222 Views

Stort overskudd fra Norsk Tipping har ført til tidenes største overføring til Norsk Idrett. Økningen er på over 400 millioner kroner.

norsk-tipping-logo

Dette er 110 millioner kroner bedre enn budsjettert. I år går 64 prosent av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping til idrettsformål.

Av de 400 mill. går mesteparten til anlegg og idrettslagene. Resten på andre poster, som funksjonshemmede, antidoping, NIF sentralt, grunnstøtte særforbundene, barn/ungdom/bredde prosjekter, og Olympiatoppen. Samlet sum i 2015 blir 2,3 milliarder kroner.

Stor økning av Lokale Aktivitetsmidler (LAM)

– En stor del av denne økningen tilfaller lokalidretten, sier idrettspresident Børre Rognlien.

Av de ferske midlene skal 90 mill. gå til LAM. Denne ordningen øker dermed 40 % og vil i 2015 være på totalt 300 mill.

De lokale aktivitetsmidlene (LAM) er en kontantstøtte direkte til idrettslagene.

Over én milliard til anlegg

For første gang i historien blir det fordelt over 1 milliard kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Økningen er på rundt 240. mill.

– Vi ser en betydelig økning i anleggsinvesteringene. Det er derfor avgjørende å styrke tilskuddet av spillemidler til anlegg, sier kulturminister Thorhild Widvey

Se pressemeldingen fra NIF på idrett.no

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier