363 Views
Nye koronarestriksjoner rammer idretten. FOTO: Giuliano Casco/ EJU

På regjeringens pressekonferanse tirsdag 7. desember ble det presentert en rekke restriksjoner som følge av økende smitte i samfunnet. Restriksjonene får innvirkning også for idretten, og vil gjelde fra midnatt natt til torsdag 9. desember.

NJFs informasjonsside om korona vil oppdateres fortløpende.

Her presenteres en kort oppsummering av det som gjelder for kontaktidretter. Det er fremdeles behov for presiseringer, og Norges Idrettsforbund er i dialog med myndighetene for å oppklare uklarheter.

Det innføres krav om avstand på minimum 1 meter for personer som ikke er i samme husstand. For kontaktidretter er det gjort en del unntak beskrevet under.

Organisert trening

Organisert trening for utøvere under 20 år er ikke berørt. Av det vi har fått presentert, er det ingen begrensninger på antall utøvere i kontaktidretter og ingen begrensninger for aktivitet på tvers av kommunegrenser.

For utøvere over 20 år, skal innendørs trening foregå i grupper på maks 20 personer. Der det ikke er mulig å utøve aktivitet med 1 meters avstand, vil man få fritak fra denne. Det er foreløpig noe usikkerhet vedrørende dette punktet og vi venter på en endelig bekreftelse!

Arrangementer

Det vil være begrensninger på antall deltakere på arrangementer. Der det ikke er faste sitteplasser, kan man være inntil 50 personer. Der det er faste sitteplasser, kan man være inntil 3 kohorter á 200 personer

Utøvere har unntak fra avstandskrav på idrettsarrangementer. Det gjelder også voksne utøvere.

Annet

Garderober skal helst unngås. Det vil si at du bør komme ferdig skiftet hvis du kan. I enkelte tilfeller vil det være gunstig å benytte garerober, dette vurderes fortløpene.

Det foreligger nye regler for karanteneplikt og isolasjon ved nærkontakt med smittede og eventuelle positive tester. Det er den enkeltes plikt å sette seg inn i nasjonale og lokale retningslinjer.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier