145 Views

NIFs ordning med utstyrsmidler utvides, og det skal fordeles 26,2 millioner til norske idrettslag. Nytt er rekrutteringspakker med drakter. NJF kan gi finansieringshjelp ved kjøp av matter.

Rekrutteringspakke I fra Green Hill koster 12.215,-
Rekrutteringspakke I fra Green Hill koster 12.215,-
Rekrutteringspakke II fra Green Hill koster 15.449,-
Rekrutteringspakke II fra Green Hill koster 15.449,-

Tilskuddsordningen Spillemidler til utstyr fortsetter i 2014. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har eksistert siden 2003. Totalt er det fordelt over 160 millioner.

Søknad via internett
Det skal søkes via internett – et absolutt krav. Søknaden leveres elektronisk under valget «Verktøykassa» på lagets egen «Klubben online» side. Last ned brukerveiledning (pdf).

Tekniske spørsmål skal rettes til NIF IT Support (support@idrettsforbundet.no tlf. 03615), mens spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy.

Søknadsbeløp
Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader. Søknadsbeløpet tar utgangspunkt i planlagt innkjøp mellom kroner 10.000 og 900.000.

Utstyrskategoriene det kan søkes støtte til er judomatter/tjukkaser og rekrutteringspakker med drakter.

Utstyret som er berettiget til støtte er ikke personlig utstyr. Det er utstyr som skal være i klubbens eie, og som kan lånes bort til nybegynnere og andre. I samarbeid med vår samarbeidspartner Green Hill har vi satt sammen draktpakker som tilfredsstiller kravene til denne ordningen.

Priseksempel: Rekrutteringspakke I, nybegynnerdrakt i ass. størrelser med klubbnavn på skulder. Ord. pris 17.450,- Klubbrabatt på 30%, gir pris på 12.215,- fra Green Hill. Dette beløpet er søkegrunnlaget som kan gi opptil 4.000,- i støtte fra Utstyrsmidlene. Da er vi nede i en draktpris under 165,- kroner!

Finansieringshjelp
Hvis klubben trenger nye matter, men mangler kapital, kan man søke NJF om finansieringsstøtte. Les om erfaringer med ordningen så langt. Samtidig med søknad om finansieringshjelp må det søkes om utstyrsmidler gjennom NIF. Les mer om saksgang og søknadsprosess.

Frister
Søknadsperioden som gjelder er for hele 2014 og frem tom 31/1-15. Det betyr at man må søke nå innen fristen 29. oktober 2014, men det faktiske kjøpet kan være i perioden 1/1-14 til 31/1-15.

Man kan søke hvis man har en intensjon om å kjøpe. Hvis det faktiske kjøpet ikke gjennomføres vil midlene bare returneres til NIF.

Midlene utbetales til klubbene etter at NJF har mottatt kjøpskvittering innen fristen 31. januar 2015.

For de som får tilslag om finansieringshjelp gjelder egne regler for kjøp og spillemiddelstøtte.

SAKSGANG:

  • Klubbene søker online innen 29. oktober 2014
  • NJF godkjenner søknader og sender samlet videre til NIF
  • Søknadene fra særforbundene behandles i idrettsstyret den 11. desember 2014
  • Svar på søknad kan forventes i januar måned, etter behandling i Kulturdepartementet
  • Klubbene må sende inn kvittering på kjøp innen 31. januar 2015
  • Tildelte midler betales ut innen 14 dager etter innleveringsfristen

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier