499 Views

Judoforbundet har fått en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 2,6 millioner kroner. Gaven skal brukes på et prosjekt som går over 2 år hvor vi gir dommerutvikling, arrangørutvikling og utvikling av ungdomsarrangementer et kjempeløft.

Sparebankstiftelsen DNB

I 2014 fikk Norges Judoforbund en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å utvikle konseptet Judofestivalen. Judofestivalen har vært en stor suksess og har blant annet ført til flere og bedre barnearrangementer i hele landet.

Denne gangen er det fokus på arrangementer for ungdom, og utviklingsmuligheter for ungdom og unge voksne i tilknytning til disse aktivitetene. Vi kommer tilbake med mer informasjon vedrørende prosjektet, men prosjektet iverksettes i løpet av kort tid og skal gjennomføres i 2017 og 2018.

Det er god stemning på forbundskontoret! Dette prosjektet gleder vi oss til å komme i gang med!

En kjempestor takk til Sparebankstiftelsen DNB fra hele Judonorge!

Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier