212 Views

Den 10. mars var klubbene i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder samlet til ekstraordinært ting på Idrettens Hus i Drammen for å velge styre til Judoregion Sør.

Forbundsstyret hadde fra tidligere vedtatt opprettelse av regionen, som i realiteten er en sammenslåing av judokretser og -utvalg i de nevnte fylker.

Følgende styre ble valgt:
•Leder: Lars Archer Lauritzen, Larvik Judoklubb
•Nestleder: Birgitte Ursin, BK-Judo
•Styremedlem: Simon Gerhardsen, Sande Sportsklubb
•Styremedlem: Anne Hopstock, Kragerø Judoklubb
•Kasserer: Tom Rognlien, Lier Judoklubb
•Varamedlem: Svein Gårdsø, Sandefjord Judoklubb
•Varamedlem: Pål Herlofsen, Lier Judoklubb

Bakgrunnen for sammenslåingen til regionledd er forbundets satsing på ”Regionplan for Toppidrett 2014–2017”. Denne er beskrevet i detalj i egen artikkel på judo.no. Den nyopprettede regionen vil prioritere å få på plass regionstrenere som kan koordinere samarbeid mellom klubber i regionen, andre regioner, Landslagsledelse og Forbund.

Spesielt i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene vil opprettelse av Judoregion Sør få positive ringvirkninger. Disse fylkene har ikke hatt aktive judokretser, da det har vært for få klubber til et formelt kretssamarbeid. Disse fylkene har bestått av Judoutvalg, men med få klubber har det vært begrenset med samarbeid.

Det nye styret håper ved etableringen av Judoregion Sør, at regionen får på plass et godt samarbeid klubbene imellom, slik at alle klubber får gode forutsetninger for å lykkes med både toppidrettssatsning og prosjekter for økt rekruttering i klubbene.

Regionen går spennende tider i møte, og som leder av det nye regionsstyret håper jeg på et realt løft for klubbene i regionen, både kompetansemessig og sportslig.

Med hilsen

Lars Archer Lauritzen
Leder Judoregion Sør

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier