Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Nye regler for lagledere og coacher i NC og NM

Lagleder/ trener/ coach er ansvarlig for at sine utøvere oppfører seg i henhold til reglementet fra de ankommer konkurransehallen, før og etter kamper og til de forlater hallen.

Thom Hallum

Selve lagledelsen skal begrenses til kommunikasjon med utøveren, taktiske og tekniske råd, oppmuntring, og instruksjoner i uforutsette tilfeller som for eks. skader. Laglederen skal sitte på egen stol ved mattekanten.

Lagledere får ikke gi noen signaler mens utøveren kjemper. Kun i evt. pause (etter matte) kan laglederen veilede utøverne. Når pausen er slutt og kampen fortsetter (ved hajime), må laglederen igjen være stille.

Hvis laglederen ikke følger disse reglene kan han/hun bli utvist fra konkurranseområdet. Hvis laglederen fortsetter å veilede utøveren aktivt fra utsiden av konkurranseområdet, for eks. fra tribunen eller andre tilgjengelige steder i hallen, så vil han/hun bli bortvist fra hallen.

Oppførsel som ikke godtas:

Hvis laglederen ikke respekterer disse reglene skjer følgende:

Trenere kan ikke veilede fra tribunen eller noe annet sted i hallen. Det er å betrakte som brudd på disse reglene og vil bli straffet på samme måte (bortvisning).

Merk: Hvis andre enn laglederen veileder utøvere fra tribunen eller andre steder i hallen vil dette likestilles og behandles som brudd på disse reglene. Konsekvensene vil bli de samme.

Som publikum er det selvfølgelig greit å heie og oppmuntre utøverne under kampen.

NB! Dette er en presisering av NJFs Stevnereglement §12, 2. ledd, og effekter iht. Sport and Organization Rules til the International Judo Federation (SOR 2015, pkt. 9.6.2- 9.6.4), som er i tråd med NIFs lov §11-1, 1. ledd, som er gjeldende for norske stevner, ref. NJFs Stevnereglement §1, 3. ledd.


Publisert 24. februar 2016, kl. 16:07 (sist oppdatert: 24. februar 2016, kl. 16:09) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar