Ny Idretts-ID

NIF oppdaterer sin påloggings- og betalingsløsning for Min idrett, SportsAdmin og KlubbAdmin. Bedre tjenester for brukerne!

NIF sitt tilbud for idrettsadministrasjon.
NIF sitt tilbud for idrettsadministrasjon.

Endringene lanseres natt til 20. mai. Alle brukerne i NIFs database må verifisere sin egen profil med sitt personnummer. Dette håndteres av en 3. parts leverandør, så behandlingen av konfidensielle data er i henhold til personopplysningsloven.

Forhåpentligvis vil dette på sikt være svaret på det store problemet med dubletter i databasen.

Det kommer også en oppdatering på betalingsløsningen. Her vil det bli enklere å benytte valgfritt betalingskort, slik at betalingsprosessen kan gå raskere.

Endringene som lanseres er en følge av innspill fra brukerne. Melder derfor inn dine ønsker om endringer, og ny funksjonalitet til IT-Support.

Følgende gratis løsninger for klubber og medlemmer kan benyttes:

SportsAdmin (for klubben):

 • Klubbene registrerer/betaler forsikring
 • Klubben melder på til stevner

KlubbAdmin (for klubben):

 • Vedlikeholde klubbens medlemsdatabase
 • Sende faktura/betalingskrav til medlemmene
 • Valgfri online betaling kan benyttes
 • Samarbeider med valgfritt regnskapssystem

Min idrett (for den enkelte):

 • Vedlikeholde egne data/medlemskap
 • betale kontingent/treningsavgift (hvis klubben bruker KlubbAdmin)
 • betale online (debet-/kredittkort)
 • Melde på til stevner
 • Melde på til kurs
 • Se forsikringsbevis

Kom i gang ved å kontakte IT-support på tlf. 03615 eller support@idrettsforbundet.no.

58 Views0
Select for klubb!

Nå er det endelig åpnet for at også norske judoklubber kan handle på forbundets Select-avtale. Les mer om tilbud og prosedyrer.

Fredrikke Roaldseth, juniorlandslaget.
Fredrikke Roaldseth, juniorlandslaget.

I samarbeid med Select har vi gleden av å kunne tilby klubbene 60 % rabatt på katalogpris. I tillegg stiller vi forbundets offisielle trykkeripartner til disposisjon, som lover meget gunstige priser.

Ta kontakt for bestilling, og eventuell forespørsel om trykking via Kim Brynildsen, kim@judoteam.no

Tilbudet gjelder alle varer i Select sin store katalog.
Last ned: Select Catalogue 2014 (42 MB)

Minimumsgrense for bestilling er kr. 10.000,- (etter fratrekk av rabatt).

Dette er et supertilbud som vi håper mange klubber vi benytte seg av!

Mvh.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

143 Views0
Opprettelse av Judoregion Sør

Den 10. mars var klubbene i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder samlet til ekstraordinært ting på Idrettens Hus i Drammen for å velge styre til Judoregion Sør.

Forbundsstyret hadde fra tidligere vedtatt opprettelse av regionen, som i realiteten er en sammenslåing av judokretser og -utvalg i de nevnte fylker.

Følgende styre ble valgt:
•Leder: Lars Archer Lauritzen, Larvik Judoklubb
•Nestleder: Birgitte Ursin, BK-Judo
•Styremedlem: Simon Gerhardsen, Sande Sportsklubb
•Styremedlem: Anne Hopstock, Kragerø Judoklubb
•Kasserer: Tom Rognlien, Lier Judoklubb
•Varamedlem: Svein Gårdsø, Sandefjord Judoklubb
•Varamedlem: Pål Herlofsen, Lier Judoklubb

Bakgrunnen for sammenslåingen til regionledd er forbundets satsing på ”Regionplan for Toppidrett 2014–2017”. Denne er beskrevet i detalj i egen artikkel på judo.no. Den nyopprettede regionen vil prioritere å få på plass regionstrenere som kan koordinere samarbeid mellom klubber i regionen, andre regioner, Landslagsledelse og Forbund.

Spesielt i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene vil opprettelse av Judoregion Sør få positive ringvirkninger. Disse fylkene har ikke hatt aktive judokretser, da det har vært for få klubber til et formelt kretssamarbeid. Disse fylkene har bestått av Judoutvalg, men med få klubber har det vært begrenset med samarbeid.

Det nye styret håper ved etableringen av Judoregion Sør, at regionen får på plass et godt samarbeid klubbene imellom, slik at alle klubber får gode forutsetninger for å lykkes med både toppidrettssatsning og prosjekter for økt rekruttering i klubbene.

Regionen går spennende tider i møte, og som leder av det nye regionsstyret håper jeg på et realt løft for klubbene i regionen, både kompetansemessig og sportslig.

Med hilsen

Lars Archer Lauritzen
Leder Judoregion Sør

118 Views0
LAM 2013

Ordningen med tildeling av Lokale Aktivitetsmidler til idrettslag ga norske judoklubber ca. 600.000,- i 2013!

Totalt var det 165 mill. til fordeling i 2013. Norske Judoklubber klarte altså å få ca 600.000,-* kroner i 2013, noe som er en økning på over 100.000,- fra året før!

Alle registrerte judoklubber fikk tilskudd, men det var store forskjeller. Fra Sandnes JK med kr. 78.600,- til Hamar JK med kr. 1.100,-

Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i Idrettsrådet behandles av årsmøtet i det aktuelle Idrettsrådet.

For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført idrettsregistreringen. Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra idrettsregistreringen.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Idrettsregistreringen,men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

I og med at det er forskjellige ordninger for tildeling av midler er det viktig å følge med på informasjon fra klubbens tilhørende Idrettsråd. Noen krever at det sendes søknad, andre arrangerer fordelingmøter, mens andre igjen deler ut likt til alle.

Følg med på informasjon fra ditt Idrettsråd! Noen steder begynner fordelingen av LAM 2014 allerede i mai måned!

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene, og judogruppene i fleridrettslag sin relative andel av tilskuddet til hovedlaget.

52 Views0
100 kvm judomatter skal ut!

Grenn Hill og Norges Judoforbund planla i utgangspunktet en fotokonkurranse, men bidragene var for få til at konkurransen kunne gjennomføres. Premien skal allikevel deles ut!

Med det utgangspunktet er det bestemt at premien 2 x 50 kvm judomatter, til en samlet verdi på ca. 60.000,- kroner, skal deles ut til de to første klubbene som registreres som medlemmer i Norges Judoforbund!

Vilkårene er at det gjelder opptak i NJF etter 1. april 2014. Mattene kan tilfalle både særidrettslag og judogruppe i fleridrettslag.

Bakgrunnen for en slik utdeling er forslaget til nytt Strategidokument for perioden 2014-2017 som har fokus på oppstart av flere judoklubber. NJF er derfor svært fornøyde med at Green Hill blir med på denne endringen, slik at vi kan støtte initiativ om å starte ny judoaktivitet!

Lykke til!

Mvh.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

117 Views0
NJF og Green Hill fortsetter samarbeidet!

Norges Judoforbund og Green Hill fortsetter det gode samarbeidet som er etablert over de to siste år.

NJF og Green Hill med samarbeidsavtale.
NJF og Green Hill med samarbeidsavtale.

Avtalen innebærer at Green Hill fortsatt skal levere drakter til det norske junior og senior landslag. I tillegg vil Green Hill fortsette sitt fokus på å tilby gode priser til klubbene.

– Vi mener det er mulig å tilby de enkleste draktene (til nybegynnere) og de mest avanserte (IJF-godkjent), til de laveste prisene! sier representant for Green Hill Skandinavia, Wellington Gjøslien Martins.

Green Hill® er en seriøs leverandør på det internasjonale markedet, og var offisiell leverandør av Judoutstyr til OL i London 2012. Green Hill er også «Master Supplier» til det Internasjonale Judoforbundet, den Europeiske Judo Union og flere store europeiske judolandslag.
– Vi er veldig fornøyde med denne avtalen. Green Hill er Master Supplier for det internasjonale Judoforbundet, og denne avtalen sikrer oss tilgang på det beste utstyret, og internasjonalt godkjente drakter til landslaget, sier generalsekretær i NJF Kristoffer Halmøy.

Avtalen mellom Green Hill og Norges Judoforbund sikrer klubbene gode tilbud. Registrer din klubb på greenhillsports.no, motta rabattkode, og dere er i gang.

54 Views0
Grasrotandel

Betydningen av Grasrotandelen øker for hvert år. I 2013 ble det delt ut over 350.000 til norske judoklubber. Siden 2009 har beløpet kommet opp i 1,3 millioner kroner!

n2009_grasrot_02

Klubbene som er med på ordningen og har rekruttert spillere, har skaffet seg gode inntekter til klubbdriften. Har man kommet i gang og rekruttert en base med spillere, vil de generere inntekter jevnlig til klubben.

Den beste klubben er NJJK som i 2013 fikk inn 90.000,- og samlet har fått en kvart million!

I oversikten nedenfor vises genererte inntekter i 2013, og samlet i perioden 2009 til 31.12.2013.

Erfaringen så langt viser at grasrotandelen kan gi høye inntekter til klubben, og inntjeningen henger ikke nødvendigvis sammen med størrelsen på klubben. Rekrutteringen av spillere kan fint gjøres utenfor klubblokalene. Dessverre er det fortsatt 10 klubber (særidrettslag) som enda ikke har registrert seg som grasrotmottakere.

Her er komplett liste med alle registrerte judoklubber (kun særidrettslagene) med samlede inntekter i 2013, og akkumulerte inntekter per 31. desember 2013 (klikk på linken for å få detaljer for hver enkelt klubb):

GRASROT-KLUBB 2013 AKK. KR.
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB 90 054 266 118
NAMSOS JUDO CLUB 43 761 142 253
KINSA JUDOKLUBB 21 472 83 977
LARVIK JUDOKLUBB 19 077 78 577
NESODDEN JUDOKLUBB 17 454 97 261
STAVANGER JUDOKLUBB 14 824 50 491
TALVIK JUDO 13 000 77 447
IPPON JUDOKLUBB 12 267 42 690
SANDEFJORD JUDOKLUBB 11 995 48 896
NIDAROS JUDOKLUBB 11 649 29 617
LEVANGER JUDOKLUBB 10 888 12 036
JUDO KLUBB STORD 9 748 34 821
NÆRØY JUDOKLUBB 8 688 68 176
BODØ JUDOKLUBB 7 989 36 451
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB 6 453 32 458
ROMERIKE JUDOKLUBB 6 027 17 233
TRONDHEIM JUDOKWAI 5 922 14 586
ULSTEIN JUDOKLUBB 5 865 19 295
BK JUDO 5 278 25 641
SANDNES JUDOKLUBB 4 622 14 632
LIER JUDOKLUBB 3 987 12 198
VOLDA JUDOKLUBB 3 509 9 407
SOFIEMYR JUDOKWAI 3 496 10 099
OSLO JUDO KLUBB 3 307 27 725
ALTA JUDOKLUBB 2 485 8 933
KROKSTAD JUDOKLUBB 2 476 4 133
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB 1 765 2 500
RINGERIKE JUDOKLUBB 1 476 6 605
KANO JUDOKLUBB MYSEN 1 223 1 225
TROMSØ JUDOKLUBB 849 4 327
BUDOSØR 765 3 626
DRAMMEN JUDO CLUB 736 1 041
HAMAR JUDOKLUBB 701 1 269
ELVERUM JUDOKLUBB 636 3 139
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB 491 3 312
GO DAI JUDO CLUB 439 1 731
KARASJOK JUDOKLUBB 326 2 072
KRAGERØ JUDOKLUBB 35 631
ROGALAND JUDOKRETS 0 1 430
TOTALT 355 733 1 298 059

Dette er Grasrotandelen:

 • Bidragene kan gis til alle lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret.
 • Klubben mottar 5 prosent av alt det spilles for.
 • Dersom du registrerer deg som Grasrotgiver hos kommisjonæren eller på nett kan du bestemme hvilke lag/forening du vil at din andel skal gå til.
 • Forutsetningen for å kunne bli en grasrotgiver er at du har et gyldig spillerkort.
 • Grasrotandelen betales av Norsk Tipping, og ikke av spilleren.
 • Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping med unntak av Flax og Extra.
109 Views0
Historisk samarbeidsavtale med Select Sport

Norges Judoforbund har inngått en forlenget samarbeidsavtale med Select Sport AS. Avtalen gjelder klær og representasjonsantrekk for hele Norges Judoforbund, og er av historisk størrelse.

F.v. Steinar Felde (Select), Kristoffer Halmøy (Judoforbundet).
F.v. Steinar Felde (Select), Kristoffer Halmøy (Judoforbundet).

Før jul signerte Norges Judoforbund (NJF) sin hittil største sponsoravtale med sportsleverandøren Select Sport AS.

– Avtalen med Select er veldig spennende. De er kjent for å levere god kvalitet, sier generalsekretær Kristoffer Halmøy.

Spennende muligheter – også for klubbene
Select tilbyr en rekke produkter som etter hvert også vil bli tilgjengelig for klubbene. Alt fra sportstøy og representasjonsbekledning til sportsmedisinsk utstyr vil kunne bestilles gjennom avtalen som nå er signert med judoforbundet.

– Dette er et samarbeid som hele organisasjonen vår kan få glede av. Det er også gledelig at samarbeidet potensielt også vil gi klubbene noen spennende muligheter, legger Halmøy til.

Select utvider horisonten
Select er et danskeid familieselskap, etablert i 1947. Select er kanskje best kjent som leverandør til ballidretter der de sponser 24 organisasjoner/lag innen fotball i 10 land, og 35 organisasjoner/lag innen håndball i 14 land. Nå ønsker de imidlertid å utforske nye muligheter, og avtalen med NJF representerer nettopp dette. Steinar Felde i Select Sport AS mener samarbeidet med NJF er spennende.

– Judoforbundet er en spennende partner for oss. De har noen utøvere som vi vil følge med på, og de representerer nye muligheter og markeder for oss, sier han.

Selects sortimentet har alt fra utstyr til ballidretter, sportsmedisinsk utstyr og støttebandasjer og sportsklær og bekledning. Select-utstyr får du kjøpt i alle sportsforretninger i hele landet. Les mer om Select, og deres produkter: www.selectsport.no

105 Views0
Stor matte-konkurranse!

Norges Judoforbund og Green Hill inviterer til fotokonkurranse hvor premien er 50 kvm matter til to forskjellige klubber. Premien har en total verdi på ca. 60.000,- kroner!

ALLE kan delta! Hvordan foregår konkurransen?

 1. Send inn bilder som fremstiller Knøttejudo eller Judo for funksjonsnedsatte på en interessant, aktuell og/eller estetisk måte.
 2. Si hvilken klubb du støtter (som får premien hvis ditt bilde vinner)
 3. Send til judo@nif.idrett.no innen 15. januar 2014.
 4. En jury velger ut bilder som legges på Facebook for avstemming.
 5. De to bildene med flest «likes» gir matter til klubben!

Se under for de komplette konkurransereglene.

Lykke til!


Regler for fotokonkurranse/mattekonkurranse
1. Norges Judoforbund og Green Hills fotokonkurranse er åpen for alle (Personer ansatt i NJF eller Green Hill, eller deres familier har ikke anledning til å delta i konkurransen). Hver deltager kan sende inn så mange bilder han/hun ønsker og de må oppgi hvilken klubb de støtter (som vil motta en eventuell premie).

2. Juryen skal bestå av tre personer, hvor én person pekes ut av Norges Judoforbund og to personer pekes ut av Green Hill.

3. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille Knøttejudo eller Judo For Funksjonsnedsatte på en interessant, aktuell og/eller estetisk måte. Juryen velger ut et antall bilder som legges frem for avstemming. Juryens avgjørelse er endelig.

4. Et eller annet sted på bildet må det være en synlig Green Hill logo. Bildet må ha breddeformat for å bli vurdert, og kan bli beskåret i forbindelse med en eventuell offentliggjøring.

5. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave, i forbindelse med konkurransen i Norges Judoforbunds internettside /Facebook side. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av konkurransen og andre kommersielle formål. I den grad det er praktisk mulig, vil bildene bli kreditert med opphavsmannens navn.

6. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg retten til å benytte bidrag som har vært vinnere som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn.

7. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet.

8. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

9. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.

10. Med mindre tema tilsier noe annet, skal bildene vise en reell situasjon. Kun unntaksvis vil manipulasjoner kunne godtas. Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det.

11. Juryens utvalgte bilder publiseres på NJFs Facebook-side hvor bildenes rangering avgjøres av antall «likes». Klubben til de to bildene med flest likes får 50 kvm med Green Hill judomatter fritt tilsendt av NJF.

51 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier