87 Views

Norges Idrettsforbund utlyser friske midler fra UDI. 2,8 millioner skal fordeles på idrettslag som organiserer aktivitet for flyktninger. Tiltak rettet mot beboere på mottak eller nylige bosatte flyktninger i kommuner støttes med inntil 25 000 kr.

Søknadsfristen er 16 september, så vær rask!

Les mer om utlysningen her. Fagsjefen kan bistå med søknaden.

Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier