225 Views

Det er nå åpnet for å tegne utøverforsikring for 2023.

Alle aktive judoutøvere som er over 13 år må ha en obligatorisk grunnforsikring for å kunne trene judo og delta på aktivitet i regi av NJF eller en medlemsklubb. I tillegg tilbyr vi en utvidet forsikring som anbefales for alle som konkurrerer aktivt.

Barn under 13 år er fortsatt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund

Valg av lisens

Man kan velge mellom to typer lisenser

Grunnlisens er obligatoriske for alle judoutøvere over 12 år. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Rådgivning og oppfølging fra IHS er inkludert for alle.

Grunnlisens koster 250,- i 2023

Utvidet lisens gir rask behandling på privat klinikk ved skade. Samme dekning og ytelser som grunnlisensen. Vi anbefaler at de som deltar aktivt i konkurranser tegner denne. Utvidet forsikring er relativt lik den tidligere premiumlisensen (tom 2020).

Utvidet lisens koster 600,- i 2023

Lisens for 2021 og 2022 ble tilbudt til reduserte priser pga korona, mens de framover vil ligge på et et nivå som gjenspeiler den faktiske forsikringspremien.

Vi har prioritert, og vil også i fremtiden jobbe for, å holde den obligatoriske lisensen så lav som mulig. Utvidet lisens vil ligge en del høyere, men er fremdeles billigere enn den tidligere Premiumlisensen.

Det er kun klubber som kan tegne forsikring på vegne av sine medlemmer. Utøveren kan selv sjekke egen status på Min Idrett. En gyldig lisens har status ‘betalt’.

Idrettens Helsesenter

NJF samarbeider med Idrettens Helsesenter (IHS), som tilbyr en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen).

Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling.

Klubbene tegner lisens for sine medlemmer i Sportsadmin. Som utøver kan du gi beskjed til klubben din hvilken dekning du ønsker.

For mer informasjon, gå til våre forsikringssider på judo.no: https://www.judo.no/klubb/forsikring/

Spørsmål om ordningen kan rettes til administrasjonen

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier