Støtte til innkjøp av matter og drakter!

NIFs ordning med utstyrsmidler skal fordele 29,4 millioner til norske idrettslag. Det vil også i år være anledning til å kjøpe rekrutteringspakker med drakter. Husk også at NJF kan gi finansieringshjelp ved kjøp av matter.

Tilskuddsordningen Spillemidler til utstyr fortsetter i 2016. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har eksistert siden 2003. Totalt er det fordelt over 200 millioner.

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.
NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.

Green_Hill_rekrutteringspakke_I

Green_Hill_rekrutteringspakke_II

Søknad via SportsAdmin
Alle søknader må registreres i et skjema via SportsAdmin. Se for øvrig en enkel brukerveiledning av søknads-verktøyet. Det er vesentlig enklere å registrere søknad nå enn ved tidligere versjoner, for de som er kjent med det gamle systemet.

Tekniske spørsmål skal rettes til Idrettens Support (support@idrettsforbundet.no tlf. 03615) hverdager 8-20, mens spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy.

Søknadsbeløp
Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader. Søknadsbeløpet tar utgangspunkt i planlagt innkjøp mellom kroner 10.000 og 900.000.

Praksis tilsier at det vil bli noe avkorting av støtten, spesielt hvis det kommer mange søknader totalt. Man kan vente med å kjøpe til det endelige tilskuddet er kjent.

Utstyrskategoriene det kan søkes støtte til er judomatter/tjukkaser og rekrutteringspakker med drakter.

Utstyret som er berettiget til støtte er ikke personlig utstyr. Det er utstyr som skal være i klubbens eie, og som kan lånes bort til nybegynnere og andre. I samarbeid med vår samarbeidspartner Green Hill har vi satt sammen draktpakker som tilfredsstiller kravene til denne ordningen. Se Rekrutteringspakke I og Rekrutteringspakke II m/klubbnavn.

Rekrutteringspakke I har ordinær pris 17.550,- med 30% klubbrabatt, og maks tildeling av utstyrsmidler blir klubbens kostnad kroner 8.231,-
Rekrutteringspakke II m/klubbnavn har ordinær pris 20.050,- med 30% klubbrabatt, og maks tildeling av utstyrsmidler blir klubbens kostnad kroner 9.403,-

Finansieringshjelp
Hvis klubben trenger nye matter, men mangler kapital, kan man søke NJF om finansieringsstøtte. Samtidig med søknad om finansieringshjelp må det søkes om utstyrsmidler gjennom NIF. Les mer om saksgang og søknadsprosess:

Frister
Gjeldende søknadsperiode er for hele 2016 og frem tom 31/1-17. Det betyr at man må søke innen fristen 23. november 2016, men det faktiske kjøpet kan være i perioden 1/1-16 til 31/1-17.

Man kan søke hvis man har en intensjon om å kjøpe. Hvis det faktiske kjøpet ikke gjennomføres vil midlene bare returneres til NIF.

Midlene utbetales til klubbene etter at NJF har mottatt kjøpskvittering innen fristen 31. januar 2017.

For de som får tilslag om finansieringshjelp gjelder egne regler for kjøp og spillemiddelstøtte.

SAKSGANG:

 • Klubbene søker online innen 23. november 2016
 • NJF godkjenner søknader og sender samlet videre til NIF
 • Søknadene fra særforbundene behandles i idrettsstyret i uke 51
 • Svar på søknad kan forventes i januar måned, etter behandling i Kulturdepartementet
 • Klubbene må sende inn kvittering på kjøp innen 31. januar 2017
 • Tildelte midler betales ut innen 14 dager etter innleveringsfristen
4 Views0
Medlemsvekst i judoklubbene!

NIF har offentliggjort tallene fra Idrettsregistreringen 2015, som viser at antall aktive i Norsk judo i 2015 var 4590 registrerte utøvere.

Diagrammet viser at norske judoklubber til sammen har hatt en medlemsutvikling på 19,2% i perioden 2010-2015.
Diagrammet viser at norske judoklubber til sammen har hatt en medlemsutvikling på 19,2% i perioden 2010-2015.
Oversikt over antall aktive fordelt på regionene.
Oversikt over antall aktive fordelt på regionene.

Det er en fin økning i medlemstallet fra 2014 på 5,8 %, mens den totale medlemsutviklingen i norsk judo i perioden 2010-2015 er på hele 19,2%. Medlemstallet er fordelt på totalt 63 judoklubber som rapporterte i 2015.

Norsk judo har spesielt hatt en god utvikling for voksne, noe tallene indikerer. I løpet av de siste 5 årene har medlemsmassen for voksne (over 26 år) i norsk judo steget med 42,9 %. Bare det siste året var det en økning på 10,9 %.

Tallene viser også en økning i antall barn på 20,0 %, i løpet av de siste 5 årene. Samtidig har det vært en nedgang i antall ungdommer som driver med judo. Siden 2010 til 2015 har nedgangen vært på totalt 8,3 %.

Judoregion Øst er den største regionen, målt i både antall klubber og antall medlemmer.
Antall medlemmer fordelt på 5 regioner:

 • Judoregion Midt: 703 (12 klubber)
 • Judoregion Nord: 410 (11 klubber)
 • Judoregion Sør: 727 (11 klubber)
 • Judoregion Vest: 1055 (11 klubber)
 • Judoregion Øst: 1695 (18 klubber)

Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb har overtatt tronen etter Ippon Judoklubb, og er nå landets største judoklubb med sine 411 registrerte medlemmer.

Last ned liste med oversikt over alle klubbenes medlemstall:

NJF vil berømme alt det gode arbeidet som foregår i klubbene. Det er klubbene som sørger for at Judo blir en større og viktigere idrett i Norge.

8 Views0
Samarbeid mellom Stavanger Judoklubb og Oilers Junior

Stavanger judoklubb har siden april samarbeidet med ishockeyklubben Stavanger Oilers om trening av alle juniorutøverne i klubben (U16, U18 og U20). Dette har vært et tiltak som har hatt som mål å rekruttere medlemmer fra ishockey til judo.

Judo: Oilers juniorer følger nøye med når judotrenerne demonstrerer teknikk. FOTO: Rune Andersen
Oliers juniorer følger nøye med når judotrenerne demonstrerer teknikk. FOTO: Rune Andersen

Samtidig lærer utøverne ferdigheter som gjør dem bedre i sine hovedidretter. Treningen har vært vinklet mot å trene judo, kjernemuskulatur, bevegelighet, smidighet og balanse.

Judo Oilers: En glad gjeng i Stavanger Judoklubbs dojo etter bestått gradering. FOTO: Rune Andersen.
En glad gjeng i Stavanger Judoklubbs dojo etter bestått gradering. FOTO: Rune Andersen.

Prosjektet gikk over 12 uker og totalt har 75 utøvere har trent i klubben i denne perioden. To ganger i uka har trenerne Synne Anderssen og Farruh Zoitow lært bort judoferdigheter til hockey-talentene i Siddis-byen. Avslutningsvis ble det avholdt gradering til 5. kyu og dessuten et lagstevne for utøverne før sommerferien.

Tiltaket har vært så vellykket at klubben har inngått en ny avtale med Oilers til høsten. Etter sommeren skal disse nye medlemmene gå inn i vanlig junior- og seniorparti én gang i uken.

Vi ønsker Stavanger Judoklubb lykke til videre med prosjektet og håper at andre klubber inspireres til liknende tiltak.

Samarbeid med andre idretter for rekruttering har et stort potensiale.

Stine Lastein,
Fagsjef

25 Views0
Utdanning for yngre ledere i idretten

Utdanningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole.
NJF tar nå imot søknader fra aktuelle kandidater til en unik lederutdanning.

Lederutdanningen er praktisk og teoretisk, og studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon. Studentene gjennomfører studiepraksis i eget virke. Studiet gir 20 studiepoeng, delt inn i to hovedemner ”Ledelse” og ”Coaching for ledere”.

Lederutdanning for unge ledere 19-29 år.
Lederutdanning for unge ledere 19-29 år.

Hvem kan søke?
Studiet er et lukket studium hvor det tas opp 10 kvinner og 10 menn. Søkeren skal ha et verv eller lederfunksjon innen idretten, og være mellom 19 og 29 år. Søkerne må i tillegg ha generell studiekompetanse.

Hvordan søke:

 • Søkere må først bli godkjent av Norges Judoforbund. Frist for dette er 1. april 2016. Aktuelle søkere sender e-post til utviklingssjefen i NJF med informasjon om seg selv, hvilke tilknytning du har i idretten og hvorfor du ønsker å søke om opptak til studiet.
 • Deretter vil NJF plukke ut aktuelle kandidater og lage anbefaling for videre opptak til studiet på Norges Idrettshøgskole (ordinær søknadsfrist er 15. april 2016).

For mer informasjon om innholdet i studiet, se websiden til Norges Idrettshøgskole, og Norges Idrettsforbund.

Last ned brosjyre:

Tidligere studenter fra Judoforbundet som har gjennomført lederutdanningen:

 • Alexander Lange, Nesodden JK
 • Tonje Mathisen, Trondheim Jkw
 • Ida Ruiken, TSI-Judo
 • Gullik Gundersen, Ippon JK
 • Svenja Rahn, Hamar JK

Alle disse personene har lederverv i idretten i dag, enten som trenere, dommere eller ledere! Benytt muligheten du og, til å få en unik mulighet til å utvikle deg som ung leder i norsk idrett og judo!

For spørsmål, ta kontakt med Lill Merethe Tjeldvoll i NJF.

Husk fristen som er 1. april 2016.

4 Views0
Grasrotandel til norsk judo!

I 2015 har denne ordningen fra Norsk Tipping gitt norske judoklubber nesten 300.000,- i inntekt.

Grasrotandel fra Norsk Tipping.
Grasrotandel fra Norsk Tipping.

41 judoklubber fikk grasrotandel i fjor. Potensialet er stort for de som fortsatt ikke tar del i denne muligheten. Nesten én million av Norsk Tippings kunder har registrert en grasrotmottaker. Det er et formidabelt tall, men samtidig er det omtrent like mange som ikke har registrert seg.

I oversikten nedenfor vises genererte inntekter i 2015, og samlet i perioden 2009 til 2015.

For ordens skyld: Det koster ingenting å bli og være grasrotgiver. Spillene du kjøper koster nøyaktig det samme, men fem prosent av innsatsen går direkte til den grasrotmottakeren du velger å støtte. Norsk Tipping betaler!

Grasrotandel gjelder alle Norsk Tippings spill, med unntak av Extra, Flax (papirlodd) og Belago.

GRASROT-KLUBB 2015 Akkumulert
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB 23 485 311 584
NESODDEN JUDOKLUBB 18 874 135 062
LARVIK JUDOKLUBB 17 571 113 500
JUDO KLUBB STORD 14 576 61 881
KINSA JUDOKLUBB 14 450 112 474
LEVANGER JUDOKLUBB 14 372 35 397
SANDEFJORD JUDOKLUBB 14 274 76 290
NAMSOS JUDO CLUB 13 585 203 253
IPPON JUDOKLUBB 12 560 68 991
NIDAROS JUDOKLUBB 11 401 53 816
NÆRØY JUDOKLUBB 10 756 86 636
BODØ JUDOKLUBB 10 637 56 136
VOLDA JUDOKLUBB 10 560 21 959
TALVIK JUDO 9 913 98 140
STAVANGER JUDOKLUBB 9 452 66 854
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB 9 382 49 189
TRONDHEIM JUDOKWAI 8 936 30 508
BK JUDO 8 726 41 330
SANDNES JUDOKLUBB 8 420 30 085
KANO JUDOKLUBB MYSEN 6 881 14 544
SOFIEMYR JUDOKWAI 4 758 21 338
ULSTEIN JUDOKLUBB 3 474 26 646
ALTA JUDOKLUBB 3 150 15 840
LIER JUDOKLUBB 2 867 18 417
OSLO JUDO KLUBB 2 473 32 486
ROMERIKE JUDOKLUBB 2 402 21 219
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB 2 334 6 302
RINGERIKE JUDOKLUBB 1 820 9 747
TROMSØ JUDOKLUBB 1 393 6 600
ELVERUM JUDOKLUBB 1 158 4 992
DRAMMEN JUDO CLUB 847 3 411
BUDOSØR 747 5 170
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB 723 4 163
KROKSTAD JUDOKLUBB 633 6 674
GO DAI JUDO CLUB 449 2 677
ASKER JUDOKLUBB 296 395
SOLA JUDOKLUBB 191 191
KRAGERØ JUDOKLUBB 93 852
KARASJOK JUDOKLUBB 78 2 279
ÅLESUND JUDOKLUBB 22 22
HAMAR JUDOKLUBB 20 1 349
ROGALAND JUDOKRETS 0 1 430
SUMMER 278 738 1 859 828
7 Views0
Grasrotprisen 2015

Norges idrettsforbund og Norsk Tipping deler hvert år ut Grasrotprisen til et idrettslag som gjør noe ekstra for ungdommene i deres lokalsamfunn.

FOTO: Christian Wolff
FOTO: Christian Wolff

Grasrotprisen er øremerket ungdomsidrett og deles ut til et idrettslag som øker rekrutteringen eller forebygger frafall blant ungdom. Grasrotprisen er på 50.000 kroner og deles ut til én vinner. I tillegg kan lag i klubbene som gjør noe ekstra for at flere ungdommer skal få et tilbud i idretten søke om pengestøtte og vinne inntil 10.000 kroner.

 • Har judoklubben din allerede et godt tiltak som fortjener støtte?
 • Planlegger dere å gjøre noe for å ivareta ungdommene i klubben?
 • Ønsker dere ungdommer å få i gang noe spesielt i klubben deres?

Alle judoklubber som har gjennomført eller planlegger et godt tiltak for ungdommer kan søke!

Grasrotnomineringen varer fra 16. november til 29. november. Juryen består av representanter fra Norsk Tipping og Norges idrettsforbund. Vinnerne av Grasrotprisen vil motta prisen under Idrettsgallaseminaret i forbindelse med Idrettsgallaen på Lillehammer 9. januar 2016.

Grasrotprisen, søk her.
Pengestøtte på inntil 10.000kr, søk her.

5 Views0
Støtte til innkjøp av matter og drakter!

NIFs ordning med utstyrsmidler skal fordele 26,7 millioner til norske idrettslag. Det vil også i år være anledning til å kjøpe rekrutteringspakker med drakter. Husk også at NJF kan gi finansieringshjelp ved kjøp av matter.

Tilskuddsordningen Spillemidler til utstyr fortsetter i 2015. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har eksistert siden 2003. Totalt er det fordelt 187 millioner.

Søknad via SportsAdmin
Det er utviklet et nytt søknadsskjema på SportsAdmin. Alle søknader må registreres i dette systemet. Se forøvrig en enkel brukerveiledning av søknads-verktøyet. Det er blitt enklere å registrere søknad enn tidligere versjoner, for de som er kjent med det gamle systemet.

Tekniske spørsmål skal rettes til Idrettens Support (support@idrettsforbundet.no tlf. 03615) hverdager 8-20, mens spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy.

Søknadsbeløp

Green_Hill_rekrutteringspakke_I

Green_Hill_rekrutteringspakke_II

Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader. Søknadsbeløpet tar utgangspunkt i planlagt innkjøp mellom kroner 10.000 og 900.000.

Utstyrskategoriene det kan søkes støtte til er judomatter/tjukkaser og rekrutteringspakker med drakter.

Utstyret som er berettiget til støtte er ikke personlig utstyr. Det er utstyr som skal være i klubbens eie, og som kan lånes bort til nybegynnere og andre. I samarbeid med vår samarbeidspartner Green Hill har vi satt sammen draktpakker som tilfredsstiller kravene til denne ordningen. Se Rekrutteringspakke I og Rekrutteringspakke II m/klubbnavn.

Rekrutteringspakke I har ordinær pris 17.550,- med 30% klubbrabatt, og maks tildeling av utstyrsmidler blir klubbens kostnad kroner 8.231,-
Rekrutteringspakke II m/klubbnavn har ordinær pris 20.050,- med 30% klubbrabatt, og maks tildeling av utstyrsmidler blir klubbens kostnad kroner 9.403,-

Finansieringshjelp
Hvis klubben trenger nye matter, men mangler kapital, kan man søke NJF om finansieringsstøtte. Samtidig med søknad om finansieringshjelp må det søkes om utstyrsmidler gjennom NIF. Les mer om saksgang og søknadsprosess:

Frister
Gjeldende søknadsperiode er for hele 2015 og frem tom 31/1-16. Det betyr at man må søke innen fristen 4. november 2015, men det faktiske kjøpet kan være i perioden 1/1-15 til 31/1-16.

Man kan søke hvis man har en intensjon om å kjøpe. Hvis det faktiske kjøpet ikke gjennomføres vil midlene bare returneres til NIF.

Midlene utbetales til klubbene etter at NJF har mottatt kjøpskvittering innen fristen 31. januar 2015.

For de som får tilslag om finansieringshjelp gjelder egne regler for kjøp og spillemiddelstøtte.

SAKSGANG:

 • Klubbene søker online innen 4. november 2015
 • NJF godkjenner søknader og sender samlet videre til NIF
 • Søknadene fra særforbundene behandles i idrettsstyret i uke 49
 • Svar på søknad kan forventes i januar måned, etter behandling i Kulturdepartementet
 • Klubbene må sende inn kvittering på kjøp innen 31. januar 2016
 • Tildelte midler betales ut innen 14 dager etter innleveringsfristen
7 Views0
Ny judoklubb på Geilo?

I høst fikk vi en henvendelse fra leder i Geilo IL. Der har de lyst til å starte en judogruppe og inviterte Judoforbundet til å være med på aktivitetsdager i høstferien.

Full rulle på Geilo. FOTO: Sindre Thoresen Lønnes/Hallingdølen
Full rulle på Geilo. FOTO: Sindre Thoresen Lønnes/Hallingdølen

Vi har et mål om å bli flere medlemmer og for å få dette til må vi starte flere judoklubber og starte aktivitet der det i dag ikke eksisterer et tilbud. Å få slike henvendelser er derfor gull verdt. Vi dro opp til Geilo for å vise fram idretten vår fra sin aller beste side.

Undertegnede tok med seg Sander Berli og Kim Brynhildsen og kjørte til fjells. 64 barn fordelt på 4 grupper fikk en times innføring i judo. De testet ut ruller, newaza-teknikker og randori og både kastet og ble kastet på o-goshi av instruktørene. Responsen var fantastisk og ønske om mer judo var gjennomgående. Og det håper vi å få til!

Vi er nå på utkikk etter en trener i området og har allerede fått flere ledetråder. På Geilo har de lange idrettstradisjoner og spesielt i vinteridretter som ski og skiskyting. I tillegg har de som de fleste andre tettsteder mye fotballaktivitet. Idrettstilbudet stopper imidlertid her, så for barn og unge som faller utenfor disse tradisjonelle idrettene finnes det ikke noe alternativ. Judo passer derfor perfekt inn.

Det bor mange tidligere utøvere og trenere på plasser som ikke lenger tilbyr judoaktivitet og vi håper å få kontakt med noen i Geilo-området. Har du noen tips så kontakt oss gjerne.

Stine Lastein
Fagsjef

4 Views0
Årets ildsjel

Prisen Årets ildsjel deles i 2016 ut til en frivillig under 26 år!

Kjenner du en ung ildsjel som utgjør en forskjell for idretten og sitt lokalmiljø? En inspirasjonskilde og et forbilde for neste generasjon frivillige?

Ungdoms-OL på Lillehammer gjør 2016 til ungdommens år. For å hedre alle de unge frivillige rundt omkring i landet deles Årets ildsjel i år ut til en frivillig på under 26 år. Den høythengende prisen deles ut under NRKs direktesending fra Idrettsgallaen på Lillehammer lørdag 9. januar. I perioden 1. – 28. oktober kan alle som kjenner en ung ildsjel nominere én kandidat.

Årets ildsjel kan for eksempel være en judotrener.
Årets ildsjel kan for eksempel være en judotrener.

Når Norges idrettsforbund har mottatt kandidatene til Årets ildsjel skal alle de 19 idrettskretsene i Norge være med å plukke ut én ildsjel fra sitt fylke. Årets ildsjel-jury vil deretter plukke ut fem finalister som er med og kjemper om prisen Årets ildsjel på Idrettsgallaen.

Alle de 19 ildsjelene får en viktig rolle i forbindelse med den landsomfattende fakkelturneen som avholdes fra 9. januar – 12. februar – i forkant av Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

Kriterier for å vurderes som Årets ildsjel:

 • Han/hun er under 26 år gammel.
 • Vedkommende har gjort en solid innsats for idretten.
 • Hun/han kan være enten trener, tillitsvalgt eller ha andre verv i idretten.
 • Ikke være heltidsansatt.

Se introvideo til årets Ildsjel https://youtu.be/OYjcT_6RSos

Mer informasjon om søknads- og tildelingsprosess kan leses om på NIFs sine nettsider.

4 Views0
Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i NJF har kommet i gang med arbeidet. Ungdomsrådet ble opprettet tidligere i år, etter en omorganisering av det formelle ungdomsorganet (Ung Judo) de siste årene.

Bakgrunnen for omorganiseringen var først og fremst et ønske fra Forbundsstyret om å ha et organ som i større grad har en fri rolle, flatere struktur og mindre byråkratisering. Og med tettere oppfølging fra administrasjonen i NJF. På den måte kan ungdomsorganet ha mye mer innflytelse i arbeidet til NJF.

Fra workshop-samlingen fredag 11. september.
Fra workshop-samlingen fredag 11. september.

Det nye ungdomsrådet har frem til nå vært samlet 2 ganger, og på sist møte 11/9 ble det diskutert noen retningslinjer og arbeidsform for ungdomsrådet:

 • Består av ungdom mellom 14-20 år.
 • Ingen spesielle krav til antall medlemmer, dog et tak på 6 ungdommer.
 • Nye medlemmer vurderes fortløpende.
 • Hensikten med ungdomsrådet er å formidle ungdomsstemme i organisasjonen.
 • Være hørings- og innflytelsesorgan til NJF sentralt og til, om nødvendig, klubber.
 • Tilgjengelig for klubber, og kunne veilede klubber i ungdomsrelaterte og dagsaktuelle spørsmål/utfordringer på dette feltet.
 • Være kontaktperson for ungdom i norsk judo!

Organiseringen av ungdomsrådet skal, som nevnt i starten, være frittstående. De skal ha en fri rolle. Møtevirksomhet ca 2 ganger årlig. På disse samlingene møtes ungdommene og har diverse workshops og jobber med dagsaktuelle saker, enten det måtte være noe Forbundsstyret ønsker innspill på eller andre ting. Utviklingssjef i NJF, Lill Merethe, har ansvar for å organisere og lede disse samlingene. I tillegg gjøres mye av kommunikasjonen/diskusjonen i Ungdomsrådet gjennom sosiale medier (egen FB gruppe).

F.v.: Lilly Solum, Kenny Halvorsen, Johanna Holmsen og Ronja Ørka.
F.v.: Lilly Solum, Kenny Halvorsen, Johanna Holmsen og Ronja Ørka.

Ungdomsrådet pt. består av følgende personer:

 • Lilly Solum, Larvik JK
 • Ronja Ørka, Kano JK Mysen
 • Kenny Halvorsen, Aurskog-Høland JK
 • Johanna Holmsen, Lier JK
 • Sander Knutsen, Sandnes JK

Ungdomsrådet og utviklingssjefen jobber først og fremst nå med å utarbeide noen klubbanbefalinger som skal tilgjengelig gjøres for alle klubber. Her vil klubbene få noen helt konkrete råd på hva som kan gjøres for å skape mer ungdomsblest og hvordan lage et attraktivt tilbud som gjør at ungdom fortsetter i klubben.

Er det noen der ute som syns det virker spennende å sitte i ungdomsrådet, så må det sendes en epost til lill.tjeldvoll@judo.no for å vise interesse. Det stilles ingen formelle krav, men det er en forutsetning at man er medlem av en norsk judoklubb. Det er viktig å være forberedt på å gjøre en jobb og man må ta initiativ. Foreløpig har vi nok medlemmer i rådet, men som nevnt – vi er åpent for innkomne interesse. Så bare ta kontakt!

Nåværende ungdomsråd er for øvrig åpen for å ta i mot konkrete spørsmål og/eller ungdomsrelaterte utfordringer man måtte ha i egen klubb. Man kan ta direkte kontakt med enkeltmedlemmer, eller foreta en henvendelse gjennom NJF v/ Lill Merethe som tar det videre.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

9 Views0