IJF Academy: Kurs for judotrenere og ledere

Du kan nå søke på to ulike utdanninger i regi av det Internasjonale Judoforbundet (IJF). Målgruppen er både trenere og administrative ressurser i judoklubber.

Dette er kursene man søke på gjennom IJF Academy:

Kandidater som ønsker å søke, må sende en epost til sven.sodal@judo.no i god tid før søknadsfristen for å bli godkjent søker.

NJF og IJF støtter norske kandidater:

 • Trenerutdanning (Undergraduate certificate as judo instructor):
  – Vi dekker kursavgift etter bestått kurs.
 • Administrativ utdanning (UDJM):
  – Menn: Vi dekker kursavgift ved bestått kurs, minus egenandel på 3000,-
  – Kvinner: Gratis påmelding   

NJF-Søknadsfrist til IJF Academy er 11. februar.

Tidligere deltaker

Judotrener Ida Ruiken fra Snø Judoklubb, har tidligere deltatt på og fullført IJF Academy Judo Instructor Level 1.

Du finner utdypende informasjon på:

Ta kontakt med oss hvis du har flere spørsmål!

297 Views0
Mentorprogram for kvinnelige styremedlemmer

 

Norges Judoforbund ønsker sammen med Norges Bryteforbund og Norges Kampsportforbund å gi 10 nye kvinner mulighet til å delta på Mentorprogrammet for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer.

Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som ønsker å påta seg lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de står sterkere i den rollen de ønsker. Programmet har en varighet på ca. 6 måneder. Programmet ble gjennomført høsten 2019/våren 2020 med gode tilbakemeldinger.

Hva er mentoring?

En mentoringprosess er en samarbeidsrelasjon mellom en mentor (en samtalepartner) og en adept/deltaker (eks. klubbleder). En mentors oppgave er å hjelpe og støtte adepten/deltakeren i sin utvikling. Målet er å øke prestasjoner, maksimere adeptens potensial og gjøre dem i stand til å bli den lederen vedkommende ønsker.

Hvorfor delta på et mentoringprogram?

Som adept vil du få en samtale- og sparringspartner som ønsker å utvikle deg basert på dine mål og forutsetninger. Du vil få hjelp til å prioritere oppgaver og gjøremål, bygge selvtillit og få trygghet i lederrollen, og dermed gjøre en bedre jobb i vervet ditt. Du vil bli bedre kjent med deg selv og ikke minst få et nettverk bestående av andre adepter og mentorer. En av oppgavene i programmet vil også være å kartlegge noen av personene i ditt nettverk og hvordan de påvirker de avgjørelsene du skal ta.

Samlinger

Det vil bli gjennomført to samlinger i Oslo-regionen. Det er krav om 100 % oppmøte.

Første samling: 17.-18. oktober 2020
Andre samling: 10.-11. april 2021

Samlingene startes og avsluttes med lunsj.

Mellom samlingene er det forventet at mentor og adept gjennomfører 6-8 møter med en varighet på ca. 1,5 timer. Man får best utbytte av å ha fysiske møter, men dersom dette ikke kan gjennomføres er det fullt mulig å gjennomføre digitale møter. Kampidrettene sørger for mentorer, og det er derfor viktig at adeptene skriver en utfyllende søknad så vi kan sette sammen gode mentorpar.

Hvem kan delta?

Mentorprogrammet er utviklet for kvinner fra 20 år og oppover. Deltakere må være tilknyttet Norges Judoforbund, Norges Bryteforbund eller Norges Kampsportforbund. Det er ønskelig at adepten har et styreverv. Andre ledelsesoppgaver i klubben utenom klubbstyret vil også bli vurdert. Mentorprogrammet har en kapasitet på inntil 10 kvinner.

Kostnader

Kampidrettene dekker alle kostnader i forbindelse med reise og opphold til de to samlingene. Deltakere bestiller selv eventuelle flybilletter som dekkes i etterkant. Kampidrettene booker hotell for alle deltakere. Dersom deltakere trekker seg underveis vil det tilfalle en kostnad (gjelder både adept og mentor).

Påmelding

Påmelding skjer via en felles søkerportal for alle tre forbundene og må gjøres innen 17. august. 

GÅ TIL PÅMELDING (nytt vindu åpnes).

1 View0
Digitale møter og kurs

På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi er i, er det begrensninger til å gjennomføre møter og kurs med fysisk oppmøte.
I den forbindelse ønsker Judoforbundet å vise frem mulighetene som finnes for kompetanseutvikling digitalt for våre medlemmer.

Årsmøte

Som tidligere informert så har Norges Idrettsforbund (NIF) bestemt å utsette fristen til 15. juni for gjennomføring av årsmøte.
Klubbene har kunnet beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte. De klubbene som ikke har avholdt årsmøter kan i stedet gjennomføre disse på annen måte. Som et tiltak for å hjelpe idrettslagene med å gjennomføre styremøter og årsmøter digitalt, tilbyr NIF idrettslagene å benytte Idrettens Office 365 pakken kostnadsfritt ut juni.

Idrettens Office 365 gir idrettslagene bl.a. mulighet til å lagre og redigere dokumenter og å avholde digitale møter.
NIF har nå utarbeidet en veileder for gjennomføring av digitale årsmøter via Idrettens Office 365.

Se også generell informasjon om Idrettens Office 365.

Bedre klubb

Bedre klubb er et egenutviklingsverktøy laget av NIF, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Målet med Bedre klubb er at klubbstyrene enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Styret får både sjekket status og får innblikk i hva de kan gjøre for å få en enda Bedre klubb. Bedre klubb koster ingenting. Den eneste kostnaden er de minuttene styret bruker på å gjennomføre Bedre Klubb.
Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun klubbens styreleder som kan svare på vegne av idrettslaget.

Innlogging til Bedre Klubb gjøres med Idrettens ID via denne siden.

E-læringskurs

Innføring i styrearbeid for idrettslag
E-læringskurset passer for styremedlemmer i klubb, daglig ledere, representanter fra klubbens valgkomité og andre med interesse for styrearbeid.

Kurset vil gi deltakeren innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i klubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet.

Idrettens som arbeidsgiver
Kurset retter seg mot idrettslag som har ansatte eller vurderer å ansette daglig leder, administrasjonssekretær, trenere, instruktører eller lignende.
Når du har gjennomgått kurset vil du forhåpentligvis få en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver.

Målet med kurset er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede – en god og trygg arbeidsplass!

Alle e-læringskursene finner du under www.ekurs.nif.no. Logg inn med Idrettens ID og trykk videre på «Ledelse» i toppmenyen.

Trenerløypa
For deg som er judotrener, kan det være nyttig å ta e-læringsmodulene som er knyttet til Trenerløypa. Modulene er obligatorisk for deg som planlegger eller er igang med å ta trenerkurs i regi av Judoforbundet.

Disse e-læringsmodulene kan du ta:

 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Paraidrett
 • Aldersrelatert trening 1
 • Aldersrelatert trening 2
 • Idrett uten skader
 • Idrettsernæring
 • Om spiseforstyrrelser

E-læringsmodulene til Trenerløypa finner du også under www.ekurs.nif.no.

Antidoping-opplæring

Rent idrettslag er et forebyggende program som utfordrer klubber til å utvikle sin egen antidopingpolicy. Programmet er et webbasert verktøy som skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i egen klubb, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer, og kan gjøres for eksempel på et ordinært/digitalt styremøte. Dette en enkel og lite krevende måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.
Når klubben har gjennomført Rent IL og prosessen er fullført, vil klubben motta en sertifisering som varer i to år. Samtidig får man tilgang på ressurser og materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.

Rent Idrettslag gjennomføres her.

Ren Utøver er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat.

Gjennom sju korte opplæringsmoduler på 3 til 4 minutter, vil du lære det viktigste innen antidoping.
Hver modul er bygget opp med video, oppgaver og fakta. Du trenger ikke å fullføre alle modulene på en gang. Programmet husker hva du har gjennomført tidligere.

Gjennomfør e-læringsprogrammet Ren Utøver her.

298 Views0
Erna Solberg på falltreningskurs i Levanger

Det var storfint besøk på tirsdagens falltreningskurs i Levanger. Statsminister Erna Solberg kom innom Levanger judoklubbs judohall og overvar en økt.

FOTO: Stine Lastein

Generalsekretær Stine Lastein hadde også tatt turen til Trøndelag for å overvære kurset, og for å planlegge videre drift av prosjektet.

Det var ikke bare de faste deltakerne på kurset som deltok aktivt på treningsøkten. Også statsministeren viste seg fra en sporty side da hun under kyndig veiledning fra Tore Brenne øvde på fallteknikk.

Falltreningskurset er et treårig prosjekt støttet av Stiftelsen DAM og gjennomføres sammen med Nord Universitet, som forsker på helseeffektene av kurset. Levanger Judoklubb er pilotklubb i prosjektet som blir ledet av Brenne. I tillegg til falltrening vil deltakerne også trene styrketrening, koordinasjon og hurtighet, i prosjektet.

Målet med falltreningskurset er å redusere risikoen for skade ved fall med 50%.

Dersom du er interessert i fallkurs i egen klubb, eller ønsker mer informasjon, kontakt NJF eller se mer på vår hjemmeside.  Etter et falltreningskurs kan du holde kurs i egen klubb! 

Dersom du ønsker å se reportasjen fra dagsrevyen, ser du dette ca. 32:25 ut i programmet.

Du kan også lese nyhetsaken fra NRK.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

468 Views0
Fagseminar 2019

Deltakere på årets Fagseminar. FOTO: Sven Sødal

Helgen 7. & 8. september ble årets Fagseminar avholdt på nye Clarion Hotel i Oslo sentrum. Medregnet arrangører og representanter fra NJF sentralt deltok 38 stk. fra gledelig 25 forskjellige klubber, fra Tromsø i Nord til Kristiansand i sør.

Dommerseminar
Dommerseminaret gikk over 2 dager og fokuserte på gjennomgang av nye kampregler og de seneste endringer, samt analyse av videosituasjoner. Stepan Bode ledet seminaret, godt hjulpet av Per-Arne Grime og Thom Hallum. Over 100 videosituasjoner ble gjennomgått på storskjerm i pleumun. Stephan Bode utfordret ofte deltakerne til å komme med sin egen dom over vriene situasjoner, før han forklarte hva som var rett dømming i ulike situasjoner.

Bode brukte sin erfaring til å reflekter over dømming på ulike nivå. Han forklarte også hvordan god dømming og hensiktsmessige regler kan fasilitere god teknisk utvikling av utøvere, forhindre skader og skape økt motivasjon hos utøvere.

Videre fokuserte Bode på forholdet mellom dommere, trenere og arrangører. Stikkord her var samarbeid, tydelighet, forståelse og ydmykhet. Jeg tror ikke jeg overdriver om jeg hevder at samtlige deltakere fikk stort faglig påfyll gjennom seminaret.

Arrangørforum
Arrangørforum ble avholdt søndag ettermiddag og styrt av leder i stevnekommiteen, Christian Wolff. Forumet bør på gode diskusjoner, tydelige meninger og stort engasjement, noe vi ser på som positivt for å få utviklet våre arrangement ytterligere.

Forumet startet med annonsering av arrangører til NC-stevner i 2020:

 • Åpent Trøndersk Mesterskap, Levanger Judoklubb
 • Ippon Cup, Ippon Judoklubb
 • 830-cup, BK-judo
 • Sandecup, Sande Sportsklubb Judo
 • Bodø Barents Cup, Bodø Judo Club

Sandnes judoklubb tildeles NM for aldersbestemte klasser 2020, mens tildelingen av NM Senior 2020 utsettes til neste styremøte.

Andre tema som ble diskutert var bl.a.:

 • Påmeldingsystem
 • JudoShiai og aktuelle kampsystemer
 • Premiering
 • Ny sammensetning av aldersklasser
 • Landsstevne vs. NM
 • Terminlisteoppsett, stevneomfang og gjennomføring av store arrangement.

Arrangørforum er ikke et besluttende forum. Men stevnekommiteen setter stor pris på deltakernes tilbakemeldinger og innspill, og bruker disse aktivt i sitt videre arbeid.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

297 Views0
Mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer

Helgen 7.-8. september startet mentorprogrammet for kvinnelige styremedlemmer i Norges Basketball-, Bryte-, Judo- og Kampsportforbund. Forbundene fikk totalt 26 søknader der 11 av de fikk plass i programmet.

Deltakere og mentorer i Mentorprogrammet til Judo-, Kampsport-, Bryte- og Basketballforbundet. FOTO: Kristiane Utheim Brown.

Tidligere president i Norges Vektløfterforbund Hilde Næss har dratt deltakerne gjennom helgens program, og skal også lede avslutningshelgen i slutten av mars 2020. Det er lagt stor vekt på deltakernes relasjon og rammer for samarbeid i første samling, i tillegg til å snakke om hva mentoring er og hva man kan forvente.

For oss har det vært viktig menotrparene får «satt» relasjonen raskest mulig så de kan begynne å høste av hverandres erfaringer og søke utvikling. Det er derfor viktig å legge til rette for gode start-samtaler der de opplever trygghet og tillit til hverandre, sier forbundene.

Bakgrunn for samarbeidet er Norges Idrettsforbundets utlysning av midler til å igangsette tiltak for å gjøre kvinner tryggere i sin rolle i klubben, som er tidligere omtalt på nettsidene til Norges Idrettsforbund.

Deltakerne i årets mentorprogram er:

 • Ingrid Reithaug (Centrum Tigers IF) mentoreres av Anita Moen
 • Astri Lindbæck (Persbråten Basketballklubb) mentoreres av Rasmus Semmerud
 • Silje Gravaas (Vålerenga Basket) mentoreres av Nora S. Vangsnes
 • Hege-Kristi Pettersen (Bodø Bryteklubb) mentoreres av Rolf Røtnes
 • Gudrun Anette Høie (Bryteklubben Atlas Fredrikstad) mentoreres av Vibeke Thiblin
 • Anne-Lise Andresen (Bryteklubben Atlas) mentoreres av Tine Grøndahl
 • Cecilie Brekke (Ippon Judoklubb) mentoreres av Morten Sandnæs
 • Solveig Enoksen (Snø Judoklubb) mentoreres av Hilde Næss
 • Camilla Helene Tellefsen (Trondheim Karateklubb) mentoreres av Evelyn Otlo
 • Ragnhild Bårdsen (Oslo Kungfu Klubb) mentoreres av Terje Jørgensen
 • Anita Norheim (Fana Taekwon-Do Klubb) mentoreres av Kent-Rune Grande

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

231 Views0
Påmelding til årets Fagseminar

Årets Fagseminar nærmer seg. Husk påmeldingsfristen 15 august!

Norges Judoforbund inviterer til Fagseminar 7.-8. september på Clarion Hotel Oslo. Årets Fagseminar består av Dommerseminar og Arrangørforum.

Dommerseminar
Dommerseminaret er åpent for alle med dommerlisens og er obligatorisk for dommere som ønsker å dømme i NC og NM. I år er Stephan Bode invitert som gjest. Han kommer fra IJFs «Supervisor and Assessor Committee». Se hans imponerende CV i bunn av artikkelen. Som tidligere blir det gjennomgang av nye kampregler og videoanalyse i plenum. I år vil det blir lagt ut judomatter i møtelokalene, slik at det kan vises teknikker og gjennomgang av ulike kampsituasjoner på stedet. Det vil ikke være obligatorisk med judogi for deltakere i år.

Stephan Bode, IJFs Supervisor and Assessor Committe, er gjest på årets Fagseminar. FOTO: Boris Teofanovic/ judophotography.com

Arrangørforum
Arrangørforum er gratis og åpent for alle som er interessert i stevneutviklingen i Norge. NC- og NM-arrangører oppfordres spesielt til å delta. Det blir på årets arrangørforum blant annet tatt opp Judoshiai og streaming, evaluering av NM-veka og presentasjon av NC og NM-arrangører 2020.
Det er også mulig å komme med innspill til andre temaer som ønskes diskutert.

Clarion Hotel Oslo
Årets Fagseminar avholdes på Clarion Hotel Oslo v. Oslo S/Barcode. Det er mulig å overnatte på hotellet. Detaljer om overnatting og bestilling ligger i invitasjonen.

Stephan Bodes CV

 • 1991 IJF-B dommer
 • 1996 IJF-A dommer
 • Dommerdirektør i Tyskland siden 2004
 • IJF-dommerveileder 2019
 • 8. Dan
 • Dommerkarriere:2 OL, 18 EM, >5 VM, 3 Lag-VM, 3 Militær og student-VM, 2 Student-VM
 • Påmelding gjøres i Min Idrett eller i Idrettskurs senest 15. august.

  Vi ønsker alle velkommen til årets Fagseminar!

  Sven Sødal
  Utviklingsansvarlig
  Norges Judoforbund

  302 Views0
Fagseminar 2019

Norges Judoforbund inviterer til Fagseminar 7.-8. september på Clarion Hotel Oslo.
Årets Fagseminar består av Dommerseminar og Arrangørforum.

Dommerseminar
Dommerseminaret er åpent for alle med dommerlisens og er obligatorisk for dommere som ønsker å dømme i NC og NM. I år er Stephan Bode invitert som gjest. Han kommer fra IJFs «Supervisor and Assessor Committee». Som tidligere blir det gjennomgang av nye kampregler og videoanalyse i plenum. I år vil det blir lagt ut judomatter i møtelokalene, slik at det kan vises teknikker og gjennomgang av ulike kampsituasjoner på stedet.

Det vil ikke være obligatorisk med judogi for deltakere i år.

Arrangørforum
Arrangørforum er gratis og åpent for alle som er interessert i stevneutviklingen i Norge. NC- og NM-arrangører oppfordres spesielt til å delta. Det blir på årets arrangørforum blant annet tatt opp Judoshiai og streaming, evaluering av NM-veka og presentasjon av NC og NM-arrangører 2020.

Det er også mulig å komme med innspill til andre temaer som ønskes diskutert.

Clarion Hotel Oslo
Årets Fagseminar avholdes på det nyåpna Clarion Hotel Oslo. Hotellet åpner 1. august og ligger like ved Oslo S og Barcode. Det er mulig å overnatte på hotellet.

Detaljer om overnatting og bestilling ligger i invitasjonen.

Last ned invitasjonen med mer info og program her:

Påmelding gjøres i Min Idrett eller i Idrettskurs senest 15. august.

Vi ønsker alle velkommen til årets Fagseminar!

229 Views0
Fagseminar 2018

Helgen 8.-9. september ble årets Fagseminar avholdt på Hotel 33 i Oslo. 28 deltakere fra 17 klubber var representert. Dommerseminar og Arrangørforum ble gjennomført, og tildeling av Norgescup 2019 ble annonsert.

Nytt for i år er at trenerseminaret ikke arrangeres samtidig som dommerseminaret. Vi var litt skuffet over at ikke flere trenere var tilstede – Dette er svært nyttig stoff for alle med ansvar for konkurranseutøvere.

Dommersjef Per-Arne Grime går gjennom regelendringer gjeldende fra 2018. FOTO: Stine Lastein

Dommerseminar
Lørdagen startet med Dommersjefens introduksjon av programmet for dagen, før presentasjon av nye regler (video m. Neil Adams) ble vist, og vi gjennomgikk de regelendringene som har blitt gjort i 2018.

Årets videoanalyser fikk en ny vri med opptak fra senior-NM. Takket være tilgjengelige videoopptak fra NRKs sendinger, og tilrettelegging utført av Arild Maka, hadde vi mulighet til å analysere situasjoner med egne utøvere og dommere. Så viste Tommy Leonhardsen noen muligheter for en oppgradering av CARE-systemet og hvordan bedre oppløsing og smarte kameraer kan forbedre kvaliteten på video av kampene.

Etter lunsj fortalte Arild Maka om sin vei til IJF-B lisens. Det finnes ingen snarveier – å komme opp på internasjonalt nivå krever mye trening og det er nødvendig å reise mye til utlandet. Vi avsluttet lørdagen med analyse av videosituasjoner fra EJU-seminaret i Dubrovnik 2018.

Praksis på Dommerseminaret 2018. FOTO: Tommy Leonhardsen

På søndag var det praksis i Oslo Judoklubbs dojo. Først gikk vi gjennom flere videoer fra NM og vi fikk en test av en ny utgave av CARE-systemet. Så gjennomgikk Svenja Rahn noe av det hun lærte på den tyske judosommerskolen med overgang fra Ne- waza til Tachi- waza. Dette ble fulgt opp med praktiske eksempler på de nye reglene, med fokus på blant annet overganger og uttråkk. Vi var ferdige godt før tiden da flere skulle på arrangørforum på hotellet.

Arrangørforum
Det årlige møtet for stevnearrangører og andre interesserte ble avholdt søndag ettermiddag. Engasjementet på forumet er stort, noe vi ser på som positivt for utviklingen av våre arrangementer.

Emner som ble diskutert var:

 • Foreslåtte endringer i Stevnereglementet
 • Kampoppsett i NM
 • Oppdaterte funksjoner i judo-shiai og en påbegynt nettside med brukerveiledning for arrangører
 • NJFs arrangørutdanning på nivå 2 og plan for gjennomføring av pilotkurs
 • Evaluering av NM-veka og gjennomgang av spørreundersøkelsen
 • Diskusjon rundt dommermangel og mulige virkemidler på kort og lang sikt

I tillegg ble tildelingen av NC-status for 2019 presentert. Følgende klubber har av Forbundsstyret fått innvilget sine søknader:

 • BK – judo
 • Levanger Judoklubb
 • Sandnes Judoklubb

Det åpnes for å tildele NC-status til ytterligere et arrangement innen neste FS-møte (2. november).

NM for 2019 vil utlyses etter styrets evaluering av årets NM

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

208 Views0
Fagseminar 2017

Årets Fagseminar ble arrangert 9.-10. september på Hotel 33, på Økern i Oslo, og praksisøktene fant sted i NJJK’ s dojo på Haugerud. 54 deltakere fra 26 klubber deltok på helgens program.

Jessica Thiblin var en av instruktørene på årets Trenerseminar. FOTO: Wellington Martins

Trenerseminar
På lørdag ble trenerseminaret ledet av Jessica og Martin Thiblin. Hovedtema var teknisk utvikling for barn og de yngste ungdommene. Etter flere år med seminarer rettet mot eldre ungdom og talentutvikling, ble fokuset på de yngste godt mottatt. På formiddagen ble det gjennomført en teoriøkt hvor vi gjennomgikk hovedtrekk i trener 1-utdannelsen. Etter lunsj fortsatte vi med praksisøkt med de samme emnene. Tommy Leonhardsen filmet det meste av det som ble gjennomgått, og videoene er tilgjengelig på YouTube her, her og her.

Dommerseminar
Årets dommerseminar ble innledet med en diskusjon vedrørende organisering av dommervirksomheten i Norsk Judo. Kristoffer Halmøy informerte om bakgrunnen til endringene og Stine Lastein presenterte et foreløpig forslag for selve organiseringen.

Vi hadde videre en diskusjon vedrørende retningslinjer for bruk av sosiale medier og hva som er greit/ikke greit å legge ut. Som for alle gjelder vanlige regler for skikk og bruk, men dommere har også et ansvar i å følge dommerinstruksen.

Det ble også tid til faglig innhold. Som vanlig ble det gjennomgang av videosituasjoner ledet av Thom Hallum. Siden nye regler fra IJF kommer om ikke lenge, må vi vente med oppdateringer av kampreglene.

Ettermiddagsøkt på Haugerud. FOTO: Wellington Martins

Restriksjoner i barnekonkurranser
Innføring av restriksjoner i barnekonkurranser ble diskutert både hos dommerne og trenerne. Etter at disse ble innført fra 1. januar i år har både utøvere, lagledere og dommere erfart hvordan disse fungerer i praksis. En del uklarheter og forbedringsmuligheter har blitt diskutert og en del av disse ble spilt inn i helgen. Disse innspillene vil behandles og en revidering av restriksjonene vil så bli gjort.

Samarbeid med Skadefri.no
På søndagen var temaet skadeforebygging, et tema som er aktuelt for alle trenere og utøvere. Norges judoforbund inngikk for en tid tilbake i et samarbeid med Skadefri.no og NIH. Vi hadde besøk av Line Synnøve Larsen som er prosjektleder for samarbeidet, som presenterte opplegget. Skadefri har nå innlemmet judo som en av idrettene på sin nettside og i deres nylanserte app. Her kan man finne fram til en rekke øvelser for judoutøvere, og finne øvelser som forebygger skader som er spesielt hyppige i judo. Det vil etter hvert komme mer informasjon om dette prosjektet og hvordan appen kan brukes.

Etter Lines presentasjon overtok Narve Bjørneseth, som er fysioterapeut og en del av landslagets støtteapparat. Han holdt et innlegg om viktige momenter i forhold til restitusjon for unge utøvere i vekst som trener mye. Pål Herlofsen, landslagslege, avsluttet dagen med å snakke litt rundt problematikken med hodeskader og hvordan man bør forholde seg til dette.

Arrangørforum
På Arrangørforumet ble tildeling av Norgescupstevner og NM for aldersbestemte klasser for 2018 annonsert. NM senior vil tildeles på et senere tidspunkt da vi har store muligheter for å få bli med på NM-uka. Mer informasjon om dette kommer når arrangementet er endelig avklart.

Videre ble endringer i både organisering av stevner og selve stevnereglementet tatt opp. Forslagene vil spilles videre til SK og så til Forbundsstyret for endelig behandling. Hans Engebretsen avsluttet med å informere om status på Arrangørstigen.

Vi takker alle for oppmøtet og håper å se dere igjen til neste år!

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

188 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier