158 Views

Samordnet rapportering og søknad åpnet 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbundet er 30 april.

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april i KlubbAdmin:

 1. Rapportere medlemstall * pr. 31.12.17.
 2. Rapportere aktive medlemmer **, inkl. medlemmer med funksjonsnedsettelse.
 3. Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
 4. Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
 5. Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen nå).
 6. Oppdatere styre og ledelse (og laste opp årsmøteprotokoll).
  -NYTT AV ÅRET: Dere må bekrefte ved å krysse av i en kryssboks at styret rapportert i løsningen samsvarer med det styret som er innrapportert i årsmøteprotokollen. Dvs, ligger det 8 styremedlemmer i årsmøteprotokollen, så må det legges inn 8 styremedlemmer i Samordnet også. Dette for å unngå at endringsmeldingen til Brønnøysund blir avslått fordi antallet ikke stemmer overens.
 7. Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.
  – For de som har signeringsrett vil man kunne sende endringsmeldingen til Brønnøysund direkte etter fullførelse av Samordnet søknad og rapportering.

Alle idrettslag skal ha mottatt informasjon om rapporteringen på epost fra Idrettsforbundet.
Les mer informasjon om Samordnet søknad og rapportering her.

I forbindelse med rapporteringen skal alle judoklubbene svare på noen spørsmål fra Judoforbundet.
Oversikt over spørsmålene kan lastes ned her:

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no ved hjelp av Min idrett.

Support: Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her: Samordnet rapportering 2018.

Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

*Medlemstall
Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.17 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2018 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

**Aktive medlemmer
Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier