142 Views

NJF ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere innen definerte områder knyttet til judospesifikt utstyr.

Vår avtale med matteleverandør Green Hill gikk ut 31. desember 2023. Vi inviterer derfor aktuelle leverandører til å vise sin interesse gjennom å levere et anbud. Målet er å signere en samarbeidspartner fra mars 2024, med en avtaleperiode på minimum to år. Vi legger vekt på leveringsdyktighet, troverdighet og konkurransedyktige priser hos våre samarbeidspartnere.

Partner gis i avtaleperioden rett å kalle seg Nasjonal matteleverandør for Norges Judoforbund, og rett til å eksponere sin virksomhet blant annet på følgende måte:

  • Reklame på matteareal synlig for tilskuere og på eventuell live-stream (på Norgescup og Norgesmesterskap)
  • Reklame stevneinvitasjon og stevneprogram
  • Logo på judo.no
  • Informasjon om avtalen og om innkjøp av matter for våre medlemsklubber i aktuelle fora

Andre muligheter for eksponering etter nærmere avtale.

For matteleverandørs rettigheter skal samarbeidspartner forplikte seg til de forpliktelser som til en hver tid avtales.

Interessenter kan kontakte Generalsekretæren for nærmere informasjon.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier