det ikke være scoring.

3. Waza- ari landing 2

Landing på skulder og på øvre del av ryggen er WA.

4. Lande samtidig på albuene og/ el. hender (mot ryggen)

Waza- ari for Tori og shido for uke. Shido gis direkte uten avbrudd med matte

5. «Rollover counter techniques»

Det skal ikke være scoring i motkast der uke har landet på matta og tori hopper over og ruller uke over på ryggen. Dette er ingen judoteknikk.

6. «Reverse Seoi- nage»

Seoi- nage på «feil side» gir ingen scoring og shido til tori. Dette er et spørsmål om sikkerhet da tori ofte mangler kontroll når kastet utføres.

7. Grep under beltet i kastets sluttfase

Dette er tillatt når uke allerede er i newaza. Hvis kastet blir avbrutt og det er en stopp i teknikken er grep under beltet en newaza situasjon.

8. «Lapel & Collar grip»

Jakke (for eks. grep på ryggen) og kragegrep er tillatt når tori er aktiv og positiv.

9. Ukonvensjonelle grep

Grep som pistolgrep, kryssgrep, beltegrep, grep på samme side, lommegrep o.l. er ikke tradisjonelle grep, men det skal gis til å forberede et angrep

10. Bryte grep

Å bryte grep og umiddelbart ta nytt grep er tillatt. Hvis den som bryter grep ikke tar nytt grep umiddelbart er det shido. Merk: Det er nå tillatt å bryte grep med begge hender uten å straffes med shido så lenge den som bryter grepet direkte tar nytt grep. Det er fortsatt ikke tillatt å bryte grep ved hjelp av eget ben eller å slå bort motstanderens arm. Det er fortsatt shido.

11. Ordne judogi og hår

Og å ordne judogi og hår er tillatt en gang pr. judoka pr. kamp. Ved gjentagelser blir det gitt shido.

12. Stupe med hodet i matta «Head dive»

Å stupe med hodet i matta er Hansokumake. Det skal tolkes strengt og det gjelder nå selv om teknikken går sideveis.

For spørsmål, ta kontakt med Dommersjefen.

81 Views0
Politiattest for NJF-dommere

Forbundsstyret har vedtatt å innføre krav om gyldig politiattest for alle over 15 år som dømmer NJF-stevner og som representerer NJF internasjonalt. Bestemmelsen gjelder også andre arrangementer/ sammenhenger der man som dommer representerer NJF.

Bestemmelsen trer i kraft 1.1.2021. Dette innebærer at alle dommere som dømmer NC og /eller NM skal fremvise politiattest uten anmerkninger til administrasjonen. Personer under 18 år som omfattes av bestemmelsen, må legge ved fullmakt fra foresatte. Attesten skal ikke være datert mer enn tre måneder tilbake i tid. Kursholdere som tidligere har vist NJF gyldig politiattest, trenger ikke vise ny attest.

Det gis ikke unntak fra denne bestemmelsen, heller ikke for kvotedommere.

Klubber og regioner kan selv vurdere krav om gyldig politiattest for lokale og regionale stevner. Dette er noe NJF anbefaler på det sterkeste, og kan bistå den enkelte klubb/region.

Det er viktig å være klar over at innføring av krav om gyldig politiattest for dommere vil ikke i seg selv være tilstrekkelig til å forhindre misbruk og overgrep, men det vil være et av flere tiltak. Videre sender det et tydelig signal om at norsk judo jobber for å skape trygge rammer for barn og unge.

Vi benytter anledningen til å minne våre klubber om at alle klubbtrenere over 15 år som har ansvar for personer under 18 år og/ eller utviklingshemmede, skal fremvise gyldig politiattest til ansvarlig i klubbstyret.

Informasjon om hvordan du går fram for å søke om politiattest finnes her.

Aktuelle dommere vil få nærmere beskjed om hvem attesten skal fremvises til.

474 Views0
IJF Refereeing Sport and Education Seminar 2020 Qatar

Årets IJF Seminar ble holdt i Doha, Qatar. Fra Norge deltok Per- Arne Grime og Thom Hallum. Det var deltok ca. 300 deltagere fra alle kontinenter. Juan Carlos Barcos, IJF Head Referee Director ledet seminaret.

Med OL senere i år, er det ikke innført nye regler, så tett opp mot mesterskapet. For å vise gjeldende praksis innen forskjellige situasjoner, ble det første dagen gjennomgått 116 videoeksempler fra følgende situasjoner: Scoringsverdier, om det skal være scoring eller ikke, Kaeshi- waza, Newaza eller Tachiwaza, Osaekomi eller ikke, inne eller ute, riktig matte, tråkke ut eller bli dyttet, grep under beltet, bjørneklem (bear hug) og falske angrep. Dag to ble armbend fra stående, forbudte bend (Hansokumake) og «diverse»-situasjoner gjennomgått (bl.a. trekke ut motstanderens drakt, tråkke på foten gjentatte ganger og Kani basami).

Judogikontroll og draktregler ble gjennomgått på fire ulik språk. Draktreglene gir bedre mulighet for å oppnå gode grep. Ved bedre grep blir det flere angrep, kast og Ippon. Statistikk fra Grand Slam Osaka viser at: For korte ermer (68%) og for korte jakker (21%) er hovedsynderne ved brudd på draktreglement.

Av annen informasjon ble det i informert om at en i OL kun kan ha det nasjonale emblemet, samt produsentens merke på drakt og ev. trøye, ingen reklame. Oppvarmingsområdet ble også gjennomgått. Det skal holdes ryddig, ingen soving, ingen mat og kun de utøvere som skal gå kamp samme dag skal benytte oppvarmingsarealet.

Det ble under seminaret vist respekt til nylig Manohar Bagera og Ali Canca som begge nylig har gått bort. Av mer gledelige nyheter ble det lagt frem at Yamashita Yasuhiro, president i det Japanske Judoforbundet m.m. er blitt valgt inn i IOC.

Seminaret ligger på nett og kan søkes opp på YouTube: IJF Seminar 2020.

Thom Hallum
Nesodden Judoklubb

265 Views0
Dommerrapport European Judo Open – Tallin

Fredag 11/10
Dommermøtet var som vanlig kl. 19.00. Kommisjonen besto, som i Luxembourg, av Mr. Aleksandr Jatskevitch, EJU Referee Director, og Mr. Franky De Moor, EJU Head Referee Commissioner.

Etter opprop ble fokuspunkter gjennomgått, og det var mye av det samme som i Luxembourg: Hver kamp er viktig siden stevnet er en del av OL- kvalifiseringen. Vi skulle kontakte kommisjonen kun ved vanskelige situasjoner (for eks. ved motkast), eller ved situasjoner med direkte Hansokumake. Ved manglende justering/ retting av drakt fra utøverne er første advarsel med det offisielle tegnet for å rette på drakt fri, altså ingen straff. Måtte man gjøre dette for annen gang skulle man peke på beltet og gi shido, og så vise det offisielle tegnet igjen for å rette på drakten.

En observasjon jeg gjorde i løpet av disse to stevnedagene var at hvis shido nr. 3 (Hansokumake) var for manglende retting av judodrakt, så gikk kommisjonen inn og gjorde om shido nr. 3 og kampen fortsatte. De sa ikke noe om det, men det var tydelig at manglende retting av drakt ikke skulle avgjøre kamputfallet. Ofte gir dommeren mange hint til utøveren for at de selv skal rette på drakt uten å gi det offisielle tegnet. Dette er nok også den foretrukne prosedyren i tilfeller der dette vil gi den 3’dje Shido og Hansokumake.

Hvis coachene er høylytte under kampen skal advarsel gis ved matte, ikke bare peke mens kampen pågår. Det handler om respekt overfor coachene.

Igjen fikk vi beskjed om at kantdommerne er like viktige som mattedommeren og at vi som kantdommere måtte se kampen live. Care- systemet skal kun brukes i eksepsjonelle tilfeller.

Når en utøver begynner å peke for å vise at drakten er over haken/ ansiktet, så skal mattedommer være helt sikker før han sier matte. Det kan være en avledningsmanøver fra utøveren. Man kan ikke starte et nytt angrep på utsiden av matta. Det må være en kontinuitet og angrepet må ha startet inne. Vent også til hele situasjonen er ferdig.

Avslutningsvis skulle vi ha fokus på negativ judo. Falske angrep og situasjoner der utøveren blokkerer med grep i nedre del av ermene er gjengangere. Det er for mye Golden Score og det er viktig å ta tak i negativ judo.

Det var totalt 292 deltagere fra 35 nasjoner. 200 menn og 92 kvinner på 3 matter Vi var 23 dommere fra 16 nasjoner. Jeg skulle være på matte 3 med damer inntil 57 og herrer inntil 66 kg. på lørdag, og damer inntil 78 kg, herrer inntil 100 og pluss 100 kg. på søndag.

Lørdag 12/10
Startet greit som mattedommer i kamp nr. 3. Det var jevnt hele veien, og jeg unngikk Golden Score med en Waza- ari 3 sekunder før slutt. Det var for så vidt en grei dag i mine øyne, men fortsatt har jeg noe å gå på, spesielt når det gjelder straffer. Det ble 7 kamper som mattedommer og 15 på kant i innledende runde. Ingen finaler.

Søndag 13/10
Vi startet med et dommermøte før søndagens kamper. Kommisjonen sa nivået var akseptabelt på lørdag, men det var selvfølgelig noen fokuspunkter. Det første var å holde øye med scoringstavlene. Det var en kamp som gikk ca. ett minutt med Waza- ari til feil utøver, og det skal ikke skje. Kantdommerne må også hjelpe til med dette.

Care- systemet er ikke noe leketøy. Når kantdommerne spoler frem og tilbake mens kampen pågår går de fort glipp av 10- 15 sekunder av den aktuelle kampen.

Hvis Ippon blir gitt når det skulle vært Waza- ari- (avasete- Ippon), så skal scoringen allikevel annulleres og korrigeres selv om resultatet til slutt blir det samme. Kampene blir overført på nett og man kan også se de igjen på Youtube. Det er derfor viktig at scoringen er korrekt i den gitte situasjonen.

En annen ting var at det var dommere som var uttatt til finalerundene som ikke dukket opp når kampen skulle gå. Det er ikke akseptabelt og et klart minus.

I min første kamp som mattedommer ble jeg korrigert for en Waza- ari scoring som var landing skulder- kne og ikke på side. Fra der jeg sto så det ut som landing på side. Jeg hadde ikke den rette posisjonen i det øyeblikket, og bare en meter til den ene siden ville gitt et annet resultat. Det viser bare hvor lite som skal til fra feil til rett posisjon på matta.

Ellers var det igjen tilbakemeldinger om straffer. På det området har jeg helt klart et utviklingspotensiale selv om jeg prøver så godt jeg kan. Ellers var jeg ganske godt fornøyd med dømmingen, men hadde ingen forhåpninger om deltagelse i finalerunden.

Alle dommere blir tildelt et nummer som kommer opp på en skjerm som viser hvilken kamp man skal dømme og hvilken posisjon, som matte- eller kantdommer. Når jeg kom tilbake til hallen før finalerundene sto nummeret mitt på skjermen, både som matte- og som kantdommer. Jeg tenkte vow, dette var stas, og gikk over til den siden jeg hadde «base». Der var skjermen svart. Jeg fikk høre at det var fordi kommisjonen skulle endre noe, og tenkte ja, ja, det var for godt til å være sant. Men neida. Når de skrudde på skjermen var jeg fortsatt med. Jeg fikk bronsefinale i damer inntil 70 kg. på kant, bronse damer inntil 78 kg. som mattedommer og igjen bronsefinale i + 100 kg. på kant.

I kampen som mattedommer ble det en Waza- ari og rett i osaekomi. Uke slo av før det var gått 10 sekunder og det endte med Ippon. Dessverre skyldes det en skade og antagelig et brudd. Jeg tilkalte medisinsk personell og ga seieren til vinneren. Jeg hilste av matta da jeg fikk tegn til å bli stående. Det var nytt for meg, men det står i reglene at mattedommer skal bli på matta og observere evt. behandling til utøveren er trygt av matta. Mattedommer er den siste som skal forlate matta i slike tilfeller.

For meg ble dette stevnet uansett en milepæl i dommerkarrieren. Kanskje ikke så stort, men det var min førte oppgave som mattedommer i et stevne med European Open nivå der man blir tatt ut til finalerundene. Jeg har tidligere kun fått tillit som kantdommer i tilsvarende stevner.

Mvh. Thom Hallum

188 Views0
Dommerrapport European Open Luxembourg

Jeg ankom Luxembourg fredag 27. september sammen med Martin Thiblin (Norge deltok med Matias Kollerud i 81 kg) og vi ble hentet og kjørt til hallen for akkreditering.

European Judo Open, Luxembourg. Foto: Thom Hallum

Alle dommerne skulle bo på hotellet i tilknytning til hallen, mens utøvere og andre hadde boalternativer på andre hotell. Så lenge man ser bort i fra utsikt må jeg si det var praktisk å bo i kjelleren under hallen. Kort vei til jobb med kun én etasje opp.

Sport Hall, d’Coque. Foto: Thom Hallum

På European Open (EO) er dommermøtet alltid kl. 19.00 og trekningen kl. 20.00 (dommerne må obligatorisk delta på trekningen).

Kommisjonen besto av Mr. Aleksandr Jatskevitch, EJU Referee Director, og Mr. Franky De Moor, EJU Head Referee Commissioner. Til å assistere hadde de også Stephan Bode, IJF Assessor, nylig gjest under vårt eget Fagseminar, og Andreas Hempel som også er EJU Referee Commissioner.
Siden stevnet er en del av kvalifiseringen til OL i Tokyo neste år, ble vi minnet på viktigheten av korrekt dømming. Kun ett poeng kan være avgjørende for OL- deltagelse.

  • Vi skulle kontakte kommisjonen kun ved vanskelige situasjoner (for eks. ved konteringer), eller ved situasjoner med direkte Hansokumake.
  • Ved manglende justering/ retting av drakt fra utøverne var første advarsel med det offisielle tegnet for å rette på drakt fri, altså ingen straff. Måtte man gjøre dette for annen gang skulle man peke på beltet og gi shido, og så vise det offisielle tegnet igjen for å rette på drakten.
  • Hvis coachene var høylytte under kampen skal advarsel gis ved matte, ikke bare peke mens kampen pågår. Det handler om respekt overfor coachene.
  • Igjen fikk vi beskjed om at kantdommerne er like viktige som mattedommeren og at vi som kantdommere måtte se kampen live. Care- systemet skal kun brukes i eksepsjonelle tilfeller.
  • Når en utøver begynner å peke for å vise at drakten er over haken/ ansiktet, så skal mattedommer være helt sikker før han sier matte. Det kan være en avledningsmanøver fra utøveren.
  • Man kan ikke starte et nytt angrep på utsiden av matta. Det må være en kontinuitet og angrepet må ha startet inne.

Avslutningsvis skulle vi ha fokus på negativ judo. Falske angrep og situasjoner der utøveren blokkerer med grep i nedre del av ermene er gjengangere.

Thom Hallum dømmer European Judo Open Luxembourg. Foto: EJU / Carlos Ferreira

På trekningen senere fikk vi vite at det var noe færre deltagere enn annonsert. Det var totalt 357 deltagere fra 47 nasjoner. 208 menn og 149 kvinner. Jeg skulle være på matte 2 med damer inntil 57 og 63 kg. på lørdag, og herrer inntil 90 og pluss 100 kg. på søndag.

Lørdag 28/ 09
Med de vektklassene jeg hadde på min matte hadde jeg forventet bra kamper og brukbar judo. Dessverre må jeg si, jeg tok feil. I tillegg hadde jeg ingen god dag på matta i første halvdel av dagen med korrigeringer og tilbakemeldinger som ikke var av den udelt positive sorten.
Ved ett tilfelle satt jeg på kant og det kom et kast som mattedommer dømte til Waza- ari. Jeg så umiddelbart at albuen var ute og sa det er ingen scoring. Min andre kantdommer var ikke enig med meg og da var det 2- 1 i favør scoring. Da kom kommisjonen bort og sa at det helt klart ikke skulle være scoring, og vår jobb var å korrigere dette. Det var helt klart. Jeg prøvde å forklare, men…

I en pause var jeg nødt til å spørre kommisjonen om hva vi som kantdommere skal gjøre der vi er uenige, skal vi kontakte kommisjonen hver gang? Svaret jeg fikk var at nei, det skulle vi ikke. Som kantdommer må man akseptere majoriteten av tre, og så håpe at kommisjonen bryter inn slik at avgjørelsen eventuelt blir rettet opp hvis det er feil.

Jeg hadde totalt 9 kamper som mattedommer og 16 på kant i innledende runder. Selv om jeg ikke hadde store forhåpninger til finalerundene ble det to bronsefiner og en finale, alle som kantdommer. En liten kuriositet til slutt: Frankrike tok samtlige 7 gullmedaljer dag 1.

Søndag 29/ 09
Vi startet med et dommermøte før søndagens kamper. Kommisjonen sa det ikke var særlig høyt nivå på judoen lørdag, men de var fornøyd med dømmingen og alle hadde gjort en god jobb. Det var allikevel alt for mange Golden Score kamper. Samarbeidet mellom matte- og kantdommere hadde vært bra, men kantdommerne måtte være raskere med å ta beslutninger ved hjelp av Care-systemet.

Denne dagen var jeg mattedommer i dagens første kamp. Det var en bra kamp med både Waza- ari og Ippon- scoring. Dessverre var resten av judoen på samme nivå som lørdag, noe jeg hadde håpet å unngå. For min egen del følte jeg meg bra, og det var ingen korrigeringer eller tilbakemeldinger i løpet av det meste av dagen.

Når vi kom til semifinalene ble det dessverre klabb og babb for min del. Jeg dømte semifinale i både 90 og +100, men jeg fikk ikke den flyten jeg hadde håpet på, og del ble det heller ingen kamper i finalerundene for min del.

Mitt neste eventyr blir EO Tallin, Estland 12-13/ 10.

Mvh. Thom Hallum

223 Views0
Referat C-dommerkurs i Sande

Siden SSK Judo (Sande) trenger dommere til Østlandscup 4 ble det avholdt et dommerkurs i regionen allerede 30.-31. august. Det var én deltager fra Mjøndalen og hele åtte fra Sande.

Alle deltakerne og kursholder samlet. Foto: Sven-Ove Johansen

Fredag 30/08
Den teoretisk delen startet fredag med en innføring i dommerrollen og hva det innebærer. Forberedelse til konkurranse og mental trening er like viktig for dommere som utøvere, og ellers var det en gjennomgang av selve kamp- og konkurransearealet, funksjonærer, posisjonering og bevegelse på matta, tegn, hilseprosedyrer og hvordan drakten skal være, ja alt det en dommer må være oppmerksom på i løpet av en kamp.

Vi rakk også en gjennomgang av de nyeste regelendringene, og fredagen ble avsluttet med at deltagerne skulle si sin mening på forskjellige videosekvenser som var hentet fra årets EJU-seminar i Antalya, Tyrkia.

Praksisøkt. Foto: Thom Hallum

Lørdag 31/08
Lørdag morgen fortsatte vi med forskjellige situasjoner fra EJU sine videoeksempler. I tillegg ble Hansokumake-straffer gjennomgått med videoeksempler. Av naturlige årsaker viser vi ikke de i praktiske eksempler på matta.
I praksisdelen på matta fortsatte vi med bl.a. draktkontroll, hilseprosedyrer, nye regler i både ordinære kamper og barneklassene, og gjennomgang av shido- straffer.

Etter lunsj var turen kommet til praktisk dømming på matta. Deltagerne var klare til å gå kamp, og det ble full fart fra start. Etter hvert tok det også av med straffbare handlinger under praksisen (som vanlig). Jeg tror rekorden ble 5 i løpet av 8 sekunder, den første allerede før dommeren hadde sagt hajime. Da er det ikke enkelt å være mattedommer. Godt det ikke er vanlig i ordinære kamper.

Alle kandidatene har bekreftet at de skal gjennomføre praksis i forbindelse med Østlandscup i Sande 15 september.
Det gleder vi oss til, i hvert fall jeg.

Mvh. Thom Hallum
IJF- B dommer og kursholder.

328 Views0
Dommerløftet

Dommerløftet starter i høst i Judoregion Vest. FOTO: Thomas Wetzel/ Sportfotos24

Svein Erik Rud hadde mange prosjekter på gang, og et av hans siste var Dommerløftet. Dommerløftet har som målsetning å få frem nye aktive dommere.

Vi avholder mange dommerkurs, men det er svært få av deltakerne som blir aktive dommere på nasjonalt nivå. Det kan være forskjellige årsaker til dette. Målet med prosjektet er å fjerne eventuelle barrierer som kan være i veien og å fasilitere veien til dømming på nasjonalt nivå. I første omgang vil det jobbes for å få flere dommere opp til B-lisens. Region Vest er valgt som pilotregion og Arild Maka har tatt på seg oppgaven som prosjektansvarlig.

Økonomi: Prosjektet vil dekke utgifter for arrangørklubber, dommere og dommerveileder. Målet er at det ikke skal koste de involverte noe å delta.

Oppfølging: De som deltar i prosjektet vil i første omgang dømme lokale stevner. På disse stevnene vil det være en veileder tilstede og følge opp hver enkelt. Det kan også være aktuelt å delta på stevner utenfor egen region, men dette vil bli avtalt med de som melder seg på prosjektet.

Personlige ønsker: Har du lyst til å bli dommer, men trenger hjelp på andre områder kan vi prøve å finne ordninger som passer deg.

Kan du tenke deg å bli aktiv dommer, eller har du noen i din klubb som dette kan være aktuelt for? Arrangerer din klubb stevner der nye dommere kan være med å dømme?

Ta kontakt med undertegnede hvis det er aktuelt å delta på prosjektet som dommer eller arrangør.

Vi håper også at vi kommer i gang i flere regioner etter hvert!

Arild Maka
Gausel Judoklubb

318 Views0
Dommerrapport Jr European Cup Berlin

Petter Grime og Thom Hallum deltok som dommere på Junior European Cup i Berlin, Tyskland, 27.-28. juli. Les deres rapport fra Berlin.

Thom Hallum som dommer i Jr ECup Berlin juli 2019. Foto: EJU / Scherf Falk

Thom Hallum og Petter Grime med resten av dommerteamet og stab i Jr ECup Berlin juli 2019. Foto: EJU / Scherf Falk

Stevnehallen, Sportforum Berlin- Hohenschönhausen. Foto: Thom Hallum

Fredag 26/07
Det var to dommere fra Norge som kom til et hetebølgepreget Berlin. For Petter var dette det tredje stevnet på fire uker. Dommermøtet var som vanlig etter trekningen. Fra EJU kommisjonen kom Andreas Hempel (GER) og Vladimir Vostrikov (RUS). Vi deltok både på trekning og selve dommermøtet.

Det var totalt 470 deltagere, 308 menn og 162 kvinner fra 39 nasjoner på 5 matter. Det var 43 dommere.

Det var ikke noe spesielt nytt, men det var noen presiseringer. For coachene er det nye hilseprosedyrer som gjelder. De hilser mot matta samtidig med utøverne, så mot hverandre og det samme igjen ved kampens slutt. Dette ble vist på video. De skulle også sjekke at drakten var korrekt på utøveren og respektere dommeravgjørelser.

For dommerne gjaldt det å sjekke kommunikasjon og Care- system før vi gikk på matta. Igjen var det en påminnelse om de nye reglene for drakt, og at beltet skal knytes rundt livet, ikke hoftene. Første gang dommeren må vise det offisielt dommertegn var fri, altså uten straff, andre gang eller senere blir det gitt shido. Vi skulle sørge for å ha rett posisjon på matta, holde øye med oppførsel til coachene, og dessuten skru av mobilen. Thom skulle være på matte 1, Petter på matte 5.

Lørdag 27/07
Vi skulle være i hallen kl. 09.15 for å gjøre oss kjent (Kommisjonen kom kl. 09.45). Allerede når vi kom var det badstu- temperatur i hallen. Vi fikk heldigvis dømme uten jakke, også i finalerundene. Thom hadde H –66kg og D -78kg på sin matte. Petter hadde H –60kg.

Thom startet som mattedommer på dagens første kamp. Den ble avgjort på nydelig Ippon etter kort tid. Bra start. Neste kamp var i D -78kg. Stevnerekord (?) med Golden Score i 8 min 11 sek. Fikk tilbakemelding om god jobb selv om det var en ordentlig dri.. kamp.

Resten av dagen var sånn noenlunde. Klart preget av varmen, men fikk allikevel en bronsefinale som mattedommer i D -63kg. Den gikk også til GS, og ble avgjort med korrekt WA scoring (hvit) – som dessverre ble gitt til feil utøver. Det ble rettet opp og rett vinner gikk av matta. Tilbakemeldingen etter kampen var at det var blå som hadde kontroll til slutt.

Petter hadde H -60kg. Helt ok dag med unntak av en litt for tidlig matte i newaza som ble kommentert på dommermøtet etter dagen. Fikk en bronsefinale i – 73kg på kant og finale i – 60kg på kant.

Det var et kort dommermøte etter premieutdelingen. Der ble det tatt opp følgende punkter:
Feil matte, spesielt i Newaza. Da kan man ikke gjøre noe. I Tachiwaza har man mulighet til for eks. å belønne en evt. scoring selv om dommeren har sagt matte.

Så var det en liten reprise av møtet fredag: Ha fokus på posisjonen og sjekk at radio/ kommunikasjon virker før du går på matta.

Søndag 28/07
Thom hadde H -81kg og D -57kg. Ingen toppnotering, men av det jevne slaget. Det ble klaget til personalet om å åpne dørene for å få inn litt luft, noe de gikk med på etter noe norsk bannskap og krav om noenlunde levelige forhold.

Thom fikk kun en bronsefinale på kant i H –81kg, men annet var kanskje ikke å vente.

Petter hadde D –48kg og H +100kg. Du snakker om kontraster. Igjen en helt ok dag uten nevneverdige korrigeringer eller tilbakemeldinger. Allikevel ble det kun en bronsefine på kant i H –90kg.

Kort oppsummert kom vi vel frem til at for oss nordmenn er det ikke ideelt å delta på stevner i juli. Vi var sammen i Paks, Ungarn, i 2018 under samme forhold med 30+ og gammel hall uten lufting. Uansett må vi klare å prestere under slike forhold også, så det er bare å bite tenna sammen. Håper på bedre forhold i september som blir Bratislava for Petter og Luxembourg for Thom.

Hilsen
Petter Grime og Thom Hallum

232 Views0
Dommerrapport Nordisk Mesterskap Rovaniemi

NAS-A Dommer Alf Uhre og NAS-A Dommer Svenja Rahn var dommere under årets Nordiske mesterskap som ble holdt i Rovaniemi den 18. og 19. mai. Rovaniemi er også kjent som byen til «Santa Claus». Vi fikk møte selveste julenissen under pausen på lørdagen.

Alf Uhre dømmer i Nordisk i Rovaniemi. FOTO: Svenja Rahn

Annet hvert år avholdes det et felles dommersjef-møte mellom de skandinaviske landene under nordisk mester skap. Her var det jeg, Svenja, som fikk overta denne rollen for en dag. Møtet ble holdt under fredagens middag, der vi tok opp en del ting. Men hovedfokuset var å kartlegge hvor mange dommere det er i de forskjellige nordiske landene og hvordan man utdanner dommerne. Videre var det også fokus på om det fantes noen suksess historier med å rekruttere dommer, disse var det mangelvare av. Norge er ikke de eneste som har få dommere, de andre lande skandinaviske landene har også vansker med å få opp antall dommere på nasjonalt nivå. Med unntak fra Sverige, det ble oppfatta at de hadde godt å plukke av, men også de skulle ønske at de hadde noen flere.

Svenja Rahn på Nordisk Mersterskap i Rovainemi. FOTO: Alf Uhre

Lørdag 18. mai
Lørdagen startet vi kl 08:15 (07:15 norsk tid) med et dommermøte. Her fikk vi utdelt ark der det sto hvilken matte vi skulle dømme på og hvilket team eller i hvilken rekke følge vi skulle dømme i. På det samme arket sto det også kort og godt forklart litt om de nyeste reglene og en gang til en spesifisering om scoringer. Vi gikk også en gang til gjennom newaza til tashiwaza situasjoner slik at alle var innforstått med hva dette innebære og hvordan vi skulle dømme det. Kampstart skulle være kl 09:00, men vi kom ikke i gang før nærmere 09:30. Her startet først U18 og så kom seniorene ut på dagen. Vi hadde ikke tilgang til noe radioutstyr, så det var å huske å holde kantdommerne i øyekroken i tilfelle det skulle være noe. Vi hadde heldigvis et Caresystem på den motsatte siden av der kantdommerne satt til å kunne hjelpe oss om vi skulle trenge det. Jeg havnet på matte 1 på team med to finnere, vi jobbet godt sammen gjennom helga og hadde god dialog og ble alltid enige om situasjoner når vi satt på kant. Det var et godt samarbeid og det var gøy å dømme! Jeg fikk en liten korreksjon ang et tegn, men ellers fikk jeg tilbakemeldinger om at jeg dømte bra. Jeg fikk dømme en kvinnefinale som hoveddommer, som gikk i 4min golden score før den ble avgjort med at hun ene holdt et holdegrep til ippon. Så var det Alf sin tur med å dømme en finalekamp u18 herrer. Dagen ble avsluttet ca kl 19:00, der vi igjen var på et dommermøte og gikk gjennom dagen. Her ble det sendt rundt en gjenstand, når man holdt denne gjenstanden skulle man si noe positivt (enten om det var en situasjon man løste bra, en hendelse…). Dette syntes jeg var en flott måte å avslutte dagen på! Dommersjefen sa også at man kan ikke forbedre seg om man ikke vet hva man er god selv og hva andre synes er god på. Alt annet kan man alltids fikse på, men selvtillit må man ha, og dette får man når man har en god følelse ved å dømme. Vi ble den kvelden invitert ut til middag av den finske dommerkommisjonen.

Nissen dukket opp på stevnet. FOTO: Svenja Rahn

Alf ble temaet opp med Vell-Matti IJF-A fra Finland som da også var supervisor førstedag, Kari Neuvonen IJF-A som var supervisor dag 2. Maarit Kallio nasjonal-A som skal opp til IJF nivå snart (får vi håpe), Bjørn Sigurôsson IJF-B som Alf var på team med Ifjord på Nordic I Danmark. Magnus Ask nasj-A fra Sverige, kjenner Alf fra flere stevner i Sverige og Norge fikk han med som kantdommer og det var veldig godt samarbeid. Teamet fungerte veldig bra. Her fikk de gode tilbakemeldinger fra Vell-Matti. Får noen bronse finaler, semi finaler og så finale i u18 herrer som var raskt over.

Søndag 19. mai
Søndagen var det oppmøte kl 08:30. med kampstart kl 09:00. Ikke noe dommermøte på forhånd, men vi skulle være møtt opp og klare til å dømme. Jeg følte meg ikke sliten fra dagen før, noe som ga meg god energi og konsentrasjon til å kunne dømme like bra og holde fokus. Det hjelper å ha nok dommere på stevnet, da blir det ikke tungt å dømme. Jeg kjente selv at jeg ikke har dømt så bra som på dette stevnet på en god stund og det ga meg tilbake en etterlengtet gnist av at dømming er fortsatt gøy! Jeg fikk dømme to finaler på kant, og Alf fikk døme finale I herre -66kg. Det var i dag U21 som var først ute, så kom veteranene. Til slutt var det klart for team kamper, her var det kun Finland og Island som stilte med team i lagkamp, Alf var i teamet med Dick Johansson (Swe) og Bjørn Sigurdsson (ISL). Vi kunne avrunde dagen ca kl 15:30. Da var det bare å hive seg i bilen for meg og kjøre (bare 7 timer) tilbake til Tromsø. Mitt første stevne jeg kunne kjøre fra og til Tromsø. Reisen tilbake for Alf var i fullt fly til Helsinki så via København til Gardemoen kl 00:05 mandag morgen. Vi var begge vel fornøyd med 17.mai-helgen.

Svenja Rahn
Nasjonal A-dommer

334 Views0
Dommerrapport Jr. ECup Spania

På selveste grunnlovsdagen 17. mai, gikk turen til EC Jr. i Malaga for dommermøte, som alltid er dagen før stevnestart.

Selv i en av de «norskeste» delene av Spania var det ikke antydning til norske flagg eller bunader. Annet enn litt kø til akkreditering og senere til middag var det heller ikke antydning til tog, i hvert fall ikke barnetog, men greit nok.

Dommermøte 17/05
Som vanlig deltok de fleste dommerne på trekningen kl. 20.00, hvor trenerne også fikk noen fokuspunkter. Fra dommerkommisjonen deltok Tonino Chyurlia (ITA) og Cathy Moet (FRA). Også Cortes (ESP) fra kommisjonen var til stede, men han representerte det Spanske forbundet på dette stevnet.

Først tok de opp at oppvarmingsarealet skal være fritt for alt unntatt utøvere. Ingen bager, ingen mat, ingen sovesal mm.

Så kom nye hilseprosedyrer hvor trenerne skulle hilse mot Joseki først, så mot hverandre ved kampens begynnelse, og igjen samme prosedyre ved slutten av kampen. Dette gjøres samtidig når utøverne hilser før og etter kampen. Trenernes oppførsel ble nevnt, ingen coaching når kampen er i gang, kun mellom matte og hajime.

Thom Hallum var Norges eneste representant under EJU Junior European Cup Spania 2019. Foto: Thom Hallum

Så kom det en aldri så liten overraskelse vedrørende draktregler. Jeg hadde lest rapporten til Arild Maka fra forrige helgs EC Jr. i Kaunas, Litauen, hvor de ikke gjorde noe stort nummer ut av dette. Her derimot, var det fullt fokus og shido ville bli gitt hvis mattedommer måtte gi det offisielle tegnet to ganger. Beltet skal også være på rett plass, rundt livet, ikke på hoftene.

Det var 139 kvinner og 198 menn, totalt 337 utøvere som stilte til start på 4 matter.
På dommermøtet som fant sted etter trekningen ble draktreglene gjentatt med et lite tillegg. Se på utøverne, be de rette på drakt før det offisielle tegnet vises. En liten utvanning der i forhold til det trenerne hadde fått beskjed om, eller et lite psykologisk spill mellom trenere, utøvere og dommere i opplæringsøyemed.

Thom Hallum som dommer under Jr. Ecup i Malaga 2019. Foto: Gabi Juan (EJU)

Ellers ble avstanden til utøverne tatt opp. 3- 4 meter i Tachi- waza, 2-3 meter i Ne- Waza. Å ha rett avstand er viktig for observasjonsevnen.
Matte til riktig tid er veldig viktig. En for tidlig matte kan ikke gjøres om, så la situasjonen gå helt ut før en avgjørelse tas. Vi skulle være strenge med straffer. Golden Score skal være unødvendig hvis vi straffer korrekt helt fra starten i innledende kamp. Mattedommer skal være konsekvent med straffer helt fra starten av kampen, og kampen ut. Det er for sent å begynne å straffe på slutten av innledende kamp hvis det ikke har vært straffet for det samme tidligere i kampen. Husk å se kampene live; Care-systemet skal ikke brukes unntatt i spesielle situasjoner.
Pga streaming ble dommerne også bedt om å ha fokus på oppførsel og opptreden, både på og utenfor matta. Vi skulle holde oss på plassene våre når vi hadde pause. Ikke virre rundt, og mobiltelefoner skal ikke brukes. Vi skulle ikke gå noe sted, og måtte vi på toalettet skulle vi gi beskjed. Vel, det var satt opp egen buss for dommerne med avreise kl. 09.00 på lørdag.

Lørdag 18/05
Vel fremme i hallen var det litt tid til å se seg omkring, gjøre seg kjent med matta og finne nødvendige fasiliteter som toalett, og kaffe. Hvor det var kaffe fant jeg ikke ut før langt på dag, siden det var i motsatt ende av hallen fra matte 1 hvor jeg skulle være. Matte 1 var også den eneste matten med 7 dommere, de andre 3 mattene hadde 8. Vi hadde herrer – 73 kg og damer -70 kg på vår matte.

Når dommertrekningen på mattene ble lagt ut, så var jeg den heldige vinner av å være mattedommer i den første kampen på min matte. Vel, det var bare å stå i det. Kampen ble ikke noen god kamp. Med aktiv straffing i friskt minne ble det 3 shido og Hansoku- make som avgjorde. Pga. de nye draktreglene ble det også brukt uforholdsmessig mye tid på å rette på draktene, noe som gjorde at jeg benyttet det offisielle tegnet oftere i senere kamper. Totalt hadde jeg 8 kamper som mattedommer, og 19 på kant.

Bortsett fra en kamp som gikk til Golden Score og 3 shido til Hansokumake, så ble alle de andre kampene avgjort på positiv score, 3 i osaekomi.

I finalerundene fikk jeg en bronsefinale i – 70, og en finale i – 78 som kantdommer.

Søndag 19/05
Vi startet med et kort dommermøte med en oppsummering fra dagen før. Generelt var de fornøyd med dømmingen, men…

Det manglet noe på samarbeidet mellom matte- og kantdommere. Langt hår må bindes opp. Waki- gatame skal være Hansokumake. Man må slå av for at det skal være Ippon, det holder ikke å rope AUUU. Maita kan man rope. 3 ganger med offisielt tegn for å rette på drakt uten å gi shido? Man kan også gi 2 straffer til samme utøver, for eks straff for falskt angrep, og så hvis utøver får det offisielle tegnet for å rette på drakt gang nr. 2, ny shido. Hvis en utøver får straff for å gå med stive armer, så kan ikke den andre få straff for passivitet. Ved besvimelse skal dommeren annonsere Ippon og kalle inn medisinsk personell. Jeg hadde ingen av disse eksemplene på min matte.

Jeg hadde ingen oppgaver før kamp nr. 2 som kantdommer denne dagen. Totalt hadde jeg 7 kamper som mattedommer og 11 kamper som kantdommer denne dagen. Og hva skal jeg si, 2 av kampene som mattedommer endte med Wazari- avasete- Ippon, og de resterende 5 med Ippon etter kort tid. Den korteste tror jeg ikke tok mer enn 5 sekunder. Virkelig flyt og mye positiv, angrepsvillig og ikke minst attraktiv judo.

Jeg hadde gode forhåpninger før finalerundene, men det ble det samme som dagen før. En kamp som kantdommer i både en bronsefinale herrer – 81 kg og i finale herrer – 100 kg.

Mvh. Thom Hallum.

360 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier