- Judo.no - https://www.judo.no -

Oppdateringsseminar 2016

I helgen ble det årlige Oppdateringsseminaret avholdt på Ullevål stadion i Oslo. Dette er en fast samling for alle kursholdere og sensorer i NJF, det vil si dem som holder trenerkurs, dommerkurs, knøttekurs og arrangerer dan-graderinger.

Instruktørene i NJF på oppdateringsseminar. Fra venstre: Marie Sørby Jensen, Thom Hallum, Petter Grime, Martin Helliesen, Svenja Rahn, Tore Brenne, Ronald Guttormsen, Birgitte Ursin, Wellington Martins, Knut Harefallet og Alf Birger Rostad. FOTO: Stine Lastein [1]

Instruktørene i NJF. Fra venstre: Marie Sørby Jensen, Thom Hallum, Petter Grime, Martin Helliesen, Svenja Rahn, Tore Brenne, Ronald Guttormsen, Birgitte Ursin, Wellington Martins, Knut Harefallet og Alf Birger Rostad. FOTO: Stine Lastein

Denne helgen tar opp aktuelle temaer i forhold til de kurs som avholdes og hvordan vi kan forbedre disse og best mulig tilpasse våre medlemmers behov.

Lørdagen ble brukt til gruppemøter hvor hver enkelt instruktørgruppe diskuterte faglig innhold og eventuelle oppdateringer av sine respektive aktiviteter.

På søndagen hadde vi en felles samling hvor John-Anders Bjørkøy fra Utviklingsavdelingen i NIF ga oss input på relasjonsbygging.

Vi takker for en innholdsrik og konstruktiv helg og satser på et godt kursår i 2017.

Stine Lastein,
Fagsjef