754 Views

Sven Anders Sødal har takket ja til stillingen som Utviklingsansvarlig i NJF. Han tiltrer 1. august 2019.

Sven Sødal er Utviklingsansvarlig i NJF.

Stillingens arbeidsoppgaver innebærer klubb- og regionutvikling, trener- og dommerutvikling, utdanning, barne- og ungdomsidrett, oppfølging av instruktører, dommervirksomheten og nasjonale stevner. En stor del av stillingen omfatter også forvaltning av para-aktivitet, ledelse av Råd for para-judo og oppfølging av klubber med para-utøvere. I tillegg tilfaller oppfølging av nasjonale prosjekter.

Arbeidsoppgavene omfatter deler av tidligere Fagsjef og Utviklingssjefs ansvarsområder. Nylig ble en omorganisering av NJFs administrasjon foretatt for å gjøre driften av forbundet mer hensiktsmessig. Å kombinere organisatorisk og faglig utvikling vil gi en bedre og mer effektiv ressursbruk, og disse ansvarsområdene henger sammen på mange punkter.

Sødal har ikke selv judobakgrunn, men har i over to år jobbet som daglig leder i NJJK. Han kjenner med andre ord idretten og miljøet godt. I forbindelse med judofaglige arbeidsoppgaver vil han hente inn nødvendig ekspertise, samarbeide med aktuelle nøkkelpersoner, og få støtte fra resten av administrasjonen.

Vi ønsker Sødal velkommen til NJF!

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier