Gradering og Trener 2 kurs

Forrige helgen har bydd på stor aktivitet i judo-Norge. På NJJK ble første helg av vårt Trener 2 kurs gjennomført, mens det på søndag ble gjennomført nasjonal gradering i Bjølsenhallen.

Gradering
Her var det godt med påmeldte, i tillegg til at flere publikummere hadde tatt turen for å overvære seansen, og støtte sine egne. En samlet dankommisjon tildelte følgende kandidater nye beltegrader:

 • Wellington Martins (1. Dan)
 • Mads Holen (1. Dan)
 • Rene Williams (1. Dan)
 • Linn Mikalsen (1. Dan)
 • Sigrid Moe (1. Dan)
 • Nichlas Johansen (2. Dan)
 • Stig Dalva (4. Dan)

NJF gratulerer!

Trener 2 kurs

Kursholder Kim Andersen var i helgen en travel mann da han underviste hele 7 kandidater i vårt nye trener 2 kurs.

Deltakerne Yoan Yutunarov, Jørn Terje Krekling, Espen Johannessen, Filippa Brovold, Jana Scheffold, Rosa Alsgaard og Michelle Harefallet delte aktivt sin kunnskap og erfaring, og bidro alle til at det ble et lærerikt kurs, med høyt faglig nivå og godt læringsklima.

Foto: Jana Scheffold/Michelle Harefallet

Deltakerne fikk denne helgen kompetansepåfyll i bl.a. fysisk trening, kosthold, utviklingstrappen, «internasjonal innsikt», og bortlæring av TW og grep. I tillegg sto gruppearbeid og inv. Masterclass på programmet. Vi gleder oss allerede til neste helg.

Ønsker dere hjelp til å planlegge egen gradering eller sette opp trenerkurs, ta kontakt!

340 Views0
Trenerutdanning og trenerkurs
Judotrener Øyvind Klyve. FOTO: Christian Wolff.

NJF tilpasser trenerutdanningen til «dagens tid», og nye trenerkurs forkortes med en helg. Dette betyr at trener 1- og trener 2-kurs kun vil kreve fysisk oppmøte på henholdsvis én og to helger. Til gjengjeld vil det blir mer digital undervisning, som kan tas stykkvis når det passer i en travel hverdag.

Vi ønsker å heve kvaliteten på trenerutdanningen. Vi vi derfor tilstrebe å alltid ha to instruktører på den fysiske undervisningen. Trenerutdanningens innhold vil evalueres etter hvert trenerkurs. Med denne tilnærmingen kan kursene oppdateres og forbedres kontinuerlig.

Allerede 12-14. november kan du delta på trener 1-kurs i Mosjøen. Og trener 2-kurs kan du delta på i Oslo 10-12. desember.

Gratis kurs og sponset reise/opphold.

Trenerkursene er takket være støtte fra Sparebankstiftelsen i en periode gjort gratis! Ved påmelding betales en egenandel, som refunderes når kurset er bestått og lisens oppnådd. For å bestå et trenerkurs må du i tillegg til fysisk undervisning, gjennomføre digital undervisning samt praksis i klubb.

For utøvere som kommer langveisfra, sponser vi på både reise og opphold til trener 2-kurset.

Dersom du ønsker å gjennomføre trener 2, men dato ikke passer, gi utviklingssjef beskjed om dette.

Vi søker trenerkursinstruktører

Vi har nylig utlyst ledig oppdrag som kursholder for trener 1- og trener 2-kurs. Aktuelle kandidater bes søke snarest.

498 Views0
Trenerkursinstruktører søkes!
Judotrener Øyvind Klyve. FOTO: Christian Wolff.

Norges Judoforbund søker trenerkursinstruktører.

Trenerutdanningen i NJF består av trenerkurs og seminarer, og dekker alt fra kurs for knøttetrenere til toppidrettstrenere. Vi søker nå kursinstruktører til våre trener 1- og trener 2-kurs.

Som kursholder må du evne å jobbe selvstendig, men må også fungere bra i samarbeid med andre kursholdere og ansatte. Som kursholder forplikter du deg til å holde kurs 2-5 helger pr. år, og det forventes at du deltar på et årlig instruktørseminar.

Kursinstruktører vil få mulighet til å påvirke innholdet i våre trenerkurs, og vil være en viktig sparingspartner for NJFs utviklingssjef på faglig innhold.

Aktuelle kandidater vil få opplæring, både i teoretiske og praktiske kursemner, og bistand fra NJFs administrasjon.

Les mer om NJFs trenerutdanning her.

For rette kandidat kan det være aktuelt å også holde andre typer kurs, og bidra i prosjektarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum 20 år og 1. kyu
 • Trener 1 kurs (eller villighet til å ta dette raskt)
 • God judoteknisk forståelse
 • Gode pedagogiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring som trener

Vi tilbyr:

 • Godtgjørelse pr. oppdrag
 • Fleksibel arbeidstid, som passer egen kalender
 • Reiser til ulike deler av landet
 • Mulighet til å bidra til faglig utvikling i NJF
 • Mulighet for egen utvikling som instruktør og trener

Personlig egnethet vil vektlegges.

Høres dette interessant ut? Send en judo-CV på maks èn side, og en kort beskrivelse av deg selv og hvorfor du ønsker å bli kursinstruktør. Søknaden kan sendes enten som pdf , eller som video.

Kursinstruktører får godtgjørelse per oppdrag (kurshelg). Alle kostnader forbundet med reise og opphold dekkes i sin helhet av NJF. Det kreves plettfri vandelsattest for å være kursinstruktør i NJF.

Søknad og CV sendes samlet til Utviklingssjef. Dersom du har spørsmål til engasjementet, send en e-post, eller ring 91146719. Løpende opptak!

734 Views0
Nytt mentorprogram for kvinnelige ledere

Judoforbundet går igjen sammen med Bryteforbundet og Kampsportforbundet og ønsker sammen med Norges Bryteforbund og Norges Judoforbund og arrangerer Mentorprogrammet for kvinnelige ledere. Nå kan du søke om å bli med i det 3. kullet og få en verdifull utvikling! Søknadsfrist er 20. juni.

Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som ønsker å påta seg lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de står sterkere i den rollen de ønsker. Programmet har en varighet på ca. 7 måneder. Programmet blir gjennomført høsten 2021-våren 2022. Tilbakemeldinger fra de tidligere deltakere har vært gode.

Hva er mentoring?

En mentoringprosess er en samarbeidsrelasjon mellom en mentor (en samtalepartner) og en adept/deltaker (eks. klubbleder). En mentors oppgave er å hjelpe og støtte adepten/deltakeren i sin utvikling. Målet er å øke prestasjoner, maksimere adeptens potensial og gjøre dem i stand til å bli den lederen vedkommende ønsker.

Hvorfor delta på et mentoringprogram?

Som adept vil du få en samtale- og sparringspartner som ønsker å utvikle deg basert på dine mål og forutsetninger. Du vil få hjelp til å prioritere oppgaver og gjøremål, bygge selvtillit og få trygghet i lederrollen, og dermed gjøre en bedre jobb i vervet ditt. Du vil bli bedre kjent med deg selv og ikke minst få et nettverk bestående av andre adepter og mentorer. En av oppgavene i programmet vil også være å kartlegge noen av personene i ditt nettverk og hvordan de påvirker de avgjørelsene du skal ta.

Samlinger

Det vil bli gjennomført to samlinger i Oslo-regionen. Det er krav om 100 % oppmøte.

Første samling: 9.-10. oktober 2021
Andre samling: 7.-8. mai 2022

Samlingene startes og avsluttes med lunsj.
I tillegg gjennomføres en digital underveissamling 18. januar 2022. Dette blir gjennomført som kveldssamling.

Mellom samlingene er det forventet at mentor og adept gjennomfører 6-8 møter med en varighet på ca. 1,5 timer. Man får best utbytte av å ha fysiske møter, men dersom dette ikke kan gjennomføres er det fullt mulig å gjennomføre digitale møter. Kampidrettene sørger for mentorer, og det er derfor viktig at adeptene skriver en utfyllende søknad så vi kan sette sammen gode mentorpar.

Hvem kan delta?

Mentorprogrammet er utviklet for kvinner fra 20 år og oppover. Deltakere må være tilknyttet Norges Judoforbund, Norges Bryteforbund eller Norges Kampsportforbund. Det er ønskelig at adepten har et styreverv, og har ambisjoner om å videreutvikle seg. Andre ledelsesoppgaver i klubben utenom klubbstyret vil også bli vurdert. Mentorprogrammet har en kapasitet på inntil 10 kvinner.

Kostnader

Vi dekker alle kostnader i forbindelse med reise og opphold til de to samlingene. Vi booker hotell for alle deltakere, og refunderer reisekostnader. Dersom deltakere trekker seg underveis uten en gyldig grunn, vil det tilfalle en kostnad (gjelder både adept og mentor).

Søknadsskjema

Om du er interessert i å delta i programet må du sende inn søknad via en felles søkerportal for alle tre forbundene. Søknadsfrist er 20. juni. Gå til søknadsskjema her.

499 Views0
Mentorprogram 2 avsluttet

10. april ble andre runde av «Mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer» avsluttet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund. Målet med mentorprogrammet er at flere kvinner skal ta på seg lederverv i klubber og forbund.

Hva er et mentorprogram?

Et mentorprogram er en samarbeidsrelasjon mellom to personer; en adept og en mentor. Mentors oppgave er å hjelpe adepten i sin utvikling mot sine mål, gjennom å være en samtalepartner/sparringspartner. Mentorsamtalene gjennomføres med jevne mellomrom der målet med samtalen(e) er at adepten selv skal finne løsninger på sine utfordringer og situasjoner med hjelp av åpne spørsmål og veiledning fra mentor.

COVID-tilpasset

Årets mentorprogram ble noe tilpasset som følge av covid. Første samling ble gjennomført fysisk i Oslo i oktober. Her ble mentor og adept presentert for hverandre og samarbeidet etablert. Mellom oktober og april gjennomførte mentorparene 6-8 samtaler, etablerte utviklingsmål og gjennomførte enkelte oppgaver. Midt i januar ble det så gjennomført en frivillig, digital underveis-samling. Siste samling ble gjennomført digitalt i april. Tema for denne samlingen var å reflektere over utviklingen adept og mentor har hatt siden oktober, dele hvilke tanker og mål for fremtiden, og formelt avslutte samarbeidsrelasjonen

Godt utbytte

Selv om mye av programmet har vært gjennomført digitalt opplever man at utbyttet til adept og mentor har vært godt. Vi var selvfølgelig spente på hvordan dette kom til å gå, og er svært glade for de gode tilbakemeldingene og resultatene vi har fått. At vi har et slikt samarbeid på tvers av idretter gjør at kvinnenes nettverk også utvides. Adeptene har alle hatt mentorer fra en annen idrett enn den de selv representerer. Dette er et bevisst valg, da vi ønsker at deltakere skal få flest mulig nye perspektiver og uavhengige mentorer som ikke kjenner idretten. Dette erfarer vi har hatt god effekt og vært lærerikt for både adept og mentor

Vi planlegger et nytt mentorprogram til høsten! Vi håper å nå enda flere kvinner som ønsker å delta i dette programmet og ta på seg ulike lederverv i sin klubb/idrett. Mer informasjon vil publiseres så snart den foreligger.

355 Views0
IJF Academy: Kurs for judotrenere og ledere

Du kan nå søke på to ulike utdanninger i regi av det Internasjonale Judoforbundet (IJF). Målgruppen er både trenere og administrative ressurser i judoklubber.

Dette er kursene man søke på gjennom IJF Academy:

Kandidater som ønsker å søke, må sende en epost til sven.sodal@judo.no i god tid før søknadsfristen for å bli godkjent søker.

NJF og IJF støtter norske kandidater:

 • Trenerutdanning (Undergraduate certificate as judo instructor):
  – Vi dekker kursavgift etter bestått kurs.
 • Administrativ utdanning (UDJM):
  – Menn: Vi dekker kursavgift ved bestått kurs, minus egenandel på 3000,-
  – Kvinner: Gratis påmelding   

NJF-Søknadsfrist til IJF Academy er 11. februar.

Tidligere deltaker

Judotrener Ida Ruiken fra Snø Judoklubb, har tidligere deltatt på og fullført IJF Academy Judo Instructor Level 1.

Du finner utdypende informasjon på:

Ta kontakt med oss hvis du har flere spørsmål!

689 Views0
Mentorprogram for kvinnelige styremedlemmer

 

Norges Judoforbund ønsker sammen med Norges Bryteforbund og Norges Kampsportforbund å gi 10 nye kvinner mulighet til å delta på Mentorprogrammet for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer.

Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som ønsker å påta seg lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de står sterkere i den rollen de ønsker. Programmet har en varighet på ca. 6 måneder. Programmet ble gjennomført høsten 2019/våren 2020 med gode tilbakemeldinger.

Hva er mentoring?

En mentoringprosess er en samarbeidsrelasjon mellom en mentor (en samtalepartner) og en adept/deltaker (eks. klubbleder). En mentors oppgave er å hjelpe og støtte adepten/deltakeren i sin utvikling. Målet er å øke prestasjoner, maksimere adeptens potensial og gjøre dem i stand til å bli den lederen vedkommende ønsker.

Hvorfor delta på et mentoringprogram?

Som adept vil du få en samtale- og sparringspartner som ønsker å utvikle deg basert på dine mål og forutsetninger. Du vil få hjelp til å prioritere oppgaver og gjøremål, bygge selvtillit og få trygghet i lederrollen, og dermed gjøre en bedre jobb i vervet ditt. Du vil bli bedre kjent med deg selv og ikke minst få et nettverk bestående av andre adepter og mentorer. En av oppgavene i programmet vil også være å kartlegge noen av personene i ditt nettverk og hvordan de påvirker de avgjørelsene du skal ta.

Samlinger

Det vil bli gjennomført to samlinger i Oslo-regionen. Det er krav om 100 % oppmøte.

Første samling: 17.-18. oktober 2020
Andre samling: 10.-11. april 2021

Samlingene startes og avsluttes med lunsj.

Mellom samlingene er det forventet at mentor og adept gjennomfører 6-8 møter med en varighet på ca. 1,5 timer. Man får best utbytte av å ha fysiske møter, men dersom dette ikke kan gjennomføres er det fullt mulig å gjennomføre digitale møter. Kampidrettene sørger for mentorer, og det er derfor viktig at adeptene skriver en utfyllende søknad så vi kan sette sammen gode mentorpar.

Hvem kan delta?

Mentorprogrammet er utviklet for kvinner fra 20 år og oppover. Deltakere må være tilknyttet Norges Judoforbund, Norges Bryteforbund eller Norges Kampsportforbund. Det er ønskelig at adepten har et styreverv. Andre ledelsesoppgaver i klubben utenom klubbstyret vil også bli vurdert. Mentorprogrammet har en kapasitet på inntil 10 kvinner.

Kostnader

Kampidrettene dekker alle kostnader i forbindelse med reise og opphold til de to samlingene. Deltakere bestiller selv eventuelle flybilletter som dekkes i etterkant. Kampidrettene booker hotell for alle deltakere. Dersom deltakere trekker seg underveis vil det tilfalle en kostnad (gjelder både adept og mentor).

Påmelding

Påmelding skjer via en felles søkerportal for alle tre forbundene og må gjøres innen 17. august. 

GÅ TIL PÅMELDING (nytt vindu åpnes).

1,441 Views0
Digitale møter og kurs

På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi er i, er det begrensninger til å gjennomføre møter og kurs med fysisk oppmøte.
I den forbindelse ønsker Judoforbundet å vise frem mulighetene som finnes for kompetanseutvikling digitalt for våre medlemmer.

Årsmøte

Som tidligere informert så har Norges Idrettsforbund (NIF) bestemt å utsette fristen til 15. juni for gjennomføring av årsmøte.
Klubbene har kunnet beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte. De klubbene som ikke har avholdt årsmøter kan i stedet gjennomføre disse på annen måte. Som et tiltak for å hjelpe idrettslagene med å gjennomføre styremøter og årsmøter digitalt, tilbyr NIF idrettslagene å benytte Idrettens Office 365 pakken kostnadsfritt ut juni.

Idrettens Office 365 gir idrettslagene bl.a. mulighet til å lagre og redigere dokumenter og å avholde digitale møter.
NIF har nå utarbeidet en veileder for gjennomføring av digitale årsmøter via Idrettens Office 365.

Se også generell informasjon om Idrettens Office 365.

Bedre klubb

Bedre klubb er et egenutviklingsverktøy laget av NIF, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Målet med Bedre klubb er at klubbstyrene enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Styret får både sjekket status og får innblikk i hva de kan gjøre for å få en enda Bedre klubb. Bedre klubb koster ingenting. Den eneste kostnaden er de minuttene styret bruker på å gjennomføre Bedre Klubb.
Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun klubbens styreleder som kan svare på vegne av idrettslaget.

Innlogging til Bedre Klubb gjøres med Idrettens ID via denne siden.

E-læringskurs

Innføring i styrearbeid for idrettslag
E-læringskurset passer for styremedlemmer i klubb, daglig ledere, representanter fra klubbens valgkomité og andre med interesse for styrearbeid.

Kurset vil gi deltakeren innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i klubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet.

Idrettens som arbeidsgiver
Kurset retter seg mot idrettslag som har ansatte eller vurderer å ansette daglig leder, administrasjonssekretær, trenere, instruktører eller lignende.
Når du har gjennomgått kurset vil du forhåpentligvis få en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver.

Målet med kurset er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede – en god og trygg arbeidsplass!

Alle e-læringskursene finner du under www.ekurs.nif.no. Logg inn med Idrettens ID og trykk videre på «Ledelse» i toppmenyen.

Trenerløypa
For deg som er judotrener, kan det være nyttig å ta e-læringsmodulene som er knyttet til Trenerløypa. Modulene er obligatorisk for deg som planlegger eller er igang med å ta trenerkurs i regi av Judoforbundet.

Disse e-læringsmodulene kan du ta:

 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Paraidrett
 • Aldersrelatert trening 1
 • Aldersrelatert trening 2
 • Idrett uten skader
 • Idrettsernæring
 • Om spiseforstyrrelser

E-læringsmodulene til Trenerløypa finner du også under www.ekurs.nif.no.

Antidoping-opplæring

Rent idrettslag er et forebyggende program som utfordrer klubber til å utvikle sin egen antidopingpolicy. Programmet er et webbasert verktøy som skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i egen klubb, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer, og kan gjøres for eksempel på et ordinært/digitalt styremøte. Dette en enkel og lite krevende måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.
Når klubben har gjennomført Rent IL og prosessen er fullført, vil klubben motta en sertifisering som varer i to år. Samtidig får man tilgang på ressurser og materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.

Rent Idrettslag gjennomføres her.

Ren Utøver er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat.

Gjennom sju korte opplæringsmoduler på 3 til 4 minutter, vil du lære det viktigste innen antidoping.
Hver modul er bygget opp med video, oppgaver og fakta. Du trenger ikke å fullføre alle modulene på en gang. Programmet husker hva du har gjennomført tidligere.

Gjennomfør e-læringsprogrammet Ren Utøver her.

610 Views0
Erna Solberg på falltreningskurs i Levanger

Det var storfint besøk på tirsdagens falltreningskurs i Levanger. Statsminister Erna Solberg kom innom Levanger judoklubbs judohall og overvar en økt.

FOTO: Stine Lastein

Generalsekretær Stine Lastein hadde også tatt turen til Trøndelag for å overvære kurset, og for å planlegge videre drift av prosjektet.

Det var ikke bare de faste deltakerne på kurset som deltok aktivt på treningsøkten. Også statsministeren viste seg fra en sporty side da hun under kyndig veiledning fra Tore Brenne øvde på fallteknikk.

Falltreningskurset er et treårig prosjekt støttet av Stiftelsen DAM og gjennomføres sammen med Nord Universitet, som forsker på helseeffektene av kurset. Levanger Judoklubb er pilotklubb i prosjektet som blir ledet av Brenne. I tillegg til falltrening vil deltakerne også trene styrketrening, koordinasjon og hurtighet, i prosjektet.

Målet med falltreningskurset er å redusere risikoen for skade ved fall med 50%.

Dersom du er interessert i fallkurs i egen klubb, eller ønsker mer informasjon, kontakt NJF eller se mer på vår hjemmeside.  Etter et falltreningskurs kan du holde kurs i egen klubb! 

Dersom du ønsker å se reportasjen fra dagsrevyen, ser du dette ca. 32:25 ut i programmet.

Du kan også lese nyhetsaken fra NRK.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

862 Views0
Fagseminar 2019

Deltakere på årets Fagseminar. FOTO: Sven Sødal

Helgen 7. & 8. september ble årets Fagseminar avholdt på nye Clarion Hotel i Oslo sentrum. Medregnet arrangører og representanter fra NJF sentralt deltok 38 stk. fra gledelig 25 forskjellige klubber, fra Tromsø i Nord til Kristiansand i sør.

Dommerseminar
Dommerseminaret gikk over 2 dager og fokuserte på gjennomgang av nye kampregler og de seneste endringer, samt analyse av videosituasjoner. Stepan Bode ledet seminaret, godt hjulpet av Per-Arne Grime og Thom Hallum. Over 100 videosituasjoner ble gjennomgått på storskjerm i pleumun. Stephan Bode utfordret ofte deltakerne til å komme med sin egen dom over vriene situasjoner, før han forklarte hva som var rett dømming i ulike situasjoner.

Bode brukte sin erfaring til å reflekter over dømming på ulike nivå. Han forklarte også hvordan god dømming og hensiktsmessige regler kan fasilitere god teknisk utvikling av utøvere, forhindre skader og skape økt motivasjon hos utøvere.

Videre fokuserte Bode på forholdet mellom dommere, trenere og arrangører. Stikkord her var samarbeid, tydelighet, forståelse og ydmykhet. Jeg tror ikke jeg overdriver om jeg hevder at samtlige deltakere fikk stort faglig påfyll gjennom seminaret.

Arrangørforum
Arrangørforum ble avholdt søndag ettermiddag og styrt av leder i stevnekommiteen, Christian Wolff. Forumet bør på gode diskusjoner, tydelige meninger og stort engasjement, noe vi ser på som positivt for å få utviklet våre arrangement ytterligere.

Forumet startet med annonsering av arrangører til NC-stevner i 2020:

 • Åpent Trøndersk Mesterskap, Levanger Judoklubb
 • Ippon Cup, Ippon Judoklubb
 • 830-cup, BK-judo
 • Sandecup, Sande Sportsklubb Judo
 • Bodø Barents Cup, Bodø Judo Club

Sandnes judoklubb tildeles NM for aldersbestemte klasser 2020, mens tildelingen av NM Senior 2020 utsettes til neste styremøte.

Andre tema som ble diskutert var bl.a.:

 • Påmeldingsystem
 • JudoShiai og aktuelle kampsystemer
 • Premiering
 • Ny sammensetning av aldersklasser
 • Landsstevne vs. NM
 • Terminlisteoppsett, stevneomfang og gjennomføring av store arrangement.

Arrangørforum er ikke et besluttende forum. Men stevnekommiteen setter stor pris på deltakernes tilbakemeldinger og innspill, og bruker disse aktivt i sitt videre arbeid.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

526 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier