311 Views

Styret vedtok budsjett for 2023 på FS-møte 08/2022.

Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i de økonomiske forutsetninger som foreligger, med forventninger om en økning i inntekter sammenliknet med de to siste årene.

2022 har vært nok et uvanlig år, men aktivitetstilbudet har normalisert seg i høst, og vi forventer at dette vedvarer i 2023.

Vi fikk i 2020 innvilget finansiering av Trenerprosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB, og dette gir oss en stabilitet og trygghet, og mulighet til å gjennomføre tiltak rettet mot vedtatte strategiplaner.

Overordnet budsjett 2023* sammenlignet med vedtatte budsjetter for 2021 og 2022:

Område2021 Budsjett2022 Budsjett2023 Budsjett
Inntektskilder– 5.010.000– 5.455.000– 5.965.000  
Toppidrett og prestajonsrettet talentutvikling1.715.0002.075.0002.435.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett635.000935.000990.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling1.120.000920.000900.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon495.000550.000685.000
Markedsarbeid Rammevilkår og samfunnskontakt250.000285.000225.000
Administrasjon og ledelse900.000990.000940.000  

*Judo for fred er utelatt.

Lønnsmidler

Det er gjort en vurdering rundt plassering av lønnskostnader. I henhold til rapportering til NIF skal disse plasseres på korrekte prosjekter. Flytting av lønnsmidler internt påvirker ikke resultatet i budsjettet.

Budsjettet har lønnsmidler til 4,2 årsverk i 2023, fordelt på 5 personer (3,8 årsverk i 2022 fordelt på 6 personer). Fordelingen av årsverkene på område (tall fra vedtatt budsjett 2022 i parentes):

  • Toppidrett/talentutvikling: 1,5 (1,3)
  • Funksjonshemmede: 0,4 (0,4)
  • Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 1,7 (1,5)
  • Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
  • Adm./styrearbeid/marked: 0,4 (0,4)

Langtidsbudsjett

Budsjettforslaget* sammenliknet med langtidsbudsjettet:

Langtidsbudsjett 2023Budsjettforslag 2023
Inntekter-5 890 000-5.965.000
Toppidrett og talentutvikling2 195 0002.435.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett850 000990.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling995 000900.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon720 000685.000
Markedsarbeid, Rammevilkår/ samfunnskontakt340 000225.000
Administrasjon og ledelse985 000940.000
Totalt195 000210 000

*Judo for fred er utelatt.

Budsjett 2023 er vedtatt med et underskudd på 210 000 kr. Sammenliknet har langtidsbudsjettet vedtatt på Tinget 2022 et budsjettunderskudd på 195.000 kr.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier