Dommerrapport fra Copenhagen Open

For tredje gang valgte jeg å tilbringe deler av påsken i København for å dømme Copenhagen Open, helgen 19-20. april 2019.

Stevnet er relativt stort og får deltakere fra store deler av Europa. De har klasser for U10, U12, U15, U18 og +18. Stevnet stanger nok i taket mtp antall deltakere. Uten å flytte stevnet har de ikke plass til flere. Dette gjelder antall mattearealer, men også lange køer foran alle toalettene taler sitt tydelige språk.

Arild Maka som dommer i Copenhagen Open. Foto: Farhad Ganji

Fredag
Dommermøtet fredag morgen startet 08:00. Vi var 19 dommere. Jesper var supervisor, og dermed ble det 2 matter med 4 dommere og 2 matter med 5 dommere. Vi fikk begge være på matter med 5 dommere. Utover dommerfordeling var det stort sett ingen info. Vi fikk vite at de skulle gjennomføre de nye reglene med shido hvis utøveren glemte å rette på drakten. Første gangen dommeren måtte gi beskjed skulle være fri. Deretter skulle det gis shido hver gang dommeren måtte vise tegn om å rette på drakten. Som normalt var det fulle regler også for U15, U12 og U10 bortsett i fra armbend og kvelinger. I Danmark har de ingen spesielle regler for barn slik jeg forstod det, og i hvert fall ikke i dette stevnet.

Farhad Ganji som dommer i Copenhagen Open. Foto: Arild Maka

Stevnet startet presis kl 09:00 og holdt på til ca. kl 18:30. Det var kun en liten pause rundt kl 12:00 for premieutdeling. Dommerne roterte på matten slik at vi fikk 30 minutter på kant og 15 minutter som mattedommer før det ble 30 minutter pause. Det var satt opp CARE-system på alle mattene, men bare ett kamera som stod rett ved siden av dommerbordet. De brukte IJF sitt program. Det var også radiokommunikasjon mellom assistentdommere og mattedommer.

Alle dommere under Copenhagen Open 2019. Foto: Henrik Hemmingsen / stevneleder

Lørdag
På lørdag var dommermøtet 08:30 og varte i 5 minutter. Det kom 3 nye dommere slik at det nå var minst 5 dommere på alle mattene. Det eneste som ble sagt om dømmingen var at vi måtte være litt raskere med å dømme straffer.

Som utøver kan en trene på en teknikk tusenvis av ganger. Slik er det ikke for en dommer. Vi må ta det som kommer. Så å gjenkjenne situasjoner og teknikker som en sjelden ser, kan derfor være en utfordring. Selv om jeg har dømt i 35 år, så fikk jeg for første gang se en gawazu gake på matta. Det ble litt diskusjon, men utfallet ble naturligvis (?) hansokumake. Jenta som kastet gikk i U15, og jeg tror ikke hun ante hva gawazu gake var for noe (can you please explain in english?). Like etterpå hørte jeg de hadde hatt samme teknikk på en av de andre mattene. Da er det vel snart bare Kani-basami som gjenstår av de ulovlige teknikkene. Den har jeg ikke sett siden den var lovlig en gang på 80-tallet…

Bronsefinaler og finaler ble kjørt fortløpende på alle matter, så vi visste sjelden hva vi dømte. Men vi skjønte jo at det nærmet seg en finale da samme personen stadig kom igjen flere timer på rad. Siste finale på min matte ble en noe spesiell kamp. Stemningen ble noe opphetet og det skjedde flere ting som ble diskutert i ettertid og som både dommere og coacher reagerte på. Jeg har fått et par videoeksempler som jeg tenker å medbringe til dommerseminaret.

Farhad valgte å bli i København til mandag, mens jeg kjørte hjem søndag morgen.

Hilsen
Arild & Farhad

8 Views0
EJU Referee & Coach seminar Antalya Tyrkia 2019

Thom Hallum representerte Norge på årets EJU Referee & Coach seminar. Her er hans rapport:

Årets EJU seminar ble holdt i Tyrkia 23- 24/ 03- 2019. Reisen gikk fra Oslo til Antalya via Istanbul, og siden Tyrkia er 2 timer foran Norge på denne tiden av året, var jeg ikke fremme på hotellet før nærmere midnatt lokal tid.

Thom Hallum deltok på årets EJU dommer og trenerseminar. FOTO: Altun Altan/EJU

Lørdag 23/ 03
Det var start kl. 09.30 begge dager, og lørdag ble innledet med en velkomsthilsen fra leder av EJU dommerkommisjon, Alexandr Jatskevitch, President i det Tyrkiske Judofobundet Mr. Sezer Huysuz og Visepresident for Sport i EJU Michal Vacuhn. For øvrig var Tonino Chyurlia, Marian Hefka, Franc Ocko, Metin Ozkan, Nuno Carvalho og Vladimir Vostrikov til stede fra Kommisjonen.
Det var rundt 100 deltagere på seminaret.

Praksis på EJUs dommer og trener seminar 2019. FOTO: Thom Hallum

Siden det ikke er noen nye regler, så handlet seminaret om presiseringer av eksisterende regler. Det hele startet med 3 fokuspunkter fra IJF seminaret i Mittersill:

1. Overganger Tachi waza- Ne waza og Ne waza- Tachi waza.
Dette var det også flere videoeksempler på. En viktig presisering her er at Tori (den som står) nå kan velge om han/ hun kan gjøre et kastforsøk eller fortsette i Newaza. Dette bestemmer også om Uke kan beskytte seg ved grep/ blokkering i ben eller ikke. En annen ting er der Tori gjør eller forsøker en Newaza- teknikk som Juji- Gatame eller Shime- waza rulle der Uke samtidig reiser seg opp, så risikerer Tori også å bli kastet av uke, som da er i Tachi- waza.

2. Korrekt judogi og utøvers ansvar for å rette på drakt ved Matte.
Utøveren skal rette på drakt ved Matte, det er klart. Regelen har vært gjeldende de siste to årene. Dernest fikk jeg ikke helt tak i hva essensen i det videre skulle være. Det ble sagt at det kun er et offisielt tegn for å få utøverne til å rette på drakt ved å krysse begge armene foran kroppen. Da kan utøveren ta av seg beltet, ta seg tid, og rette på jakke, bukse, belte osv. Nå har mattedommerne begynt å bruke tegn med kun en arm for å vise utøverne at de skal stappe drakten ned i beltet. Da betyr det at utøverne ikke kan knyte opp beltet osv. og starte helt på nytt. Dette er da ikke et offisielt tegn. Hvis dommeren må vise det offisielle tegnet to ganger til samme utøver, så blir også utøveren tildelt Shido. Så lenge utøveren selv prøver å ordne drakten skal det selvfølgelig ikke gis straff.

Her aner jeg noe uenighet i kommisjonen, hvor noen mener dette er for strengt. Det har igjen resultert i «blikk» til utøverne, eller kun muntlige rettelser. Da virker heller ikke regelen. Jeg vil tro det er best å avvente, og fortsette å oppfordre utøverne til å rette på drakten ved matte hvis de ikke gjør det selv.

3. Osaekomi på utsiden av Kamparealet.
Ved brutt holdegrep skal det annonseres Matte, ikke Toketa. Kommer utøverne på utsiden av konkurranse arealet skal mattedommer annonsere Ippon når det er kontroll.

Videoeksempler
Så var det tid for å analysere videoeksempler. Til sammen ble det gjennomgått 153 sekvenser over 2 dager. I starten ble vi bedt om å svare, men da det tok for lang tid endret kommisjonen seg til å informere om hva de hadde kommet frem til, så kunne deltagerne eventuelt komme med spørsmål eller gi en annen oppfatning. I flere eksempler var det 50- 50 blant deltagerne. I andre var det ikke enighet, men diplomatisk nok ble kommisjonens fasit akseptert.

Emner som ble gjennomgått var:

 • Kaeshi- waza
 • Overganger Ne- waza- Tachi- waza og motsatt
 • Tråkke ut eller dytte ut.
 • Score eller ikke score
 • Hansoku- make eller ikke
 • Negativ judo
 • Diverse

Lørdag ettermiddag var det praktisk dømming på matta med tilbakemelding fra Kommisjonen. Denne gangen var det yngre utøvere og det ble faktisk brukbart realistiske kamper.

Søndag 24/ 03.
Sportskommisjonen ved Michal Vacuhn hadde en gjennomgang av endringer i bl.a. regler for oppvarmingsarealet under stevner. Rent og ryddig skal det være. Kun utøvere samme dag kan varme opp. Pressen kan være til stede.

I mixed teams kan man kun delta med fulle lag i alle alderskategorier (3+3). For ungdom og junior er letteste vektklasse fjernet slik at man står igjen med -48, -63 og +63 kg/ -60, -81 +81 kg. I junior er det -57, -70, +70/ -73, -90, +90 kg.

Komiteen for utdanning ved Jane Bridge presenterte bl. a prosjekt judo i skolen, kurs i fallteknikk, «improve your club» , et utvekslingsprogram og sommercampen i Porec, Kroatia. All info finnes på eju.net.

Det ble også reklamert for den nye IJF- appen som inneholder masse nyttig informasjon, også teknikker og treningstips. Anbefales.

Statistikk

Også litt kamp- og dommerstatistikk ble gjennomgått. IJF/ EJU stevnene i 2018 ble avgjort som følger:

 • Ippon: 43,84%
 • Waza- ari avasete Ippon: 16,25%
 • Waza- ari: 21,64%
 • 3 Shido: 17,17%
 • Direkte Hansokumake: 0,35%
 • Fusen G: 0,47%
 • Kiken Gi: 0,28%
 • 934 kamper ble avgjort i Golden Score (20,5% av kampene). Den korteste varte i 4 sek, den lengste i 6, 31 min.

Dette viser at en klar majoritet av kampene ble avgjort på positiv score. Allikevel er antall kamper som går til Golden Score for høyt. Mange kamper burde vært avgjort i innledende kamp, og her har dommerne en oppgave. Det er viktig at dommerne jobber som team og at kantdommerne hjelper mattedommer.

Det er registrert totalt 352 EJU- dommere. 75 kvinner og 277 menn. Av disse har 263 vært aktive i 2018 (på klassifiseringslisten), 62 kvinner og 201 menn. 89 dommere var ikke på listen i 2018. Det var 30 dommere fra EJU på IJF’s klassifiseringsliste, mer enn dobbelt så mange som neste kontinent.

Det er ingen IJF- eksamen i Europa i 2018, da det holdes kun hvert annet år. EJU- eksamen blir holdt i Poznan, Polen 3- 4 aug. 2019 (EC Jr.)

Møte med representanter for de forskjellige nasjonale forbundene

Seminaret ble avsluttet med et møte med nasjonenes representanter/ dommersjefer. Nytt nå er at «referee director» igjen kan dømme på EC Ungdom og Junior- stevner. EJU har erkjent at dommersjefer som er aktive også trenger trening og feedback fra kommisjonen for å kunne være bedre rustet til å ivareta utvikling hjemlige dommere.

De oppfordret også nasjonene til å sende dommer(e) på stevner der de har utøvere.

Et annet forslag som kom opp var at dommerne, som faktisk gjør en ulønnet jobb for arrangøren, skulle få for eks. billigere hotellsats enn den offisielle prisen. Når man sjekker pris på hotell ligger de rundt 30- 40 € per natt, og vi må betale 100- 120 €. Ezio Gamba, EJU Generalsekretær, sa at de holdt på å arbeide med flere løsninger, og de skulle gjøre det de kunne for å få til en ordning. Det kan det jo bli spennende å følge med på.

I Antalya,
Thom Hallum

18 Views0
C-dommerkurs i Levanger

I helgen ble det avholdt C-dommerkurs i Levanger. 14 deltakere fra 3 klubber deltok. Her kan du lese referat fra Emmeli Ertzaas og Helle Amalie Sørli, to av deltakerne på kurset:

Helgen 25-26. januar ble det avholdt C-dommerkurs i dojoen til Levanger judoklubb. 14 deltakere fra 3 klubber var representert. Instruktør fra Norges Judoforbund var Svenja Rahn og Thom Hallum var sufflør.

Deltakere og kursinstruktør på C-dommerkurs i Levanger. FOTO: Thom Hallum

Vi startet undervisningen ca. kl. 18:00. Da vi kom i gang gikk det fort for seg. Vi fikk først en kort introduksjon av Svenjas judoliv. Etterpå gikk vi i gang med hva det vil si å være en dommer i judo, med gode stikkord om dommerrollen, som ekspert og veileder. Vi fikk også mange gode visdomsord rundt det å være dommer, og samtidig tips rundt det å ikke stresse på matten som dommer. Mye av fredagens undervisning handlet om reglene. Vi fikk en god gjennomgang på dommerrollen, alt fra hygiene til hilseprosedyre og direkte kampregler. Vi gikk også gjennom de nye reglene for 2018 til 2020. Vi stilte spørsmål om det vi lurte på og fikk gode svar, med mange eksempler fra Svenja og Thom sine erfaringer.

Line-up før praksis på C-dommerkurs. FOTO: Tore Brenne.

På lørdag møtte alle opp til riktig tid. Vi startet dagen med at Thom snakket om sitt judoliv, etterfulgt av mange videosnutter fra større mesterskap. Vi fikk se hva man som dommer og utøver skal gjøre under en kamp, og hva man helst bør unngå. Dette ga oss en bedre forståelse for reglene i praksis.
Etter en pause var det på tide å komme seg på matta og få et litt nærmere forhold til dommerrollen, og hvordan ting fungerer i praksis. Vi startet med draktkontroll. Deretter fikk vi se noen eksempler av lovlige og ulovlige situasjoner på matta, det ble mulighet for å stille spørsmål underveis.

Etter en liten gjennomgang av posisjonering og roller, var det tid for å dømme i praksis. Med alle utrykkene, reglene og bevegelsene surrende rundt i hodet ble det fort vanskelig å dømme. Vi fikk alle prøvd oss som matte-dommer, kant-dommer, utøvere og tilskuere.

Da vi var ferdige med praksisen, tok vi et gruppebilde av alle utøverne med Svenja. Nå gjenstår det bare praksis som dommere på Regionsstevne hos Levanger judoklubb 2. februar.

Takk til Svenja Rahn og Thom Hallum for et lærerikt og morsomt kurs.

Helle Amalie Sørli og Emmeli Ertzaas
Namsos judoklubb og Levanger judoklubb

11 Views0
Referat IJF dommer- og trenerseminar 2019

Årets IJF dommer- og trenerseminar ble avholdt i Mittersill i Østerrike 14.-15. januar. Fra Norge stilte Per-Arne Grime og Harald Monsen. I tillegg deltok landslagstrener Martin Thiblin.

Per-Arne Grime og Harald Monsen representerte Norge på IJFs dommer- og trenerseminar i Mittersill, Østerrike 2019.

Her er deres rapport:

Med fly Oslo – München og 3,5 timer busstur, ankom vi landsbyen Mittersill. De norske representantene ble plassert på et lite Gasthof i en sidedal på en vei som hadde en illevarslende melding om fare for snøras! Det var tydelig vinter i Tyrol, og snøen lavet ned mens vi var der. Merkelig nok ble ikke vi nevneverdig forsinket, men åpningen av seminaret måtte utsettes en halvtime p.g.a. snøforholdene mellom Kitzbühl og Mittersill.

Head Referee Director Juan Carlos Barcos ledet det meste av dommerseminaret. Seminaret var en direkte fortsettelse av siste ukes OTC-treningsleir, som hadde huset ca. 1100 utøvere og trenere. Flere av de tilreisende trenerne, inkludert vår egen Martin Thiblin, deltok derfor også på vårt seminar der vi talte ca. 300 deltakere fra 82 land og fra alle kontinenter. Med så mange polkabelter til stede, er det ikke usannsynlig at antall dan-grader oversteg 1500 i salen.

Så litt faglig
Fram til OL i Tokyo 2020 blir det ingen endring av reglene, kun avklaring av enkelte kriterier i hovedkategoriene:

1 Kontringsteknikker i tachi waza
a.Etter en kasteteknikk kan ikke motstanderen overta ved å lande på – og dermed bruke egen kropp til å kaste på en kontring.
b.Dersom begge lander på siden samtidig, kan det være best ikke å gi scoring til noen.
c.I tvilstilfeller bør dommeren si mate, konferere med assistentdommerne og eventuelt supervisor / Kommisjonen slik at man får den rette avgjørelsen.
2 Inne eller ute
Mate til rett tid er viktig. La situasjonen spille seg helt ut før mate. Ha is i magen og ikke bryt midt i aksjonen.
3 Tråkke ut eller bli skjøvet ut.
Se på intensjonen og prøv og les taktikken til utøverne.
4 Ne-waza situasjoner, Osae-komi eller ikke
Viktig at tori ligger på toppen av uke for å få osae-komi.
5 Scoring eller ingen scoring
a.Viktig å se forskjell på gyldige kast og fall for egen teknikk.
b.Viktig å kunne se om uke tar seg for med én eller to hender/albuer samtidig
6 Scoring som følge av kontinuitet eller ne-waza situasjon
Teknikken må være dynamisk, og det må være en direkte kontinuitet i aksjonen. Hvis det er en klar stopp i den første aksjonen, så kan det ikke gis scoring.
7 Kansetsu-waza eller ne-waza
Hva er tachi-waza og hva er ne-waza? Om uke er flatt på matta eller med 2 knær og 2 albuer i matta, er det alltid ne-waza – ingen mulighet å score. Tori kan heller ikke løfte uke opp for å kaste.
Med uke på to knær og to hender eller 2 føtter og 1 hånd i matta, kan tori kaste.
8 Ikke-gyldige armlåser
Viktig å se etter låsinger som går mot andre ledd enn albuen. Straff: hansoku-make.
9 Bjørnegrep (Bear hug)
Viktig å se om utøverne setter bjørnegrep med begge hender samtidig. Straff: Shido.

Det ble gjennomgått 146 videoeksempler på de to dagene, og disse vil bli gjennomgått på Dommer- / Fagseminaret den 7. september, der Stephan Bode fra IJFs «Supervisor and Assessor Committee» er invitert som gjesteforeleser.

Deltakere på IJF dommerseminar Mittersill, Østerrike 2019. FOTO: Sören Stärke, EJU.net

Litt statistikk.
Etter gjennomgang av mer enn 5000 eksempler: 85% positive scoringer som avgjorde kampene. Godt, men må forbedres.

IJFs leder Marius Vizer kom inn og hilste. Han fortalte bl.a. at det har kommet henvendelser fra TV-selskaper for å filme fra oppvarmingsområdet på Grand Prix og Grand Slam, og derfor blir det fra nå av viktig at også oppvarmingsarealet er presentabelt og ryddig. Fra 2019 gjelder samme regler i oppvarmingsområdet som for dojoen. Trenerne er ansvarlige for sine utøvere.

Fra utdanning og utvikling:
Video: IJF Academy for utdanning av trenere, med scener fra det italienske senteret i Ostia utenfor Roma, ble presentert. Ny søknadsfrist til Akademiet er i februar. Mark Huizinga er bl.a. lærer der.

VM 2021 blir arrangert i Wien 12. – 19. september. Introvideo ble vist.

Andre meldinger:
Ikke-autorisert reklame på judogien i OL (Ref. IJF rule 50) som f.eks Adidas striper o.a. på skulderen er ikke OK. Anbefaling: Ikke bruk broderte merker annet enn de som er lovlige.

Code of conduct for trenerne. Den nye praksisen med at trenerne hilser til hverandre ved kampstart har vist seg som et positivt element og en bekreftelse på judoens filosofi. Det vil bli tatt en avgjørelse i løpet av året hvorvidt denne praksisen også skal innføres i de større stevnene i Norge.

Beltet skal knyttes over hoftebeinet for å unngå at det til stadighet faller av. Utøverne skal selv rette drakten uoppfordret mellom Maté og Hajime. Hvis ikke det skjer, skal dommeren be dem rette drakten.

Andre ting som ble presentert:

 • Henk Plugge ga en kort intro av IPSA – IJFs tiltak for Judo for synshemmede.
 • Vladimir Barka, IJF Head Sports Director, viste en oversikt over antall lag som var kvalifisert til OL med team ranking.
 • Yamashita, Development Director i IJF, presenterte litt av opplegget for VM i Tokyo 2019 og OL i 2020. Både VM- og OL-kampene skal foregå i Nippon Budokan senteret. Etter VM skal senteret oppgraderes før OL.

EJUs nettsider kan dere lese mer om seminaret.

Per-Arne Grime og Harald Monsen

6 Views0
Dommerrapport Åpent finsk mesterskap

Arild Maka representerte Norge som dommer under Åpent finsk mesterskap 2018. Les hans rapport her:

Det har gått 10 år siden sist jeg dømte åpent finsk JR og 15 år siden jeg dømte åpent finsk SR. Stevnene har etter hvert blitt slått sammen til ett stevne, og under årets Finnish Open var U18, U21 og SR på en dag. Ikke uventet dominerte de finske utøverne, men det var også deltakere fra 7 andre nasjoner inklusiv 4 fra Norge.

Arild Maka dømmer under Åpent finsk mesterskap 2018.

Det ble et par mellomlandinger før jeg ankom Tampere lufthavn. På flyplassen møtte jeg Jan Ove Rein med 3 utøvere. Arrangøren kom for å hente meg, og de andre norske fikk sitte på dit de skulle.

Lørdag morgen ble jeg hentet på hotellet 08:15. På veien til hallen plukket vi opp resten av den norske kontingenten. Litt skuffende at alle nordmenn får god plass i en 9-seter. Ikke lenge etter ankomst ble dommermøtet avholdt. Det var 12 dommere pluss en supervisor. Foruten meg fra Norge var det kun finske dommere. Alle hadde A-lisens eller høyere. I invitasjonen stod det at også dommere med B-lisens var velkomne, men det hadde ikke dommersjefen blitt informert om, så B-dommere fra Norge og Sverige hadde fått nei på sine forespørsler om å komme.

Velimatti Karinkanta var supervisor og ledet møtet. Følgende ble tatt opp: La utøverne jobbe i ne-waza hvis det er progresjon, la dem fortsette til tachi-waza hvis de er ansikt til ansikt, bruk radiokommunikasjon mellom Matte og Hajime og la teamet jobbe uten forstyrrelser mens du har pause. Karinkanta er for tiden en av de tre høyest rangerte dommerne i Europa, og dømte for øvrig i VM. Før VM hadde de blitt informert om at de skulle la kampene gå med minst mulig avbrytelser (les: shido). Etter VM var det tilbake til normal rutine med dømming av shido. Men, som han sa, hvis du er i tvil om det er straff, ikke gi shido.

Kampene forløp relativt greit fra kl 10:00 til 16:15 med U18, U21 og til slutt SR. Mellom kategoriene var det premieutdeling. Alle kampene gikk fortløpende inklusiv finale. Selv avsluttet jeg dagen med bronsefinale og finale på matta i SR H-73 kg. Det ble ikke uventet dagens høydepunkt med mye fart og god judo. Kampen gikk full tid og det ble kun en waza-ari scoring. Med 4 dommere pr matte var det 30 minutter som assistentdommer, 15 minutter som mattedommer og 15 minutter pause pr time.

Tampere er ikke verdens navle, så flyet tilbake via Arlanda og Kastrup gikk ikke før søndag kl 18:30. Jeg fikk dermed god tid til å skrive dommerrapport og en del annet forefallende arbeid.

Arild Maka
IJF B-lisens

6 Views0
Dommerrapport Swedish Open Jr.

Thom Hallum representerte Norge som dommer under Swedish Open Jr. 2018. Les hans rapport her:

Fredag 21/ 09
Så var turen kommet til mitt 10’ende SWOP Jr. i Stockholm. En aldri så liten jubileumstur altså. Det var meldt storm på Østlandet denne fredagen, men selv med en liten forsinkelse bød ikke været på store problemer. Dommermøtet skulle ikke være før lørdag morgen, så fredagen gikk med til reise og innsjekking på hotell. Som vanlig treffer man flere dommerkolleger, og det er jo alltid hyggelig. Denne gangen var det dommere fra Sverige, Finland, Norge og Tyskland som skulle styre showet, en ikke uvanlig kombinasjon.

En av de norske utøverne i aksjon under Swedish Open Jr. 2018. FOTO: Thom Hallum

Lørdag 22/ 09
Denne gangen var det relativt få deltagere. Etter ca. 30 strykninger ved innveiing sto man igjen med ca. 200 deltagere fra 7 nasjoner. Vanligvis har det vært både 5 og 6 matter, men nå var det kun 4. Siden stevnet ble avlyst i 2017 pga. gulvomlegging kan det være noe av årsaken. Vi var 21 dommere og 2 supervisorer, som også dømte litt innimellom. På min matte var vi 5 dommere. Vi rullerte med 15 min. på hver plass, og deretter 30 min. pause. Helt grei ordning.

Dommermøtene i Sverige er som hos oss, en halv time før stevnestart. Det betød kl. 08.30 i hallen. Det var ikke så mye som ble tatt opp, annet enn at det var ungdom og junior med raske bevegelser og teknikker, så det var viktig å være skjerpet hele dagen.

Dick D. Johansson, Sveriges dommersjef, informerte om den nye regelboken fra IJF, og ba samtidig om tilbakemeldinger hvis noen hadde oppdaget endringer fra tidligere utgaver. IJF er nemlig ikke så gode på å informere om endringer, man må selv finne disse endringene og hele tiden være oppmerksom på selve ordlyden i det enkelte avsnitt. Jeg kunne bl.a. informere om ordlyden om å dukke under armen, som nå skal straffes allerede første gang. Tidligere het det ved gjentatte ganger (defensiv judo). Sverige har for øvrig besluttet å ikke lenger oversette de Internasjonale kampreglene pga. alle endringene som kommer fortløpende. Jeg antar vi havner på samme konklusjon i Norge også.

I Sverige bruker de ikke radiokommunikasjon, kun Care- system, så kantdommerne brukte øyekontakt og tegn ved eventuelle endringer. Det fungerer også, selv om det kanskje ikke er optimalt ved for eks. Osaekomi- situasjoner der mattedommer er fokusert på utøverne og ikke nødvendigvis på kantdommerne.

Rent dommerfaglig er det ikke så mye å melde. Dagen forløp greit i både U18 og U21. Noen situasjoner ble selvfølgelig diskutert og sett igjen på Care- systemet, men alt i alt var det få korrigeringer. Jeg dømte finale i herrer inntil 66 kg i U18, noe som egentlig var en nærmest Georgisk finale mellom Sverige og Finland (begge utøverne var i utgangspunktet fra Georgia). Kampen gikk til Golden Score og ble til slutt avgjort på Hansokumake etter den 3’dje shidoen til den finske utøveren. Tøff og tett kamp.

I U21 fikk jeg finale i damer inntil 63 kg. hvor det virket som at det kun var den ene utøveren som var i finale. Jeg vet ikke helt hvor den andre var, men hun var ikke mentalt tilstede. Kampen ble avgjort med kast til Waza- ari og etterfølgende Osaekomi til Ippon.

På dommermøtet etter stevnet ble vi for øvrig informert om nye rutiner for tegn ved uttråkk. IJF har nå innført at tegnet skal vises foran kroppen til mattedommer, uavhengig av hvilken side utøveren har tråkket ut.

De utenlandske dommerne ble bedt på middag lørdag kveld som en hyggelig og sosial avslutning på stevnet. Søndag var det kun tid for hjemreise og det forgikk helt uproblematisk.

Den norske troppen var også noe redusert denne gangen da det kun var Trondheim JKW og Ippon/ NTG som deltok fra Norge. Uansett var det bra innsats fra de norske utøverne, og av medaljer ble det 2 gull, 2 sølv og 3 bronse. Gratulerer!

I Sverige
Thom Hallum
IJF-B- dommer.

2 Views0
B-dommerlisens til Farhad Ganji

Under årets Ippon-cup 15. september skulle Farhad Ganji opp til eksamen for B-dommerlisens. En teoritest ble gjennomført i forkant og den praktiske prøven under selve stevnet. Kandidaten gjennomførte både teori og praksis der han viste god judokunnskap og judoforståelse. NJF gratulerer med bestått Nasjonal B-lisens.

Farhad Ganji tok B-dommerlisens Ippon-cup. Her dømmer han Senior-NM, hans siste forberedelse før eksamen. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Vi håper denne dommerlisensen er en kilde til inspirasjon også for andre, og vi at flere ønsker å videreutvikle seg som dommere. De siste årene har det vært gjennomført mange kurs, og det er flere kandidater på både klubb og regionplan.

Vi tilbyr en nå veletablert mentorordning for nye dommere hvor man får oppfølging i lokale/ regionale stevner. I tillegg har Ungdomsprosjektet et tilrettelagt utdanningsløp hvor kurs og seminarer er gratis.

En liten oppfordring til slutt: Det er i klubbene utviklingen starter, også for dommere. Det er også viktig at disse blir tatt vare på i klubbene på lik linje med konkurranseutøverne slik at vi kan beholde de på matta i mange år.


Stine Lastein

Fagsjef
Norges Judoforbund

14 Views0
Dommerrapport EC Senior Slovakia

Thom Hallum representerte Norge som dommer på Europacup-stevnet i Bratislava, Slovakia 2018. Her er hans rapport:

Fredag 31/ 08

Kl. 20.00 deltok vi på trekningen i forkant av dommermøtet. Dette er vanlig praksis på EC- stevner i motsetning til EO der det er motsatt. Der er dommermøtet vanligvis kl. 19.00, med trekningen i etterkant.

Thom Hallum som mattedommer under EC-stevnet i Slovakia. FOTO: Miroslav Petrik/EJU
Cecilie Bolander vinner bronse i -70 kgs-klassen. FOTO: Miroslav Petrik/EJU

Det var 367 deltagere fra 36 nasjoner, 239 menn og 128 kvinner. Det var ny rekord på dette stevnet- Det var 24 dommere på 3 matter, og det ville bli en del å gjøre, spesielt lørdag, men med 8 dommere pr. matte virket det greit.

Fra EJU’s dommerkommisjon kom Marian Hefka fra Slovakia og Nuno Carvalho fra Portugal. Det ble opplyst om at det var høyt nivå på utøverne på dette stevnet, men det var også et sterkt felt med dommere. Av 24 dommere var det hel 13 IJF-A dommere, 10 IJF-B og 1 nasjonal fra Slovakia. Så mange IJF-A dommere har jeg aldri sett på et EC- stevne tidligere. Grunnen til dette var nå at det i første omgang var det siste Internasjonale stevnet før Sr. VM i Baku, Azerbaijan. 3 av dommerne skulle dit, 2 av dommerne skulle til Jr. VM i Nassau, Bahamas og 2, eller 3 av dommerne skulle til Jr. EM i Sofia, Bulgaria.

Når det gjelder kampreglene var det ingen nye regler, og nå var også reglene fastsatt frem til etter OL i 2020. Selv om det ikke var nye regler, ble det fremsatt følgende fokuspunkter:

 • Vær konsentrert fra første til siste kamp. Det er viktig å få rett vinner av matta.
 • Mattedommer skal være den som tar avgjørelsene, men teamet skal samarbeide for å få rett vinner av matta. Kommisjonen skal kun gripe inn i helt spesielle tilfeller, men alltid konsulteres ved tilfeller av direkte Hansokumake.
 • Vær fokusert på negativ judo og vær konsekvent både gjennom hver kamp og gjennom dagen.
 • Vi ble minnet på at det ikke lenger er tillatt med armbend og kvelninger i Tachiwaza.
 • Osaekomi i Golden Score skal gå til 20 sek (Ippon) eller Toketa.
 • Siden det var mange deltagere ble dommerne også oppfordret til å bytte så effektivt som mulig. Når en dommer hilser av skal ny dommer allerede være på vei inn på matta.
 • Til slutt ble vi oppfordret til å lære bruken av Care- systemet for raskt å finne frem til situasjoner, men fortsatt viktigst: Se kampen live.

Lørdag 01/ 09

Jeg skulle være på matte 3, og vi hadde god variasjon i vektklassene. Vi hadde to puljer (de store vektklassene hadde fire puljer) i damer 52 og 57 kg og herre 60 og 73 kg. Fordelen med det er at man venner seg til tempoet i flere klasser i løpet av dagen, og det blir dermed mindre omstilling i eventuelle finaler i motsetning til om man kun har en vektklasse hele dagen.

Det ble en lang dag. Jeg hadde totalt 8 kamper som mattedommer og 19 kamper på kant. Jeg fant rett og slett ikke flyten denne dagen. Jeg var ukonsentrert på kant og som mattedommer gjorde jeg muligens ikke så store, men akk så irriterende feil. Det ble litt bedre etter hvert, men allikevel ikke bra nok på dette nivået.

Med flere topp rankede IJF- A dommere på matta fikk jeg mange gode tilbakemeldinger på spesifikke situasjoner i løpet av dagen. Dette var noe jeg ikke har fått før, og det var veldig nyttig. Jeg hørte det hadde vært tilsvarende på de andre mattene, og med en VM dommer (Baku) på hver av mattene mistenker jeg at de har fått til oppgave å veilede dommere på lavere nivå når de er ute og dømmer. Uansett var dette nytt for meg, men veldig bra.

I finalerundene fikk jeg en bronsefinale og en finale på kant.

Søndag 02/ 09.

Vi startet med et dommermøte i hallen kl. 08.30. Det hadde vært en lang dag på lørdag, og kommisjonen hadde merket seg at konsentrasjonen hadde falt på slutten av dagen. Det ble gjort feil som vanligvis ikke blir gjort, og vi ble oppfordret til å være konsentrert selv når vi hadde pause slik at vi ikke falt helt ut.

Når det gjaldt straffer hadde kommisjonen merket seg at dommerne ikke bare var inkonsekvente på å straffe i samme situasjon i løpet av dagen, men også i samme kamp.

Av andre ting som ble tatt opp var at man skulle gi litt bedre tid og la hele aksjonen avslutte før man ga en beslutning. Det hadde vært noen tilfeller av feil matte, ofte for tidlig. Ønsker utøverne å kjempe så la de få lov til det.
Scoringer generelt var ok.

Når det gjaldt utvelgelsen av dommere til finalerundene var de dommerne som skulle til mesterskap prioritert.

Også denne dagen var det bra variasjon i vektklassene. På min matte var det damer under 70, 78 og + 78 kg. På herresiden var det under 90 og 100 kg.

Dette skulle bli en litt kortere dag, men jeg hadde totalt 9 kamper som mattedommer og 15 på kant, kun 3 færre en lørdag i de innledende rundene så det var nok å gjøre. Jeg hadde håpet å gjøre det bedre, men dessverre ble dømmingen veldig lik lørdag. Litt forskjellige, men fortsatt ubeskrivelig irriterende feil. Et høydepunkt var allikevel at jeg avsluttet de innledende rundene med å dømme semifinalen i 90 kg. En «rysare» mellom RUS og GEO som endte med seier til Avtandili Tchrikishvili, GEO (tidligere gull i VM og EM både individuelt og lag) med en nydelig Ippon i Golden Score.

Jeg fikk to bronsefinaler og en finale på kant i finalerundene.

Veldig hyggelig for våre utøvere var selvfølgelig Cecilie Bolanders bronsemedalje i 70 kg. klassen. For øvrig hennes 3 på Europa Cup nivå.

På det avsluttende dommermøtet fikk vi vite at de var generelt fornøyd med dømmingen i helgen. ingen hadde «failed» som de uttrykte det. Hva som ligger i det uttrykket gjenstår å se.

I Bratislava

Thom Hallum

9 Views0
IJF B-lisens til Arild Maka!

Arild Maka, Gausel Judoklubb, besto i juli eksamen til IJF B-lisens. Eksamineringen foregikk under Europa-cupstevnet for junior i Praha den 21.-22. juli.

Arild Maka etter bestått eksamen og tildeling av jakkemerke og slips. FOTO: Miroslav Petrik/EJU

Det er ikke hverdagskost i norsk judo å få nye internasjonale dommerlisenser. Vi gratulerer Maka og ønsker lykke til med videre dømming både i Norge og internasjonalt!

Her er Arilds referat fra eksamen og dommerrapport:

De fleste av oss har noen mål vi jobber i mot. Og som mange andre dommere har jeg lenge sett frem mot en internasjonal dommerlisens. Nå var helgen kommet, og det var bare å stå løpet ut.

Turen startet torsdag formiddag kl 13:00 hjemmefra og fly til Praha via Oslo. På flyplassen i Praha ble jeg møtt av arrangør. Vi ventet ca. en halv time på et par dommere fra Sveits før vi ble kjørt til hotellet.

Fredag morgen skulle akkrediteringen starte kl 10:00. Jeg valgte å vente til 10:30 før jeg gikk ned. Fikk kølapp nr 30. Like etter fikk jeg informasjon om at kandidatene fikk snike i køa. Jeg slapp derfor til rundt kl 13:00 og brukte under 5 minutter.

En del av kandidatene som skulle opp til eksamen. FOTO: Miroslav Petrik/EJU

Etter lunsj var det bare å skifte og gå til teorieksamen, den skulle starte kl 14:00. Vi ventet i og utenfor oppsatt rom, men da kommisjonen kom ble vi geleidet til et noe større rom. Men også det nye rommet var så lite at 10-15 av oss måtte stå. Fra EJUs Referee Commision møtte leder Alexandr Jatskevitch og han hadde med seg Franky De Moor, Pasquale Chyurlia, Vladimir Vostrikov og Cathy Mouette. I tillegg var lederen i den tsjekkiske dommerkomiteen med. Det viste seg at en kandidat ikke hadde møtt, så vi var 34 kandidater. I tillegg var det med mentorer fra noen forbund, de fleste sikkert ledere/medlemmer av nasjonens dommerkomité.

Formøtet var stort sett bare et navneopprop og litt informasjon om hva som skulle skje. Så et kvarter senere begynte «teorieksamen». Det var i praksis et intervju på ca 5 minutter. Dommerkomiteen delte seg i 2 grupper som intervjuet halvparten av kandidatene hver seg. Etter ca. 1,5 timer ble det min tur. Jeg ble intervjuet av Jatskevitch og Chyurlia. Først spurte Jatskevitch litt om min judokarriere før Chyurlia fortsatte med det dommerfaglige. Alle kandidatene fikk forskjellige spørsmål. Jeg ble forespurt om Kaeshi-waza og teknikker på kanten. Spørsmålene var for så vidt greie å svare på. Men det er gjerne to av de vanskeligste områdene å dømme. Og det blir ikke spesielt bedre av at reglene har endret seg nesten hvert år de siste årene, så når du endelig tror du har kontroll, blir ting igjen snudd på hodet.

Hovedmomentene i svaret de var ute etter var at uke ikke kan benytte the impact ved landing på side eller rygg og få godkjent sitt kast ved Kaeshi waza. Og for teknikker på utsiden så må det være kontinuitet fra innsiden. Vi må tørre å vente i 10 sekunder på at f. eks. et holdegrep sitter så lenge det er kontinuitet. Men er det brudd eller en ny teknikk, så skal det være matte.

Intervjuet var over nesten før jeg følte det hadde startet, så da var det bare å trekke ut og sende inn nestemann. Dermed ble det ca. 4 timer fri før trekning med påfølgende dommermøte.

På dommermøtet møtte alle kandidatene + 6 andre dommere. Vi var dermed 10 dommere pr matte. Dette året ble vanlige dommere og kandidater fordelt jevnt på alle 4 matter. Tidligere har det vært vanlig å samle kandidatene på 2 matter, men da har det vært mange færre kandidater. Det har visstnok aldri før vært så mange som 34 kandidater. EJU hadde faktisk gått til det drastiske skrittet og stenge JUDOBASE for ikke å få flere dommere, men de som allerede hadde meldt seg på fikk selvfølgelig komme. Det som forundrer meg litt er at det var 2-3 dommere som stilte uten dommerantrekk på møtet. Den ene av dem var kandidat og hadde stilt i korrekt antrekk under møtet tidligere på dagen. Jeg har sett disse dommerne før og i hvert fall en av dem stilte i tilsvarende uformelt antrekk også på forrige stevne.

Bortsett i fra opprop og mattefordeling hadde kommisjonen lite på hjertet. De informerte om at vi nå skulle holde Osaekomi i 20 sekunder også i Golden Score. De informerte også om at det skulle være et prøveprosjekt i 3 vektklasser på søndag med snøring av judodrakt. De ønsket oss lykke til og ba oss være på plass i hallen senest 09:15 på lørdagen.

Lørdag
Lørdag morgen var det en liten frokost og buss til hallen. I hallen var det litt armer og bein for å få CARE-system og radioer til å virke. Men det kom på plass i siste sekund. Jeg fikk ca. 7 kamper på matta ganske jevnt fordelt over hele dagen.

Første kampen endte i osaekomi og jeg følte jeg hadde kontroll. Fikk dog en liten kommentar fra mine meddommere om at kommisjonen mente holdegrepet kunne vært satt et par sekunder tidligere. Holdegrepet var et kami-sangaku-gatame, og selv om tori hadde grep i beinet et tiendels sekund, så følte jeg ikke han hadde kontroll før han tok skikkelig grep et par sekunder senere.

Neste kamp var den ene utøveren ivrig på armbend, og i iveren etter å komme inn i armbend var kastteknikkene ikke mye å skryte av. Jeg følte at armbendene kom fra ne-waza, men kommisjonen mente at tomoe-nage-angrepene ikke var reelle, og at uke derfor fortjente shido. Med to slike angrep samt ei mølle var hansokumake ikke til å unngå. Resterende kamper gikk noenlunde smertefritt.

Med 10 dommere pr. matte ble det flere ganger lenge mellom en var i aksjon. Noen få dommere på de andre mattene tok seg lunsj, men alle på vår matte ventet til kampene var over ca kl 16:00. Vi tok ikke sjansen på at det plutselig kom flere raske kamper og at vi ikke skulle være på plass når det ble vår tur. På dette stevnet var det ingen skjermer som viste hvem som skulle dømme. Vi måtte følge med på listene som ble lagt på dommerbordet vårt.

Etter stevneåpningen kjørte de 4 bronsefinaler om gangen og til slutt 2 og 2 finaler. Finalerunden gikk derfor relativt raskt unna. Bronsefinalene ble automatisk satt opp av systemet, mens kommisjonen manuelt satte opp dommerne til finalene. Kun kandidater, pluss en dommer som kom helt i fra USA, ble prioritert til finalene. Uttellingen for meg ble en bronsekamp som kantdommer.

Lørdag kveld ble vi kjørt i buss inn til sentrum og fikk servert en middagsbuffet. Returen gikk litt før kl 23:00. Da hadde ca. halvparten av dommerne allerede forlatt restauranten.

Søndag
Søndag morgen møtte vi i hallen 09:30. Da ble det et kort møte før kampene startet. Møtet omhandlet de nye reglene som skulle testes ut. IJF stilte opp med bl a leder i Development Comission Jean Luc Rouge og Sport Director Daniel Lascau. Alle utøverne i de 3 klassene som skulle være med i prøveprosjektet måtte levere inn sine 4 judodrakter slik at det kunne sys på en snor i livet på jakka. Snora skulle festes med en knute på innsiden av jakka og sørge for at jakka holdt seg på plass selv om den hang på utsiden av beltet. 2 av de klassene som testet dette ble kjørt på vår matte. Selv merket jeg ikke noen vesentlig forskjell med og uten denne snora.

Søndagen fortonet seg ellers ganske så likt som dagen før. Kampene ble avsluttet litt tidligere og jeg fikk kun én bronsefinale som kantdommer. En dommer møtte ikke opp som kantdommer i en av finalene og en erstatning ble funnet i all hast. Hele opplegget var i bunn og grunn litt uoversiktlig. Først ble listene for bronsefinalene lagt ut på de 4 dommerbordene og litt senere ble listene for finalene lagt ut på de 2 dommerbordene der finalene gikk. Så for å finne de kamper en skulle dømme måtte en sjekke 6 forskjellige lister på 4 forskjellige steder.

Etter premieutdelingen ble vi kjørt til hotellet og skulle der vente på at kommisjonen kom med dommen. Det var en del kandidater som var relativt nervøse og minst en var sikker på at han hadde strøket. Komiteen kom etter ca 30 minutter, og vi gikk til det samme rommet som ble brukt på det første møtet. Alle ble takket for god innsats, og vi ble informert om at de kandidatene som stod ville få karakter 5,5 og kunne da dømme i Europacup og få klassifisering. Så fort vi oppnådde karakteren 6,5 kunne vi dømme i EJU Open turneringer. Deretter begynte utdelingen av slips og jakkemerker. Navnet mitt ble etter hvert lest opp og jeg kunne puste lettet ut. Målet var nådd!

Det viste seg etter hvert at alle kandidater bestod lisensieringen. Det var dog 3 som måtte sitte igjen. Hva som ble sagt på dette møtet vites ikke, men jeg spiste middag med en av dem, og han var lite snakkesalig og generelt misfornøyd med dagen.

Søndag kveld ble avsluttet relativt tidlig. Bussen fra hotellet gikk kl. 04:00, så det var greit å få litt søvn før hjemreisen. Hjemreisen for øvrig gikk denne gangen problemfritt.

Arild Maka

5 Views0
Dommerrapport EC u21 Ungarn

Petter Grime og Thom Hallum deltok som dommere på Europacup for junior i Paks, Ungarn 2018. Les deres rapport her:

Fredag 13/ 07
Denne gangen skulle turen gå til EC Jr. i Paks i Ungarn, en plass som har sterke, norske tradisjoner for Internasjonale dommere, siden både Sven- Ove Johansen og Tommy Aadahl Olsen begge tok sine IJF- B- lisenser der. På Gardermoen møtte jeg Petter, og etter et par timers flytur var vi fremme i Budapest. Vi ble kjørt i buss i ca 1,5 time til Paks. Etter ca 1,5 time i kø gikk akkrediteringen smertefritt og vi fikk en egen minibuss til hotellet.

Spenning før finalerundene – hvem er tatt ut? FOTO: Gyula Molnár/EJU

Kl. 20.00 deltok vi på trekningen i forkant av dommermøtet. Dette er vanlig praksis på EC- stevner i motsetning til EO der det er motsatt. Der er dommermøtet vanligvis kl. 19.00, med trekningen i etterkant.

Det var 360 deltagere fra 30 nasjoner, 220 menn og 145 kvinner. Det var kun 20 dommere på 4 matter, og det ville bety mye å gjøre, eller at vi måtte være på matta hele dagen. En ny vri denne gangen var at de letteste damene og de tyngste herrene skulle gå lørdag, motsatt på søndag.

Fra EJU’s dommerkommisjon kom Marian Hefka og det skulle vært Metin Ozkan, som var blitt forhindret kun to dager før. Det var ikke mulig å skaffe en erstatter fra EJU- kommisjonen på så kort varsel, så de hadde hentet inn en meget erfaren IJF- A dommer fra Ungarn, Balazs Goztonyi. En dommer som pt. deltar på IJF- Touren og er på vei til OL i Tokyo.

Det var forventet at alle hadde dømt med de nye reglene, og de tok derfor opp noen punkter det fortsatt var litt usikkerhet rundt:

Generelt:
Sjekk Care- system og radiokommunikasjon. Sjekk hvordan Care- systemet virker og at radiokommunikasjonen virker og er på. Kantdommerne må være tydelige på tilbakemeldingene, for eks. shido blå, passivitet. På radioene er det en liten forsinkelse som gjør at man må trykke inn knappen, vente litt, og så snakke. Dette er tilsvarende vårt eget system.

Ved direkte Hansokumake skal det alltid sjekkes med Care- systemet, og kommisjonen skal bekrefte at det er korrekt.

Scoringer:
Det er viktig at dommeren har en god posisjon for å kunne bedømme scoringer riktig. Rullelandinger over ryggen uten stopp er Ippon. Er det en stopp i teknikken er det Waza- ari.

Kaeshi- waza:
Lander utøveren som utfører kaeshi- waza på siden eller ryggen skal det ikke gis scoring. Direkte angrep skal vurderes for scoring som vanlig.

Negativ judo:

Negativ judo skal behandles strengt. Eksempler som ble trukket frem var å tråkke ut, falske angrep og aksjoner som kun er ment for å blokkere motstanderens judo. Det er viktig å være konsekvent gjennom hele kampen.

Teknikker på utsiden:
Ikke gi matte for tidlig hvis det er en kontinuitet i teknikken. Gi det litt tid hvis aksjonen utvikler seg.

Fra Newaza til Tachiwaza:

I disse situasjonene skal utøverne være mer eller mindre ansikt til ansikt. Hvis den ene har en fordel eller er bak ryggen på den andre skal det gis matte.

Bjørnegrep:
Det skal være et ordentlig grep fra Tori før en teknikk med bjørnegrep. Det ser ikke bra ut hvis det gis scoring som må annulleres i ettertid. Gi tidlig matte og shido- straff.

Oppførsel:
Dette er juniorer. De skal vise god oppførsel ved korrekt bukking. De må læres opp hvis de ikke viser gode holdninger.

Lørdag 14/ 07
Det var oppmøte kl. 08.30 i hallen og kampstart kl. 09.00. Jeg var på matte 1, Petter på matte 2. på matte 1 var det damer inntil 44 kg og herrer 81, på matte 2 var det herrer 90 og + 100 kg.

Til tross for mye å gjøre, les uten pauser, gikk det egentlig ganske greit. Noen små tilbakemeldinger og justering på scoringer slik som «det burde kanskje vært..», eller «vær mer strikt med straffer» var stort sett alt.

Jeg hadde 7 kamper som mattedommer og 19 på kant i innledende runder, og Petter hadde noe av det samme på matte 2. Begge var med i finalerundene. Jeg fikk en bronsefinale som mattedommer, en på kant og en finale på kant. Petter hadde en finale og to bronsefinaler på kant.

Søndag 15/ 07.
Vi startet med dommermøte kl. 08.30 i hallen. Tilbakemeldingen fra lørdag var at de var gjennomgående forøyd med dømmingen, det var lite klage fra trenerne. Vi hadde også vært gode på å reagere på uønsket oppførsel fra både trenere og utøvere. De kom med en forklaring på hvorfor ikke alle dommerne var med i finalene lørdag, at mye var computerstyrt med noen endringer på team i finalerundene, men det var notert og de skulle endre noe på søndag.

Tekniske punkt (vi hadde flere nasjonale kandidater til IJF- lisens i Praha helgen etter):

Det er viktig å være tydelige med tegn og stemme. Det har noe med personlighet å gjøre som betyr mer enn om man blir korrigert på Waza- ari eller Ippon.

Det hadde vært noen tilfeller av for tidlig matte hvor det var fulgt opp med en teknikk. La utøverne fullføre aksjonen før matte gis.

Negativ judo, spesielt der en eller begge utøverne tar tak nederst i ermet eller ermene til motstanderen og blokkerer muligheten for å gjøre judo. Se hvem som er først og straff denne.

Det hadde vært tilfeller der en utøver leder med Waza- ari og blir i ettertid straffet unødvendig strengt. Dommeren setter seg selv i en vanskelig situasjon når en utøver har positiv score og to straffer med flere minutter igjen av kampen. Se på det positive og bruk judoforståelsen (les kampen). Det er viktig å holde samme nivå på straffer gjennom hele kampen, og dagen.

For å spare tid er det ikke nødvendig å vente til utøverne er tilbake på plass etter matte før man starter kampen igjen. Er utøverne så å si ansikt til ansikt er det bare å starte med hajime. Man skal heller ikke bruke tid på å ordne drakt før Golden Score.

I situasjoner fra Newaza til Tachiwaza der utøverne har like forhold er det ikke nødvendig å gi matte.

På min matte var det herrer 73 og damer + 78 kg som skulle i ilden. Petter hadde herrer inntil 55 og 66 kg på sin.

Jeg hadde første kamp som mattedommer på min matte denne søndagen og hadde totalt 9 kamper som mattedommer og 19 på kant i de innledende rundene. Jeg hadde en form for flyt i mine kamper som mattedommer. 6 av kampene ble avgjort på Ippon før full tid og 5 av de på rad. Petter hadde en litt større utfordring på sin matte med 12 kamper som mattedommer og hele 44 kamper på kant.

I finalerunden fikk vi begge en bronsefinale som mattedommer, 2 bronsefinaler og 1 finale på kant. Det må vi si oss fornøyd med selv om målet alltid er å få en finale som mattedommer. Mange av de nasjonale dommerne fikk prøve seg som mattedommer i finalene, som en test til neste helgs lisensiering i Praha.

På det avsluttende dommermøtet kom det et aldri så lite tips fra kommisjonen når det gjelder dømming og klassifisering. Ha en god holdning, vær konsekvent gjennom kampen og dagen og døm med overbevisning. Det er ikke alltid så nøye i forhold til klassifisering om man bommer på en scoring og blir rettet opp. Slik vil det alltid være tilfeller av.

I motsetning til alle tidligere stevner ble det denne gangen ikke tatt noe familiebilde av dommerne.

Bildene av enkeltindivider må nok letes opp på eju.net.

I Paks
Petter Grime, Thom Hallum (ref.)
IJF- B- dommere.

5 Views0