Spillemidler til utstyr

Det kan nå søkes om spillemidler til utstyr kjøpt i 2022. Søknadsfristen er onsdag 15. mars 2023.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist!

Hva kan det søkes om?

Godkjent judoutstyr som det kan søkes tilskudd til er:

 • Judomatter
 • Tjukkas
 • Rekrutteringspakke (judodrakter til utlån)
 • Scoreboard

Tilskuddet vil maksimalt utgjøre tredel av de faktiske dokumenterte kostnader. Minimum søknadsbeløp er 10 000 kr per særidrettslag og gruppe i fleridrettslag, og maksimalt 900 000 kr.
Innkjøpet må være gjort i 2022, dvs. med fakturadato i 2022.

Søknadsprosedyre

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sa.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

Innlogging gjøres med Idrettens ID (same brukernavn og passord som benyttes i Min Idrett).

Personer som har følgende funksjoner registrert har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Leder
 • Daglig leder
 • Adm. leder
 • Org. ansvarlig KL/BL

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at Judogruppa i NOR IL sender søknad via Judoforbundet, mens fotballgruppa søker via Fotballforbundet osv.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

NJF søker for klubber som har kjøpt matter via NJFs finansieringsordning.

Alle søknader som er sendt inn i Sportsadmin blir behandlet og ev. godkjent av Judoforbundet etter fristen 15. mars. Deretter vil Idrettsforbundet (NIF) fordele og utbetale tilgjengelige midler til søker. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Regioner kan også søke om tilskudd. Samme regler gjelder som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr.
Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.

Se søknadsveiledning her.

Se mer informasjon om ordningen her.

313 Views0
Spillemidler til utstyr

Det kan nå søkes om spillemidler til utstyr kjøpt i 2021. Søknadsfristen er 9. mars 2022.

Hva kan det søkes om?

Godkjent judoutstyr som det kan søkes tilskudd til er:

 • Judomatter
 • Tjukkas
 • Rekrutteringspakke (judodrakter til utlån)

Tilskuddet er maksimalt en tredel av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000.
Innkjøpet må være gjort i 2021, dvs. med fakturadato i 2021.

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter man kan søke om spillemidler til.

Søknadsprosedyre

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sa.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

Innlogging gjøres med Idrettens ID (same brukernavn og passord som benyttes i Min Idrett).

Personer som har følgende funksjoner registrert har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Leder
 • Daglig leder
 • Adm. leder
 • Org. ansvarlig KL/BL

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at Judogruppa i NOR IL sender søknad via Judoforbundet, mens fotballgruppa søker via Fotballforbundet osv.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

NJF søker for klubber som har kjøpt matter via NJFs finansieringsordning.

Alle søknader som er sendt inn i Sportsadmin blir behandlet og ev. godkjent av Judoforbundet etter fristen 9. mars. Deretter vil Idrettsforbundet (NIF) fordele og utbetale tilgjengelige midler til søker. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Regioner kan også søke om tilskudd. Samme regler gjelder som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr.
Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.

Se søknadsveiledning her.

Se mer informasjon om ordningen her.

316 Views0
Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Idrettslag kan søke både på Programmet Helse og på Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet).

Programmet Helse

Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med minoritetsbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om mellom 30 000 og 1,4 millioner totalt for prosjektperioden. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfristen er 15. august 2021 for prosjekter med oppstart i januar 2022. Du må bli opprettet som søker i god tid før fristen.

For å bli opprettet som søker:

 1. Ta kontakt med ditt særforbund (dersom idrettslaget organiserer én idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale.
 2. Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du skriver 4 setninger om:
  1. prosjektets bakgrunn
  2. prosjektets målsetting
  3. prosjektets målgruppe
  4. prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets
 3. NIF sender deg en epost om du kan bli opprettet som søker.
 4. Opprett en bruker på deg selv i damnett.no.
 5. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema i damnett.no.

Mer informasjon om ordningen:

Stiftelsen Dam kunngjør hvem som får midler 15. desember 2021.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Stiftelsen Dam lyser kontinuerlig ut midler gjennom Aktivitetsprogrammet. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke.

Målgruppen er sårbare eldre.

Les mer her: Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Her er søknadsfristen løpende helt til potten med midler er tom. Oppstart av prosjektet kan gjøres umiddelbart dersom søknaden blir innvilget. Følg trinn 1-3 som ovenfor for å bli opprettet som søker. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema i dam.smapply.io.

Spørsmål om søknadsordningen rettes direkte til line.hurrod@idrettsforbundet.no

309 Views0
Grasrotandelen til judoklubber 2020

Grasrotandelen genererte i 2020 over 550 000 kroner. Totalt har ordningen nå bikket 4 millioner kroner til norske judoklubber siden oppstarten i 2009.

Stor økning i 2020

I løpet av året 2020 ble det til sammen generert nøyaktig 716 830 046 kroner. Det er en økning i grasrotmidler på ca. 18,5 millioner kroner, sammenlignet med 2019. Fjoråret gav også en økning på 98 924 flere grasrotgivere. Mangfoldet av organisasjoner, lag og foreninger som mottar grasrotmidler, er stort. Det er ikke bare idretten som mottar de største beløpene. Faktisk er det dyreforeningen Foreningen for omplassering av dyr (FOD) som ligger på toppen av lista, og som mottok mest grasrotmidler i 2020. Bak dem på lista kommer Vålerenga Fotball og Sykehusklovnene. Midlene fra Grasrotandelen fordeler seg på alt fra idrett til sosiale foreninger, og til kultur og kunst.

Grasrotandelen er en av de viktigste ordningene som bidrar til å holde hjulene i gang blant alle organisasjoner, lag og foreninger som er grasrotmottakere.

Grasrotandelen 2020 til Judo

Ordningen med grasrotandelen ga norske judoklubber 554 172 kroner i 2020. Dette er tilsvarende det samme som tallene fra 2019. Antall registrerte grasrotgivere som støtter judoklubber, var i 2020 på 1 238 spillere.

Erfaringen viser at grasrotandelen kan gi høye inntekter til klubben, og inntjeningen henger ikke nødvendigvis sammen med størrelsen på klubben. Rekrutteringen av spillere kan fint gjøres utenfor klubblokalene. Gå til informasjon om grasrotordningen på judo.no for veiledning.

Her er liste over alle klubber som mottok midler fra grasrotandelen 2020:

KLUBBAntall spillereMidler
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB 9547 672
IPPON JUDOKLUBB11942 067
STAVANGER JUDOKLUBB3738 865
LARVIK JUDOKLUBB6737 310
NESODDEN JUDOKLUBB6828 872
LEVANGER JUDOKLUBB8628 568
NAMSOS JUDO CLUB4022 927
KINSA JUDOKLUBB4022 781
BK JUDO3821 520
SANDNES JUDOKLUBB5620 709
SANDEFJORD JUDOKLUBB3518 400
OSLO JUDO KLUBB4817 322
BODØ JUDOKLUBB5517 194
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB4717 034
TRONDHEIM JUDOKWAI3816 990
SOFIEMYR JUDOKWAI 1813 028
MOSJØEN JUDOKLUBB1912 445
JUDO KLUBB STORD3811 828
TALVIK JUDO209 539
ASKER JUDOKLUBB169 052
NIDAROS JUDOKLUBB 328 879
KOLVEREID IL JUDO138 452
HAUGESUND ATLETKLUBB138 091
ROMERIKE JUDOKLUBB137 805
SOLA JUDOKLUBB197 720
BUDOSØR167 123
ULSTEIN JUDOKLUBB176 902
KRISTIANSAND JUDO146 538
RINGERIKE JUDOKLUBB115 648
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB134 579
VOLDA JUDOKLUBB164 480
BERGEN JUDO KLUBB103 459
ALTA JUDOKLUBB93 149
HAMAR JUDOKLUBB63 078
ÅLESUND JUDOKLUBB132 873
SORTLAND JUDOKLUBB42 860
STRAND JUDOKLUBB61 958
GO DAI JUDO CLUB141 726
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB71 300
JUDOREGION VEST11 211
KRAGERØ JUDOKLUBB3792
SNØ JUDOKLUBB5604
FØRDE JUDOKLUBB1770
SLEMDAL JUDOKLUBB252
LIER JUDOKLUBB60
DRAMMEN JUDO CLUB00
GAUSEL JUDOKLUBB00
Kråkerøy Judoclub (ikke registrert)
Vikersund Judoklubb (ikke registrert)
Listen viser alle særidrettsklubber som var registrert som grasrotmottaker i 2020.

Av alle 48 særidrettsklubber i NJF er det 2 klubber som ikke er registrert som grasrotmottaker pr. 2020.

I tabellen under ligger en samlet oversikt over tildelte midler til norske judoklubber fra 2009 til og med 2020.

ÅRMIDLERGIVERE
2009158 980492
2010227 479679
2011249 419825
2012310 613850
2013355 733909
2014283 030947
2015278 738945
2016314 031997
2017305 9201 070
2018*541 9501 200
2019561 9391 229
2020554 1721 238
* Fra 1. januar 2018 økte prosentsatsen for Grasrotandelen fra 5 til 7 prosent.

Slik fungerer Grasrotandelen

Som spiller hos Norsk Tipping kan man registrere seg som grasrotgiver og velge blant over 37 000 grasrotmottakere. Hver gang man spiller, vil inntil sju prosent av summen man spiller for, gå til grasrotmottakeren. Det koster ingenting ekstra og påvirker ikke spillinnsats, vinnersjanse eller premie.

For at deres lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må dere være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret. Når enheten er godkjent som grasrotmottaker av Frivillighetsregisteret, vil dere bli gjort tilgjengelig i Norsk Tipping sine systemer, og spillerne kan da velge dere som grasrotmottaker. 

576 Views0
Støtteordninger til aktivitet

Alle registrerte medlemsklubber i Norges Judoforbund har mulighet til å benytte seg av flere ulike tilskudd- og støtteordninger.

Det finnes en rekke støtteordninger klubbene kan søke på gjennom både nasjonale, regionale og lokale midler.

Norges Judoforbund støtter klubber som ønsker å skape mer aktivitet og utvikling. Det kan være innenfor områdene:

 • Parajudo
 • Dommerutvikling
 • Regionale treningssamlinger
 • Trenerbank
 • Norgescup

NJF støtter særlig prosjekter som resulterer i mer aktivitet og økt deltakelse på stevner og samlinger, spesielt for ungdom og jenter/kvinner.

Alle støtteordningene i regi av NJF har løpende søknadsfrister.

Andre støtteordninger

Det finnes i tillegg andre regionale og lokale søknadsordninger som kan være gunstig for klubbdriften. Det er med andre ord smart å holde seg orientert om mulighetene som finnes i egen kommune, fylke og idrettskrets.

Norges Idrettsforbund forvalter også ordninger som alle idrettslag har krav på. Blant annet er det LAM (lokale aktivitetsmidler), Momskompensasjon og Spillemiddel til utstyr.

Følg med på informasjon som kommer fra de ulike instansene, og ikke gå glipp av verdifulle penger!

577 Views0
Tilskuddsordning mot rasisme

Regjeringen har lansert en tilskuddsordning mot rasisme på 8 millioner kroner i 2021. Søknadsfristen er 15. mars.

Ordningen er ettårig og har som hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Mål for tilskuddsordningen

Legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme mangfold og dialog.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer.

Ulike aktører oppfordres til å samarbeide om tiltak.

Hva kan det søkes om?

 1. Tiltak og aktiviteter som forebygger rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen
 2. Tiltak og aktiviteter som bidrar til å utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid.

Les mer og søk om tilskudd her:

Spørsmål om tilskuddsordning mot rasisme kan avklares direkte med Bufdir:

Søknadsfrist: 15. mars 2021.

422 Views0
Spillemidler til utstyr

Det kan nå søkes om spillemidler til utstyr kjøpt i 2020. Søknadsfristen er 10. mars 2021.

Hva kan det søkes om?

Godkjent judoutstyr som det kan søkes tilskudd til er:

 • Judomatter
 • Tjukkas
 • Rekrutteringspakke (judodrakter til utlån)

Tilskuddet er maksimalt en tredel av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000.
Innkjøpet må være gjort i 2020, dvs med fakturadato i 2020.

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter man kan søke om spillemidler til.

Søknadsprosedyre

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sa.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

Innlogging gjøres med Idrettens ID (same brukernavn og passord som benyttes i Min Idrett).

Personer som har følgende funksjoner registrert har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Leder
 • Daglig leder
 • Adm. leder
 • Org. ansvarlig KL/BL

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at Judogruppa i Mjøndalen IF sender søknad via Judoforbundet, mens fotballgruppa søker via Fotballforbundet osv.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. Klubber som har kjøpt matter via NJFs finansieringsordning, og som skal søke, bes først ta kontakt med Administrasjonen.

Alle søknader som er sendt inn i Sportsadmin blir behandlet og ev. godkjent av Judoforbundet etter fristen 10. mars. Deretter vil Idrettsforbundet (NIF) fordele og utbetale tilgjengelige midler til søker. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Regioner kan også søke om tilskudd. Samme regler gjelder som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr.
Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.

Husk søknadsfristen for utstyr kjøpt i 2020 som er 10. mars 2021.

435 Views0
Stiftelsen Dam: utlysning av midler

Nå kan du søke midler fra Stiftelsen DAM sine helse-, utvikling- og koronaprogram.

Utlysning av midler for 2021/22

Alle idrettens organisasjonsledd  kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Programmet Helse

Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv.

Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli 2021 er 15. februar 2021.

Før du kan søke om midler, må idrettslaget bli opprettet og godkjent som søker av Norges Idrettsforbund (NIF). Vær derfor ute i god tid før søknadsfristen.

For å bli opprettet som søker

 1. Ta kontakt med Norges Judoforbund for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale.
 2. Bli godkjent som søker ved å sende en e-post til NIF v/ line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen med en prosjektbeskrivelse.

Etter at du har blitt godkjent som søker, får du tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Se utfyllende informasjon om søknadsrutiner på NIF sin nettside: www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/

Les mer om Helseprogrammet til Stiftelsens Dam: www.dam.no/helse/

Koronamidler: sårbare eldre og helsefrivillighet

Stiftelsen Dam har fått i oppgave å forvalte to potter med midler som følge av koronasituasjonen.

 1. Tiltakspakke for sårbare eldre (Klikk for å lese mer)
 2. Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten (klikk for å lese mer)

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke midler fra disse to ordningene.

Søknadsfristen er løpende helt til potten med midler er tom.

Man må være godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Ta kontakt med NIF v/ line.hurrod@idrettsforbundet.no for å bli opprettet som søker.

Programmet Utvikling

Alle idrettens organisasjonsledd kan i tillegg søke om prosjektmidler via NIF til Stiftelsen Dam sitt program, Utvikling.

Formålet med programmet er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Søknadsfrist til NIF er 1. september.

Les mer om Utviklingsprosjekter på NIF sin nettside og på Stiftelsen Dam sine nettside.

532 Views0
Ny rekord i utbetaling av momskompensasjon

I 2020 har norsk idrett fått tilført 622,2 millioner kroner i momskompensasjon.

Det er en økning på 16,6 millioner kroner fra i fjor.

Hele 5 267 klubber får utbetalt nær 476,6 millioner kroner i kompensasjon. Utbetaling til klubbene utgjør ca. 5,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor. 

Det er fortsatt et stykke frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. For regnskapsåret 2019 ble det søkt om 768,4 millioner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i norsk idrett. Dekningsgraden for regnskapsåret 2019 er på 81 prosent.

– Dekningsgraden på 81 prosent er marginalt bedre enn i fjor, selv om vi aldri kan bli helt fornøyd før vi når vårt mål om full rettighetsfestet momskompensasjon. Vi vil fortsette å jobbe målrettet mot alle politiske partier for å få gjennomslag for denne viktige fanesaken for norsk idrett i de respektive partiprogrammene frem mot stortingsvalget neste år. Dette vil være et viktig bidrag for at klubber står best mulig rustet når pandemien er lagt bak oss, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Momskompensasjon til Judo

For judoklubbene har det vært en nedgang i kompensasjon. I år får klubber (særidrettsklubber) utbetalt 843 350 kroner. Det er totalt en reduksjon på 8 % i kompensasjon sammenlignet med året før (914 929 kroner).

Antall klubber som har søkt og får midler er redusert fra 39 til 35 klubber. På landsbasis har også antall klubber som har søkt gått ned, med drøyt 5 prosent fra fjor.

Hvis årsaken til at flere klubber ikke har søkt skyldes koronasituasjonen og utfordringer med å følge opp søknadsprosessen, er dette naturligvis alvorlig for de klubbene dette gjelder.

Her er oversikt over judoklubber som får utbetalt kompensasjon i 2020:

KlubbBeløp, utbetaling
Ippon Judoklubb 192 627
Stavanger Judoklubb 84 475
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb75 991
Levanger Judoklubb 63 598
Sandnes Judoklubb 34 705
Oslo Judo Klubb 33 535
Fredrikstad Kampsportklubb 28 776
BODØ JUDO CLUB 28 770
Sandefjord Judoklubb 24 934
Sola Judoklubb 24 856
Asker Judoklubb 24 485
Trondheim Judokwai 23 966
Larvik Judoklubb 22 836
Go Dai Judo Club 17 691
Kristiansand Judo 17 180
Nesodden Judoklubb 15 098
BK – Judo 13 107
Namsos Judo club 12 212
Volda Judoklubb 11 464
Kinsa Judoklubb 11 295
Gausel Judoklubb 11 163
Nidaros Judoklubb 10 795
Judo Klubb Stord 9 127
Mosjøen Judoklubb 8 206
Slemdal Judoklubb 6 483
Strand Judoklubb 5 761
Drammen Judo Club 5 506
Snø judoklubb 4 180
Budosør 3 827
Hamar Judoklubb 3 575
Lier Judoklubb 3 341
Ålesund Judoklubb 3 216
Talvik Judo 2 973
Kragerø Judoklubb 2 284
Ringerike Judoklubb 1312
Totalt843 350

I tillegg får Norges Judoforbund (447 367 kroner), Judoregion Vest (3 971) og Judoregion Nord (1 849) mva-kompensasjon i år.

Utbetaling av midlene vil skje så snart NIF har mottatt midlene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsprosedyre, momskompensasjon

Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid.

Alle idrettslag kan søke om momskompensasjon. Dette gjøres elektronisk via KlubbAdmin, og kan gjøres samtidig ved gjennomføring av Samordnet Rapportering.

Det er en enkel og ubyråkratisk ordning. Det er kun ett tall som skal legges inn ved søknad og det er godkjente årsmøteregnskapet som danner grunnlaget for søknad om mva-kompensasjon.

Norges Idrettsforbund administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle org.leddene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Mer informasjon om ordningen får du ved å klikk her.

514 Views0
Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet, i tillegg til at målet er å bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i aktiviteten nede. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra Norges Idrettsforbund (NIF). Fordeling av LAM midler baseres på tallgrunnlag fra samordnet rapportering.

I tillegg kan idrettsrådene gjøre en skjønnsmessig vurdering av idrettslag som har:

 • Tiltak for å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede.
 • Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett.
 • Trener- og lederutdanning for målgruppene.
 • Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene med mål om å rekruttere inn i ordinær aktivitet. Et eksempel på dette kan være «Åpen hall».

LAM tildeling 2019

NIF mottok totalt 372 millioner kroner fra KUD til fordeling. Det var en økning på ca. 5 millioner fra 2018. LAM utgjør 13 prosent av spillemidlene som går til norsk idrett.

Se oversikt over utbetalinger til alle idrettslag og hva judoklubber fikk i LAM i 2019. Norske judoklubber (særidrettsklubber) fikk tildelt til sammen 1 214 896 kroner i 2019! Dette er en økning på 3,4 % fra 2018.

Lokale aktivitetsmidler for 2020

NIF har mottatt 372 millioner kroner fra KUD til fordeling for 2020. Dette er det samme beløpet som i 2019.

Forhåndsutbetaling våren 2020

Grunnet korona-situasjonen og flere av idrettslagenes likviditetsutfordringer har NIF besluttet å utbetale et forskudd på årets LAM. Forhåndsutbetalingen tildeles direkte fra NIF i nær fremtid. Forskuddet er beregnet ut fra 66% av tildelingen i fjor.

Fordeling høsten 2020

Resten av midlene vil idrettsrådene fordele på vanlig måte etter 15. august.

Det er Idrettsrådene som da skal fastsette tildelingskriterier for fordelingen ut fra KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold.

Omtrent alle registrerte judoklubber får tilskudd. For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført den obligatoriske årlig samordnet rapportering til NIF. Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst! Det er store forskjeller.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom, og barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

Dersom din judoklubb ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan du ta kontakt med deres lokale idrettsråd.

Finn ditt idrettsråd her.

755 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier