Høring: Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

Forbundsstyret tok tidligere initiativ til en grundig gjennomgang av dagens Graderingsreglement (GR) for DAN-grader. Dagens regelverk blir oppfattet som rigid og favoriserende for enkelte grupper. Manglende samsvar med IJFs retningslinjer for DAN-grader og vanskeliggjørende formaliteter var videre avgjørende for ønsket om et nytt GR.

Et utkast til et helt nytt GR ble utarbeidet og presentert for FS på styremøte i november og på klubbseminaret på Gardermoen 1.-2. desember. Forslag til nytt GR ligger her og kan lastes ned:

Andre relevante dokumenter:


Forslaget til nytt regelverk for graderinger, tar ikke hensyn til dagens reglementer. Det skal lages flere muligheter til DAN-gradering avhengig av alder, aktivitetsnivå og innsats/betydning, samt om dine meritter er opparbeidet administrativt, eller som utøver, dommer, trener, og om du har virket på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Videre skal GR gjøres enkelt å forstå, og være så kortfattet som mulig, slik at det kan bli tilgjengelig for flest mulig, og dermed bli et verktøy for personlig utvikling.

Hensikt
Graderingsreglementet skal være hensiktsmessig og brukes til judoutøveres utvikling. Mulighetene skal være lik for alle, og ikke tilpasset eksperter på enkelte områder. En gradering skal være en kvalitetskontroll, samtidig ønsker vi at flere skal gradere seg og at det skal bli en naturlig del av en utøvers judokarriere.

Kvaliteten skal ikke reduseres – men tilgjengeligheten skal bedres. I dette ligger det blant annet at steget til 1. dan, som i dag virker høyt, skal være en naturlig forlengelse av 1. kyu gradering. Videre skal det være bedre tilrettelagt for å kunne gjennomføre DAN-graderinger gjennom hele judokarrieren.

Honorære grader
Honorære grader vil implementeres i GR og det skal ikke lenger være et eget reglement for tildeling av honorære dan-grader. Innplassering i kategori gjelder som vanlig, det vil si at man må kunne innplasseres. Alder og tid siden siste gradering må være oppfylt, men Styret kan sette til side krav om Kata, Masterclass og Gradering. Dette kan gjøres maksimalt en gang per person. Frivillig arbeid og dugnadsånd vil belønnes i større grad i andre former enn DAN-grader, for eksempel gjennom honorære utmerkelser i gull, sølv og bronse.

Alle oppfordres til å lese forslaget, og presentasjonen fra Klubbseminaret.
Innspill sendes til Fagsjef innen 6. januar 2019.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

22 Views0
Regional dan-gradering i Fredrikstad

Lørdag 1. september ble det avholdt regional gradering i Fredrikstad. 4 kandidater var oppmeldt til gradering. Sensorer fra NJF Dankomisjonen var Martinn H. Helliesen, 5. dan og Petter Grime, 4. dan. Forbundet representant som åpnet graderingen med noen velvalgte ord var Svenja Rahn.

Dørene åpnet kl. 09.00, de fleste kandidatene med uke var tildlig i gang med forberedelsene til dagens eksaminering. Spenningen var til å ta og føle på før oppstart.

Kandidater med nye dan-grader: Kirsten Lybeck, Erik Skare og Sebastian Duborgh.

Kl. 10.00 etter åpning og presentasjon av dagen oppsett var graderingen i gang. Oppskriftsmessig startet programmet med yako-soku-geiko i ne waza og tachi waza , hvor kandidatene ble bedt om å vise ulike teknikker i ulike situasjoner. Så ble kataene fremvist og til slutt viste hver kandidat sine fordypningsteknikker.

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at tre av fire kandidater besto.

Oppfordrer alle som går med planer om gradering om å oppsøke kompetanse fra kyndige judoka eller trenerbanken. I dag finnes det flere i med høy kompetanse på feltet.

Følgende nye dan-grader ble tildelt:

 • Erik Skare, 3. dan
 • Kirsten Lybeck, 1. dan
 • Sebastian Duborgh, 1. dan.

Vi gratulerer alle nye dan grader!


Martin H Helliesen og Petter Grime

Dan-komisjonen
Norges judoforbund

23 Views0
Nasjonal gradering i Bærum

Lørdag 2. juni ble det avholdt Nasjonal gradering på Nadderud i Bærum. 7 kandidater var påmeldt til graderingen, noe som er vesentlig færre enn ifjor. Dette skyldes nok at det fra i år ikke lenger åpnes for å gradere til 1. dan på Nasjonal gradering.

Sensorer fra NJFs Dan-kommisjon var Knut Harefallet, 6. dan, Martin Haga Helliesen, 5. dan og Petter Grime, 4. dan. Judoforbundets president Jørgen Hillestad overvar også graderingen.

Kandidater og sensorer ønskes velkommen av Fagsjefen. FOTO: Jørgen Hillestad

Graderingen startet alle med yako-soku-geiko i ne waza og tachi waza, hvor kandidatene ble bedt om å vise ulike teknikker i ulike situasjoner. Så ble kataene fremvist og til slutt viste hver kandidat sine fordypningsteknikker. Med mange kataer og fordypningsteknikker ble det en lang dag for både sensorer og kandidater.

Kandidatene, uker og sensorer etter en vel gjennomført gradering. FOTO: Jørgen Hillestad

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at alle besto. Følgende nye dan-grader ble tildelt:

2. dan
Kim Brynildsen, Trondheim Judo Kwai
Sander Berli, Ippon Judoklubb

3. dan
Shino Wilberg, Lier Judoklubb

4. dan
Pål Herlof Herlofsen, Lier Judoklubb
Geir Reehorst, Ippon Judoklubb

5. dan
Gunnar Heffermehl, Ippon Judoklubb

Michelle Harefallet, Fredrikstad Kampsportklubb, var kandidat til 3. dan. På grunn av et uventet frafall fra en av sensorene i Dan-kommisjonen, ble det avholdt en gradering for henne på fredagen. Dette fordi hun skulle bruke Knut Harefallet som uke.
Hun besto også sin gradering.

Vi gratulerer alle med nye dan-grader!

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

15 Views0
Regional Dan-gradering i Sandnes

Søndag 18 mars ble det avholdt regional Dan-gradering i Region Vest. Graderingene har blitt avholdt i ulike klubber sine dojoer, men ble denne gangen avholdt i Sandnes judoklubb sine lokaler. Sensor fra Dan-kommisjonen er Martin H Helliesen og denne gangen var Harald Monsen bisitter.

Alle kandidatene besto graderingen. Fra venstre: Svein Erik Rud (FS), Harald Monsen (bisitter), Susanne Weil, Michael Michaelsen, Ove Gusevik og Martin H. Helliesen (sensor).

Vi som mål å variere med ulike bisittere, slik at flere får anledning til å være med å høste erfaring. Nyttig å ta med seg hjem til sine respektive klubber.

Tre utøvere gikk denne gangen opp til 1.dan. Eksamineringen startet kl. 10.00. Kandidatene fikk vist sine ferdigheter i tachi waza, ne waza, kata (nage no kata) og avsluttet med fordypningsteknikker.

Alle kandidatene besto graderingen.
Gratulerer til

 • Susanne Weil, Sola Judoklubb
 • Michael Michaelsen. Gausel Judoklubb
 • Ove Gusevik, Ippon Judoklubb

Martin H Helliesen
Dan-kommisjonen og Graderingssensor for Judoregion Vest

17 Views0
Regional Dan-gradering i Sande
Kandiater og sensorer etter endt gradering. Fra venstre: Petter Grime, Kim Brynildsen (uke), Marie Sørby Jensen, Kristoffer Halmøy, Are Burum og Per-Arne Grime.

I helgen var det regional Dan-gradering i Region Sør, avholdt i dojoen til Sande Sportsklubb. Sensorer var Petter Grime og Per-Arne Grime.

Tre kandidater var oppmeldt til 1. dan. Graderingen startet kl. 10.00, som vanlig ble den delt opp i tre deler. Kandidatene måtte vise obligatoriske teknikker i tachi waza og ne waza, og kata. Til slutt ble de eksaminert i fordypningsteknikker.

Alle tre viste gode kunnskaper og egenskaper for en Dan-gradering. Vi gratulerer tre nye sortbelter i Norge:

 • Kristoffer Halmøy, NJJK
 • Are Burum, NJJK
 • Marie Sørby Jensen, BK judo

Petter Grime
Dan-kommisjonen

4 Views0
Direkte kampgradering for Madelene og Julie

To utøvere har i det siste markert seg i internasjonale konkurranser. På bakgrunn av oppnådde resultater har Forbundsstyret vedtatt å tildele dan-grader ved direkte kampgradering til disse to.

Nye dan-grader til Madelene Rubinstein og Julie Wikdahl. Foto: Wellington Gjøslien Martins

Madelene Rubinstein, Fredrikstad Kampsportklubb
Madelene Rubinstein er Norges desidert beste konkurranseutøver og har gjennom flere år vist internasjonal klasse. Hun har oppnådd 4 medaljer og 5 plasseringer i Europa cup, og 1 medalje og 2 plasseringer i World Cup. Hun var den første norske utøveren som vant en World Cup turnering på 9 år.

På bakgrunn av dette ble Rubinstein tildelt 2. dan

Julie Wikdahl, Trondheim Judo Kwai
Julie Wikdahl konkurrerer i para-konkurranser. Hun har vært aktiv konkurranseutøver i flere år og reiser jevnlig på internasjonale stevner. I år deltok hun i det første Special Needs-VM i regi av IJF, hvor hun ble verdensmester.

På bakgrunn av dette ble Wikdahl tildelt 1. dan

Vi gratulerer!

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

9 Views0
Honorær 5. Dan til Sven-Ove Johansen

Sven-Ove Johansen er tildelt Honorær 5. Dan for sin innsats i Judosporten over en lang årrekke. Overrekkelsen ble gjort av President Geir Reehorst under helgens Vestlandscup i Sandnes.

Honorær 5. Dan

Sven-Ove startet med Judo høsten 1978 i Holmestrand, og var med fra starten av Holmestrand Judoklubb i januar 1979. Han er i dag medlem i Sande Sportsklubb, og har tidligere mottatt 4. Dan honorært tilbake i 2008.

Sven-Ove har bidratt med frivillig arbeid i mange år gjennom ulike verv i både klubb, krets og forbund. I de siste 20 årene har han vært medlem og leder av Dommerkomiteen, leder av Organisasjonskomiteen for World Cup stevnet som ble avholdt i Drammen i 2008, medlem i Stevne- og terminkomité, medlem av rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse og valgkomité i NJF.

Sven-Ove har hatt en lang og aktiv dommerkarriere, både nasjonalt og internasjonalt. Han har de siste 20 årene dømt i gjennomsnitt 25-30 dommerdagsverk hvert år. I 2007 besto han lisensiering til IJF A dommer under World Cup stevne i Perth (Australia).

Gratulerer så mye med en vel fortjent 5. Dan!

10 Views0
Rapport Dan-gradering i Fredrikstad

Lørdag 2 september ble det avholdt regionsgradering i Fredrikstad. Tre kandidater var påmeldte, to til 1. dan og én til 2. dan. Sensorer på denne graderingen var Knut Harefallet, Fredrikstad Kampsportklubb, og Petter Grime, Oslo Judoklubb, begge fra Dan-kommisjonen.

Alle kandidatene besto graderingen. Fra venstre: Knut Harefallet (sensor), Vitaliy Yurchenko, Erik Skare, Øystein Figenschou og Petter Grime (sensor).

Graderingen var som vanlig delt i tre deler. Først viste kandidatene det obligatoriske pensumet i tachi waza og ne waza, som består av gokyo-teknikkene, ne waza-teknikker og bevegelsesoppgaver. Etter dette ble kata gjennomført, nage no kata og katame no kata. Til slutt viste alle fordypningsteknikker.

God judoforståelse ble vist av alle kandidater i alle tre deler av graderingen, og alle besto sin prøve. Følgende har fått nye grader:

1. dan:

 • Øystein Figenschou (Slemdal)
 • Vitaliy Yurchenko (NJJK)

2. dan:

 • Erik Skare (Fredrikstad)

Vi gratulerer!

Knut Harefallet og Petter Grime
Dan-kommisjonen

5 Views0
13 nye dan-grader på nasjonal gradering i Bærum

Lørdag 20. mai ble det avholdt Nasjonal gradering på Nadderud stadion i Bærum. 13 kandidater skulle opp til eksaminering, fra 1–4. dan.

Mohammad R. Sedaghati viser fordypningsteknikker. FOTO: Marianne Kristiansen

Sensorer fra NJFs Dan-kommisjon var Knut Harefallet, 6. dan, Alf-Birger Rostad, 5. dan, Martin Haga Helliesen, 5. dan og Petter Grime, 4. dan. Judoforbundets president Geir Reehorst overvar også graderingen.

Graderingen startet alle med yako-soku-geiko i ne waza og tachi waza, hvor kandidatene ble bedt om å vise ulike teknikker i ulike situasjoner. Så ble kataene fremvist og tilskuerne fikk se nage no kata, katame no kata, kime no kata og ju no kata. Til slutt viste hver kandidat sine fordypningsteknikker.

Tilbakemeldinger til alle kandidatene etter prøven. FOTO: Marianne Kristiansen

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at alle besto. Følgende nye dan-grader ble tildelt:

1. dan
Ellen Devold, Slemdal
Solveig Irgens, Asker
Harald Lund, Ippon
Kanutte Huse, Oslo
Eva Marit Skeie, Oslo
Rui Manuel Monteiro Casais, Ippon
Yoan Tutunarov, Sandnes

2. dan
Mohammad Reza Sedaghati, NJJK
Herman Hermansen, Sandnes
Stig Inge Dalva, Sandnes

3. dan
Jørn Terje Krekling, NJJK
Lars-Petter Totorp, Slemdal

4. dan
Gunnar Heffermehl, Ippon

Vi gratulerer alle med nye dan-grader!

Stine Lastein,
Fagsjef
Norges Judoforbund

13 Views0
Rapport fra regionsgradering i Larvik
Sensorer og nye dan-graderte. Fra venstre: Sven-Ove Johansen, Veronica Kristiansen, Rikke Bugge, Hans Petter Haraldsen, Andreas Larsen Aarsvold og Petter Grime.

Lørdag 18 februar var det klart for regionsgradering i Larvik. Fire kandidater var klare for 1.dan og sto spente på startstreken: Andreas Larsen Aarsvold (Larvik), Hans Petter Haraldsen (Larvik), Rikke Bugge (Oslo) og Veronica Kristiansen (NJJK). Sensorer på denne graderingen var Petter Grime og Sven-Ove Johansen.

Klokken ti var showet i gang og deltakere, publikum og sensorer var klare. Graderingen var delt i tre deler: En teknisk oppvisning i Tachi-waza og Ne-waza, kata-del med Nage No Kata som Tori og Uke og til slutt fordypningsteknikker. Graderingen gikk smertefritt. God judoforståelse ble vist av alle kandidater i alle tre deler av graderingen.

Gratulerer til nye dan-graderte!


Petter Grime og Sven-Ove Johansen

19 Views0