126 Views

Det er nå åpnet for å tegne utøverforsikring for 2024.

Alle aktive judoutøvere som er over 13 år må ha en obligatorisk grunnforsikring for å kunne trene judo og delta på aktivitet i regi av NJF eller en medlemsklubb. I tillegg tilbyr vi en utvidet forsikring som anbefales for alle som konkurrerer aktivt.

Barn under 13 år er fortsatt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund

Premien for forsikringen vil i 2024 økes, og er med det tilbake til normalen sammenliknet med nivået før covid. Grunnlisens og utvidet lisens vil koste hhv. 350 kr og 1000 kr/år. Til sammenlikning kostet tilsvarende lisenser hhv. 310 kr og 800 kr i 2019.

Priser og vilkår

Vi jobber alltid for å få gode forsikringsvilkår og samtidig holde premien så lav som mulig. I 2022 og 2023 har utbetalingene for skadebehandling økt med over 300 % gjør det nødvendig å både se på pris og vilkår. Se forsikringsvilkår for 2024 her.

Valg av lisens

Man kan velge mellom to typer lisenser

Grunnlisens er obligatoriske for alle judoutøvere fra fylte 13 år. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Gir likevel rett til behandling på privat klinikk ved lang ventetid i det offentlige tilbudet. Rådgivning og oppfølging fra Skadetelefonen er inkludert i utøverlisensen.

Grunnlisens koster 350,- i 2023

Utvidet lisens gir rask behandling på privat klinikk ved skade. Har bedre dekning enn grunnlisensen ved at kostnadstaket for behandlingsutgifter som dekkes er høyere. Det anbefales at alle konkurranseutøvere tegner denne lisenstypen.

Utvidet lisens koster 1000,- i 2023

Det er kun klubber som kan tegne forsikring på vegne av sine medlemmer. Utøveren kan selv sjekke egen status på Min Idrett. En gyldig lisens har status ‘betalt’.

Idrettens Helsesenter

NJF samarbeider med Idrettens Helsesenter (IHS), som tilbyr en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen).

Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling.

Klubbene tegner lisens for sine medlemmer i Sportsadmin. Som utøver kan du gi beskjed til klubben din hvilken dekning du ønsker.

For mer informasjon, gå til våre forsikringssider på judo.no: https://www.judo.no/klubb/forsikring/

Spørsmål om ordningen kan rettes til administrasjonen

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier