Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Oppdateringsseminar for kursholdere i NJF

Helgen 28.-29. oktober arrangerte vi det årlige Oppdateringsseminaret for kursholdere i NJF. Instruktørene som holder dommerkurs, trenerkurs, knøttekurs og arrangørkurs deltok på seminaret som ble avholdt på Hotel 33 på Økern i Oslo.

Deltakere på Oppdateringsseminar 2017. Bak fra venstre: Stine Lastein, Svenja Rahn, Stian Jespersen, Tommy Leonhardsen, Marie Sørby Jensen, Thom Hallum og Per Arne Grime. Foran fra venstre: Mathias Hansen, Hans Engebretsen, Birgitte Ursin, Tore Brenne, Ådne Lie og Wellington Martins.

Denne helgen tar opp aktuelle temaer i forhold til de kurs som inngår i Den Norske Judoskolen. Alle kurs vi tilbyr gjennomgår kontinuerlig oppdatering og tilpasses best mulig det behovet våre medlemmer har.

Lørdagen startet med et felles møte der vi diskuterte saker som angår alle kursholdere, blant annet restriksjoner i barnekonkurranser og Ungdomsprosjektet. Kenny Halvorsen, som er veileder i prosjektet, fortalte litt om oppgavene han og de andre har tatt tak i. Ettermiddagen ble brukt til gruppemøter hvor faglig innhold og oppdateringer og utvikling av kurs ble gjennomgått.

På søndagen hadde vi en fellesøkt med Ena Strandli fra Breddeidrettsavdelingen i Norges Idrettsforbund. Hun ledet oss gjennom et program hvor vi tok for oss mentoring av kursdeltakere, som etter hvert nå har blitt aktuelt på alle typer kurs vi tilbyr. Oppfølging av nye trenere, dommere og arrangører blir vektlagt i stor grad, for å sikre læring og for å hjelpe deltakerne med å benytte tilegnet kompetanse.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som holder kurs for Judoforbundet. Dere er en entusiastisk gjeng som gjøre en utrolig viktig jobb for Norsk Judo.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 8. november 2017, kl. 11:57 (sist oppdatert: 8. november 2017, kl. 11:57) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar