Nasjonal gradering i Oslo

Den 13. juni arrangeres nasjonal gradering i Oslo med Peter Martin, 7. dan, som hovedsensor.

Arkivbilde. FOTO: Stine Lastein.
Arkivbilde. FOTO: Stine Lastein.

NJF arrangerer nasjonal gradering den 13. juni i NJJK’s lokaler på Haugerud, Oslo. Det vil være flere kandidater til høyere grader enn på svært lenge og vi ønsker alle judoutøvere velkommen til å overvære begivenheten. Av de oppmeldte kandidatene har vi én til 2. dan, én til 3. dan, to til 4. dan og to til 5. dan

Vi har i år gleden av å ha Peter Martin, 7. dan, på besøk for å lede graderingen. Siden et medlem av Dan-kommisjonen er kandidat, kreves en ekstern hovedsensor. Peter Martin var i en lang periode leder av den svenske Dan-kommisjonen og kjenner dessuten godt til det norske graderingssystemet. Han har videre en lang merittliste innen judo og innehar svært høy judoteknisk kompetanse.

Vi beregner oppstart til kl. 10:00. Graderingen er åpen for alle og vi ber interesserte ta kontakt med Fagsjefen for ytterligere informasjon vedrørende programmet.

Velkommen til nasjonal gradering 2015!

Med vennlig hilsen

Stine Lastein
Fagsjef

173 Views0
Dan-gradering i Sandnes

Den regionale graderingen i Judoregion Vest ble avholdt i Sandnes judoklubb sine lokaler lørdag 7. mars.

Fra venstre: Martin H. Helliesen, Tor Gunnar Isdahl, Jon Erie Prytz og Harald Monsen.
Fra venstre: Martin H. Helliesen, Tor Gunnar Isdahl, Jon Erie Prytz og Harald Monsen.

Sensorer var Martin H. Helliesen (3 .dan) fra Dan-komisjonen og bisitter Harald Monsen (4. dan) fra Sandes judoklubb. 3 kandidater gikk opp, og 2 ble vurdert til bestått. Vi har fått 2 nye innehavere av 1. dan: Tor Gunnar Isdahl, Haugesund og Jon Erie Prytz, også Haugesund.

Utfordringene for mange er kata-delen. Dette er noe som bør trenes over tid for å få en forståelse for teknikkene og for hvordan bedre kunne bruke dem i kamp. Vi oppfordrer alle som har anledning til å stille på graderingsrettede treninger, egen kata-kurs mm. Bruk trenerbanken til forbundet.

Martin H. Helliesen

264 Views0
Brunbelteløftet

I norsk judo er det mange godt voksne judoutøvere som har lagt ned mye arbeid i klubben og gjort en uvurderlig innsats for andre.

Uki-otoshi av Håvard Nordengen. Foto: Christian Wolff.
Uki-otoshi av Håvard Nordengen. Foto: Christian Wolff.

Ofte har dette gått på bekostning av egen utvikling, og forbundsgraderinger har ikke blitt prioritert eller vært mulig av diverse årsaker. Vi ønsker derfor å gi et løft for dem som har et brunt belte som nesten har blitt hvitt da det kan være en tung prosess å skulle gradere seg til 1. dan på ordinært vis.

Dan-kommisjonen vil i 2015 utføre en midlertidig amnestiordning – Brunbelteløftet – for trenere og ledere med lang fartstid som 1. kyu’ere som ikke kvalifiserer til honorær 1. dan.

Det vil avholdes én gradering per region hvor hvert medlem av Dan-kommisjonen holder en graderingshelg. Denne vil bestå av graderingstrening lik Trenerbankens modul hvor kandidatene blir veiledet gjennom pensum. Pensumet vil tilpasses individuelt, det vil si at deler kan reduseres eller byttes ut om nødvendig, da særlig med hensyn til fysisk helsetilstand for den enkelte kandidat.

Det er et ufravikelig krav at kandidatene deltar på hele helgen og stiller på matta i judodrakt. Det vil ikke være en formell teknisk prøve, men helgen vil avsluttes med en gjennomgang av innholdet som har vært gjennomgått. Kandidater som deltar i henhold til kravene vil motta 1. dan.

Ordningen vil gjelde kandidater som oppfyller følgende krav:

 • Må fylle minimum 50 år det året graderingen skjer
 • Må ha minimum 20 års erfaring som judoutøver
 • Må ha minimum 400 administrative poeng
 • Må sende søknad om dan-gradering til NJF på vanlig måte og betale graderingsavgift
 • Må oppfylle utdanningskrav (trenerlisens / dommerlisens)
 • Må være medlem av en norsk judoklubb og ha lisens for året graderingen finner sted

Graderingssøknad og dokumentasjon sendes inn som ved ordinære graderinger sammen med kvittering for betalt avgift. Ved spørsmål vedrørende kravene eller ordningen generelt kan fagsjefen kontaktes.

213 Views0
Gradering i Region Midt

Lørdag 15. november ble det gjennomført tre graderinger til 1. Dan i EiendomsMegler 1-hallen, Judohallen, i Levanger.

n2014_gradering_levanger_01

n2014_gradering_levanger_02

n2014_gradering_levanger_03

I tillegg til kandidatene var det også et titall tilskuere. Flere av dem var første kyu, og vi vil tro de vil være blant neste års kandidater til regiongraderingen. For flere var dette første gang de overvar en Dan-gradering.

Kandidatene var Eirik Fotland/BSI som hadde med seg sin uke Thor Hvidsten fra samme klubb. Som for øvrig gjorde en god jobb som uke. De to øvrige kandidatene var Arnstein Vestad, Trondheim Judokwai og Georg Brandtzæg, NTNUI. Regionsensor Alf Birger Rostad og bisitter Snorre Johansen, fra Levanger Judoklubb, utgjorde graderingskommisjonen. Jørgen Hillestad var til stede som representant for NJFs forbundsstyre.

I forkant av graderingen ble kandidatene informert om betingelsene for graderingen, der det ble referert til NJFs graderingsreglementet, Go kyo og Kodokan. Rekkefølgen på de ulike prøveelementene ble presentert.

 • Ne waza
 • Bevegelsesoppgaver
 • Fordypningsteknikker
 • Renraku og kaeshi waza (kombinasjoner og motkast)
 • Go kyo
 • Kata

I tillegg ble det fra kommisjonen sin side foreslått at kandidatene vekslet i gjennomføringen av de ulike hovedelementene i graderingen. Kandidatene syntes dette var en god ide og graderingen ble gjennomført som skissert. Graderingen startet kl. 1100 og den siste kandidatens kata ble avsluttet kl. 1435.

Kommisjonen trakk seg så tilbake og konfererte om de inntrykk kandidatene hadde gitt gjennom presentasjonen av teknikkene og sin kata. Sensorenes hovedinntrykk var at kandidatene hadde forberedt seg godt og det var ingen tvil om at de bestod. I tillegg var den enkeltes gjennomgang og forståelse for idrettens mekanikk og fysikk åpenbart tilstede. Blant annet ble Jû-prinsippet utledet og forklart med basis i tyngde, styrke og toris posisjonering vis a vis uke ved bruk av kuzushi, tsukuri og tai sabaki. I fordypningsdelen redegjorde kandidatene både teknisk og muntlig for sin forståelse. Hver av kandidatene viste god innsikt ved å ta inn viktige elementer i sin presentasjon. Alle kandidatene hadde god muntlige forklaringer. Det hele ble avsluttet kl. 1455 med sensorenes tilbakemelding til kandidatene.

Alf Birger Rostad
Regionsensor

Snorre Johansen
Bisitter/Sensor

Dankommisjonen

140 Views0
Nasjonal dan-gradering

3. mai ble det avholdt nasjonal dan-gradering i NJJKs lokaler på Haugerud i Oslo. Til sammen var det seks oppmeldte kandidater.

n2014_nasjonal_dangradering_03

n2014_nasjonal_dangradering_02

n2014_nasjonal_dangradering_01

Tilstede fra Dan-kommisjonen var Knut Harefallet (5. dan), Alf-Birger Rostad (5.dan), Ronald Guttormsen (4. dan), Martin Haga Helliessen (3. dan) og Petter Grime (3. dan), samt Stine Lastein som representant fra NJF. I tillegg var det også flere publikummere som hadde funnet veien til dojoen for å se på.

Graderingen startet med at kandidatene viste frem teknikker i ne-waza og bevegelsesoppgaver, deretter fordypningsteknikker, kombinasjoner og motkast. Etter dette fulgte kata og tilslutt fremføring av et utvalg av gokyo-teknikkene. Siden det var mange kandidater som skulle graderes ble de inndelt i to grupper som fremviste pensum parallelt, noe som fungerte godt i forholdt til tidsbruk og pauser for kandidatene mellom de ulike delene av pensum.

Kandidatene som besto prøven var:

 • Geir Åstorp Reehorst, Ippon JK, 3. dan (teknisk)
 • Jørn Terje Krekling, NJJK, 2. dan (admin/teknisk)
 • Linus Vinje, Fredrikstad Kampsportklubb 1. dan. (kamp/teknisk)
 • Cecilie Bolander, Ippon JK, 1. dan. (kamp/teknisk)
 • Geir Bjerknes, BK judo, 1. dan. (kamp/teknisk)

Vi gratulerer med nye beltegrader!

Med vennlig hilsen

Stine Lastein
Fagsjef

149 Views0
Trenerbanken: Harefallet i Haugesund

Haugesund Judo og BJJ Klubb inviterte Knut Harefallet fra Trenerbanken til å holde et graderingsseminar i klubben. Her kan du lese referat fra samlingen.

Graderingsrettet trening med Knut Harefallet.
Graderingsrettet trening med Knut Harefallet.

Vi møtte Knut Harefallet lørdag morgen og var i gang med første økten kl 10. Dette var en ne-waza økt hvor vi fikk god forståelse for hvordan pensumet kan presenteres på en effektiv og god måte under gradering.

Vi lærte også god metodikk for hvordan vi kan bygge dette inn i treningene i treningshverdagen vår.

Vi holdt på i ca tre timer og da var det tid for lunsj og påfyll av energi.

Etter lunsj og en rask repitisjon av formiddagsøkten ble det meste av tiden brukt til grunnleggende øvelser og metodikk i tachi-waza. Det gikk mye i balansebrudd, kastretningene og hva som forventes av programmet til de som skal gradere. Vi fikk mange gode tips til hvordan graderingsprogrammet kan bygges opp for å gjøre dette fullstendig og samtidig effektivt.

Etter 2,5 time var vi godt fornøyde og brukte litt tid på å notere nyttige tips og ideer til pensumet.

Vi hadde invitert alle som var interessert fra judoregion vest. Deltakerne på seminaret var:
Tor Gunnar Isdahl, 1.kyu, Hgsd judo & bjj klubb
Arnstein Brekke, 1.dan, Hgsd judo & bjj klubb
Jon Erie Prytz, 1.kyu, Hgsd judo & bjj klubb
Vegard Johansen, 1.kyu, Sandnes Judo

Vi takker for Knut sitt seminar og anbefaler også andre regioner til å benytte trenerbanken for lignende formål.

Hilsen

Tor Gunnar Isdahl
HGSD JUDO & BJJ KLUBB

200 Views0
Dan-graderinger!

15. februar var det dan-gradering i region Sør, og 1. mars ble det arrangert dan-gradering i region Vest. Til sammen var det fem kandidater.

Dan-gradering i Sandnes.
Dan-gradering i Sandnes.
Fra Dan-graderingen i Sande i Vestfold.
Fra Dan-graderingen i Sande i Vestfold.

n2014_dan_gradering_sande_02

Den regionale graderingen i Sør ble arrangert i Sande i Vestfold. Sensorer var Knut Harefallet (5. dan) fra Dan-kommisjonen og bisitter Michelle Harefallet (1. dan) fra Fredrikstad Kampsportklubb.

Det var to kandidater som skulle opp til 1. dan: Aslan Akhmadov og Mohammed Sedaghati, begge fra NJJK.

Graderingen startet med at begge utførte Nage-no-kata. Deretter gikk de over på ne-waza og til slutt tachi-waza inkludert kontringer, kombinasjoner og fordypninger.

Begge kandidatene viste fin judoforståelse og bestod graderingen til 1. dan.

Den regionale graderingen i Vest ble holdt i Sandnes judoklubb sine lokaler. De 3 håpefulle var Synne K. Andersen, Viktor Hermansen og Sander Knutsen. Alle til 1. Dan.

Etter en grundig uteksaminering der all kunnskap ble lirket og lurt ut av kandidatene samlet sensorene seg på bakrommet. Martin H. Helliesen fra Dan-kommisjonen, med bisittere Sven Erik Ruud og Ole Severin Nesse. Dokumentasjon og sjekklister ble sjekket mot hverandre og sensorene var enstemmig i sin avgjørelse. Alle kandidatene bestod med god margin.

Norges Judoforbund gratulerer kandidatene med nye belte-grader!

255 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier