Nasjonal dan-gradering

3. mai ble det avholdt nasjonal dan-gradering i NJJKs lokaler på Haugerud i Oslo. Til sammen var det seks oppmeldte kandidater.

n2014_nasjonal_dangradering_03

n2014_nasjonal_dangradering_02

n2014_nasjonal_dangradering_01

Tilstede fra Dan-kommisjonen var Knut Harefallet (5. dan), Alf-Birger Rostad (5.dan), Ronald Guttormsen (4. dan), Martin Haga Helliessen (3. dan) og Petter Grime (3. dan), samt Stine Lastein som representant fra NJF. I tillegg var det også flere publikummere som hadde funnet veien til dojoen for å se på.

Graderingen startet med at kandidatene viste frem teknikker i ne-waza og bevegelsesoppgaver, deretter fordypningsteknikker, kombinasjoner og motkast. Etter dette fulgte kata og tilslutt fremføring av et utvalg av gokyo-teknikkene. Siden det var mange kandidater som skulle graderes ble de inndelt i to grupper som fremviste pensum parallelt, noe som fungerte godt i forholdt til tidsbruk og pauser for kandidatene mellom de ulike delene av pensum.

Kandidatene som besto prøven var:

  • Geir Åstorp Reehorst, Ippon JK, 3. dan (teknisk)
  • Jørn Terje Krekling, NJJK, 2. dan (admin/teknisk)
  • Linus Vinje, Fredrikstad Kampsportklubb 1. dan. (kamp/teknisk)
  • Cecilie Bolander, Ippon JK, 1. dan. (kamp/teknisk)
  • Geir Bjerknes, BK judo, 1. dan. (kamp/teknisk)

Vi gratulerer med nye beltegrader!

Med vennlig hilsen

Stine Lastein
Fagsjef

75 Views0
Trenerbanken: Harefallet i Haugesund

Haugesund Judo og BJJ Klubb inviterte Knut Harefallet fra Trenerbanken til å holde et graderingsseminar i klubben. Her kan du lese referat fra samlingen.

Graderingsrettet trening med Knut Harefallet.
Graderingsrettet trening med Knut Harefallet.

Vi møtte Knut Harefallet lørdag morgen og var i gang med første økten kl 10. Dette var en ne-waza økt hvor vi fikk god forståelse for hvordan pensumet kan presenteres på en effektiv og god måte under gradering.

Vi lærte også god metodikk for hvordan vi kan bygge dette inn i treningene i treningshverdagen vår.

Vi holdt på i ca tre timer og da var det tid for lunsj og påfyll av energi.

Etter lunsj og en rask repitisjon av formiddagsøkten ble det meste av tiden brukt til grunnleggende øvelser og metodikk i tachi-waza. Det gikk mye i balansebrudd, kastretningene og hva som forventes av programmet til de som skal gradere. Vi fikk mange gode tips til hvordan graderingsprogrammet kan bygges opp for å gjøre dette fullstendig og samtidig effektivt.

Etter 2,5 time var vi godt fornøyde og brukte litt tid på å notere nyttige tips og ideer til pensumet.

Vi hadde invitert alle som var interessert fra judoregion vest. Deltakerne på seminaret var:
Tor Gunnar Isdahl, 1.kyu, Hgsd judo & bjj klubb
Arnstein Brekke, 1.dan, Hgsd judo & bjj klubb
Jon Erie Prytz, 1.kyu, Hgsd judo & bjj klubb
Vegard Johansen, 1.kyu, Sandnes Judo

Vi takker for Knut sitt seminar og anbefaler også andre regioner til å benytte trenerbanken for lignende formål.

Hilsen

Tor Gunnar Isdahl
HGSD JUDO & BJJ KLUBB

82 Views0
Dan-graderinger!

15. februar var det dan-gradering i region Sør, og 1. mars ble det arrangert dan-gradering i region Vest. Til sammen var det fem kandidater.

Dan-gradering i Sandnes.
Dan-gradering i Sandnes.
Fra Dan-graderingen i Sande i Vestfold.
Fra Dan-graderingen i Sande i Vestfold.

n2014_dan_gradering_sande_02

Den regionale graderingen i Sør ble arrangert i Sande i Vestfold. Sensorer var Knut Harefallet (5. dan) fra Dan-kommisjonen og bisitter Michelle Harefallet (1. dan) fra Fredrikstad Kampsportklubb.

Det var to kandidater som skulle opp til 1. dan: Aslan Akhmadov og Mohammed Sedaghati, begge fra NJJK.

Graderingen startet med at begge utførte Nage-no-kata. Deretter gikk de over på ne-waza og til slutt tachi-waza inkludert kontringer, kombinasjoner og fordypninger.

Begge kandidatene viste fin judoforståelse og bestod graderingen til 1. dan.

Den regionale graderingen i Vest ble holdt i Sandnes judoklubb sine lokaler. De 3 håpefulle var Synne K. Andersen, Viktor Hermansen og Sander Knutsen. Alle til 1. Dan.

Etter en grundig uteksaminering der all kunnskap ble lirket og lurt ut av kandidatene samlet sensorene seg på bakrommet. Martin H. Helliesen fra Dan-kommisjonen, med bisittere Sven Erik Ruud og Ole Severin Nesse. Dokumentasjon og sjekklister ble sjekket mot hverandre og sensorene var enstemmig i sin avgjørelse. Alle kandidatene bestod med god margin.

Norges Judoforbund gratulerer kandidatene med nye belte-grader!

108 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier