357 Views

Samordnet rapportering og søknad åpnet 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Rapporteringen er pliktig for alle idrettslag og det skal gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen.

Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de som er pålagt å ha disse vervene.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april i KlubbAdmin:

 • Rapportere medlemstall * pr. 31.12.18.
 • Rapportere aktive medlemmer **, inkl. medlemmer med funksjonsnedsettelse.
 • Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
 • Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
 • Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen).
 • Oppdatere styre og ledelse (og laste opp signert årsmøteprotokoll).
 • Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.
 • – For de som har signeringsrett vil man kunne sende endringsmeldingen til Brønnøysund direkte etter fullførelse av Samordnet søknad og rapportering.

  Alle idrettslag skal ha mottatt informasjon om rapporteringen på epost fra Idrettsforbundet.

  I forbindelse med rapporteringen har også NJF noen spørsmål som alle judoklubber må svare på. Oversikt over spørsmålene kan lastes ned her:

  Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.nif.no ved hjelp av brukerprofilen til Min idrett.

  Support: Se videoveiledning for Samordnet Rapportering 2019.

  Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

  *Medlemstall
  Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.18 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2019 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

  **Aktive medlemmer
  Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».
  Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

  Lill Merethe Tjeldvoll
  Utviklingssjef
  Norges Judoforbund

Lill Merethe Tjeldvoll

Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier