131 Views

Styret vedtok budsjett for 2024 på FS-møte 09/2023.

Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i de økonomiske forutsetninger som foreligger, med forventninger om en økning i inntekter sammenliknet med de to siste årene.

Aktivitetstilbudet har normalisert seg i 2023, og vi forventer at dette vedvarer i 2024.

Vi fikk i 2020 innvilget finansiering av Trenerprosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB, og dette gir oss en stabilitet og trygghet, og mulighet til å gjennomføre tiltak rettet mot vedtatte strategiplaner. Vi har fått innvilget søknad om å forlenge prosjektperioden fram til desember 2024.

Overordnet budsjett 2024* sammenlignet med vedtatte budsjetter for 2022 og 2023:

Område2022 Budsjett2023 Budsjett2024 Budsjett
Inntektskilder-5.455.000-5.965.000-6.565.000
Toppidrett og talentutvikling2.075.0002.435.0002.920.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett935.000990.0001.010.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling920.000900.0001.005.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon550.000685.000585.000
Markedsarbeid, Rammevilkår/samfunnskontakt285.000225.000250.000
Administrasjon og ledelse990.000940.0001.095.000
*Judo For Fred er utelatt fra oversikten
Lønnsmidler

Det er gjort en vurdering rundt plassering av lønnskostnader. I henhold til rapportering til NIF skal disse plasseres på korrekte prosjekter. Flytting av lønnsmidler internt påvirker ikke resultatet i budsjettet.

Budsjettet har lønnsmidler til 4,5 årsverk i 2024, fordelt på 6 personer (4,2 årsverk i 2023 fordelt på 5 personer). Fordelingen av årsverkene på område (tall fra vedtatt budsjett 2023 i parentes):

  • Toppidrett/talentutvikling: 1,8 (1,5)
  • Funksjonshemmede: 0,4 (0,4)
  • Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 1,7 (1,7)
  • Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
  • Adm./styrearbeid/marked: 0,4 (0,4)
Langtidsbudsjett

Budsjettet 2024 er vedtatt med et underskudd på 300 000 kr. Sammenliknet har langtidsbudsjettet vedtatt på Tinget 2022 et budsjettunderskudd på 185 000 kr.

Budsjettert underskudd for 2024 ligger innenfor det som anses forsvarlig. Både i 2020 og 2021, hadde NJF store overskudd grunnet redusert aktivitetsnivå. Budsjettet for 2023 ble vedtatt med et forventet underskudd på 210 000 kr, men prognoser per i dag ligger lavere enn dette.

Langtidsbudsjett 2024Budsjettforslag 2024
Inntekter-6 460 000-6 565 000
Toppidrett og talentutvikling2 445 0002 920 000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett830 0001 010 000
Organisasjons- og kompetanseutvikling1 175 0001 005 000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon735 000585 000
Markedsarbeid, Rammevilkår/ samfunnskontakt365 000250 000
Administrasjon og ledelse1 095 0001 095 000
Totalt185 000300 000
*Judo For Fred er utelatt fra oversikten

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier