103 Views

Året 2023 nærmer seg slutten og vi benytter anledningen til å sende alle våre medlemsklubber informasjon fra kontoret.

Husk frister for innrapportering av medlemstall 2023!

I forbindelse med den årlige idrettsregistreringen, skal alle medlemstall innrapporteres. Fristen for dette er 30. april, men det er viktig at tallene som innrapporteres er fra 2023. Husk også at et gyldig medlemskap krever at medlemskontingent er innbetalt, og at kontingenten skal faktureres gjennom idrettslagets valgte medlemssystem innen årets utgang.

Krav til riktig fakturering av medlemskontingent strammes inn, og vi anbefaler derfor å gå gjennom rutiner for dette for å sørger for at alle medlemmer faktureres gjennom medlemssystemet i inneværende år.

Innen 31. januar skal idrettslagets medlemslister sendes inn til NJF på e-post. Dette krever vi av alle medlemsklubber for å eventuelt kunne bistå med samordnet rapportering og påse at innrapporterte medlemstall blir korrekte.

Innrapportering av korrekte medlemstall er viktig. Blant annet danner de grunnlag for tildeling av midler, både for klubben og for NJF. I tillegg utgjør medlemstallene ofte grunnlag for tildeling av halltid.

Utøverforsikring / lisens 2024

Forsikringsperioden for utøverforsikringen (den som gjelder skader) utløper 31.1.2024. Innen denne datoen er det viktig å tegne nye forsikringer for alle aktive utøvere, også dem som ikke konkurrerer. Utøverforsikring er obligatorisk.

Premien for forsikringen vil i 2024 økes, og er med det tilbake til normalen sammenliknet med nivået før covid. Grunnlisens og utvidet lisens vil koste hhv 350 kr og 1000 kr/år. Til sammenlikning kostet disse 310 kr og 800 kr i 2019.

Vi jobber alltid for å få gode forsikringsvilkår og samtidig holde premien så lav som mulig. I 2022 og 2023 har utbetalingene for skadebehandling økt med over 300 % gjør det nødvendig å både se på pris og vilkår.

Rutiner for overganger og klubbtilhørighet blir enklere å håndtere. Det vil ikke lenger være nødvendig å melde inn overganger til NJF, dette håndteres klubbene imellom. Det vil dermed være mulig for en klubb å kjøpe lisens for en utøver selv om vedkommende formelt står oppført som medlem i en annen klubb.

Vi informerer på judo.no når denne endringen trer i kraft i lisensportalen, samt når det vil være mulig å kjøpe lisens for 2024.

Forbundstinget 2024

Til neste år arrangeres Forbundsting i mai, dato vil publiseres om ikke lenge.

Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid. Om du har forslag til kandidater til Forbundsstyret eller Kontrollutvalg, kan du kontakte Valgkomiteen.

Ellers gjelder frister ihht NIFs lov for innsending av saker som ønskes tas opp.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier