73 Views

Det er nå åpnet for å tegne utøverforsikring for 2022.

Alle judoutøvere som er over 13 år må ha en obligatorisk grunnforsikring for å kunne trene judo og delta på aktivitet i regi av NJF eller en medlemsklubb. I tillegg tilbyr vi en utvidet forsikring som anbefales for alle som konkurrerer aktivt.

Barn under 13 år er fortsatt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund

Valg av lisens

Utøvere kan velge mellom to typer lisenser:

Utøverlisensen er den obligatoriske forsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Rådgivning og oppfølging fra IHS er inkludert for alle, det vil si at utøverlisensen er relativ lik den tidligere konkurranselisensen (tom 2020).

Utøverlisensen koster 200,- i 2022

Konkurranselisensen gir rask behandling på privat klinikk ved skade. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen. Vi anbefaler at de som deltar aktivt i konkurranser tegner denne. Konkurranselisensen er relativt lik den tidligere premiumlisensen (tom 2020).

Konkurranselisensen koster 390,- i 2022

Lisens for 2021 ble tilbudt til sterkt reduserte priser, mens de i år ligger på et mer normalt nivå.

Vi har prioritert, og vil også i fremtiden jobbe for, å holde den obligatoriske utøverlisensen så lav som mulig. Konkurranselisensen vil ligge noe høyere i pris enn i 2021, men er fremdeles vesentlig billigere enn den tidligere Premiumlisensen.

Det er kun klubber som kan tegne forsikring på vegne av sine medlemmer. Utøveren kan selv sjekke egen forsikringsstatus på Min Idrett. En gyldig forsikring har status ‘betalt’.

Idrettens Helsesenter

NJF samarbeider med Idrettens Helsesenter (IHS), som tilbyr en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen).

Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling.

Klubbene tegner forsikring for sine medlemmer i Sportsadmin. Som utøver kan du gi beskjed til klubben din hvilken dekning du ønsker.

For mer informasjon, gå til våre forsikringssider på judo.no: https://www.judo.no/klubb/forsikring/

Spørsmål om ordningen kan rettes til administrasjonen

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier