Toppidrett på videregående skole

Norges Judoforbund har samarbeidsavtaler med WANG Toppidrett og NTG Toppidrettsgymnas. Til sammen er områdene Oslo, Bærum, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger dekket.

Et toppidrettstilbud til elever på videregående skole er en viktig del av NJFs strategi for å utvikle topp senior utøvere for landslaget. NJF anbefaler derfor utøvere som vil kombinere videregående skole med toppidrettssatsing å søke på en av skolene som NJF har samarbeid med.

Tilbudet på WANG og NTG er ikke helt likt, og det er derfor laget en oversikt hvor tilbudene ses opp mot hverandre, så alle kan ta et reflektert valg. Se matrise med informasjon om blant annet:

 • Skolene
 • Antall plasser
 • Målsetninger
 • Idrettstilbudet
 • Skoletilbudet
 • Skolepnger

Søk også informasjon hos de forskjellige trenerne på skolene, eventuelt hos landslagets støtteapparat.

Søknadsfrist alle skoler: 1. mars hvert år!

Mvh.

Pål Herlofsen
Sportssjef

233 Views0
Regionplan for toppidrett

Regionplanen for toppidrett har vært ute på høring i organisasjonen. På bakgrunn av høringsinnspillene vedtok styret endelig plan på møtet 2. februar.

I Strategidokumentet 2011-2014 står det at NJF skal utvikle en plan for regionsatsing på unge utøvere, som et ledd i arbeidet for å skape framtidens judoutøvere. Med utgangspunkt i dette utarbeidet sportssjef Pål Herlofsen et utkast til regionplan for toppidrett.

Utkastet ble behandlet i styret i møte 6. desember 2013 og sendt ut på høring i organisasjonen med svarfrist 17. januar 2014. Styret behandlet planen på nytt i møte 2. Februar 2014. Her ble den revidert på bakgrunn av de to svarene som kom inn i høringsrunden og etter innspill fra Olympiatoppen. Endelig plan ble så vedtatt.

Endringene i planen fra høringsversjonen kan oppsummeres slik:

 • Mål, tiltak, kommunikasjonsstruktur og forutsetninger er konkretisert.
 • Det er presisert at regionen er NJFs samarbeidspartner i det regionale toppidrettsarbeidet, ikke kretsen.
 • NJFs strategi for toppidrettsgymnasene er inkludert i planen.
 • NJFs strategi ift OLT er tatt inn.
 • Det er lagt inn et lavterskeltilbud til alle regioner som ønsker å bli en del av regionplanen.
 • Kravene til regionen og bidragene fra NJF er tydeliggjort.
 • Tilskuddet til regiontreninger er byttet ut med et toppidettstilskudd og det er presisert at dette gis som frie midler.
 • Det er lagt inn en presisering av at alle regioner skal behandles likt.
 • Det er gjort klart at NJFs landslagssatsing på junior- og seniornivå foregår i Oslo.

Toppidretten har en sentral plass i NJFs strategidokument. For å nå de målene vi har satt oss, er vi avhengig av at forbund, regioner og klubber jobber i samme retning etter en plan, at flere regioner og klubber utvikler et toppidrettsmiljø, og at de samlede ressursene som brukes på toppidrettsarbeidet i norsk judo øker. Regionplanen for toppidrett er laget for å stimulere til en positiv utvikling av toppidretten i regionene, og styret håper at flere regioner tar initiativ til å bli en del av regionplanen.

MVH Styret

v/ Vibeke Thiblin
President

82 Views0
Belgien Ladies Open 2014

Synne, Cecilie og Fredrikke + coach reiste til Arlon i Belgia på stevne 1. februar. I år var det ikke like mange som tidligere år, men uansett var det 130 junior jenter som deltok.

F.v. Cecilie Bolander, Fredrikke Roaldseth og Synne Anderssen. FOTO: Anders Dahlin
F.v. Cecilie Bolander, Fredrikke Roaldseth og Synne Anderssen.
FOTO: Anders Dahlin

Første kamp for alle var kamp nr 2 i sin vektklasse på 3 forskjellige matter. Ikke lett for 1 coach og klare dette. Men heldig som vi er så er den finske gjengen riktig hygglig og den finske coachen stillte opp og coachade en av våra, takk Teija og heia Finland!

Synne kjempet bra og viste att hun utvikles da hun gjorde bedre ifra seg denne gang en tidligare her i Belgia. Hun kastet i begge de 2 kampene hun fikk, men ble tilslutt tap i begge kampene. Den første hun gikk mot, Nordmeyer fra Tyskland (som tilslutt kom på 3 plass), kastet hun på wazari 7 p. I andre kampen ble scoringen yuko 5 p. Så litt mer fys, så kommer det bedre resultat.

Fredrikke klarte og å score i alle sine kamper. Dessverre ble det også her tap i de 3 kampene. Fredrikke som har vært borte i 1 år fra dette nivået skal være fornøyd med at hun klarte og score mot alle. Sen må det til mer fys her og, så kommer resultatene framöver.

Cecilie gjorde mange riktigt bra prestasjoner idag på hennes første store junior stevne. Første kamp mot en fra Canada ble det wazari på o uchi gari og ippon på juji gatame. Andre kamp mot en Tyska jobbet hun riktigt bra i Ne waza og fikk til en sankaku og ippon igjen. I tredje kamp starta hun riktigt bra i 2,5 min og ledet kampen. Men ved 1 tilfelle fikk den andre sitt grep og pang så var kampen over på en uchi mata. Cecilie ble nr 2 i poolen og gikk videre til utslagsrundene.

Her møtte hun enda en fransyska, en riktig vanskelig, ekstrem venstre. Det er tydelig at Cecilie har jobbet bra med grepp og ble aldri fastnad helt i hennes grepp. Dette ble også en jevn kamp, der Cecilie lå litt bedre an. Her syns jeg at fransyskan burde fått både 1 eller 2 shido mer, men det er dommeren som dømmer og kampen gikk til golden score. Så gjør Cecilie ett kast forsøk i riktig situasjon, men mister grepet og får shido og kampen er over, surt!

Om vi titter på alt som alt, så var dette den beste prestasjonen en norsk gjeng har gjort her på mange år. Så nå er det hjem og fortsette jobba så tror jeg at vi får et bedre år resultatmessigt igjen. Neste år når vi kommer tillbake skal alle ut av poolen og 1 eller flere i medaljekamper, den muligheten fins om alle gjør jobben.

Det som kanskje ikke var så bra det var coachen som skulle klare og coache og filme samtidig. Det gikk ikke helt bra. Men bra at jentene vet bedre hvordan den moderne teknikken fungerer så de andre kampene ble filmet.

De har også tatt bra hånd om hverandre, noe som forenkler for bra resultat, og så blir det mer morsomt.

Vi ses på mattan

Anders Dahlin
Landslagstrener

165 Views0
WANG Toppidrett

n2014_wang_kampidrett

Norges Judoforbund samarbeider med Wang Toppidrett, noe som gir elevene mulighet til å ta videregående utdanning samtidig som man satser på toppidrett.

Wang har fire skoler med Toppidrett.

Les mer om de forskjellige skolene, og last ned søknadsskjema:
– Oslo
– Tønsberg
– Stavanger
– Fredrikstad

Les mer om kampidrettssatsingen på Wang som startet opp i 2011, last ned pdf.

Mvh.
Pål Herlofsen
Sportssjef

100 Views0
Første Landslagstur i 2014

Da er det dags för årets förste landslagstur i 2014. Den går til Belgien Ladies Open i Arlon. En stor turnering for kun damer, både U20 og senior.

I år kommer vi delta i U20 med tre damer. Sjukdom og studier i utlandet har minskat troppen denne gangen.

Norges tre damer som deltar denne gang er Synne Anderssen -52 kg, Cecilie Bolander -63 kg og Fredrikke Roaldseth 70 kg.

Dette er et tøfft stevne og mange kommer hit før Grand Slam i Paris.

Igår kom de nya baggene og klærne fra Select. Så nå er vi fine i Select klær og Polar klokkene 🙂

Da reiser vi ned, gjør bra prestasjoner og har det moro.

Anders Dahlin
Landslagssjef

168 Views0
Inntakskriterier til Landslag

Inntak til landslag er og skal være en stor opplevelse og inspirasjon for både klubb og utøver. Vi ønsker derfor at grunnlaget for vurdering av inntak i Landslag skal være kjent.

I strategidokumentet for 2011–2014 er et delmål for Toppidretten å tilby et ungdoms, junior og senior landslag med objektive kriterier, ref. punkt 2.4.1.1. og 2.4.1.2 i Strategidokumentet.

Sportssjef og landsladslagstrenere har med dette som utgangspunkt utarbeidet nye inntakskriterier for landslagene for ungdom, junior, og senior.
En kort oppsummering av inntakskriteriene følger:

Aktuelle kandidater inviteres inn på ungdomslandslag etter følgende kriterier:

 • Delta på riksrandori
 • Fremvise treningsvilje
 • Dokumentere treningsmengde
 • Holde et visst teknisk og fysisk nivå
 • Vise gode holdninger
 • Vise utviklingspotensial

Etter at utøver har vært på ungdoms/ juniorlandslag vil inntak/overføring til junior eller seniorlandslag gjøres etter følgende kriterier:

 • Delta på riksrandori
 • Fremvise treningsvilje og evne, dokumenteres i treningsdagbok
 • Holde et høyt teknisk og fysisk nivå
 • Vise utvikling, forstått som progresjon av tekniske og fysiske ferdigheter
 • Framvise ambisjoner og gode holdninger
 • Resultater nasjonalt
 • Resultater internasjonalt

Den største endringen er at det på junior og seniornivå etableres et nivådifferensierte landslag. Det betyr at utøvere vil innplasseres i en av fire nivåer; A, B, C eller rekrutt. Hvilket nivå en er på bestemmer hvor mye økonomisk større en får. Innplassering i kategoriene gjøres av Landslagstrener.

NJF har de siste årene under landslagstrener Anders Dalins ledelse nådd vesentlig lengre i utvikling av landslagene. Effekten av faste trenere, godt samarbeid dem imellom, gradvis økende treningsmengder, samt styrking av tilbudet ved NTG og Wang, har gitt tydelige resultater.

I løpet av disse årene har det også blitt klart for landslagsledelsen at «objektive uttakskriterier» ikke oppleves hensiktsmessig som grunnlag for inntak. Bakgrunnen for dette er at det er flere dynamiske, ikke-målbare elementer, særlig på ungdom- og juniornivå, som har betydning og vil være viktige ved inntak i og i planlegging av utøvernes progresjon. Inntakssystemet er derfor bygget på et sett med overordnede kriterier som rommer et kvalitativt skjønn, snarere enn bastante krav. Ved innplassering i gruppene A-B vil landslagstrenerens skjønnsmessige vurdering sammen med faktiske nasjonale og internasjonale resultater vektlegges tungt.

Både inntak til landslag og innplassering i kategoriene gjøres av Landslagstrener Anders Dahlin. Klubber og utøvere som har spørsmål om dette bes ta kontakt med ham.

Pål H. Herlofsen
Sportsjef

Anders Dahlin
Landslagstrener

113 Views0
Til alle trenere for utøvere på Landslaget

Landslaget inviteres alle trenere (som har utøvere på Landslaget) til neste Riksrandori 7-9. februar.

Se mer om info om Riksrandorien i terminlisten.

Det vil bli satt av tid i løpet av helgen til møte mellom Landslagstrener og utøverens trener.

Hensikten med møtet er å snakke om utøverens utvikling, mål, treningsplaner etc. Er det noe treneren ønsker mer informasjon om eller diskusjon rundt, knyttet til sin utøver, så kan det tas opp med Landslagstreneren.

For å kunne planlegge og sette opp møter med trenerne, så ber vi om at det sendes en e-post FØR Riksrandorien hvor det informeres om deltakelse.

Oppgi ditt navn, hvilken klubb du representerer og hvilke utøver du er trener for.

For Ungdom, send mail til Albin Dal – albindal@gmail.com eller Johnny Roaldseth – john-roa@online.no
For Junior og Senior, send mail til Anders Dahlin – judoarvika@hotmail.com

Velkommen!

98 Views0
Evaluering av Landslaget

Styret i Norges Judoforbund har den siste tiden gjennomført en evaluering av Landslaget, i tråd med det tingvedtatte Strategidokumentet for 2011-2014.

Prosessen ble ledet av Nils-Jostein Helland, som har god kjennskap til Judonorge gjennom arbeidet med prosjektet «100 norske judoklubber». Fra Forbundsstyret er det undertegnede som hadde det overordnede ansvaret for prosjektet.

Evalueringen besto av tre separate deler. Det ble sendt ut et spørreskjema til klubbene, hvor de ble bedt om innspill på Landslagets arbeid samt hvordan de selv jobber med toppidrett. Videre ble det sendt ut en anonym spørreundersøkelse til alle utøvere på Landslaget. Den tredje og mest omfattende delen av evalueringen besto av intervju med sportssjef, landslagstrenere, foreldrerepresentant og til sammen fire utøvere på ungdom- og juniorlandslagene.

Rapporten ble ferdigstilt i begynnelsen av desember, og fremlagt for styret på styremøtet 6. desember, hvor prosjektleder Helland også fikk anledning til å presentere og forklare funnene sine.

Det følgende er hovedfunnene i rapporten. Det fremkommer klart at Anders Dahlin er en meget kompetent trener, og en stor ressurs for norsk judo. Han har store tekniske ferdigheter, og en veldig klar forståelse av hva som skal til for å lykkes internasjonalt. Utøvere, klubber og foreldre har stort tiltro til de faglige ferdighetene til både Anders og resten av trenerapparatet. Utøverne har høstet gode resultater av denne treningen, og flere har vist stor fremgang både i tekniske ferdigheter og fysisk form, noe som har vist seg gjennom vesentlig bedre resultater internasjonalt. Det fremkommer også at det sosiale miljøet på landslagene er godt.

Videre belyser evalueringen at vi har til dels store utfordringer når det kommer til langtidsplanlegging av trenings- og konkurranseperioder, dokumentering av de planer og rutiner som eksisterer, og informasjon og kommunikasjon med utøvere, klubber og foreldre. Videre pekes det også på at det i liten grad er en toppidrettskultur i Judonorge, og at dette preger både satsingen og treningen. Dette er store utfordringer, som er helt vitale å løse hvis vi skal ha mulighet til å videreutvikle toppidrettssatsningen vår.

Sportssjefen har nå fått rapporten, og er bedt om å komme med forslag til tiltak på utfordringene rapporten belyser. Styret vil på styremøtet i februar diskutere rapporten og sportssjefens forslag til tiltak, og dette kommer til å danne grunnlaget for NJFs videre arbeid med toppidrett, og kommer til å påvirke toppidrettsmålene i Strategidokumentet for perioden 2014-2017.

På vegne av styret vil jeg takke alle trenere, utøvere og klubber som bidro med innspill i denne evalueringen, og tusen takk til Nils-Jostein Helland som gjorde en formidabel innsats med rapporten.

Med vennlig hilsen

Gullik Gundersen
For Styret
Norges Judoforbund

109 Views0
Lukket Landslagssamling

27.-30. Desember ble det arrangert en lukket romjulssamling for Landslaget. Det var bra oppmöte av alle på landslaget. Samlingens hovedoppgaver var framfor alt fysiske tester.

NJF-kaka! Laget av Cecilie Bolander.
NJF-kaka! Laget av Cecilie Bolander.

n2013_romjulssamling_01

n2013_romjulssamling_02

En stor fordel å ha samling akkurat på denne tiden er at de som går på skole ikke trenger å ta ytterligere fri. De må uansett ta fri mange skoledager for konkurranser og leir, så da når muligheten finns så prøver vi og gjøre det på denne måten.

Oppmöte var fredag den 27. december kl. 15.00. Det ble det ingen myk start da vi startet direkte med fysisktest för alle. Ungdommene kjørte sine tester med kroppen som belastning i de fleste øvelser. Junior og senior hadde i tillegg max styrke test. Her har det blitt bedre som gruppe, men vi må fortsette å jobba med detta og ta noen skritt til.

Som dessert etter de nevnte testene var det dags för bordtennisturnering. Etter trekkning så var turneringen igång. Etter mange kamper, noen tøffe, andre ikke fult så harde + noen extra kamper under samlingen så kunne til slutt Alexandra hente ut førstepris i jenteturneringen og på herre siden viste de unge respekt for den eldre og lot Anders vinne.

Alle gjorde sitt beste og jobba bra. Men om det er noe som gruppen må ta tak i, så er det kondisjon. Hvorfor er da kondisjon så viktigt?

För selve judokampen er ikke kondisjon den viktigaste egenskapen. MEN, for å kunne trene så mye som kreves, så må kondisjonen være på plass. Om den ikke er det så får man ikke tid nok til å hente seg tilstrekkelig inn, til neste trening. Da svekkes kvaliteten og skaderisikoen øker. Det merkes ikke minst på leir!

Det er ikke minst veldig nyttig å ha bra kondisjon mellon kampene i en konkurranse. Med bra kondisjon så henter du deg bedre inn igjen mellon kampene og kan gjøre det like bra i 5. kampen for dagen som du gjorde i starten. Så til utøvere,trenere, klubbledere; la oss alle ta tak i dette nå!

Dagen fortsatte med en judoøkt med framfor alt grep som fokus innen det var tid å bruke hodet. Her viste alle tester hvor mye de faktiskt kan. De fikk diskutere i grupper hva vi kan gjøre for å bli bedre. Whiteboard tavla fyltes med ideer og forslag fra gruppene, bra jobbat! Husk nå å ta noen av disse hver dag!

Det siste for dagen var videoanalyse. Tilmed her gjorde de bra og viste god judoforståelse.

Söndag morgen og nå fikk de 30 min på å varme opp selv, innen det var dags för judokonkurranse. For at man skal kunne gjøre en riktig maxprestasjon på judomatta så må man være oppi maxpuls eller veldig nære et par ganger. Så hard greppning og randori må inngå i oppvarmingen.

Etter dette var det velfortjent mat. Det bød på svensk julegrøt. Det viste seg at det var kun 2 personer (Herman og Erik) som våga å gjøre det som man skal (som svensk) med melk på grøten. Men det var jo andre gledelige nyheter. Sindre hadde baket boller, Bjørn hadde gjort krumkaker og Cecilie böd på kake. Ja, det er tydelig at det ikke bare er judo de kan!

Eftermiddagen avsluttet med lagkonkurranse i diverse ting. Alt fra fysiske øvelser til quiz. Konkurransen ble avsluttet med høytidelig prisutdeling. Prisene var kanskje ikke like høytidelige!

Måndag morgen og denne dagen bestod av en judo del og en fysisk del. Alle jobba på bra og hadde god humør, selv om de var riktigt slitn.

Under samlingen fikk de tilbakemeldninger på hvordan de hadde gjort det på testene. Så nå er det å ta tak i det og forbedre seg til neste gang.

Takk til alle som var med på denne leiren, dere er en herlig gruppe å få jobbe med!

Vi ses på mattan

Anders Dahlin

Johnny Roaldseth

Albin Dal

124 Views0
Høring: Regionplan for Toppidrett

Planen ble fremlagt for styret på styremøtet 6/12-2013, og legges nå ut på høring blant alle judoklubbene i landet, før endelig vedtak fattes av forbundsstyret i begynnelsen av februar.

I Strategidokumentet 2011-2014 er det bestemt at NJF skal utvikle en plan for en regionsatsing på unge utøvere, som et ledd i arbeidet for å skape fremtidens judoutøvere. Sportssjef Pål Herlofsen har, i samarbeid med landslagstrenerne og presidenten, utarbeidet utkastet som nå er ute til høring.

Grunnen til at det trengs en plan for regional toppidrett er at NJF sentralt ikke greier å støtte og følge opp alle utøvere i god nok grad. Dette gjelder spesielt unge talenter som bor utenfor det sentrale Østlandet. I Strategidokumentet 2011-2014 er det satt som mål at vi skal «gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle idrettslige ferdigheter på det høyeste internasjonale nivå».

For at dette skal bli en realitet må utøverne både trene og konkurrere vesentlig mer en de gjør i dag, og dette kan ikke NJF finansiere eller organisere alene. Helt konkret ønsker NJF at det skal ansettes en regiontrener i alle regioner i landet, med ansvar for å følge opp gitte utøvere, og ansvar for å avholde regionale treinger og treningssamlinger.

Det er fra NJFs side et ønske å utvikle sterke regioner, kontra det å kun satse på enkeltklubber. Det er flere grunner til dette, men det vil blant annet skape større potensiale for vekst, oppfordre klubber til å samarbeide og finne gode løsninger for sin region, spre den økonomiske belastningen og sørge for den langsiktige stabiliteten i satsningen. Konsekvensen av dette er at kun er formelle organisasjonsledd, enten i form av krets eller region, som kan være NJFs samarbeidspartner på toppidrett. En krets er en sammenslutning av klubber innenfor et fylke, mens en region er en sammenslutning av klubber innenfor et større geografisk område (flere fylker).

Det overordnede målet med regionplanen er å bygge en toppidrettskultur og legge til rette for talentutvikling i alle deler av landet. Mer spesifikt er målene å rydde opp i kommunikasjonen og ansvarsfordelingen mellom klubber, kretser og forbundet. Videre er det på sikt et mål å tilføre toppidretten eksterne midler, da det uansett intern prioritering innenfor NJFs budsjetter behov for økt satsing hvis vi skal øke sannsynligheten for å nå våre toppidrettsmål.

Det er i regionplanen satt opp helt konkrete krav for å få status som toppidrettsregion, og når alle disse kravene er innfridd vil NJF sentralt oppfylle alle de forpliktelsene skissert i regionplanen. Prinsippet er her at de som satser mest vil få mest støtte fra forbundet.

Dette er starten på en økt satsning på toppidrett og da spesielt toppidrett i regionene, og vi ønsker innspill fra alle klubber, både de med og uten toppidrettsambisjoner, både på det overordnede rammeverket for planen, og på tiltaksnivå. Frist for høringen er fredag 17 januar. Innspill sendes til judo@nif.idrett.no. Målet er at tiltakene i regionplanen vil sammenfalle med tiltakene skissert i Strategidokumentet 2014-2017, og så må vi med tiden evaluere og videreutvikle regionplanen, slik at vi sammen legger til rette for å få best mulig judoutøvere.

Med vennlig hilsen

Gullik Gundersen
For Styret
Norges Judoforbund

99 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier