Endring i Dan-graderinger & Dan-kommisjon

Det ble på sist styremøte vedtatt flere endringer for Dan-graderinger. Endringene gjelder fra 01.01.2021.

De viktigste endringene er som følger:

Dan-gradering i region midt, 2016
 • Gradering i sør og i øst, slås sammen til en gradering. Antall graderinger reduseres dermed til 4 graderinger per år (JRØ/JRS, JRV, JRN og JRM).
 • Nasjonal gradering vil kombineres med en av de regionale graderingene. Lokasjon for nasjonal gradering rulleres etter søknadsordning. Mer info om dette kommer senere.
 • På regionale graderinger kan man gradere seg til 1. og 2. Dan. På nasjonal gradering kan man gradere seg til 1.-6. Dan.

Martin Helliesen utnevnes som leder av Dan-kommisjonen. Han vil fungere som et bindeledd mellom Dan-kommisjonen og administrasjonen i NJF, noe det har vært et behov for etter utvidelsen i Dan-kommisjonen.  

Spørsmål vedrørende endringene kan rettes til utviklingsansvarlig.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

58 Views0
DAN-gradering i region sør
FOTO: Petter Grime

Lørdag 7. mars ble det gjennomført gradering i region sør, i Sande Sportsklubbs fine klubblokaler.

Totalt 4 kandidater møtte spent opp for å prøve å få sitt første sorte belte.

Sensor Petter Grime, hadde med seg Per Arne Grime som bisitter, mens styret var representert ved Lars Sandnes.

Dette var første gradering som fulgte det nye graderingsreglementet. Graderingen foregår i hovedtrekk på samme måte som tidligere, men med noen justeringer av innhold.

Graderingen startet med en teknisk del, hvor kandidatene viste teknikkkunnskaper i tachi- og ne-waza, før graderingen ble avsluttet med fremvisning av Kata.

Til kandidatenes glede vurderte sensorene at samtlige prestasjoner var tilfredsstillende.

NJF gratulerer derfor Garry Nimmo (Sandefjord), Øystein Brandvik, (Stord), Mats Svendsen (Sande) og Christopher Boman (Sande) med sort belte!

 

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

134 Views0
Nye sensorer i DAN-kommisjonen
Rosalie Evans og Birgit Ryningen er nye medlemmer i Dan-kommisjonen og regionsensorer for hhv. JRN og JRV.

DAN-kommisjonen har den senere tid bestått av 3 sensorer. Martin Helliesen har dekket region Vest, Knut Harefallet region Øst, og Petter Grime region Sør. Det har vært et mål for NJF å ha regionssensorer også i region midt og nord. Det er derfor en glede å annonsere at Rosalie Evans og Birgit Rynningen har blitt tatt opp som sensorer i DAN-kommisjonen. Evans vil fungere som graderingssensor i region Nord og Rynningen i region Midt.

Rynningen er aktiv i Trondheim Judokwai og har tidligere vunnet imponerende 5 gull og 13 medaljer i NM. Evans har lang erfaring med undervisning og dømming i Kata. Hun er også første og hittil eneste kvinne som er tildelt 6. dan. Evans er til daglig aktiv i TSI. NJF er svært glade for å få disse kompetente damene med på laget.

Dersom du ønsker å melde deg opp til DAN-gradering kan det gjøres via denne linken.

Vi minner også om at det nettopp er kommet et nytt DAN-reglement, som du finner her.

Vi ber kandidater lese reglementet før en melder seg opp til gradering. Ved spørsmål, kontakt Utviklingsansvarlig.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

80 Views0
Endringer: Judokort og klubbgraderinger

I 2018 ble judokortet innført som skulle erstatte judopass og graderingsmerker.

Bakgrunnen for dette var at ordningen med judopass og merker var gammeldags, og tungvint for klubbene å administrere. Det var også et ønske om å sikre et godt ID-system for utøvere, et bevis på oppnådd beltegrad (og annen kompetanse), og at alle utøvere skulle ha tilgang på et synlig forsikringsbevis.

Planen var at det fysiske judokortet skulle være midlertidig frem til vi fikk alt digitalisert.

NJF har i høst foretatt en evaluering og kommet frem til at vi ikke kan fortsette å lage nye judokort. Dette er fordi vi har for lave inntekter (veldig få klubber registrerer graderinger), og det går dermed ikke i balanse. Derfor tar vi dette grepet og sender ikke ut nye judokort i 2020.

Å ha et fysisk judokort er ikke et krav i seg selv og heller ikke noe det er behov for.
Utøverne kan fremdeles beholde judokortet som man tidligere har fått, men det er også mulig å finne all nødvendig person ID og lisensstatus andre steder.

Last ned lisenskort og ha oversikt over forsikringstatus.

Hvor finner du opplysninger nå?
I Min Idrett, som er din personlige portal i idrettsystemene, så vil alle medlemmer ha oversikt over egne opplysninger:

 • Se medlemskap i idrettslag og grener
 • Se og endre din personlig informasjon
 • Samle alle familiemedlemmer og få oversikt i idrettshverdagen
 • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg
 • Se lisensstatus (judoforsikring) og skrive ut lisenskort (lagre på mobilen via Appen)
 • Se kompetanse og beltegrad som er registrert på deg
 • Tilgang til egen Idretts-CV som kan lastes ned

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Totalt sett finnes det et stort antall registrerte personer i idrettens database, og det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Aldri vært logget inn i Min idrett?
Se informasjon om innlogging og evt. tilgang til Min Idrett i brukerveiledningen.

Registrere klubbgraderinger
Alle klubber må registrere egne gjennomførte graderinger (mon/kyu). Det er to alternative måter å gjøre dette på:

1. Opprette graderinger idrettskurs.nif.no (GRATIS!)
Se brukerveiledning.

2. Sende inn lister over gjennomførte graderinger til NJF v/organisasjonsansvarlig. Vi bistår med å tildele utøverne den nye graden i medlemssystemet (Pris kr. 60,- pr grad/utøver).

Hva med digitaliseringen?
Å ha et judokort (ev. medlemskort) digitalisert, med det nødvendigste innholdet, er et mål for Judoforbundet. Det er langsiktige prosesser og vi er i dialog med NIF IT om mulig løsninger som kan dekke våre behov.

NIF jobber med flere pågående digitale prosjekter for å gjøre hverdagen enklere for klubber og idrettslag. De som er interesserte og ønsker å vite mer om de nye verktøyene kan lese mer på idrettsforbundet.no. I denne sammenheng vil det kunne bli muligheter til å gjøre judokortet digitalt, og vi ser fremover mot mer avklaring i løpet av 2020.

Spørsmål kan rettes til administrasjonen.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Organisasjon- og arrangementsansvarlig

53 Views0
Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

Forbundsstyret vedtok 29. november 2019 et nytt Graderingsreglement for DAN-graderinger. Det nye reglementet er resultatet av en grundig prosess med blant annet høringer og flere innspillsrunder. Det ble tidligere i år opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag basert på de innspill som har kommet. Gruppen har bestått av Geir Reehorst, Rosalie A. Evans, Arild Maka, Knut Harefallet og Jørn Terje Krekling.

Last ned:


Det nye graderingsreglementet gjelder fra 1.1.2020, med overgangsperioder definert i dokumentet. Det vil fremdeles være en obligatorisk prøve til alle dan-grader, men omfanget reduseres sammenliknet med dagens ordning og den kompliserte søknadsprosedyren forsvinner. Det vil videreinnføres en kategorisering av kandidater, men denne er forenklet og forbedret utgave av tidligere forslag som har vært presentert.

Reglementet for DAN-graderinger vil implementeres i eksisterende Graderingsreglement. Dagens ordning med Dan-kommisjonen vil videreføres, og det jobbes nå for å få på plass en regionsensor i JRM og JRN.

NB: Etter søknad til Utviklingsansvarlig, vil det gis dispensasjon til følgende i 2020:
– Bruke gammelt DAN-reglement også for 2. DAN i 2020.
– Bruke NJF-masterclas tatt i 2018 og 2019, dersom man går opp med nytt reglement, i 2020.

Fra 2021, gjelder kun NJF-masterclas tatt fra 01.01.20 og senere.

Spørsmål vedrørende den nye ordningen kan sendes til Utviklingsansvarlig

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

66 Views0
Regiongradering i Fredrikstad
Jahn Otto Paulsen og Torgrim Lien med nye beltefarger etter fullført gradering!

Lørdag 14. september 2019 ble det avholdt Regiongradering i Judoregion Øst, denne gangen i Fredrikstad. Det var 2 kandidater som var meldt opp til graderingen, og begge med teknisk gradering til 1. Dan.

Graderingssensor fra NJFs Dankommisjon var Knut Harefallet (6. Dan), og som bisitter var Alf Edmund Uhre (3. Dan) fra Romerike JK.

NJF var representert ved Lars Sandnes fra styret.

Dørene åpnet kl. 09.30, og selve graderingen var i gang kl. 11.00.

Begge kandidatene møtte vel forberedt, og har i lengre tid jobbet målrettet mot denne graderingen.

Vi kan gratulere Torgrim Lien og Jahn Otto Paulsen, begge fra Kinsa Judoklubb, med bestått 1. dan.

Gratulerer så mye!

Knut Harefallet
Graderingssensor, NJF

93 Views0
Nasjonal gradering i Oslo

Lørdag 25. mai ble den årlige nasjonale graderingen avholdt. Denne gangen i Oslo Judoklubb sine lokaler på Skullerud.
Her var det også godt besøkt med tilskuere for å se på graderingen.

Sensorer fra NJFs Dan-kommisjon var Knut Harefallet (6. Dan), Martin H. Helliesen (5. Dan) og Petter Grime (4. Dan). Judoforbundets representant var Svenja Rahn fra styret som fikk overvære graderingen. Det var 5 kandidater som skulle prøve seg til nye dan-grader.

Fra venstre: Petter Grime (Dan-kommisjon), Svenja Rahn (Styremedlem, NJF), Torbjørn Engebretsen (Sandnes JK), Lars Petter Totorp (Slemdal JK), Shino Wilberg (Lier JK), Martin Helliesen (Dan-kommisjon) og Knut Harefallet (Dan-kommisjon).

Graderingen startet med fri-serie i ne waza og etter hvert tachi waza.
Her var det fokus på variasjon og det å vise frem forskjellige teknikker i forskjellige situasjoner. Det ble så fremvist kataer før kandidatene viste og forklarte sine fordypningsteknikker.

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at følgende kandidater besto:

 • Torbjørn Engebretsen, 4. Dan
 • Lars Petter Totorp, 4 Dan
 • Shino Wilberg, 4. Dan

Gratulerer til alle med nye grader!

Mvh
Svenja Rahn
Styremedlem, NJF

63 Views0
Regiongradering i Tromsø

Lørdag 1. juni ble det avholdt Regiongradering i Judoregion Nord, nærmere bestemt i Tromsø.

Det var 2 kandidater denne gangen, og begge skulle opp til teknisk gradering til 1. Dan.
Graderingssensor fra Dan-kommisjonen var Martin Helliesen og med som bisitter stilte Espen Tangen fra Tromsø Kampsportklubb-Judo.

Graderingen foregikk på Kraft Sportssenter på Norges artiske høyskole, campus Tromsø, og den startet opp kl. 11.00.

Fra venstre; Espen Tangen (bisitter), Solveig Enoksen (Snø JK), Magnus Lyngaas Enge (TSI-Judo), Martin Helliesen (Dan-kommisjon).

Graderingen var delt i tre deler med pause mellom hver del. Kandidatene viste teknisk pensum både i tachi- og ne-waza, kata og egne fordypningsteknikker.

Etter at alt pensum var gjennomgått, ble det en kort pause for vurdering.

Begge kandidatene bestod graderingen og vi har fått to nye personer som kan smykke seg med sort belte 1. Dan:

 • Solveig Enoksen, Snø Judoklubb
 • Magnus Lyngaas Enge, TSI-Judo

Gratulerer så mye!

For Dan-komisjonen
Martin H. Helliesen

60 Views0
Regiongradering i Sande

Lørdag 30. mars var det gradering i Judoregion Sør, nærmere bestemt i Sande i Vestfold.

Kandidatene med nytt farge på beltet etter gjennomført Dan-gradering. Fra venstre: Birgitte Ursin (Bisitter), Simon Eek Gerhardsen, Helene Eek Gerhardsen, Thea Lillegaard, Jesper Grude, Sigve Årnes, Petter Grime (Hovedsensor). Foto: Lars Sandnes

Det var fem kandidater til 1. Dan denne dagen. Graderingssensor var Petter Grime fra Dankomisjonen, som hadde med seg bisitter Birgitte Ursin fra BK-Judo. Graderingen startet klokken 10.00 og var effektivt ferdig til kl. 14.30.

Graderingen var delt i tre deler med pause mellom hver del. Kandidatene viste teknisk pensum både i tachi- og ne-waza, kata og egne fordypningsteknikker.

Etter at alt pensum var gjennomgått, ble det en kort pause for vurdering.

Alle kandidatene bestod graderingen og vi har fått fem nye personer med 1. Dan:

 • Helene Eek Gerhardsen
 • Thea Lillegaard
 • Jesper Grude
 • Sigve Årnes
 • Simon Eek Gerhardsen

Gratulerer til de nye sortbeltene!

Petter Grime
Dan-kommisjonen

55 Views0
Regiongradering i Trondheim

Lørdag 9. desember møtte 11 kandidater til dan-gradering. I hovedsak var dette unge konkurranseutøvere. Teknikkene bar preg av det ved at de var dynamisk og effektivt utført. Kandidatene hadde tatt til seg at de skulle vise teknikkene ved at elementene var tydelige og synlige.

Filippa Brovold utfører en kata-guruma på dan-graderingen. FOTO: Størker Moe
Kandidater med ny grad etter gjennomført dan-gradering. Bak fra venstre: Sebastian Duborgh, Kornelius Eilertsen, Snorre Johansen (Bisitter), Alf Birger Rostad (Hovedsensor), Knut Harefallet (Sensor), Matias Kollerud, Christopher Kjølner. Foran fra venstre: Sigurd Stokke, Gustav Brovold, Iselin Tiller, Filipa Brovold, Stine Marie Røsæg, Brage Brataas, Magne Moe. FOTO: Størker Moe

Graderingen foregikk ved at alle kandidatene startet i ne waza med egen partner, deretter skulle de skifte og arbeide med to av de andre kandidatene. Tachi waza ble gjennomført på samme måte. I bevegelsesoppgavene jobbet de igjen med egen partner, men visningene var samtidig for alle kandidatene. Sensorene betraktet teknikkene ved å bevege seg omkring på matta, samtidig som de gjorde sine notater.

Fordypningene ble gjennomført ved at partnerne jobbet sammen og hver enkelt viste og presenterte egne teknikker for kommisjonen. Her ble det tidvis presentert svært innsiktsfulle, varierte og presise tekniske og muntlige presentasjoner.

Kata-delen av graderingen er en krevende øvelse. Krevende i det perspektivet at utøveren må bruke tid og energi for å opparbeide egne ferdigheter, men også mye tid i samhandling med partner. En dan-gradering innebærer at kandidatene selv har ansvaret for planlegging, trening og gjennomføring. Og trenerne er veiledere. Prinsippet er kjent fra skole- og universitetssystemet og resultater og honorering varierer tilsvarende.

Da de ferske svart-belte-utøverne hadde mottatt sine diplomer fikk de noen gode råd. Som svart-belte blir du et enda tydeligere forbilde. Utøverne og omverdenen oppfatter deg med rette som en person med en ekstraordinær innsikt og forståelse i Judo. Det må du leve opp til. I det perspektivet er graden en ny step-stone for videre læring. Det er bra å se kamper på stevner, det er bra å se teknikker og konkurranser på youtube. Likevel må du supplere med selvstudier av tekst på internett og fra bøker. Lær navnene på teknikkene, og prinsipper og premisser for teknisk utøvelse. En svartbelte skal være som et «oppslagsverk» for klubbens medlemmer. Vi minner om at utdanning er en av Kodokan judos fem bærende elementer.

Graderingskommisjonen var Region- og hovedsensor Alf Birger Rostad i Judoregion Midt, Regionsensor Knut Harefallet fra Judoregion Øst og bisitter Snorre Johansen fra Innherred Judo- og BJJ-klubb.

Alf Birger Rostad
Regionsensor Judoregion Midt

63 Views0