Økonomisk støtte til sommertrening

Situasjonen med Coronaviruset har satt sitt preg på hele norsk idrett, også norsk judo. Nå har vi endelig kommet i gang med judotrening for barn og unge, etter nesten tre måneder med nedstengning.

Vi ønsker at så mange som mulig fortsetter med organisert trening også etter skoleslutt. Derfor tilbyr NJF økonomisk støtte til klubber som opprettholder aktivitet i sommer. Ordningen omfatter treninger og aktiviteter som foregår utover «normal klubbkalender», dette vil for de fleste klubber si fra ca. 1 uke før skoleferie, til ca. en uke etter skoleferie.

Det er mulig å søke støtte til judotrening, men også til aktiviteter som er bra for treningsgruppens/klubbens samhold og motivasjon.

Dersom dette er aktuelt så send en enkel søknad i Word til utviklingsansvarlig. Søknaden må inneholde antall treninger/aktiviteter, en beregning av kostnader og et omtrentilg antall deltakere. Søknadsfrist er 21. juni og søknader behandles fortløpende. Judotrening og aktivitet for treningsgrupper opp t.o.m. 19 år, vil bli prioritert.

Ved spørsmål til søknaden, kontakt utviklingsansvarlig.

332 Views0
Flyere og diplomer

På våre hjemmesider finner du nå flyere og diplomer som klubbene fritt kan bruke.

Flyerne som nå er tilgjengelig er:

 • Rekrutteringsflyer for barn/ungdom og ungdom/voksen
 • Velkommen til judo (informasjonsflyer)
 • Kosthold og Antidoping flyer

Flyerne kan lastes ned og tilpasses den enkelte klubb. Med normale datakunnskaper kan man legge til egen klubblogo og endre teksten.

Graderingsdiplomene lastes ned og printes ut i egen klubb. Diplomene kan også bestilles i høykvalitet direkte fra idrettsbutikken.

Rekrutteringsmateriellet ligger finner du på våre klubbguidesider.

Trenger du hjelp til redigering av flyere eller har andre spørsmål, ta kontakt med administrasjonen.

NB: Nå får du også halv pris på økthefter (ordinær pris kr. 200,-) hos www.idrettsbutikken.no

213 Views0
Klubbseminar gjennomført!

Helgen 30. november til 1. desember arrangerte NJF klubbseminar på Comfort Hotel Runway.

Generalsekretær, Stine Lastein, presenterer noen tall fra det vedtatte budsjettet for 2020. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Målet med klubbseminaret var:

 • å tilby en møteplass for klubber/regioner
 • gi klubblederne ny kunnskap og at deltakere skulle lære noe
 • nettverk og dele erfaringer på tvers
 • påvirke NJFs arbeid og veien videre
 • få nyttig og relevant informasjon om klubbdrift og styrearbeid.

Noen av deltakerne på klubbseminaret. Foto: Jørgen Hillestad

Klubbseminaret var åpent for alle klubber. Målgruppen er først og fremst klubbledere og/eller styremedlemmer. I år møtte totalt 27 personer som var fordelt på 17 klubber og alle 5 judoregionene var representert. NJF deltok med hele administrasjonen og noen fra Forbundsstyret var tilstede.
Alle regionlederne var spesielt inviterte, da vi pleier å samle de før klubbseminaret og har et eget regionledermøte. Det er viktig for å holde hverandre oppdatert på hva som skjer rundt i regionene, og at NJF får delt nyttig informasjon som er relevant for regionstyrene.

På programmet var det lagt opp til informasjon fra Judoforbundet om ulike klubbrelevante saker. Både administrasjonen, inkludert sportsavdeling, og styrets leder fikk gitt nyttig informasjon til deltakerne. Det ble snakket om ulike tilskudds- og støtteordninger og Stavanger JK fikk delt sine erfaringer med arbeidet med å få inn midler i klubbkassa.
Judoregion Midt snakket om hvordan flere klubber i Trøndelag har gått sammen og ansatt en felles judotrener som har blitt hentet fra Slovenia.

Nytt graderingsreglement (for DAN grader) ble presentert, og her kommer det snart en egen artikkel på judo.no med mer informasjon.

Antidoping Norge var innom og informerte om viktig ting vedrørende doping i idretten og arbeidet som gjøres for å forebygge. Vi oppfordrer alle judoklubber til å bli kjent med det viktige antidopingarbeidet og hjelpe oss med å drive informasjonsarbeid videre i egen klubb.

Det finnes noen enkle moduler for både utøver og klubbene:

På programmet var det også satt av endel tid til å jobbe i grupper med NJFs strategiplan. Alle som var tilstede på seminaret fikk komme med innspill og forslag til både planens omfang, verdier, strategiområder og mål. Strategiplanen skal legges frem og vedtas på Forbundstinget i 9. mai 2020.

1. utkast blir publisert og lagt til høring over nyttår, så det vil være mulighet for alle til å komme med innspill da.

I tillegg til dette ble det selvfølgelig mye tid til gode diskusjoner og samtaler mellom deltakerne under den uformelle delen av seminaret.

NJF er godt fornøyd med oppmøte og arrangementet for øvrig. Vi håper og tror at deltakerne syns det var lærerikt og nyttig å delta, og at vi ses igjen til neste års klubbseminar.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarig

74 Views0
NJF inviterer til Klubbseminar 2019

NJF inviterer alle styremedlemmer og ansatte i judoklubber/regioner til klubbseminar.

Her vil du få siste nytt om hva som skjer i norsk judo, det er en arena for erfaringsutveksling og nettverkingsbygging, og du kan være med å påvirke agendaen fremover.

Programmet vil bestå av informasjon, erfaringsdeling fra klubber, og en del arbeid og diskusjoner i grupper.

I år vil en stor del av programmet gå til strategiarbeid. Det legges opp til at deltakerne får mulighet til å påvirke hvilke strategiområder og målsetninger Judoforbundet skal ha for den neste stratgiperioden. Vi inviterer klubbene/regionene til å være med å forme strategiplanen som skal presenteres og vedtas på neste Forbundsting i 2020.

I tillegg blir det tid til å være sosiale, med uformell dialog og nye bekjentskaper på tvers av klubber og regioner.

Praktiske detaljer:

 • Dato: lørdag 30. november til søndag 1. desember
 • Sted: Comfort Hotel Runway Gardermoen
 • Pris: 1000,- som inkluderer lunsj lørdag, middag lørdag kveld, overnatting 1 natt, frokost og lunsj søndag

Velkommen til Comfort Hotel Runway!

Programmet varer fra 30. november kl. 11.30, til 1. desember kl. 14.00

Overordnet agenda (endringer kan forekomme):

 • Siste nytt fra administrasjonen
 • Siste nytt fra Sportsavdelingen
 • Erfaringsdeling fra klubber
 • Strategiarbeid
 • Ren idrett
 • Tilskudd- og støtteordninger

Betaling og påmeldingsfrist er satt til lørdag 2. november.
Alle må melde seg på i Min Idrett: https://mi.nif.no/Event#1938097-010
Betaling gjøres samtidig, eller i Idrettskurs av klubbleder.

Spørsmål kan rettes til forbundskontoret.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarlig

59 Views0
Stort oppmøte på Klubbseminaret

Helgen 1.-2. desember arrangerte NJF et klubbseminar på Comfort Hotel Runway Gardermoen.

I løpet av de siste 8 årene har NJF arrangert storklubbseminar årlig denne helga. Dette har vært gjort med bakgrunn i NJFs målsetninger i tidligere Strategidokumenter, der det har særlig vært fokusert på å hjelpe de store klubbene.

Simon Gerhardsen og Sven-Ove Johansen forteller om oppstarten av judogruppa i Sande, og deler nyttig erfaringer. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Kathrine S. Hammond fra Akershus Idrettskrets med nyttig informasjon om deres rolle og oppgaver. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

I år har vi endret på målsetningene våre, i henhold til den nye Strategidokumentet som ble vedtatt på Tinget tidligere i år. Dermed har vi også gjort om på arrangementet og endret det til et åpent klubbseminar for alle klubbledere/styremedlemmer som har lyst å delta. Samtidig inviterer NJF noen personer/roller/klubber som vi ønsker å ha med for å diskutere ulike tiltak/mål som det skal jobbes med i inneværende tingperiode.

Målet med klubbseminaret er å ha en møtearena for klubber og regioner der de kan diskutere klubbrelevante saker, dele erfaringer og informasjon, påvirke NJFs agenda og bli bedre kjent på tvers av klubb/region.

På programmet var det lagt opp til informasjon fra Judoforbundet om ulike klubbnyttig saker, erfaringsdeling fra Judogruppa i Sande Sportsklubb, diskusjoner knyttet til NM, nye prosjekter som skal igangsettes fra forbundet, moderniseringsprosesser i idretten og innlegg fra Akershus Idrettskrets. I tillegg til dette ble det selvfølgelig mye tid til gode diskusjoner og samtaler mellom deltakerne under den uformelle delen av seminaret.

Totalt var det 39 personer med på seminaret, fordelt på 5 regioner og 16 klubber. I tillegg var det flere personer fra Forbundsstyret og administrasjonen til stede.

NJF er godt fornøyd med oppmøte og arrangementet for øvrig. Vi håper og tror at deltakerne syns det var lærerikt og nyttig å delta, og at vi ses igjen til neste års klubbseminar.

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef
Norges Judoforbund

37 Views0
Klubbesøk i Meldal

Styremedlem Evelyn Otlo har vært på klubbesøk hos IL Nor Judogruppe i Meldal Kommune. Se hennes rapport.

Hadde på forhånd avtalt et møte med gruppeleder Christian H. Toldnes og jeg skulle også være med som sensor på gradering til oransje belte (4. mon) i deres faste klubbhus Nor-Stuggu. Treningslokalene var flotte med judomatter som ligger fast på gulvet (fram til desember måned), garderober, wc, kjøkken og et stort møterom.

Judogruppa er nokså ny. Den ble opprettet i 2014 ved initiativtaker Christian H. Toldnes, som fremdeles er all-muligmannen i dag. Han er gruppeleder og hovedtrener. De i dag ca. 20 medlemmer, og gruppa er en del av idrettslaget IL Nor.

Som en liten judogruppe i «distrikts-Norge» har de som mange andre noen utfordringer med å engasjere andre voksne og rekruttere nye utøvere. Det er også sårbart at det kun er én person som er alene om å gjøre det meste av klubbarbeidet (administrative oppgaver og trener). Det positive er allikevel at foreldrene stiller opp når de blir spurt om å bidra. Og mtp at de er endel av et fleridrettslag så kan de holde prisene nede på medlemskapet og ved deltakelse på stevner.

Gradering til oransje belte. Foto: Evelyn G. Otlo.

Stolte og flinke utøvere med sine nye belter, sammen med hovedtrener Christian H. Toldnes. Foto: Evelyn G. Otlo

Judogruppa har lånt judomatter fra Judoregion Midt slik at de, i tillegg til egne matter, nå har et fastliggende matterareal. Gruppa søker allikevel mot hovedstyret i IL Nor om anleggsmidler til å kunne kjøpe nye matter. Målet er å ha ca. 135kvm med egne judomatter.

I tillegg til praten med gruppeleder, var jeg tilstede som sensor under graderingen. Seks judoutøvere fra klubben hadde stått på og hatt graderingstrening fra klokken 10 til 15 denne dagen, inkludert lunsj og småpauser. Etter en lengre pause midt på dagen, var det klart for gradering på kvelden.

Under garderingen fikk vi se et godt samarbeid mellom tori og uke, flotte bakketeknikker, kasteteknikker og kombinasjonsteknikker, kontringer og angrep. Utøverne imponerte med flotte teknikker og god judoforståelse. De klarte alle sammen å gradere seg og kunne stolt vise fram sine flotte belter.

Etterpå var det samling i lag med foresatte som hadde sett på graderingen. Det ble servert kveldsmat, drikke, kaffe og kaker. En meget trivelig dag og kveld og det var svært artig å kunne få lov til å delta.

En stor takk til klubben! Og til trener Christian Haugan Toldnes, som har god grunn til å være stolt av sine utøvere og jobben han gjør som trener.

Evelyn G. Otlo
Styremedlem
Norges Judoforbund

84 Views0
NJF inviterer til Klubbseminar

NJF inviterer alle styremedlemmer og ansatte i judoklubber/regioner til klubbseminar.

Velkommen til Comfort Hotel Runway!

Her vil du få siste nytt om hva som skjer i norsk judo, mulighet for nettverkingsbygging, og være med å påvirke agendaen fremover.
Programmet vil bestå av faglig opplegg med informasjon, erfaringsdelinger og diskusjon.
I tillegg legges det opp til et sosialt opplegg med mulighet for uformell dialog og nye bekjentskaper på tvers av klubber og regioner.

Praktiske detaljer:

 • Dato: lørdag 1. desember til søndag 2. desember
 • Sted: Comfort Hotel Runaway Gardermoen
 • Pris: 1000,- som inkluderer lunsj lørdag, middag lørdag kveld, overnatting, frokost og lunsj søndag

Programmet varer fra 1. desember kl. 11.00, til 2. desember kl. 14.00

Overordnet agenda:

 • Judokort og godkjente graderinger
 • Revidering av graderingsreglementet
 • Regionutvikling
 • Klubbutvikling
 • Anleggsutfordringer
 • Idrettskretsens kurstilbud
 • Modernisering av norsk idrett
 • NM-veka
 • Siste nytt fra Sportsavdelingen

Betaling og påmeldingsfrist er satt til lørdag 3. november.
Alle må melde seg på i Min Idrett: https://mi.nif.no/Event#1938097-010
Betaling til NJFs kontonummer 1602.59.94322 eller Vipps til #111136.

Gavekort Nordic Choice Hotels:
Alle som melder seg på og betaler innen fristen, 3. november, er med i trekningen av et weekendgavekort for 2 personer. Gavekortet gjelder på alle Nordic Choice sine hoteller i hele Norden.

Spørsmål kan rettes til Utviklingssjef Lill Merethe Tjeldvoll

80 Views0
Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

LAM ordningen støtter aktivitet for barn og ungdom! FOTO: Sunniva W. Kui

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

I 2017 var det totalt 337 197 013 kroner til fordeling. Dette er en økning med ca. 7 prosent fra 2016. LAM tilskuddet utgjør 13 prosent av spillemidlene som går til norsk idrett.

Av denne potten fikk norske judoklubber hele 1 157 079 kroner i 2017*!

Dette er en økning på 3,9 % fra 2016 (1 113 834) og 13 % fra 2015 (1 018 397). Omtrent alle registrerte judoklubber får tilskudd, og det er store forskjeller. Øverst på lista i 2017 er Stavanger Judoklubb som fikk tildelt 152 946 kroner i LAM, deretter ligger Ippon Judoklubb og NJJK som begge fikk over 100 000 kroner inn i klubbkassen. Nederst på listen ligger Sortland Judoklubb som fikk 1 884 kroner tildelt av LAM (minstebeløpet til fordeling er 1000 kroner pr idrettslag).

Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst!

Fordelingen av midlene gjøres av Idrettsrådet i kommunen etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger av Norges Idrettsforbund (NIF). Hvordan midlene fordeles i Idrettsrådet behandles av årsmøtet i det aktuelle Idrettsrådet.

For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført Samordnet søknad og rapportering (frist 30/04 årlig). Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra rapporteringen.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom, og barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

Dersom din judoklubb ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan du ta kontakt med deres lokale idrettsråd. Finn ditt idrettsråd her.

Les mer om Lokale aktivitetsmidler her.

Med vennlig hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene. Fleridrettslag med judogrupper får også tildelt LAM, men judogruppens andel er vanskelig å beregne eksakt.

97 Views0
Grasrotandelen ga norske judoklubber 300.000 i 2017

Grasrotandelen er en ordning som ble innført i 2009 som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å støtte lokale lag eller en forening. Ordningen innebærer at 7 % (økning fra 01.01.2018) av spillerens innsats går direkte til det laget eller foreningen som spilleren støtter.

Anne Helseth, ansvarlig for Grasrotandelen. Foto: Lars Hulleberg

I 2017 ble hele 455 millioner kroner fordelt av Norsk Tippings kunder til lokale lag og foreninger. Dette er en økning på 7 millioner kroner fra 2016. Antallet grasrotgivere nærmer seg 1,1 million og stadig flere foreninger har mobilisert for å verve givere.

Grasrotandelen norsk judo
For norske judoklubber genererte grasrotandelen 305.000,- til totalt 42 klubber som er med i ordningen i 2017. Antall grasrotgivere som støtter en judoklubb er 1070 spillere. Fra ordningens begynnelse i 2009 så har norsk judo totalt generelt hele 2.457.119 kroner. Den judoklubben som totalt har fått inn mest penger i klubbkassa gjennom ordningen i de 9 årene er Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, med hele 362.063 kroner. Deretter kommer Namsos Judo Club med 228.776 kroner og Nesodden Judokubb med 174.688 kroner.

For klubbene blir det viktigere enn noen gang å mobilisere spillere. Fra 1. januar øker Grasrotandelen fra fem til sju prosent for de fleste spillene. Det ligger dermed an til en stor vekst i overføringene til de klubbene som er flinke!

Det koster ingenting å bli og være grasrotgiver. Spillene du kjøper som kunde hos Norsk Tipping, koster nøyaktig det samme, men sju prosent av innsatsen går direkte til den grasrotmottakeren du velger å støtte.

GRASROT-KLUBB; (grasrotandel totalt i 2017)
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB; 25 779
IPPON JUDOKLUBB; 23 506
LARVIK JUDOKLUBB; 19 973
NESODDEN JUDOKLUBB; 18 245
LEVANGER JUDOKLUBB; 18 113
KINSA JUDOKLUBB; 15 837
SANDEFJORD JUDOKLUBB; 15 257
NAMSOS JUDO CLUB; 13 447
JUDO KLUBB STORD; 13 335
BODØ JUDOKLUBB; 12 413
NIDAROS JUDOKLUBB; 11 988
BK JUDO; 11 369
TRONDHEIM JUDOKWAI; 9 934
KANO JUDOKLUBB MYSEN; 9 603
SANDNES JUDOKLUBB; 9 505
NÆRØY JUDOKLUBB; 9 198
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB; 8 374
TALVIK JUDO; 7 750
STAVANGER JUDOKLUBB; 7 236
OSLO JUDO KLUBB; 4 982
ULSTEIN JUDOKLUBB; 3 996
SOFIEMYR JUDOKWAI ; 3 658
MOSJØEN JUDOKLUBB; 3 628
VOLDA JUDOKLUBB; 3 206
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB; 2 916
INNHERRED JUDO- OG BJJ-KLUBB; 2 745
RINGERIKE JUDOKLUBB; 2 596
ASKER JUDOKLUBB; 2 224
ÅLESUND JUDOKLUBB; 2 205
ROMERIKE JUDOKLUBB; 2 201
ALTA JUDOKLUBB; 2 071
KRISTIANSAND JUDO; 1 915
BUDOSØR; 1 807
SOLA JUDOKLUBB; 1 570
DRAMMEN JUDO CLUB; 803
GO DAI JUDO CLUB; 723
TROMSØ JUDOKLUBB; 575
HAMAR JUDOKLUBB; 324
ELVERUM JUDOKLUBB; 294
BERGEN JUDO KLUBB; 189
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB; 164
KARASJOK JUDOKLUBB; 153
KRAGERØ JUDOKLUBB; 115

Total grasrotinntekt i 2017; Kr. 305 920,-

79 Views0
Klubbesøk på Sunnmøre

Mandag 20. november gikk turen til Ålesund og starten på en planlagt klubbesøksturné på Sunnmøre.

I hele Møre og Romsdal har vi tre klubber som holder på med organisert judoaktivitet, og alle tre klubber er tradisjonsrike klubber som har vært organisert i norsk judo i mange år.

Ålesund

Første besøk var hos Ålesund Judoklubb. Der møtte 5 deltakere fra styret og trenerteamet. Ålesund Judoklubb ble stiftet 9. september i 1982 og er i år 35 år! Ålesund JK har i flere år drevet klubbaktivitet, vært vertskap for kurs, samlinger og kretsstevner – og oppfostret flere konkurranseutøvere. Klubben har som flere andre judoklubber blitt flyttet rundt på og holdt til i ulike treningslokaler.

I dag er klubben i en prosess med å få realisert sin store drøm – bygging av kampsportsanlegg i forbindelse med en ny idrettshall på Spjelkavik. Klubben samarbeider med Ålesund Ju Jitsu Klubb og hvis planene blir realisert vil dette innebære judoklubbens første eget lokale i løpet av de 35 årene klubben har eksistert. En eventuell etablering av et eget kampsportanlegg der flere kampsporter er samlet under ett tak vil kunne bli det eneste mellom Bergen og Trondheim i dag. Klubben satser alt på at dette skal bli en realitet og at de på den måten kan få tilbake litt gnist og motivasjon til å drive klubben videre. Så lenge klubben jobber på videre med dette, og gjør alt de er nødt til å gjøre i en slik langtekkelig prosess, så har jeg troa på dette!

Ulstein

Barnetrening hos Ulstein Judoklubb. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Dagen etter, tirsdag 21. november, dro ferden videre til Ulsteinvik. For å komme seg fra Ålesund til Ulsteinvik måtte jeg ta hurtigbåt og deretter buss. Det må nevnes at været var helt nydelig og at det absolutt ikke er feil å reise rundt her med de vakre Sunnmørsalpene omkranset rundt deg.

Jeg møtte 4 deltakere fra Ulstein Judoklubb. Ulstein er den eldste klubben i Møre og Romsdal og ble stiftet 20. august 1973, altså 44 år i år. Klubben ble startet opp og drevet av nestoren Bjarne Bøe i mange år. Han var fremdeles aktiv helt frem til hans død i 26. desember 2014.

Bortgangen av Bjarne har vært vanskelig for klubben, og de har måtte startet litt på nytt igjen med å finne nye engasjerte drivkrefter. I dag er det 24-åringen John Kristian Pilskog som er klubbleder, og det er veldig artig å se at de unge våger å ta på seg slike verv. Jeg tror det er viktig å gi plass til de unge. Selv om man er ung og uerfaren så er det kun på denne måten de kan oppnå erfaring og få økt kompetanse på styre- og organisasjonsarbeid.
I forbindelse med møte med klubben ble jeg med opp til gymsalen der klubben trener og overvære en barnetrening som ble leder av Emanuel Holmberg.

Volda

Barnetrening hos Volda Judoklubb. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Onsdag morgen våknet jeg opp til snøvær og klar for siste etappe på turen. Jeg måtte bytte buss to ganger før jeg tilslutt ankom Ørsta der jeg hadde ordnet overnatting. På kvelden dro jeg til Vikebygda utenfor Volda sentrum for å møte Volda Judoklubb.

Volda JK ble også startet i 1982, og har hatt 35-årsjubileum i år. Nå møtte jeg 3 personer fra styret + en gjeng ivrige ungdommer med treneransvar. Volda Judoklubb ble stiftet av Charles Andrianjafintrimo som har vært klubbens primus motor i alle år. Klubben trener på Høgtun, et eldre grendehus, der de har matter liggende ute fast. Klubben var også vertskap for et vellykket judostevne (Voldacup) helgen før, der utøvere fra Førde og Ålesund også deltok.

I dagens styre er det det nesten kun foreldre uten judoerfaring som mer eller mindre har tatt over arbeidet. Samtidig er det også ungdommer som har fått mer ansvar for klubbens treninger, noe de er avhengig av for å sikre kontinuitet i fremtiden. Det var også gledelig å se at klubben hadde eget ungdomsparti med mange deltakere, både gutter og jenter. Moro at ungdom blir satset på! Jeg tror Volda JK er på rett vei med sin positive innstilling, og jeg ser nok engang at det ikke nødvendigvis er nødt til å være personer med judobakgrunn og sort belte for å drifte og styre en judoklubb.

Torsdag morgen, den 23., var det på tide å reise hjem igjen til travle Oslo og hverdagen på forbundskontoret. Jeg vil takke alle tre klubbene for hyggelig velkomst, og noen fine samtaler og diskusjoner.

Det var en glede å bli kjent med dere!

Ta kontakt med meg hvis du vil ha besøk av NJF i din klubb!

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

96 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier