NM Ind. 2014
Leder av SSK Judo Simon Gerhardsen og President i NJF Vibeke Thiblin. FOTO: Christian Wolff.
Leder av SSK Judo Simon Gerhardsen og President i NJF Vibeke Thiblin. FOTO: Christian Wolff.
Arrangørklubben SSK Judo. FOTO: Kristoffer Halmøy.
Arrangørklubben SSK Judo. FOTO: Kristoffer Halmøy.
Kongepokalvinnerne 2014. FOTO: Christian Wolff.
Kongepokalvinnerne 2014. FOTO: Christian Wolff.

Sandehallen var arena for årets Norgesmesterskap i judo. 240 deltagelser ga masse bra underholdning. Gratulerer til alle medaljevinnere!

Sande Sportsklubb Judo gjorde en flott jobb som teknisk arrangør, med sine mange frivillige personer og gode humør.

På lørdag 4. oktober ble NM for U15, U18 og U21 arrangert.

Søndag 5. oktober var det seniorene som var i aksjon.

Kongepokaler for 2014 gikk til vinnerne av åpen klasse med vektbegrensning for herrer og damer. Det ble Noorullah Malang fra Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb, og Madelene Rubinstein fra Fredrikstad Kampsportklubb.

Se her:

 • Over 600 bilder på judobilder.org
 • Offisielle resultater
 • Alle kampskjemaer

Beste klubb ble Fredrikstad Kmapsportklubb med 5 NM-titler. På plassene bak fulgte Stavanger JK og arrangørklubben Sande SK.

Vibeke Thiblin takket Simon Gerhardsen, leder av Sande SK, for innsatsen. Neste NM er lagmesterskapet i Kongsberg 29. november. NM Individuelt arrangeres i 2015 i Sandnes.

14 Views0
Utlysning teknisk arrangør Nordisk

Norge skal arrangere Nordisk Mesterskap i judo i 2016, og NJF søker i den forbindelse etter teknisk arrangør.

Alle søknader skal inneholde:

 • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
 • Kopi av styrevedtak
 • Navn på stevneleder
 • Arena for stevnet
 • Ønsket stevnedato (eventuelt aktuelt tidsrom)

Søknader sendes seinest 13.10.2014 til sak@judo.no.

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual, i tillegg til Stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Alle mottatte søknader vi bli bekreftet omgående på mail. Endelig avgjørelse om tildeling vil bli gjort i FS-møte i slutten av oktober. Lurer du på noe, så kontakt undertegnede på mail gullik.gundersen@gmail.com eller mobil 90408890.

5 Views0
Referat Arrangørseminar

Arrangørseminaret er et årlig forum for alle klubber som arrangerer eller ønsker å arrangere stevner. Tilstede var 24 deltakere fra 15 forskjellige klubber.

I år gikk seminaret av stabelen søndag 14. september på Ullevål stadion i Oslo. Antall deltakere viser at seminaret har blitt den viktigste arenaen i NJF for å diskutere utviklingen av våre stevner.

Årets seminar ble ledet av President Vibeke Thiblin.

På agendaen stod følgende punkter:

 • Ny organisering av Stevne- og arrangementskomiteen.
 • Tildeling av Norgescup stevner, Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap.
 • Revidering av arrangørmanualen og stevnereglementet
 • Diskusjon omkring stevneutvikling.
 • Ny påmeldings- og betalingsløsning for Norgescup og Norgesmesterskap.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.

Ny organisering av Stevne- og arrangementskomiteen (SAK)
Forbundsstyret vedtok i sitt møte 2. september en omorganisering av SAK, og første delen av seminaret ble brukt til å orientere om og diskutere dette. Bakgrunnen for omorganiseringen var Hans Engebretsen trakk seg som leder av SAK i forkant av forbundstinget i mai, og at en ikke har lyktes i å finne en ny leder. Etter en høringsrunde blant arrangørene av Norgescup stevnene, besluttet derfor forbundsstyret to ting: For det første at SAKs oppgaver reduseres til kun å handle om forvaltning av arrangørmanual og stevnereglement, og at alle utdannings- og utviklingsoppgavene flyttes til administrasjonen ved fagsjefen. For det andre at SAK vil bestå av de medlemmene som sitter der i dag pluss en person fra hver Norgescup arrangør, og de selv velge en lederkandidat i det første konstituerende møtet. Arrangørklubbene og medlemmene av SAK vil få informasjon om veien videre på epost fra NJF i nær framtid.

Tildeling av arrangementer
Forbundsstyret gjorte i sitt møte 2. september vedtak om tildeling av en rekke arrangementer, og arrrangørseminaret ble orientert om tildelingene.

Norgescup stevner 2015:

 • Åpent Trøndersk Mesterskap, Levanger Judoklubb
 • Nyttårsstevnet, Krokstad Judoklubb
 • 830-Cup, Bergkameratene Judo
 • Bodø Barents Judo Cup, Bodø Judo Club
 • Ippon Judoklubb, Ippon Cup

Individuelt Norgesmesterskap for 2015 er tidligere tildelt Sandnes JK og for 2016 gikk arrangementet til Levanger JK. Vi leter fortsatt etter arrangør for Lag-NM 2015.

Når det gjelder Nordisk mesterskap i 2016, så var det kun Larvik JK som søkte. På grunn av en del uavklarte forhold omkring arrangementet, vedtok styret å utsette tildelingen til disse forholdene er diskutert med søker.

Presidenten gratulerte klubbene med tildelte arrangementer, og påpekte den viktige rollen disse arrangørene har for utviklingen av Norsk judo.

Revidering av arrangørmanualen og stevnereglementet
Under dette punktet ble rutinene for revidering av arrangørmanualen og stevnereglementet presentert og diskutert. Revidering skal skje en gang pr år på bakgrunn av en åpen høring i organisasjonen. Arrangørseminaret skal brukes til å diskutere forslag til endringer. SAK skal lede prosessen.

Vi hadde deretter en lang og konstruktiv diskusjon omkring de forslagene til endringer som har kommet inn:

 • Innføre obligatorisk cup-system fom 8 deltakere i klassen i Norgescup stevner.
 • Kjøre alle finaler Norgescup stevnene samlet på slutten av dagen.
 • Innføre samme coaching-regler som i Europacup i Norgescup stevnene.
 • Stille krav om IJF-godkjente drakter i Norgescup stevnene.
 • Fjerne U15 fra Norgesmesterskapet og opprette landsstevne istedenfor.
 • Gjøre det mulig å endre lagoppstillingen helt fram til innveiingen på Norgesmesterskapet for lag.
 • Innføre kvalifisering til Norgesmesterskapet gjennom Norgescup stevnene.
 • Gjøre Norgesmesterskapet til et slags sluttspill der kun de 4 beste fra Norgescup stevnene i hver klasse får delta.

Presidenten takket for konstruktiv diskusjon, og lovet at alle innspill ville oversendes nye SAK for videre diskusjon og behandling.

Diskusjon omkring stevneutvikling
Presidenten innledet med en gjennomgang av noen sentrale trekk ved stevneutviklingen de siste årene:

 • Antall deltakere/ deltakelser på Norgescup stevnene har gått noe ned
 • Gjennomføringstiden på Norgescup stevnene har gått ned med nær to timer
 • Økonomien i Norgescup stevnene er blitt bedre
 • Det har blitt færre barnestevner
 • Det er få regionale stevner for ungdom
 • Det er få seniorer som deltar på stevner.

Forsamlingen hadde så en positiv diskusjon omkring hvordan vi sammen kan ta tak i de sentrale utfordringene som utviklingen peker på. Blant forslagene som kom opp var innføring av kvalik til Norgesmesterskapet, økt fokus på å rekruttere voksne utøvere i klubbene, innføring av graderingspoeng for å delta i konkurranser, bedre koordinering av terminlisten slik at arrangementer ikke kolliderer.

Presidenten viste til at det i strategidokumentet er lagt opp til en økt satsing på lokale og regionale stevner for barn og ungdom. Hun påpekte imidlertid at NJF ikke selv skal arrangere disse stevnene, men isteden fokusere på å legge til rette for at flere klubber og regioner/ kretser skal kunne arrangere flere og bedre stevner. Gode tilretteleggingstiltak som kom opp i diskusjonen var å utvikle maler/ oppskrifter på gode arrangementer for barn og ungdom, og muligheter for å låne utstyr klubbene imellom til sine arrangementer.

Arrangørseminaret ble avsluttet med at generalsekretæren gjennomgikk den nye påmelding- og betalingsløsningen i SportsAdmin/Min idrett. Denne løsningen har vært en prøveordning fram til nå, men blir nå obligatorisk for Norgescup og NM. Deltakerne stilte spørsmål og fikk avklart diverse utfordringer med systemet.

Presidenten rundet av seminaret med å takke alle deltakerne for god diskusjon og konstruktive innspill, og ønsket velkommen igjen på neste års arrangørseminar.

6 Views0
Info om NM Ind. 2014

NM i Sande i Vestfold nærmer seg. Det er nå under 2 uker igjen, påmeldinger kommer stadig inn og arrangørene i Sande Sportsklubb gleder seg veldig.

Estimert tidsplan:
I terminlisten er det lagt ut en estimert tidsplan for stevnedagene. Avhengig av antall etteranmeldelser kan det være at justeringer vil forekomme. Det vil i tilfelle bli publisert en ny tidsplan dersom det skjer.

Påmelding:
Det er fremdeles mulig å melde på til NM. Etteranmeldingsfristen, dvs absolutt sist frist, er mulig fram til førstkommende fredag 26/9.

Se oversikt over alle påmeldte deltakere.

Transport fra hotellet til Sandehallen:
Det er pr. i dag (21/9) kun Trondheim JKw, Namsos JK og Harald Lund (Ippon JK) som har bestilt plass på buss fra Drammen til Sandehallen. Undertegnende må ha svar så raskt som mulig, og senest torsdag 25/9 om andre trenger transport. Det er ønskelig med ett svar fra hver klubb.

Ta derfor kontakt med din klubbleder dersom du trenger transport og be dem sende samlet svar. Dersom noen trenger transport til Sande stasjon for å ta toget, så si fra når dere trenger det. Da kan vi forsøke å ordne det også.

Innveiing og stevnestart:
Det blir kun innveiing på stevnedagene og ikke dagen før. Det blir en vekt tilgjengelig på hotellet, for dere som har behov for det. Den er kontrollert opp mot vektene som blir brukt på stevnet og den viser nesten det samme (den viser ca. 100 gram mer på 95 kg).

Det vil ikke blir kjørt innmarsj i året NM, men et par taler, nasjonalsang og så er det i gang med kampstart.

Kafeteria:
Det vil bli solgt påsmurte rundstykker, pølser, salat, frukt, kake, drikke m.m i hallen. Forhåpentligvis blir det satt opp bankterminal, men det kan være lurt å ha med litt kontanter.

Velkommen til Sande!

Hilsen

Simon Gerhardsen
Stevneleder

4 Views0
Søknad om arrangementer

I denne søknadsrunden er det mulig å søke om Norges Cup-status for stevner i 2015. Det er også mulig å søke om lag-NM i 2015, individuelt NM i 2016 og Nordisk Mesterskap 2016.

Alle søknader skal inneholde:

 • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
 • Kopi av styrevedtak
 • Navn på stevnelder
 • Arena for stevnet
 • Ønsket stevnedato (hvis ikke dato er fastlagt, angi aktuelt tidsrom)

Søknader sendes seinest 01.07.2014 til sak@judo.no.

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual, i tillegg til Stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Alle mottatte søknader vi bli bekreftet omgående på mail. Endelig avgjørelse om tildeling vil bli gjort i FS-møte i slutten av september. Lurer du på noe, så kontakt undertegnede på mail gullik.gundersen@gmail.com eller mobil 90408890.

6 Views0
Viking Camp 2014

Treningsleiren arrangeres i år for 19. gang. Tirsdag 5. august til søndag 10. august.

BK-Judo arrangerer den årlige treningssamlingen Viking Camp.
BK-Judo arrangerer den årlige treningssamlingen Viking Camp.

Tidligere har hatt deltakere fra Norge, Sverige, Færøyene, Finland, Spania, Belgia, Skottland, England, Italia, Brasil og Japan. Treningsleiren finner sted på Tislegård Ungdomsskole, i Kongsberg (ca. en time fra Oslo).

I år satser vi på å lage den beste Viking Camp arrangert hittil, basert på alle de gode tilbakemeldingene fra tidligere år.

På årets program:
•Kata-trening
•Egne jenteaktiviteter (for å styrke samholdet blant jentene)
•Randori-trening
•Utfordrende treninger utenfor dojo
•Viking Cup (lagkonkurranse)
•God mat
•Eget opplegg for de over 18 på lørdagen (trening og sosialt samvær med bedre middag). For de under 18 blir det arrangert grilling og disko.

Årets hovedtrenere er:
•Joakim Dvärby (5. plass VM 2013)
•Yonas Mezughi (1. Plass lag SM 2013)

Begge kommer fra SPIF judoklubb (Stockholmspolisen IF), og fikk veldig gode tilbakemeldinger fra fjorårets Viking Camp!

Vi er så heldige at Margaret Aase skal holde en brasiliansk jiu-jitsu-trening (ne waza). Hun har NM-sølv i judo, VM-gull i brasiliansk jiu-jitsu og vinner av TV-serien «Norges beste fighter».

Årets program bærer preg av å passe for både barn og seniorer (også godt voksne!).

For hvem: Barn, ungdom, junior og senior, med minimum 5. kyu/mon.

Overnatting i klasserom, på skolen (husk å ta med liggeunderlag og sovepose).

Pris: 1950 kr. Prisen inkluderer all trening, overnatting og alle måltider. Dagstur til Sommarland i Bø koster kr 450,- i tillegg.
Egne priser for lagledere, og seniorer i helgen (se bkjudo.no).

Påmelding sendes til vikingcamp2014@gmail.com, innen 17. juni.

Få med navn, fødselsår, grad, klubb og ansvarlig lagleder.

Mer informasjon på bkjudo.no.

Hilsen
Viking Camp – komitéen 2014

11 Views0
Judomoro i Ila

54 engasjerte judoutøvere sloss så busta føyk på judomatta fra fredag 14. mars til søndag 16. mars. Utenfor matta ble det stiftet nye vennskap både i pauser og i Pirbadet.

FOTO: Anne Guro Røsæg
FOTO: Anne Guro Røsæg
FOTO: Anne Guro Røsæg
FOTO: Anne Guro Røsæg
FOTO: Anne Guro Røsæg
FOTO: Anne Guro Røsæg

Skrevet av Anne Guro Røsæg

Judoutøvere mellom 6 og 15 år fra Levanger Judoklubb, Namsos Judo Club, Ålesund Judoklubb og Trondheim Judokwai var samlet på trening på Ila skole forrige helg. Trenerne Tonje Mathisen og Johnny Roaldseth hadde gleden av å trene 54 motiverte og ivrige deltagere.

Treningsglede
Denne helga var det deltagere med beltegrader fra hvitt til brunt belte som trente sammen. Oppvarmingen gikk med til lek og latter blant deltagerne. Selv da var det høy intensitet og engasjement. Trenerne demonstrerte og deltakerne trente på teknikken. Selv om det var treninger i 1,5 time hver dag pluss lagkonkurranse på lørdagen, var det ingen ende på treningsgleden. Gutter og jenter, store som små, var fokuserte og samarbeidet for å få til teknikkene. I løpet av treningene var bakkekamp, kasteteknikker, reaksjonstid og triks for å komme seg ut av holdegrep, blant annet ved å gå opp i bro. De minste synes denne oppgaven var vanskelig i starten men med litt hjelp fra treneren og noen oppgitte sukk klarte de det til slutt.

Lagrandori

På lørdagen var det klart for lagrandori, som er en lagkonkurranse. Da hadde foreldrene kommet for å se og heie på sine barn mens de gikk judokamp. Der ble deltagerne delt inn i ni grupper. Tre grupper utgjorde en pulje. Under lagrandorien var målet å samle flest mulig poeng/ seire for sin gruppe. Noen klarte å vinne mot en større motstander og ble ekstra glade for det.

Neste konkurranse het Japansk rekke. Her ble deltagerne delt inn i to grupper. De minste på ene siden av hallen og de største på den andre siden. Deretter stilte hver gruppe seg på to linjer mot hverandre. De to som sto ovenfor hverandre gikk mot nestemann på motsatt linje av ham selv. Innsatsviljen var på topp. Noen ga alt og kjempet så busta føyk. Heiing og støtte fra foreldre og lagkompiser gjorde at mange fikk energi til å yte ekstra. Etterpå takket de for kampen. Etter konkurransen sto vi igjen med to vinnerlag. Et fra storgruppa og et fra smågruppa.

Bestemannspris
For å runde av helgen, ble det delt ut deltagermedaljer til alle. I tillegg ble det delt ut en bestemannspris som gikk til Adrian Aar Andersen. Han hadde vist en ekstra innsats på treningene. Han hadde også fått de minste ut på matta og vist en ekstra positivitet på og utenfor judomatta.

17 Views0
NM Individuelt 2014 tildelt

Sande Sportsklubb er tildelt det tekniske arrangøransvaret for NM Ind. 2014. Mesterskapet arrangeres 4-5. oktober 2014.

SAK har i lang tid søkt etter mulige arrangører av NM Ind. 2014, og har lagt ned en betydelig innsats. Fordi vi nå er i mars måned blir ikke årets mesterskap arrangert på våren som normalt, men flyttes til høsten.

Styret har nylig i vedtak tildelt arrangementet til Sande SK, som skal avholdes i Sandehallen 4-5. oktober 2014.

Gratulerer til Sande SK, og så gleder vi oss alle til NM i Sande 2014!

Mvh.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

5 Views0