Norges Judoforbund

NJF tekst

Nyhetsarkiv Styret

Det nye styret

NJFs Forbundsting valgte 10. mai 2014 et nytt styre for de 2 neste årene. Styret konstituerte seg umiddelbart etter Tinget, […]

Hele saken

Strategidokument 2014-2017

Styret har vedtatt forslag til Strategidokument 2014- 2017 som skal framlegges på Forbundstinget 10. mai. Strategidokumentet 2014-2017 vedtas av Forbundstinget […]

Hele saken

Statusrapport Strategidokument

Styret har gjennomført evaluering av måloppnåelse på Strategidokumentet. Les artikkelen for en rask gjennomgang, eller last ned hele evalueringsrapporten. Forbundstinget […]

Hele saken