9 nye dan-grader i Region Midt

9 kandidater var påmeldt den regionale dan-graderingen i Judoregion Midt som fant sted 10. desember i Nidaros judoklubbs lokaler. Sensorer fra Dan-kommisjonen var Martin Helliesen, Regionsensor Vest, og Alf Birger Rostad, Regionsensor Midt.

Snorre Johansen og Jan Ove Rein demonstrerer Kime No Kata.
Snorre Johansen og Jan Ove Rein demonstrerer Kime No Kata.

Følgende skulle opp til gradering:

1. dan:
Farhad Ganji, Nidaros JK
Bjørn Christoffer Skorpen, Volda JK.

2. dan:
Benjamin Rajabi, Innherred Judo- og BJJ-klubb
Håvard Thorsø Johansen, Innherred Judo- og BJJ-klubb
Egil Kvåle, Innherred Judo- og BJJ-klubb
Steffen Kirknes, Trondheim Judokwai
Unni Kirknes, Trondheim Judokwai

3. dan
Snorre Johansen, Innherred Judo- og BJJ-klubb
Jan Ove Rein, Nidaros JK

I tillegg stilte Anders Sætersmoen fra Ålesund JK og Anne Hokstad fra Nidaros JK som uker.

Det var jevnt over en god gradering, og det var ingen tvil om hvorvidt kandidatene skulle stå eller ikke. Med andre ord – alle bestod sin gradering. Vi gratulerer med nye dan-grader!

Det var også et tyvetall publikummere som applauderte utførelsene underveis og skapte en positiv stemning. Det ble servert frukt, kaker, kaffe og annen drikke underveis til både kandidatene og publikum. En stor takk til Nidaros JK for tilrettelegging.

Alf Birger Rostad
Regionsensor, Judoregion Midt

13 Views1
Honorær 2. dan til Johnny Roaldseth

Johnny Roaldseth er tildelt honorær 2. dan for sin innsats for judosporten gjennom mange år. Overrekkelsen skjedde på regiossamlingen i Levanger den 28. november.

Tildeling av honorær grad til Johnny Roaldseth i Levanger.
Tildeling av honorær grad til Johnny Roaldseth i Levanger.

Johnny startet sin judo karriere i 1979 og graderte seg til 1. dan teknisk i 1986. Han har helt siden starten konkurrert både nasjonalt og internasjonalt, og har de siste årene også konkurrert i veteran stevner.

Johnny har lang erfaring som klubbtrener, assisterende landslagstrener og er nå regionstrener i Judoregion Midt. Han har også innehatt vervet som leder i Trondheim JK i mange år.

Få judoka i Norge brenner sånn for sporten sin som Johnny Roaldseth, og han er ivrig etter å dele sin kunnskap. NJF Gratulerer!

Hege Aar
Styremedlem NJF

16 Views0
Honorær 2. dan til Stian Jespersen

Stian Jespersen er tildelt honorær 2. dan for sin fremragende innsats for NJF og på klubbnivå i 25 år. Utviklingen av Knøttejudo-konseptet, instruksjonsutdanningen og flere sentrale verv i NJF var medvirkende årsaker til tildeling.

Stian Jespersen er tildelt honorær grad 2. dan

Han ble til 2. dan på helgens oppdateringsseminar for NJFs instruktører. Alle var samlet da Stine Lastein ønsket oss velkomne og deretter tok presidenten ordet for å overrekke Stian diplom for 2.dan honorær grad.

Stian tok 1. dan kamp/teknisk i 1994. Han har tatt mange NM-medaljer, fra junior og senior, individuelt og lag. Han har også internasjonale plasseringer med sølv i Swedish Open jr. som kanskje beste resultat.

Stian er i dag NJFs barne- og ungdomskoordinator. Han har tidligere vært medlem av Medisinsk-psykologisk komité, Trenerutdanningskomiteen og Utdanningsutvalget. Han har operert som rådgivende overfor klubber, komiteer og styret i saker som omhandler barn og ungdom og var bidragsyter når dagens verdigrunnlag for NJF skulle skapes.

Stian har gjort en særskilt innsats for de minste barna. Han har startet med å være faglig ansvarlig for Knøttejudo i Norge og utviklet konseptet som nå er et godt etablert tilbud i hele Judonorge. Det å ha vært foregangsmann for at mange hundre, kanskje flere tusen barn har fått gode judo/idrettsopplevelser de siste 14 år, er noe NJF setter stor pris på.

Geir Reehorst
President i NJF

12 Views0
Knut Ellefsrud hedret med 3. dan

Ellefsrud har lagt ned en betydningsfull innsats for Norsk Judo som trener og leder i 30 år. Han har startet og ledet ikke mindre enn 4 klubber siden 1986, og er i dag leder og hovedtrener i Nordre Land IL Judo.

F.v. Knut Ellefsrud og Geir Reehorst.
F.v. Knut Ellefsrud og Geir Reehorst.

Tirsdag 27.september var NJF president, Geir Reehorst, på besøk i NLI-Judo på Dokka. Der fikk han anledning til å lede en trening, samt snakke med styret i klubben. Ikke minst ble det anledning til å dele ut diplom til Ellefsrud som bevis på den honorære utmerkelsen.

Klubbens nestleder Tore Sandal overrakte blomster til Knut, og takket samtidig for den betydningen Ellefsrud har hatt for NLI Judo.

Norges Judoforbund gratulerer og ønsker Ellefsrud og NLI Judo lykke til videre!

15 Views0
Historisk gradering i Oslo

28. mai ble det avholdt Nasjonal gradering på Haugerud i Oslo. 6 kandidater skulle opp til eksaminering og spesielt for årets begivenhet var at 4 skulle opp til teknisk 5. dan. En gradering med såpass mange kandidater til høye grader er uvanlig i norsk sammenheng. I tillegg skulle én kandidat opp til teknisk 4. dan og én til kampteknisk 1. dan.

Nasjonal gradering: Arild Maka demonsterer ju no kata. FOTO: Stine Lastein
Arild Maka demonsterer ju no kata. FOTO: Stine Lastein

Fra NJFs Dan-kommisjon var Alf-Birger Rostad, 5. dan, representert. Siden to medlemmer av Dan-kommisjonen skulle graderes, var Peter Martin, 7. dan, og Åke Bransell, 6. dan, begge fra Sverige, invitert inn som eksterne sensorer. Begge har EJU kata-dommerlisens i 5 kataer og har også tidligere sittet i den svenske graderingskomitéen.

Alle besto sin gradering. Bak fra venstre: Geir Reehorst, Åke Bransell, Tørres Kjeka, Arild Maka, Bjørn Solheim, Petter Grime, Kent Westerby, Alf-Birger Rostad, Peter Martin og Martin Helliesen. Foran fra venstre: Torbjørn Engebretsen, Kim Brynildsen, Michelle Harefallet og Michael Michaelsen, som alle hadde roller som uke. FOTO: Stine Lastein
Alle besto sin gradering. Bak fra venstre: Geir Reehorst, Åke Bransell, Tørres Kjeka, Arild Maka, Bjørn Solheim, Petter Grime, Kent Westerby, Alf-Birger Rostad, Peter Martin og Martin Helliesen. Foran fra venstre: Torbjørn Engebretsen, Kim Brynildsen, Michelle Harefallet og Michael Michaelsen, som alle hadde roller som uke. FOTO: Stine Lastein

Følgende kandidater skulle graderes:
Arild Maka, Gausel Judoklubb 5. dan
Kent Westerby, Go dai Judoklubb 5. dan
Bjørn Solheim, Go dai Judoklubb 5. dan
Martin Helliesen, Sandnes Judoklubb 5. dan
Petter Grime, Oslo Judoklubb 4. dan
Tørres Kjeka, Stord Judoklubb 1. dan

Graderingen startet med introduksjon av kandidatene og sensorene. Så startet alle med yako-soku-geiko i newaza og tachiwaza, hvor kandidatene ble bedt om å vise ulike teknikker i ulike situasjoner. Så ble kata’ene fremvist og tilskuerne fikk se nage no kata, kime no kata, ju no kata, goshin jutsu og itsutsu no kata. Til slutt viste hver kandidat en fordypningsteknikk hver.

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at alle besto.

Vi gratulerer alle med nye dan-grader!

Stine Lastein
Fagsjef

21 Views0
Endring av graderingsreglement

Forbundsstyret har vedtatt nytt graderingsreglement i møte 2/2016, som trer i kraft 1. august 2016.

NJF har har siden siste revidering av graderingsreglementet mottatt flere forslag til oppdateringer og revideringer. Disse ble lagt ut på høring høsten 2015.

Dan-kommisjonen har tatt utgangspunkt i at endringer i graderingsreglementet skal være hensiktsmessige. Med det menes at endringene fører til at flere vil gradere seg, at systemet er rettferdig og at krav til kvalitet opprettholdes.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på høringsrunden, dog med store sprik mellom innspill fra hver enkelt meningsytrer. Det ble derfor konkludert med at det ikke var grunnlag for å gjøre endringer som vil være av vesentlig betydning for hvordan dan-graderingene skal gjennomføres.

Dan-kommisjonen har på bakgrunn av prosessen utarbeidet en innstilling til revidering som består av justeringer av nåværende graderingsreglement. Disse rokker ikke ved fundamentet i det norske graderingssystemet, men vil være en forbedring spesielt i forhold til å belønne innsats både på og utenfor matta over tid.

De viktigste endringene er:

 1. Fordypninger skal være minimum 1 tachi-waza- og minimum 1 ne-waza-teknikk.
 2. Overskytende administrative poeng kan brukes til neste gradering. Endringen får tilbakevirkende kraft.
 3. Kampteknisk gradering også til 4. og 5. dan
 4. Direkte kampgradering basert på gode internasjonale resultater

Forbundsstyret vedtok innstillingen fra dan-kommisjonen, og det nye graderingsreglementet trer i kraft 1. august 2016. Last ned her:

Stine Lastein
Fagsjef NJF

8 Views0
Tre regionale dan-graderinger gjennomført

I løpet av årets første måneder har tre regionale dan-graderinger blitt gjennomført. I Judoregion Sør ble gradering avholdt i Larvik 20. februar og i helgen 12.-13. mars ble det avholdt graderinger i både Bodø, Judoregion Nord og i Sandnes, Judoregion Vest.

Hovedsensorer for regionsgraderingene var henholdsvis Petter Grime, Ronald Guttormsen og Martin Haga Helliesen fra Dan-kommisjonen, og bisittere Lars Lauritzen, Espen Tangen og Torbjørn Engebretsen.

Fornøyd gjeng på dan-graderingen i Judoregion Nord. Fra venstre: Ronald Guttormsen, Dan-kommisjonen og Stålkameratene IL-judo, Thomas Hansen, Sigurd Kalvå, Skjalg Andersen, Espen Johannessen, Hanne Myrnes, Øystein Kalvå (graderingspartner for Hanne Myrnes), Espen Tangen, bisitter fra Tromsø Judo og BJJ-klubb
Fornøyd gjeng på dan-graderingen i Judoregion Nord. Fra venstre: Ronald Guttormsen, Dan-kommisjonen og Stålkameratene IL-judo, Thomas Hansen, Sigurd Kalvå, Skjalg Andersen, Espen Johannessen, Hanne Myrnes, Øystein Kalvå (graderingspartner for Hanne Myrnes), Espen Tangen, bisitter fra Tromsø Judo og BJJ-klubb

7 kandidater har fått ny dan-grad:

 • Hanne Myrnes, Bodø, 3. dan
 • Tord Håkonsen, Fredrikstad, 1. dan
 • Espen Johannesen, Nidaros, 1. dan
 • Thomas Hansen, Nidaros, 1. dan
 • Skjalg Andersen, Bodø, 1. dan
 • Sigurd Kalvå, Bodø, 1. dan
 • Vegard Johansen, Sandnes, 1. dan

Vi gratulerer alle med nye grader!

Her er et referat fra Ronald Guttormsen som var hovedsensor på graderingen i Bodø:

Det var 5 kandidater som var oppmeldt til dan-gradering i Bodø denne dagen. 3 av kandidatene var fra region nord, mens 2 tilhørte region midt. 4 av kandidatene hadde meldt seg opp til 1.dan, mens den 5 skulle gå for 3.dan.

Ved dagens begynnelse ble både kandidatene og publikum informert om hva som kom til å skje de neste 4-5 timene. Kandidatene ble informert om å presentere sin judo, og at vi som sensorer hadde oppgaven med å vurdere hva vi forsto ut av den enkeltes prestasjon. Kandidatene sto fritt til å stille spørsmål underveis, repetere teknikker de selv ikke var fornøyd med, samt instruere hverandre i uke- og tori-rollen. Kandidatene skulle jobbe parallelt, og ble hentet inn på matta og sendt ut av matta underveis i programmet. Dette er nå en vel gjennomprøvd fremgangsform, og synes å bli godt mottatt.

Alle kandidatene besto dagens test, og judonorge kan smykke seg med 4 nye 1.dan-ere og en 3.dan-er. I tillegg ble Øystein Kalvå, 1.kyu fra Bodø, berettiget berømmet for en fantastisk innsats som uke for Hanne Myrnes.

Dagens hovedsensor, Ronald Guttormsen, og bisitter, Espen Tangen, håper og tror at kandidatene var fornøyde med sin egen gjennomføring, men også med det programmet de ble presentert for. Det ble, både før og etter selve graderingen, presisert viktigheten av at den enkelte burde ha en følelse av at utfallet ble riktig, uansett resultat. Det hviler et stort ansvar på sensorene om å sørge for trygge og forutsigbare rammer for slike arrangement.

Gradering er uten tvil viktig for judofolket, og det jobbes hardt og mye rundt omkring i klubbene. Derfor fortjener hver enkelt den største respekt og best mulig behandling underveis.

8 Views0
Fem nye dan-grader i Levanger

Lørdag 14. november samlet fem kandidater til dan-gradering i Levanger Judoklubbs lokaler. Hovedsensor var 5. dan Alf Birger Rostad fra Norges Judoforbunds Dan-kommisjon.

Kandidatene sammen med sine respektive uker.
Kandidatene sammen med sine respektive uker.

Bisitter var 3. dan Birgit Ryningen. Det må kommenteres at Birgit er gravid og har termin 3. desember, om nitten dager. Imponerende. Med sin kunnskap, erfaring, innsikt og flotte attityde gjorde Birgit en utmerket jobb.

Denne gangen hadde vi 5 kandidater fra 3 klubber, fire skulle opp til 1. dan og én opp til 2. dan.

Aldersspranget var fra tretti til femti år. At kandidatene var voksne, og noen det vi kan kalle godt voksne, la ingen demper på forventningene og spenningen i gruppen. Noen var mer preget av stundens alvor enn andre. Dette er bra fordi det skjerper en selv. Resultatet får stå som et signal om at dette er tilfelle. Alle besto sine graderinger.

Følgende utøvere har fått en ny grad:

 • Jan Ove Rein, Nidaros: 2. dan
 • Anne Hokstad, Nidaros: 1. dan
 • Ståle Wikdahl, Trondheim: 1. dan
 • Leif E. O. Kennair, Trondheim: 1. dan
 • Kim Brynildsen, NJJK: 1. dan

NJF gratulerer!

Stine Lastein
Fagsjef

8 Views0
Høring: Endringer i graderingsreglementet

NJF har det siste året fått noen gode innspill på forbedringer i graderingsreglement og foreslår å gjøre noen endringer basert på disse.

Det er laget en oversikt over de sentrale forslagene, som kan lastes ned her:

Vi vil gjerne høre hva dere mener før vi gjør eventuelle endringer.

Innspill sendes til fagsjef Stine Lastein før 3. januar 2016.

3 Views1
Brunbelteløftet

I år har vi arrangert Brunbelteløftet, en amnestiordning for voksne judotrenere som har lagt ned en betydelig innsats i egen klubb. Disse har av ulike grunner ikke kunnet prioritere egen gradering til 1. dan. Derfor har vi gitt dem mulighet til å gradere seg ved å gjennomføre en graderingstrening med en av Dan-kommisjonens medlemmer som instruktør.

Hederlig innsats i Sandnes. FOTO: Martin Helliesen
Hederlig innsats i Sandnes. FOTO: Martin Helliesen

Brunbelteløftet har blitt arrangert i Sandnes og Fredrikstad da dette var stedene hvor interesserte kandidater meldte seg opp. Samlingene inneholdt newaza og tachiwaza i forhold til pensum i graderingsreglementet, og alle deltakere måtte løse oppgaver og presentere for de andre. Det ble lagt ekstra vekt på fordypninger samt bevegelsesretninger og overganger. I tillegg ble kata viet en del tid hvor det ble lagt vekt på prinsipper samt at alle arbeidet med ulike elementer i gruppa.

Tross alder og fysisk nivå på enkelte utøvere var innsatsen upåklagelig. Det rapporteres om god gjennomføring av alle momenter og fornøyde deltakere som til slutt kom i mål med sitt dan-prosjekt.

NJF gratulerer følgende kandidater med 1. dan:

 • Alf Oscar Lillebøe, Fredrikstad Kampsportklubb
 • Anne Eklund Hermansen, Sandnes Judoklubb
 • Eckhart Rahn, Hamar Judoklubb
 • Erik Nårstad, Oslo Judoklubb
 • Ottar Hunnes, Sandnes Judoklubb
 • Sigmund Austdal, Sandnes Judoklubb
 • Stein Are Fossum, Nesodden Judoklubb

Stine Lastein
Fagsjef

8 Views0