280 Views
Coverbilde: Sportfotos 24 / Thomas Wetzel

Det innføres en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag.

Hensikten med ordningen er å legge til rette for at flere kan delta i idrett, ved å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag, og å imøtekomme behovet for forenklinger hos små idrettslag der rekrutteringsgrunnlaget er lite.

Norges Idrettsforbund innfører prøveordningen som gjeldende frem til Idrettstinget 2023 (klikk for å lese hele saken på NIFs nettside).

En videreføring av ordningen forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen.

Prøveordningen innebærer at idrettslag vedtar å benytte en forenklet lovnorm.

Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder både nye og eksisterende idrettslag.

En forenklet lovnorm medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

  • Kun krav om tre styremedlemmer
  • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
  • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
  • Begge kjønn skal være representert i styret
  • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
  • Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet

Hvordan komme i gang med forenklet lovnorm?

For å komme i gang med ordningen, må det fattes vedtak om endring av lovnorm på klubbens årsmøte eller på et ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtene kan gjennomføres både fysisk og digitalt.

NIF har utarbeidet veiledning for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen:

Endring av lovnorm må gjøres direkte via KlubbAdmin. Idrettslagene vil samtidig bli bedt om å bekrefte at de oppfyller kriteriene, samt laste opp protokoll fra årsmøtet. 

Nye idrettslag som ønsker å bli tatt opp etter forenklet ordning, skal tas opp på nøyaktig samme måte som ordinære idrettslag.

Krav om bruk av digitale løsninger

Idrettslag tilknyttet prøveordningen har et særlig ansvar for at de løpende oppdaterer opplysninger om personer, enten i idrettens felles medlemssystem eller medlemssystem med integrasjonsavtale med NIF, jf. forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering.

Idrettslag tilknyttet prøveordningen har de samme rettigheter og plikter som ordinære idrettslag mht. f.eks. beregningen av representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd, samt tilskuddsordninger.

Spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Da kan du lese mer om krav til lovnorm her, eller du kan kontakte idrettskretsen eller forbundskontoret.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier