To nye sorte belter til sørlandet

Årets første gradering ble gjennomført i Sandnes. Det var totalt fire kandidater som viste frem fine teknikker, og av kandidatene var det to stk. som bestod. Vi gratulerer derfor Daniel Hovrind og Elin Johanna Bjarnadottir med deres første sorte belte! Begge kandidatene hører hjemme i Kristiansandsklubben Budosør, og de angrer nok ikke på at de tok turen vestover.

Leder av Dankommisjonen Martin Helliesen gjennomførte som vanlig graderingen sammen med makker Stig Dalva, på eksemplarisk vis.

Neste graderinger er i Mosjøen, etterfulgt av gradering i Oslo. Klikk her for å se full oversikt over graderinger og tilhørende fagstoff.

179 Views0
Tre nye sortbelter
Regiongradering i Trondheim 2022.

Tre kandidater stilte til årets siste Dan-gradering i Nidaros JK sin Dojo. Det ble her vist frem gode tekniske ferdigheter og topp innsats, noe som medførte at alle kandidatene bestod.

Vi gratulerer derfor Slawomir Banach, Helge Rushfeldt og Eivind Fladvad med 1.dan. 

Birgit Ryningen var hovedsensor, mens Rosalie Evans bistod på teams. Tone Helena Marques Johannessen fra forbundsstyret representerte NJF.

Har du ikke hatt mulighet til å gradere deg i 2021? Fortvil ikke – graderingene for 2022 er allerede klare.

Regional gradering Vest (19. mars)
Regional gradering Nord (2. april)
Nasjonal og regional gradering Sørøst (6. November)
Regional gradering Midt (10. des)

Finn «din» gradering i terminlisten, og meld deg på!

353 Views0
Rapport Nasjonal Gradering
God stemning på nasjonal gradering i Oslo. FOTO: Michelle Harefallet

Michelle Harefallet fra Forbundsstyret overvar Nasjonal gradering i helgen. Her er hennes rapport:

Etter lang dag med god innsats ble det i helgen delt ut 5 nye Dan-grader. 3 kandidater fikk 1. dan, 1 kandidat fikk 2. dan og 1 kandidat fikk 4.dan.

Hanne Myrnes, 4. Dan og Tord Jardar Håkonsen, 2. Dan.
FOTO: Michelle Harefallet

På tross av at flere utøvere har fått begrenset sin treningshverdag av pandemien, stilte 9 kandidater på nasjonal gradering i NJJK sin lokaler på Haugerud.

Graderingen ble gjennomført av hovedsensor Martin Helliesen, med Rosie Evans, Knut Harefallet og Birgit Ryningen som med-sensorer.

Kandidatene startet med lett ne-waza randori etterfulgt av yako-suko-geiko, for å vise at de mestrer teknikkene i Go- Kyo systemet, både i ne-waza og tachi-waza.

Kandidatende som skulle til 1.dan avsluttet dagen med å vise nage-no-kata.


Vi gikk dermed over til kandidatene som skulle til 2., 3. og 4. dan som viste hver sin kata og fordypningsteknikk.

Vi gratulerer følgende kandidater med ny Dan-grad:

 • Filip Elter, Ippon Judoklubb: 1. dan
 • Morten Hovind, Ippon Judoklubb: 1. dan
 • Nichlas Emanuel Johansen, Fredrikstad Kampsport: 1. dan
 • Tord Jardar Håkonsen, Fredrikstad Kampsport: 2. dan
 • Hanne Myrnes, Bodø Judo Club: 5. dan

228 Views0
Regional gradering i Nord
Regiongradering i Bodø 2021

I helgen åpnet Bodø Judo Club sin dojo, hvor to spente kandidater var klare til å forsøke å gå opp til hhv. 1. og 3. dan. Rosalie Evans fungerte som hovedsensor, med Ronald Guttormsen som sin høyre hånd. NJF var representert med styremedlem Svenja Rahn.

Alle krav til de respektive dangrader ble oppfylt, og vi gratulerer Øystein -Wessel Kalvå  med 1. dan og Kim G. Andersen med 3.dan.

Rosalie Evans var fornøgd med deltakernes innsats, og ser allerede frem til neste års gradering i nord.

Neste mulighet til å gradere seg er nå nasjonal og regional gradering i Oslo 7. november. Vi gratulerer de

312 Views0
Vel gjennomført DAN-gradering

Etter svært god innsats ble det i Sandnes delt ut seks nye DAN-grader, forrige helg; To 1. dan, tre 2. dan og èn 3. dan.

På tross av at flere av kandidatene har fått begrenset sin treningshverdag av pandemien, ønsket Dan-komisjonens leder, Martin Helliensen å trekke frem at det gjennomgående var høy kvalitet på prestasjonene, og da spesielt fordypningene som ble vist frem.

I tillegg til lokale kandidater, var det flere deltakere som hadde tatt turen fra Østlandet.

Graderingen ble gjennomført av hovedsensor Martin Helliensen, medsensor Knut Harefallet og forbundsrepresentant Annette Møller.

Det kan også nevnes at Martin Helliensen og Stig Dalva nå har gjennomført praksis, og nå er NJF-sertifiserte dommere i både «nage no kata» og «katame no kata».

Vi gratulerer både graderte kandidater og nye dommere.

215 Views0
Dan-graderinger høst 2021

Det er med stor glede at vi kan bekrefte datoer for Dan-graderinger i høst. Vi vet at dette er noe mange har gledet seg til lenge.

Graderingene i høst blir som følger:

 • Regional gradering i Vest: 11. september i Sandnes
 • Regional gradering i Nord: 25. september i Bodø
 • Nasjonal & regional gradering i Sørøst: 07. november i Oslo
 • Regional gradering i Midt: 12. desember i Trondheim.

Du finner all info om graderinger på vår side om graderinger:
Kontakt NJFs utviklingssjef eller leder for Dan-kommisjonen for hhv. administrative eller tekniske graderingsspørsmål.

Dersom du er usikker på om du burde gå opp i høst eller vente med gradering, kan du kontakte din lokale graderingssensor eller leder for Dan-kommisjonen.

Påmelding til graderingene finner du i NJFs kalender.

331 Views0
Slutt på Dan-graderinger i Norge

Judoen er i en svært utfordrende periode med nedstengning av aktivitet som følge av korona. Vi ser allerede nå på klubbenes innrapporteringer at medlemsmassen har hatt en markant nedgang, og vi frykter at dette også vil fortsette i en tid framover. Dette vil få konsekvenser får våre inntekter i lang tid framover.

Denne saken var NJFs aprilspøk 2021.

På bakgrunn av dette, har Styret sett seg nødt til å gjøre tøffe prioriteringer. Saken ble drøftet på styremøtet 25. mars og det ble vedtatt at blant annet Dan-graderinger ikke lenger skal tilbys av NJF. Utviklingsansvarlig har allerede vært i samtaler med det svenske Judoforbundet, og vi har fått tilbud om å gradere våre kandidater til Dan-grader på de svenske riksgraderingene. For dem som ønsker vil NJF arrangere felles transport fra Oslo.

Judoforbundet implementerte et nytt graderingsreglement 1.1.2020. Dette graderingsreglementet vil dessverre måtte utgå da vi forplikter oss til å følge det svenske graderingsreglementet i Sverige. Likevel vil vi takke alle som bidro, dette var en interessant og lærerik prosess vi vil ta med oss videre i annet utviklingsarbeid.

NJF vil med dette takke alle medlemmer av Dan-kommisjonen for deres uvurderlige innsats. Det foreligger forslag om at samtlige medlemmer får en honorær Dan-grad som en hedersbetegnelse på arbeidet som er lagt ned i graderingsvirksomheten. Saken vil behandles på neste styremøte, 4. juni.

Graderinger er en av flere aktiviteter som vil reduseres og/eller utgå permanent. Saken vil bli tatt opp på NJFs informasjonsmøte 8. april.

Innspill til kostnadskutt bes sendes inn til Administrasjonen i forkant, senest 6. april.

611 Views0
Registrering av beltegraderinger

For alle medlemsklubber i Norges Judoforbund blir det innført obligatorisk krav om å registrere alle brunbeltegraderinger i idrettens kurssystem. Registrering av øvrige beltegrad er valgfritt, og blir ikke et krav fra NJF.

Registrering av klubbenes brunbelter innføres som et krav med tanke på blant annet oppmelding til DAN-graderinger. Dette vil lette arbeidet til både kandidaten og NJF i søknadsprosessen om å gå opp til forbundsgradering. For kandidaten blir det betydelig enklere å dokumentere graden og dato for sist gradering.

Ved å ha brunbeltet registrert i idrettens database, vil utøvere enkelt kunne finne og dokumentere beltegraden sin ved å logge inn i Min Idrett og laste ned judokortet. Det er det synlig beviset på graden som fremkommer på judokortet som vil være godkjent dokumentasjon på brunt belte. Det er kun klubbens Leder eller klubbens kursarrangør som kan registrere graderinger i Idrettskurs.

Registrering av øvrige graderinger

Registrering av øvrige klubbgraderinger (gult-blått belte) gjøres også i Idrettskurs, men dette er valgfritt å gjøre og ikke et krav fra NJF. Grunnen til dette er at det er tidkrevende for klubbene å registrere de laveste graderingene med langt flere utøvere årlig som graderes.

Vær obs på at dersom klubben ikke registrerer øvrige graderinger, vil utøvernes grad ikke være synlig på Judokortet.

Last ned veiledning her:

449 Views0
Graderinger og 7 nye dan-grader i høst

Vi er veldig glade for at vi lyktes med å avholde regionale graderinger i høst. Med god hjelp fra Dan-kommisjonen har til sammen 12 utøvere fått nye dan-grader!

Følgende har nylig bestått gradering:

 • Elias Nikolai Forsbø (1. Dan | Stålkameratene Judo)
 • Johannes Skansen Furuheim (1. Dan | Stålkameratene Judo)
 • Simen Brunvatne (1. Dan | Budosør)
 • Lene Nomedal Olsen (1. Dan | Budosør)
 • Daniel Nomedal Olsen (1. Dan |Budosør)
 • Alisia Anderssen (1. Dan | Stavanger Judoklubb)
 • Svenja Rahn (2. Dan | TSI-Judo)

I tillegg til disse, fikk 5 utøvere tildelt 1. dan tidligere i høst. Les rapport fra graderingen i Sandnes her.

Rosalie Evans (Nord), Martin Helliesen (Sørvest) og Birgit Ryningen (Midt) har vær hovedsensorer, mens Ronald Guttormsen og Stig Dalva har fungerte som bisittere. Vi har også testet digital bisetter på Teams, noe som har fungert fint.

Flere av de graderte deltok også tidligere i år på graderingsseminaret i Sandnes. Deltakerne har etter seminaret fått tett oppfølging med blant annet tre veiledningstreninger og tilbakemeldinger, noe som har gitt en god progresjon for kandidatene.

NJF ønsker å rette en ekstra takk til leder av Dan-kommisjonen, Martin Helliesen, som virkelig har stått på for å få gradert flest mulig i disse utfordrende tider.

Gratulerer til alle utøvere med nye dan-grader!

Foto coverbilde: Budosør

         

620 Views0
Honorær 6. dan til Harald Monsen

Forbundsstyret vedtok på forrige møte å tildele Harald Monsen honorær 6. dan. Selve overrekkelsen fant sted på Sandnes judoklubbs jubileumsstevne 7. november.

Monsen startet med judo høsten 1971 i Marienlyst Judo Club, og var innom Stavanger Judoklubb i tre år før han startet Sandnes Judoklubb i 1980. Han har videre vært leder i Rogaland judoutvalg, – judokrets og Judoregion Vest. I tillegg var han visepresident i NJF i 5 år.

Monsen har nedlagt arbeid som frivillig på en rekke områder, der trener, arrangør og prosjektleder kan nevnes. Men han er nok mest kjent for sitt virke som dommer. Her har han utmerket seg på alle nivåer, fra lokale arrangementer til World cup og EM.

Vi gratulerer Harald Monsen med denne velfortjente utmerkelsen!

Coverbilde: Arnstein Brekke, Styremedlem NJF

436 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier