Norges Judoforbund

NJF tekst

Nyhetsarkiv Landslaget

Regionplan for toppidrett

Regionplanen for toppidrett har vært ute på høring i organisasjonen. På bakgrunn av høringsinnspillene vedtok styret endelig plan på møtet […]

Hele saken

Evaluering av Landslaget

Styret i Norges Judoforbund har den siste tiden gjennomført en evaluering av Landslaget, i tråd med det tingvedtatte Strategidokumentet for […]

Hele saken